9 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Om någon törstar, så kom till mig och drick!” (Joh 7:37 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden tänkte jag på hur Jesus uttryckte sig när han ville fånga människors uppmärksamhet. Så här skriver aposteln Johannes om ett sådant tillfälle:
”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ’Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.’ Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad” (Joh 7:37-39 – SFB).

Den Levande Bibeln uttrycker samma textverser så här:
”På sista dagen, som var lövhyddefestens höjdpunkt, ropade Jesus till människoskarorna: ‘Om någon är törstig så kom till mig och drick, för Skriften säger att strömmar av levande vatten ska flyta fram från det innersta hos de människor som tror på mig.’ Med levande vatten menade han den Helige Ande som skulle ges till alla som trodde på honom. Men Anden hade ännu inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade återvänt till himlens härlighet.”

Vid ett annat tillfälle sa Jesus: ”Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den, för vilken Sonen vill göra honom känd.
Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall Jag ge er ro. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty Jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat: ‘så skall ni finna ro för era själar.’ Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” (Matt 11:27-30 – 1917).

MUSIK

Samma text, men nu från den Levande Bibeln:
”Min Far har lagt allt i mina händer. Bara Fadern känner Sonen, och Fadern är känd bara av Sonen och de människor som lär känna Fadern genom Sonen. Kom till mig så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er! Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni det som ger ert liv ro och vila, och jag tvingar inga tunga bördor på er.”

Vad är det människor i dag säger sig lida mest av?
När jag läser tidningarna och lyssnar på radio eller ser på TV så är det nästan ett samstämmigt rop hela tiden - på ro och vila! Man lider av ett alldeles för uppjagat och stressande tempo och det verkar inte heller som om man kan göra någonting åt det.

Är då inte Jesu ord exakt vad vi människor behöver höra och ta till oss i dag?
Svaret är givetvis: ”Jo!”  
Varför gör vi inte det då? Varför låter vi inte vår egen Skapare vägleda oss när det gäller hur livet ska levas? Förstår vi inte att vi går mot vår egen undergång genom det sätt vi lever på? Eller förstår vi inte det budskap som Jesus vill framföra till oss genom sitt ord? Eller kan det vara så att vi helt enkelt inte vill lyssna?

MUSIK

Och det är så att vi inte vill lyssna, vad är i så fall anledningen till det?

Är vi rädda för att råka in i någonting som vi blir påverkade negativt av? Är vi rädda för att bli påverkade av något som gör att vi tappar kontrollen över våra liv? Är vi rädda för vad grannen eller vår medmänniska ska tro om oss om vi börjar ta tron på allvar? Att ha ett andligt intresse verkar ju nästintill vara någon sorts kultursnobberi i dag eller hur? Men att ha ett andligt intresse och samtidigt rikta det intresset mot Jesus Kristus, kristendomens kärna, det är ju nästan som om man vore pestsmittad – eller hur? Man värjer sig för allt i världen för att bli betraktad som ‘religiös’. Det är ju nästan suspekt… som att vara mentalt störd... eller åtminstone LITE knäpp…
Vad har hänt med vårt svenska samhälle av trohet, ärlighet och hederlighet?
1) Varför har vi avskaffat Gud och vår tro på Honom? Och 2) vad har vi skaffat oss i stället?

Svaret på den första frågan är att människan, som vanligt, vill gå sina egna vägar!
Vi vill inte ha med någon Gud alls att göra! I varje fall inte den Gud som vill styra oss med sådana bud som ”Du ska inte göra det och du ska inte göra det...” Vad har resultatet blivit av den inställningen? Har vi blivit mindre stressade? Har vi blivit lyckli-gare? Har vår ärlighet, hederlighet och trohet vuxit? Har den sexuella friheten gjort att våra barn och familjer fått det bättre?
Finns det överhuvudtaget någonting som har blivit bättre sedan vi avskaffade Gud?
Svaret är NEJ!

MUSIK

Vad har vi då skaffat oss i stället? Svaret är att vi skaffat oss en materialistisk livssyn i stället, som håller på att ta en ände med förskräckelse. Allt värderas i pengar, utan respekt varken för den enskildes liv eller egendom och inte heller leder det till någon fördel för samhällets allmänna bästa.
Varför gör vi då ingenting åt detta erbarmliga tillstånd i samhällskroppen?
Jag tror att svaret på den frågan är att vi helt enkelt inte vet vad vi ska göra, eftersom ingen bekvämar sig med att se efter vad Skaparen sagt om hur ett människoliv ska levas, för att det ska bli så bra och harmoniskt som möjligt. Och om någon ser efter i Bibeln, den bok som handlar om människans liv, så är det ändå ingen som lyssnar, därför att man INTE VILL.

