tisdag 16 juli

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka … (Matt 12:20)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag kommer till dig som har det eviga livets ord. Jag ber om vägledning  och hjälp så att jag kan förmedla evangeliets budskap, om förlåtelse för all synd, i Jesu namn, på rätt sätt. Jag ber dig också, Herre, att du låter någon lyssnare som är med i dag, få uppleva din välsignelse och frid i sitt hjärta genom tron på Dig. Amen.”

Från bibelns blad citerar jag följande text från psalm 119:
”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105).

Det är ju Guds ljus som vi behöver i livet – ljus och luft.
Ljus för att kunna orientera oss och luft för våra lungors behov av syre.
Men Guds ljus hjälper oss både i vardagens verklighet och i vårt sökande efter något som tillfredsställer vår själs behov av trygghet och tillförsikt. Och i en annan betydelse behöver vi också luft – nämligen den livs-luft som ligger i barmhärtighet, förlåtelse och glädje.

Visst är det våra primära livsbetingelser – ljus och luft.

MUSIK

Och Guds ljus i bibelordet lyser upp vår livsväg och pekar framåt mot hjälpen för oss alla… antingen det gått snett på något sätt i livet, eller inte. Allesamman behöver vi få känna trygghet i vårt inre och veta att vi har ett säkert hopp inför framtiden, oavsett hur vi tror att den kommer att se ut.
Guds ljus pekar också framåt mot Jesus, som inte kom för att döma världen och göra livet svårt för oss, utan för att hjälpa och rädda den som vill tro på Honom.

”Ett brutet rör skall Han inte sönderkrossa…” står det i bibeln om Jesus ”…och en rykande veke skall Han icke utsläcka…” /…/ ”och till Hans namn skall folken sätta sitt hopp” (Jes 42:3).

Det var de orden om att sätta sitt hopp till Honom (JESUS) som jag fastnade för, och bara Han kan tillfredsställa din själs begär och behov av ett evigt hopp som aldrig kommer på skam.

Vi talar så mycket i olika sammanhang, om vänskap, broderskap, solidaritet och fred – men när vi ser oss omkring, både i vår närhet och lite längre bort, så kan vi väl, om vi ska vara ärliga, inte påstå att vi nått särskilt långt - eller hur? Och varför är det så? Jo, därför att vi människor bär ’problemets kärna’ inom oss, eftersom vi för det mesta INTE gör så mot vår nästa, som vi vill att han eller hon ska göra mot oss.

MUSIK

Den gyllene regeln som bibeln uttrycker så här i Matt 7:12 ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem” följer vi för det mesta inte, utan hyllar många gånger i stället principen att ’det gäller att vara om sig och kring sig om man ska få något i sig och på sig.’
Det vill säga, roffar inte jag åt mig – så gör någon annan det.

En gång hörde jag någon som sa ”När jag var ung så trodde jag att pengar betydde
allt… och när jag blev äldre så blev jag övertygad om att det verkligen är så…
MEN SANNINGEN ÄR ATT DET DÄR MED PENGARNAS BETYDELSE ÄR FEL !
Bibelboken, som är full av vishet och sanning, säger i stället: ”En människas liv beror ICKE därpå att hon har överflöd på ägodelar!” (Luk 12:15)
Vidare ger den följande råd: ”Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den” (Ords 3:27).
Och slutligen: ”Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt Herren och får vedergällning av Honom för vad gott han har gjort” (Ords 19:17).

Nu har jag talat om ljus, luft, hopp och hjälp, förlåtelse och barmhärtighet. Vart vill jag komma? Jo, jag vill komma fram till att det vi alla behöver är nåd för VÅRA EGNA felsteg och barmhärtighet mot andra för deras felsteg.
Sanningen är ju att vi allesamman behöver ett förlåtande sinnelag mot varandra. Alla människor behöver det.
Kanske håller du med mig om att det ligger något i det som jag säger – men hur ska det gå till – tänker du?

MUSIK

Ett förlåtande och försonande sinnelag… javisst behövs det. Kanske både i familjen, på jobbet och i andra sammanhang.
MEN DET VAR JU INTE MITT FEL SÄGER DU !!!  Ska då jag???
Kanske ska vi fråga Honom som vet vad försoning är för någonting, hur det hänger ihop egentligen… och vem som ska ta första steget?

