7 november 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag fångats av den inre förtvivlan jag känner över att ”Sverige blir alltmer andligt och mindre kristet” som en kulturjournalist uttryckte det.

Mina egna funderingar är att vårt land verkar att ha gott om andliga sökare, men det verkar samtidigt som om många inte vet vad de söker efter. Det som gör att de trots allt fortsätter sitt sökande är väl någon sorts inre tomhet som måste fyllas. Om den tomheten orsakas av att man t ex saknar förståelse för eller visshet om livets mening så borde man väl med all den nuvarande mänskliga kunskapen och visheten kunna klara ut den frågan - eller hur?

Om livets mening är en andlig kvalitet i samband med någonting annat, eller om den andliga kvalitén i livet på något underligt sätt är fristående, kan man ju till en början undra över. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte dels med en stor tacksamhet och dels en förundran över att Du överhuvudtaget bryr Dig om oss människor och våra ’problem’.
Men det beror nog på att jag ännu inte känner Dig tillräckligt väl, eller att Du älskar oss och är mycket mer intresserad av oss än vad vi förstår. Herre, jag ber att Du låter någon lyssnare få uppleva Din kraft och välsignelse i sitt hjärta. Amen.”

I sin bok ”Kulturen utan Gud” säger författaren Sven Reichmann att ”varje folks kultur ger en bild av vad man anser att livet är och vad det går ut på. Vad lever vi för? Hur ser ett gott liv ut? Hurdana är våra villkor, våra medmänniskor, våra sorger och glädjeämnen? Vad är rätt och vad är fel? Varför är kristendomen den religion som verkar vara svårast att sprida i västvärlden - som är byggd på basen av kristen tro?”

MUSIK

Om livets mening bara finns i den inre världen av subjektiva tankar och känslor, så saknas ju uppenbarligen de objektiva yttre och påtagliga bevisen för att det skulle finnas en sådan mening. Om man anknyter frågan om livets mening till en tro och övertygelse om det som man inte ser, så kan det ju skenbart se ut som ett stöd för tanken på att livets mening bara kan upplevas subjektivt. Men är det vad erfarenhet-en visar? Nej. Inte som jag ser det i alla fall.
Guds existens har ju alltsedan världen skapades bevisats och kunnat förstås genom Hans verk. (Ps 19:1-3; Pred 11:5; Rom 1:20-21 – 1917).

Men om man då inte tror eller vill tro på Gud? Då saknar ju skapelsen -för just den personen- ‘den formen av bevisvärde’ - eller hur (Ps 14:1- 1917)?

Vad säger vederbörande då om de under och tecken som Gud t ex gjorde i gamla tider när hela Israels folk tågade ut ur Egypten efter exakt 430 års slaveri och förtryck och kunde gå torrskodda rakt igenom Röda Havet när vattnet delade sig? (2 Mos 14:15 ff. – 1917).

Jag vet inte, men antagligen förnekar man att det överhuvudtaget ägt rum.

MUSIK
  
Kan man, som somliga gör, förneka Hitlers utrotning av 6 miljoner judar under andra världskriget, så kan man ju förneka vad som helst. Om man inte vill tro, varken på det ena eller det andra, så finns det ju ingenting som hindrar den fria viljan. Man bedrar bara sig själv, vilket ju är tragiskt, men man tror ju bara på det man vill tro på!

Att Gud fortfarande gör under varje dag, när människor uppstår från de döda, och blir helade från sjukdomar är ju ett faktum som man tycker inte borde behöva betviv-las. Men för den som INTE VILL TRO på en Gud som står bakom sin skapelse, är detta ju ett dilemma som inte går att förklara, men som man ändå inte vill tillskriva Guds existens eller handlande. Det är ju mycket enklare att rationalisera bort Gud, så slipper man ju att fundera över honom, eller hur?

Men ‘problemet’ är inte att människor saknar förmågan att tro, utan att de inte vill! Om det handlade om deras ‘förmåga’ så skulle ju en enkel framställning av evange-liets sanning räcka mer än väl för att man skulle ta till sig den verkliga innebörden i Guds kärlek, frälsning av nåd och barmhärtighet mot människorna som han själv har skapat. Nu är ju sanningen den -som bibeln också förklarar klart och tydligt- att alla människor har syndat och saknar därför härligheten från Gud. Alltså är vi allesam-mans i vårt fysiska naturtillstånd absolut oförmögna att förstå Guds budskap, efter-som det är av andlig natur.

En naturlig ”själisk” människa, som behärskas av sitt mänskliga sinne och inte av Guds Ande, tar alltså inte emot det som hör Guds Ande till, och därför blir också talet om Jesu kors en dårskap för henne. Att försöka övertyga eller vinna ‘icke-troende’ människor med ett budskap som saknar det äkta evangeliets kraft i den Helige Ande är därför meningslöst. Det är inte den okonstlade, enkla framställningen av evange-liet som hindrar en människa från att ta emot det, utan det är den OKUNNIGHET OM och FIENDSKAP TILL EVANGELIETS INNEHÅLL som finns hos den naturliga ”själiska” människan som hindrar henne.

MUSIK

Den ‘fiendskap till evangeliets innehåll’ som jag nämnde förut, är förklaringen till att människans hjärta hindras -av henne själv- från att öppna sig, så länge som hon inte är påverkad av Guds Ande. Och en sådan påverkan kan t ex ske genom bön, som bryter fiendens makt över tanken.

Om det här skriver Paulus till de kristna i Korint så här:
”Ty fastän vi vandrar i köttet, för vi dock inte en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen inte av köttslig art; de är tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kan bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som reses upp mot kunskapen om Gud, och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad” (2 Kor 10:3-5 – 1917).

