6 november 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

En dag mötte jag en kristen som sa att det händer ibland att tankar av tvivel tränger sig på. Alltså tvivel av typen: ”Tänk om allt det här med Gud och frälsningen i Jesus är fel och bara en from förhoppning -eller ett önsketänkande- som inte är riktigt?”

Får man tänka så – eller? Ja, det där tänkte jag begrunda lite i bibelns ljus – och jag hoppas att du också vill vara med en stund. Men för att mina tankar och ord ska bli riktiga, så vill jag börja med att be om Guds Andes hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Tack för att jag får komma till Dig med alla olika sorters frågor och funderingar när det gäller den kristna tron. Du ser den här frågan om tvivel som kommit upp, och som kanske många människor ställt sig under årens lopp. Jag ber att Du låter Din Ande hjälpa mig och vägleda mig när jag nu ska försöka förmedla det som är rätt i Dina ögon. Amen.”

Jag ska börja med att läsa en bibeltext som handlar om just den här frågan. Och den utgår ifrån att Jesu uppståndelse från de döda är den grund som hela den kristna tron vilar på.

Så här skriver aposteln Paulus till de kristna i Korint:

”Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att Han blev begravd, att Han uppstod på tredje dagen…”1Kor 15:3-4 SFB).

MUSIK

Paulus skriver vidare i vers 13 av 1 Kor 15: ”Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös.

Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att Han uppväckte Kristus, som Han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och Han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor” (1 Kor 15:13-19 SFB).

Som du ser så är inte bibeln främmande för tvivelaktiga tankar om Jesu uppståndelse men avslutar inte med ett frågetecken rakt ut i luften, utan med följande underbara ord: ”Men nu HAR Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid Hans ankomst, de som tillhör Honom” (1 Kor 15:20-23 SFB).

MUSIK

Eftersom Jesus Kristus verkligen har uppstått från de döda, så är du som tror på Honom, inte kvar i dina synder utan du är fri från syndens slaveri och har som ett Guds Barn rätt att förvänta dig en himmelsfärd och ett evigt liv, som Gud har lovat.

Jesu uppståndelse betyder att Gud har godkänt Jesu försoningsoffer på korset. Det betyder i sin tur att Din tro på Honom gör Dig rättfärdig inför Gud, så att Du genom den rättfärdigheten kan nalkas Gud. När du sedan bekänner Jesus som Herre i ditt liv i ditt hjärta och inför dina medmänniskor – så blir du frälst. Det är bibelns viktigaste budskap och anledningen till att jag sitter här och talar med dig. Jag kan inte frälsa dig och det är inte heller min uppgift. Min uppgift är att förkunna evangeliet för dig – alltså ’det glada budskapet’ om frälsning och räddning från synden, för alla människor som vill tro.

Guds budskap gäller lika för alla – oavsett om du har någon ’religiös bakgrund’ eller inte. Oavsett om du är jude, muslim eller bär på någon annan religiös förankring eller påverkan från det förflutna.

Bibelns mest namnkunnige tvivlare är väl Tomas, som var en av Jesu egna lärjungar.

Första gången som Jesus visade sig för sina lärjungar efter sin uppståndelse var inte Tomas med och därför kunde han inte tro -sa han. Men det fanns en viktig anledning till Tomas tvivel – han ville vara övertygad om sanningen. När han blev överbevisad så övergav han sina tvivel omedelbart.

Tomas spontana reaktion var att ifrågasätta, men tvivlet styrde inte hans liv. Tomas kämpade för att förbli trofast mot det som han hade hört – trots sina känslor.

MUSIK

Vad är då tvivel? Ja, man kan väl kanske säga att det är en känsla av osäkerhet. Det kan liknas vid en fot som är lyft till ett steg – framåt eller bakåt – men innan foten satts ner så är ju inte steget taget.

Om du drabbas av tvivel så låt tanken på Tomas uppmuntra dig. Han blev inte kvar i sitt tvivel, utan lät Jesus förvandla det till tro. Du ska veta att det finns många andra trogna Kristi efterföljare också, som har kämpat med tvivel.

Jesus varken tillrättavisade eller fördömde Tomas. Trots personliga tvivel så förblev Tomas lojal och höll sig till lärjungarna och till Jesus.

Jesus sa till Tomas: ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser” (Joh 20:29 SFB).

Tomas ville se Jesus med sina egna ögon. Men för oss andra så har Gud en bättre lösning. Nu är Jesus inte längre begränsad till en mänsklig kropp, utan vill vara hos oss -och i oss- alla samtidigt. Därför är Han hos dig just nu, genom den helige Ande, om du tror på Honom. Du kan tala med Honom och du kan läsa och höra Hans ord till dig i Bibeln. Jesus kan bli lika verklig för dig som Han blev för Tomas.