Han, JESUS, som blev uppspikad på ett kors, för att några hade en avundsjuk åsikt om honom (Mark 15:10).
Han, FÖRSONAREN, som frivilligt tog din och min skuld på sig. Han som var oskyldig, men som bad för sina fiender och sa: ”Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra.”

Om du och jag börjar med att inta en försonande ATTITYD mot varandra, då kan det till och med bli himmel på jord. Trasiga förhållanden kan kanske bli reparerade. Trasiga hjärtan som lider av egen fördömelse kan bli återställda och livet kan gå vidare, lite ljusare och mer hoppfullt än tidigare.
Vi kan då få lov att känna oss tryggare och helare inombords…

Låt oss försöka att hjälpa varandra på vägen…
-med ett leende, ett vänligt ord, ett handslag eller en kram…

MUSIK

Kanske kan du visa lite värme mot din medmänniska… Börja själv med att ta det första steget.
Javisst är det svårt… men det är ju därför att det är så viktigt. Om det inte hade betytt någonting så hade det ju varit mycket enklare – eller hur? Och räkna inte med att få något tack eller någon vänlighet tillbaka. Bara fortsätt och ös på… med vänlighet och tålamod… Det finns ingen människa som klarar av att fortsätta med att vara avig, sur, tvär och omöjlig, om man bara får vänligt bemötande tillbaka. Försök får du se!
Jag har svårt att tro att du klarar av det i egen kraft, men be en stilla bön till Gud om ny kraft för varje dags behov.

Tänk vad skönt det är med förlåtelse…man blir liksom hel inombords igen, inte sant?
Vad är förlåtelse egentligen – och varför är den så viktig?
Ja, jag vet inte hur du tänker, men för mig är förlåtelse ungefär som när man har återställt någonting som gått fel… något som gått sönder. Det blir inte bara reparerat  utan förhållandet blir återställt till vad det en gång var – innan det gick galet.

Juristerna använder sig i vissa situationer av ett fint begrepp som heter ”Återställande av försutten tid.” Det innebär att om en person -utan egen förskyllan- kommit i den situationen att man missat möjligheten att komma i tid med sitt överklagande, till exempel till rätten i någon speciell angelägenhet, så kan man så att säga ’få tillbaka’ sin möjlighet… som OM tiden inte hade gått ut. Man låter alltså -bildlikt talat- klockan gå tillbaka, för att vederbörande ska kunna göra det som han eller hon ’försuttit’.
Det är ÅTERSTÄLLANDE AV FÖRSUTTEN TID !

MUSIK

Tänk att DET FINNS något som jag skulle vilja kalla för ’återställande av försutten tid’ också i andliga sammanhang. Vad talar jag om nu?

Jo, jag talar om Honom som är Herre över allt som kan nämnas, alltså allt som har ett namn överhuvudtaget, Han är Herre också över TIDEN. Han har makt att förlåta och återställa till och med sådant som för oss människor är ABSOLUT OMÖJLIGT.
Han, Jesus, vår Frälsare, har makt både att förlåta och hela sådant som hände för så många år sedan så du kanske inte ens var medveten om hur det verkligen förhöll sig då. Han kan också påverka förhållanden långt efter det att du gått ur tiden.
Jag tror nämligen på Guds absoluta makt att hålla sin universella lag om sådd och skörd i kraft. Det betyder att de goda gärningar som du gjort och de böner du bett under din livstid, kanske för dina barn eller för någon annan, kommer inte att vara utan inverkan trots att du själv inte lever längre.
Goda gärningar öppnar INTE himlens port för dig – det gör bara din personliga tro på Jesus, Guds Son – men jag tror inte att det finns något hopplöst fall för Gud. Därför kan Han svara på dina böner, till exempel för ditt barn, långt efter att ditt liv är slut.
Vi måste lära oss förstå, att för Gud är ingenting omöjligt! Guds makt är evig och obegränsad – såväl i tiden som i rummet. Det gäller ’bara’ för oss att TRO PÅ JESUS – Han som är vägen till Gud, Sanningen om Gud och Livet i Gud.

Dagens minnesord: ”Till Hans namn skall folken sätta sitt hopp” (Matt 12:21)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer