Veckans andakter, v 40

 • måndag 2 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, har Emmaus-vandrarnas ord kommit upp för mig. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta vägledning och styrning av mina tankar, ord och... Läs mer

 • tisdag 3 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig med tanke på det här tillfället, är hämtad från Markus evangelium, kapitel 14 och vers 8 där det står så här (i den äldre bibelöversättningen): ”Vad hon kunde, det gjorde hon.” För att ingenting ska bli... Läs mer

 • onsdag 4 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Min utgångspunkt för den här stunden är bibelns text från Matteus 16:19, där Jesus säger till Petrus och försam-lingen: ”Jag skall ge dig himmelrikets nycklar…” För att allt skall bli rätt tänkt, sagt och förstått, så som Gud avsåg att Hans... Läs mer

 • torsdag 5 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. De bibelord som jag vill lyfta fram är hämtade från den uppenbarelse som aposteln Paulus fick vara med om, för att inte bli högmodig. Det står så här: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet” (2 Kor 12:9 SFB). För att allt... Läs mer

 • fredag 6 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. För den här stunden vill jag lyfta fram en till synes vardaglig händelse vid ’Jakobs brunn’ i den samaritiska staden Sykar. För att vi ska förstå bibelordet rätt och vad Jesus vill ha sagt, så ska jag börja med att be om den helige Andes... Läs mer

 • lördag 7 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. För det här tillfället har några bibelord från Första Konungaboken kommit upp för mig. De är hämtade från ett sammanhang i Gamla Testamentet, där kungen över Juda, Salomos son, Rehabeam, bestämt sig för att angripa Israels hus och vinna tillbaka... Läs mer

 • söndag 8 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Min utgångspunkt för det här tillfället är hämtat från bibelns blad och evangelisten Johannes (Joh 6:27) där Jesus bl.a. talar om att Han är livets bröd, och sa till folket som följde Honom: ”Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat... Läs mer