Kan tvivel ha en positiv funktion? Ja, om du låter tvivlet väcka frågor som i sin tur ger svar som du accepterar, så har ju tvivlet fyllt en positiv funktion.

Tvivlet är inte skadligt för tron så länge du inte låter det övergå i en orubblig hållning och låter det utvecklas till en livsstil. Så stanna inte där, utan låt tvivlet fördjupa din tro genom att du söker efter svaret – sanningen i Jesus Kristus.

MUSIK

Man kan fråga sig varför det verkar vara så svårt för många människor att acceptera och ta emot Jesus genom att tro på Honom?

Svaret är nog att många INTE VILL ge rum för sanningen i sitt liv – om de över huvud taget tillåter sig själva att fundera ens ett ögonblick på OM det kan vara sant. Jag tror att många betraktar Guds budskap som nån slags ’fiktion’ – alltså nånting som bara existerar i vederbörandes tanke eller sinnevärld. Och det gör de därför att de utgår från sitt förnuft, och antar -utan prövning- att det är felfritt. De betraktar ’frågan’ utifrån sitt förstånd som bara är avsett för fysiska förhållanden och låter det styra deras beslut också när det gäller andliga förhållanden, som är en fråga om TRO, och inte har ett dugg med förnuftet eller med fysiska förutsättningar att göra.

Okunnigheten om andliga förhållanden är nästintill total hos många människor. Om de då inte heller försöker ta reda på eller undersöka hur det verkligen förhåller sig,

ja då finns det ju inget hopp om någon förändring i en sådan människas innersta.

Eftersom människorna inte tog till sig Guds visdom och lät den råda i sitt liv, så lät Gud i stället en ’dårskap’ bli predikad för dem. En ’dårskap’ som är en Guds kraft för dem som tror, men som bara är ’struntprat’ för den som går miste om det eviga livet, förlorad och förtappad. (1 Kor 1:18 SFB).

Visst låter det galet för dem som är på väg att gå förlorade, när de får höra att Jesus genom att bli avrättad på ett kors kan rädda dem. Men vi som är frälsta och är på rätt väg upplever ju Guds mäktiga kraft i det här budskapet.

För Gud säger: ”Jag ska sätta stopp för alla genomtänkta och förnuftiga frälsnings-planer av människor, hur förståndiga och visa de än tycks vara!” (1 Kor 1:18-19 LB).

MUSIK

”Den enda grund som bär, är Jesus Kristus. Den enda grund som man kan bygga på.

Det enda trygga här, det enda säkra - är att med allt till Jesus Kristus gå” står det i en gammal sång.

Ja, för den som VILL öppna sitt hjärta och i tro pröva sanningen i Bibelns budskap, ligger vägen till Gud öppen och helt fri att börja vandra på.

Nu ska jag utmana dig!

Varför vill du inte ge Gud en chans att visa dig vägen till det eviga livet? Är du så stolt och inkrökt i din egen tankevärld, så du inte tror att det finns nånting annat än det som du själv förstår, som kan vara rätt och sant? Finns det ingenting utanför eller bortom ditt eget förnuft? Inser du inte att det är en hållning som är tvärs emot allt vad du menar är rätt? Du måste väl åtminstone undersöka ’saken’ först, innan du beslutar dig? Du är ju inte ens rättvis mot dig själv! Kanske tillhör du också dem som säger att man ska veta och inte tro?

Kommer du ihåg hur det var när du började skolan? Fröken skrev då på svarta tavlan eller visade dig kanske på nåt annat sätt, och sa: ”Det här är bokstaven A.” Och du försökte skriva likadant – eller hur? 2 avlånga streck och 1 på tvären… Det här är bokstaven A – sa fröken – och du trodde på det som hon sa. Eller hur? Om du INTE hade trott på det, så hade du ju heller aldrig lärt dig varken att skriva eller att läsa. Alltså var du tvungen att tro innan du visste.

Precis på samma sätt är det med tron på Gud. Du måste börja med att tro.

MUSIK

Veckans andakter, v 23

 • måndag 1 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är ljus - inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag har fått till mig en bibelvers som utgångspunkt för den har stunden och det är psalm 119 och vers 105. Där står det: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."... Läs mer

 • tisdag 2 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. (Joh 16:13) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få ha en stund tillsammans i lugn och ro, du och jag. Den kristna tron berör ju vårt vardagsliv, men också vår evighet... alltså det liv... Läs mer

 • onsdag 3 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...