Det är ingenting nytt under solen som jag har upptäckt. Inte alls! Så har det nämligen varit sedan människorna skapades på jorden. Vi har alltid satt vår egen viljas väg i första rummet och har aldrig velat lyssna på Guds röst och följa hans råd. Hade vi gjort det, så hade synden aldrig fått någon ingång i eller makt över människorna. Utan Gud saknar vi nämligen helt förmågan att lyssna, och skilja på det som är rätt och fel, eftersom synden och lögnen så har fördärvat vårt sinne. Därför har också den ena kulturen efter den andra gått under, utan att man lärt sig någonting.
Det enda man lär sig av historien är att man INTE lär sig något av historien.
Är det då för sent redan att ta itu med vår söndervittrande kultur av materialism, själviskhet och omoral?
Nej inte alls! Gud är densamme i går, i dag och i evighet.

MUSIK

Den gamla bibelboken innehåller följande ord:
”Herrens ögon överfara hela jorden, för att Han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hängiver sig åt Honom.” (2 Krön 16:9 – 1917).
Står det någonstans om att Herren Gud har slutat att bistå dem som vill hänge sig åt Honom? Nej, det står ingenstans – åtminstone inte i min Bibel i alla fall.

Vad sa Gud om sin tjänare Job till Åklagaren? Jo, Han sa: ”Har du gett akt på min tjänare Job? Ty på jorden finns icke hans like i ostrafflighet och redlighet, ingen som så fruktar Gud och flyr det onda” (Job 1:8 – 1917). Hur kunde Gud veta det, om inte hans ögon gett akt på Jobs liv och leverne? Jo, Gud såg rakt in i Jobs själ och visste exakt vad som rörde sig därinne - precis som han ser rakt in i din själ och innan du ens har tänkt tanken till slut och har ett ord på din tunga, så vet Han vad du ska säga. Han vet allt om dig!
Alla dina dagar är uppskrivna i Hans bok. Ingenting är fördolt för Honom.

Kung David skriver i psalm 139:
”Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig Dina tankar, o Gud, hur stor är inte deras mångfald! Skulle jag räkna dem, så vore de flera än sanden; när jag uppvaknade, vore jag ännu hos Dig.” (Ps 139:16-18 – 1917).

MUSIK

Så säger den Helige Ande:
”I dag, om ni får höra Hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan, såsom när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen, där era fäder frestade mig och prövade mig, fastän de hade sett mina verk i fyrtio år. Därför blev jag förtörnad på det släktet och sade: ‘Alltid far de vilse med sina hjärtan.’
MEN DE VILLE ICKE VETA AV MINA VÄGAR.” (Hebr 3:7-10 – 1917).

Vore det inte klokt att lyssna till Guds röst - nu? Innan det är för sent? Innan den här kulturen också har gått under med allt vad det innebär av lidande och fasa för männi-skorna?
Jo, visst vore det klokt, men om människorna trots sitt förstånd och sin frihet att välja det som är rätt, ändå INTE VILL GÖRA DET RÄTTA – vad ska Gud göra då? Ska han ta sin hand ifrån sin skapelse och låta den driva vind för våg eftersom männi-skorna uppenbarligen inte vill lyssna och lyda hans råd, maningar och befallningar, utan bara vill gå sina egna vägar – även om de ser och förstår att alltsamman bara leder utför mot ett slut i totalt vanvett? Anledningen till att människorna inte kan skilja mellan gott och ont är att den förmågan aldrig blivit nerlagd i hennes natur och inte heller är henne given av Skaparen, utan hon TOG SIG DEN SJÄLV NÄR HON ÅT AV FRUKTEN PÅ KUNSKAPENS TRÄD – PRECIS DET SOM GUD HADE SAGT ATT HON INTE FICK! Är det då så underligt att världen ser ut som den gör i dag?

Dagens minnesord: ”Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt” (Matt 11:30 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 3

 • måndag 16 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tror att Guds Ande vill vägleda, förmana, välsigna, trösta och hjälpa oss att ta ett nytt steg på vår trosväg när vi idag ska tala om försoningen i Jesus Kristus. Men innan vi börjar så vill jag be om Guds Andes direkta vägledning.... Läs mer

 • tisdag 17 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, och några ord om vardag och evighet, för dig som söker och längtar bortom ord och toner – efter Guds allvisa råd. Jag ska tala om spådomar, astrologi och horoskop, som utifrån Guds syn på det här - är en avgudadyrkan och en otrohet mot Gud.... Läs mer

 • onsdag 18 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund av lugn med kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en sann tro - bortom orden och tonerna. Jag ska börja med att göra som jag brukar göra. Alltså be Guds vägledning genom den Helige Ande, så att jag... Läs mer

 • torsdag 19 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, och en kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänker tala om Guds himmel och jag börjar som jag brukar, med att be om Guds Andes vägledning, så att allt jag tänker och säger blir... Läs mer

 • fredag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och en kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid, ett hopp och en tro. Vi ska börja med att be om Guds ledning genom Den Helige Ande, vår Hjälpare, som alltid vill undervisa oss, vägleda, förmana och... Läs mer

 • lördag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få det lugnt och rofyllt tillsammans när vi idag ska fördjupa oss i frågan om människans samvete – i Bibelns ljus. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på ett rätt sätt, så måste jag som vanligt ha hjälp... Läs mer

 • söndag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi kan ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna bli till välsignelse, uppmuntran, förmaning och tröst för oss, så vill jag be om Guds hjälp... Läs mer