Levande Bibeln uttrycker samma text så här:
”Det är sant att jag är en vanlig svag, mänsklig varelse, men jag använder inte världsliga metoder för att vinna mina strider. Jag använder Guds mäktiga vapen, inte sådana som människor har gjort, för att angripa djävulens befästningar. Dessa vapen kan bryta ner varje högmodigt argument mot Gud och varje mur som byggs för att hindra människor att finna Honom. Med dem kan jag ta varje upprorisk tanke hos människor till fånga och leda den tillbaka till Kristus, så att de inget högre önskar än att lyda Honom.” (2 Kor 10:3-5 – LB).

MUSIK

De vapen som gäller här, i den text jag läste, är sanning och rättfärdighet i bön, lovsång och kärlek - i en fullständig lojalitet mot Kristus ur ett oskrymtat hjärta.

De hinder mot tankebyggnader som nämns, betyder inte att man på något sätt förnekas rätten att tänka. Det är inte heller tal om någon censur av idéer, utan ordet ‘tankar’ ska här förstås i betydelsen idéer, projekt eller planer mot Kristus, och när Kristus har vunnit seger i oss, måste vi vara villiga att lägga våra planer m.m. under Hans vilja och ledning.

Paulus skriver om Guds vapenrustning - i sitt brev till de troende i Efesus, så här och
Jag läser ur den Levande Bibeln:
”Till sist vill jag påminna er om att er styrka måste komma från Herren och Hans mäktiga kraft inom er. Ta på er hela Guds rustning, så att ni tryggt kan stå emot Satans planer och knep. Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod. Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, dessa mäktiga sataniska varelser, mot mörkrets härskare, som regerar denna gudlösa värld, och mot stora skaror av onda andar i andevärlden. Använd därför allt som hör till Guds vapenrust-ning, så att ni kan stå emot fienden när han än anfaller er. Då kan ni också stå som segrare när striden är över.
Rusta er för denna strid!

Sanningen är ert bälte och Guds rättfärdighet är ert bröstpansar. Marschera modigt framåt, och förkunna överallt att Gud har slutit fred med oss. Och försvara er med trons sköld som gör alla djävulens pilar verkningslösa. Vissheten om att Jesus Kristus har räddat er är den hjälm som skyddar er. Och använd Guds ord. Det är det svärd som den Helige Ande ger er. Be utan uppehåll. Be Gud om vad som helst som den Helige Ande leder er till. Be innerligt till Honom, påminn Honom om era behov och fortsätt också att be för alla kristna överallt.” (Ef 6:10-18 – LB).

MUSIK

Vårt liv liknas här vid ett slagfält där man för krig. Striden står om din och min själs eviga tillvaro. Det är alltså krig mellan Gud och Satan, mellan Kristi sak och de onda makterna. Vilken sida står Du på?

Är du ett Guds barn, eller är du ett djävulens barn? Det finns inga andra alternativ nämligen. Det är antingen - eller. Om du tror att du kan vara neutral så lurar du bara dig själv. Enligt kristen tro finns det ingen neutralitet i andliga sammanhang utan det finns bara två makter - EN GOD och EN OND.

För att tillhöra den goda makten måste du göra ett aktivt val och TRO på Jesus Kristus. Om du vill tillhöra den onda makten behöver du inte göra någonting alls, eftersom du redan -sedan syndafallets dagar- är i den ondes våld och under hans makt. Det var det som hände när Adam och Eva valde att gå sin egen väg – bort från Gud i Edens lustgård. Men i tro på Jesus kan du vända åter till Gud i dag. GÖR DET!

Dagens minnesord: ”Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från 
                                 Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt”
             (Hebr  11:2 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 51

 • måndag 17 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Enligt Guds Ord i bibeln finns det två villkor för att du som lyssnar nu ska kunna få kontakt med den ende Guden som de kristna talar om. Du måste tro att Han finns till och du måste tro på Jesus, Guds Son. Det är Guds väg till gemenskap med... Läs mer

 • tisdag 18 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det Jesu ord i Matt 9:12 som har dragit till sig mitt intresse. Det kan ju verka självklart att det är de sjuka som behöver läkare och inte de friska, men det behövdes tydligen en sådan förklaring när fariséerna undrade... Läs mer

 • onsdag 19 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Hebr 1:12 kommit upp för mig. Den handlar om Jesus, Guds Son, och att hos honom finns det ingen förändring, utan han är densamme Ä full av nåd och sanning mot den som söker honom. Men innan jag går... Läs mer

 • torsdag 20 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom Jesu ord till kvinnan som greps ,på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott upp för mig. Det är evangelisten Johannes som återger sammanhanget i sitt 8:e kapitel och den 11:e versen. Men innan jag går vidare ska jag... Läs mer

 • fredag 21 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag vill jag börja med bibel-orden från Matteus evangelium och det 16:e kapitlets 26:e vers. De handlar om din själs ofattbart stora värde i Guds ögon. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp för att förstå bibelordet på rätt sätt så att... Läs mer

 • lördag 22 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den första text som kommer upp för mig inför den här stunden är den man kallar för "den gyllene regeln" som du hittar i Matt 7:12 och som innebär att ,allt vad du vill att människorna skall göra dig, det skall du också göra dem. Det är lagen och... Läs mer

 • söndag 23 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus försökte aldrig stryka folk medhårs för att de skulle bli positiva eller vänligt inställda till evangeliet. Nej, i det fallet gällde det alltid ,Allt eller Intet, och jag tänker särskilt på hur Jesus varnade folket för fariséerna och de... Läs mer