19 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

1 Tim 6:19

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag brukar inte tala om eller ge råd om hur man samlar skatter, i de här programmen, men eftersom det för det första inte gäller pengar utan goda gärningar, och för det andra är Paulus som i en bibel-text lyfter fram uppmaningen, så kan det mycket väl gå för sig - tycker jag. Men jag behöver som alltid, Guds vägledning och därför ska jag börja med att be om det.

”Gode Gud! Du vet vad som ska förmedlas i det här sammanhanget. Jag ber att Din Ande vägleder mig och styr mina tankar, så att mina ord till 100% överensstämmer med Din vilja och det som Du vill ha sagt till oss alla. Amen.”

Det bibelsammanhang jag tänker på som underlag för den här stunden, är hämtat från 1 Tim 6:19 och innehåller några råd och anvisningar från Paulus till hans andlige son Timoteus. Paulus säger så här:

”Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet” (1 Tim 6:17-19 SFB).

MUSIK

Paulus talar här till Timoteus, om goda gärningar men man ska vara klar över att det handlar inte om en frälsning som är grundad på de goda gärningarna. De gärningar Paulus talar om ska inte heller begränsas bara till det som är absolut nödvändigt, utan man ska dela med sig generöst, i en givmildhet som grundar sig på Jesu ord att ”Det är saligare att giva än att taga” (Apg 20:35). Att man GÄRNA delar med sig, betyder att man är villig att dela med sig av det man har - mycket eller lite - OCH finner glädje i det. Om den som är rik i den här världen uppför sig så, visar det att han också är en sann guds-människa. Den goda gärningen, eller själva gåvans storlek har ingenting med värdet att göra, utan värdet av den står alltid i förhållande till gåvo-givarens förutsättningar. Är man förmögen så kan man ge mycket utan att blinka, medan en fattig människa som ger bråkdelen ändå - relativt sett - ger mycket mer än den rike. Om den fattiga änkan som la allt hon ägde, 2 kopparslantar - bara några ören - i offerkistan vid synagogan, sa Jesus: ”Hon gav mer än alla de andra.”

De goda gärningar som en kristen gör, kommer att bli belönade både i det här livet och i det tillkommande, under förutsättning att personen invigt sig åt Gud och önskar tjäna sina medmänniskor - utan någon själviskhet i sinnet.

Den världsliga rikedomen får aldrig komma i vägen för den andliga och eviga, så att man glömmer bort vad som har verkligt värde. Det är alltså den sanna tjänareandan som framställs här för Timoteus, som en ledstjärna för hans undervisning och hans uppmaningar till de rika om hur de ska förhålla sig till sina rikedomar. De ska alltså inte bli uppblåsta eller högmodiga för det som de lyckats uppnå här i livet.

MUSIK

Paulus menar att var och en bör sätta sitt hopp till Gud, och inte till en så förgänglig sak som rikedom, som kan förloras eller förslösas.

Eftersom man inte får något med sig när man lämnar det här livet, så måste man, här på jorden, använda rikedomen på rätt sätt, om man ska få någon glädje av den. Rikedom här på jorden har ju inget evigt värde om man inte redan här omvandlar den till goda gärningar som KAN bli en skatt och en god grund för den kommande tids-åldern. Till den rike ynglingen som frågade Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv, sa Han att han skulle hålla buden och skänka bort sin rikedom till de fattiga. ” skall du få en skatt i himlen” sa Jesus (Matt 19:21).

Kanske sa Jesus så, för att det finns så många faror för den som strävar efter världslig rikedom. Det kan gå så illa att man offrar både karaktär, moral och principer för att bli mer och mer förmögen. För många verkar det till slut bli ett begär som aldrig blir tillfredsställt, eller en slags ’sport’ där det gäller att till varje pris överträffa både sig själv, sina vänner, arbetskamrater och andra, för att kunna visa upp sig och sin förmåga… tala om stolthet och själviskhet.

Paulus säger på ett annat ställe i sitt brev till Timoteus: ”Gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och under-gång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande” (1 Tim 6:6-10 SFB).

MUSIK

Det är ju inte rikedomen i sig som Jesus varnar för, utan själva begäret efter pengar. Man kan ju göra många bra saker också med pengar – om man har några. Man ska bara inte glömma bort att alltsammans kommer från Gud och är skapat av Honom.

Profeten Haggai skriver: ”Så säger Herren Sebaot: Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet” (Hagg 2:9 SFB).

Till de troende i Korint skriver Paulus: ”Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det?” (1 Kor 4:7 SFB).

Skrytsamhet, stolthet, orenhet, vredesutbrott, illvilja och egenrättfärdighet är dåliga exempel på egenskaper för den som vill gå i Jesu fotspår. Däremot är ju kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning storsinthet och barmhärtighet, exempel på sådant som vi borde utveckla och låta växa till i oss.

Sammanfattningsvis kan man väl säga, så här långt i alla fall, att det finns klart stöd i Skriften för en mycket tydlig koppling mellan våra gärningar här på jorden och våra ’skatter’ i himlen. I sin bergspredikan förmanar Jesus oss och förtydligar ytterligare sin förkunnelse med orden: ”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” (Matt 6:19). Man vill gärna veta var skatten finns…

MUSIK

Jag träffade en person häromdagen som sa: ”Jag undrar hur det är i himlen?” Ja, det har jag också undrat många gånger. Det som rinner mig i minnet, är Skriftens ord från 1:a Korintierbrevet 2: ”Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar Honom” (1 Kor 2:9 SFB). Det finns ju många andra texter om himlen, men ett annat bibelställe som jag förknippar med de himmelska boningarna hämtar jag från Johannes evangelium, kapitel 14 och de första verserna där vi kan läsa de välbekanta orden av Jesus:

”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på Mig. I Min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, då skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er” (Joh 14:2). Vilka underbara och trösterika ord för ett vankelmodigt hjärta...

När Johannes är på ön Patmos, får han en uppenbarelse från Gud, och uppmanas att skriva ner det han hör. Han skriver: ”Och jag hörde en röst från himlen säga: ’Skriv! Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty DERAS GÄRNINGAR FÖLJER DEM” (Upp 14:13 SFB).

Samma bibelställe ur ’Handbok för livet’ lyder: Och jag hörde en röst från himlen som sa: ”Skriv ner detta: Lyckliga de som dör i tjänst för Herren! Ja, säger Anden, de är verkligen välsignade. Nu ska de få vila från sitt lidande och sina svårigheter, för deras goda gärningar följer dem!”

MUSIK

Lika tydligt som det är att ingen kan ta med sig pengar, berömmelse eller ägodelar från den här jorden när det är dags att lämna den en gång, lika tydligt är det att Guds folk kan ’ta med sig’ goda gärningar som till och med överlever döden. Gud kommer alltid att minnas vår kärlek, vänlighet och trofasthet, och de som har kommit till tro på Jesus och tagit emot Honom som sin Herre genom våra vittnesbörd, kommer att förena sig med oss en gång i Guds Rike, där ingen sorg och suckan ska vara mer.

I sin syn beskriver Johannes den nya himlen och den nya jorden så här: ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.” /---/ En av de sju änglarna visade mig det nya Jerusalem, den heliga staden som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. ”Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.” Ängeln mätte upp stadens storlek, och den var 12000 stadier (= 228 svenska mil). Dess längd, bredd och höjd var lika.” /---/ ”Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är Lammet” (Upp 21:1,11,16,23).

/---/ ”Och ängeln visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och Hans tjänare skall tjäna Honom…” (Upp 22:1-3 SFB).

Nu har jag läst bibelns ord om den framtid som väntar dig som lyssnar just nu, om du tar emot Jesus i ditt hjärta genom att tro på Honom och bekänna Honom som din Herre. Då får du också vara med och glädja dig i Guds himmel evigheten lång…

MUSIK

Veckans andakter, v 27

 • måndag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • tisdag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer

 • onsdag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag erÄ" (Joh 14:27) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och fridfull atmosfär av Guds närvaro när jag nu lyfter fram Guds oerhörda generositet mot oss människor. Hans kärlek mot oss, genom hans Son... Läs mer

 • torsdag 4 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för vår missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden vill jag tala om vardagen och... Läs mer

 • fredag 5 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning (Hebr 5:8-9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska, som många gånger tidigare, tala om den... Läs mer

 • lördag 6 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighetÄ (Jak 2:13 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom jag vill att den här stunden ska vila på det kristna budskapet om frälsning och förlåtelse, brukar jag tala om sådant som möter oss vanliga... Läs mer

 • söndag 7 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äalla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda förrän någon av dem hade kommit" (Ps 139:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag vill alltid att det kristna budskapet ska lysa igenom på alla sätt och jag hoppas att du också ska känna hur den kristna... Läs mer