23 november 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Inför det här programmet kom några bibelord från Titus brev kapitel 3 och vers 7 upp inför mig, som ett ledmotiv - som jag vill försöka bygga vidare på.

För att mina tankar och ord i fortsättningen ska ligga fullständigt i fas med vad Gud genom sin helige Ande, vill förmedla, så ska jag börja med att be om Hans totala styrning och vägledning.

”Gode Gud. Du vet att jag vilar fullständigt i Din gränslösa nåd, men det betyder inte att jag har en full kunskap om allt vad Din Nåd innebär för oss människor. Därför ber jag att Du styr mina tankar och ger mig Din vägledning i ordet, så att det budskap som Du vill ha förmedlat också blir framfört på rätt sätt - fyllt med Din Ande. Amen.”

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till sin medhjälpare Titus så här. Jag läser ur den Svenska Folkbibeln, från kapitel 2 och vers 11: ”Ty Guds Nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den (alltså nåden) fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare, Jesus Kristus, ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk (inte Israel), som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar” (Tit 2:11-14 SFB).

MUSIK

Paulus uppmanar vidare Titus att förmana församlingen på Kreta följande: ”Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot alla människor. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste Han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som Han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom Hans Nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna” (Tit 3:1-8 SFB).

Vår Gud, som alltid är oerhört generös i allt vad Han gör, låter oss alltså genom Sin nåd, få del av rättfärdigheten i Jesus Kristus, genom den barmhärtighet som Han visar oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som Han rikligt utgjuter över oss. Detta är ett uttryck för Guds gränslösa nåd mot dig och mig.

MUSIK

”Guds nåd fostrar oss” stod det i den bibeltext som jag läste förut. Vad betyder det? Att ”fostras” betyder ju att det är en inlärning som pågår. En vägledning i hur man ska leva på ett rätt sätt, och göra det som är rätt i Guds ögon.

En fostran är inte ett straff för nåt fel som du eller jag gjort, utan ett förebyggande arbete av den helige Ande, för att vi ska lära oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär, och leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt.

Hur går det till att lära sig nånting? Jo, det börjar med att man blir uppmärksam på ett förhållande. Till exempel förhållandet att man kanske inte alltid håller sig strikt till sanningen med stort S, utan friserar den lite grann – lagom lämpligt – för att det ska passa i sammanhanget. Men man har kanske vant sig så vid att tala med ’vita lögner’ så att man inte själv tänker längre på det. Då måste man bli uppmärksammad på det så att man förstår att det är nånting som man måste ändra på. Det är en fostran i ärlighet.

När det gäller ’världsliga begär’ så kanske det handlar om att man har begär efter att bli rik. Man snålar då in på snart sagt allting. Livets nödtorft av olika slag, möjligt så väl som omöjligt. Ett felaktigt penningbegär har då fått ta över en sund sparsamhet.

Men för att man ska kunna göra nånting åt det, så måste man först själv bli varse att man håller på med nånting som gått för långt – och som måste korrigeras.

När det gäller att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt, så är det den helige Andes verk i oss, som leder till en sådan ’fostran’.

Anständighet kan ha med ditt uppförande att göra gentemot dina medmänniskor.

Rättfärdighet kan handla om att behandla alla människor på ett sätt som inte är dömande utan rättvist – till dess motsatsen är bevisad.

MUSIK

Att slutligen ’leva gudfruktigt’ är till exempel att sätta Gud först. ”Sök först Guds rike, och Hans rättfärdighet…” står det ju i Skriften.

’Att frukta Gud och fly det onda’, är ett annat bibelenligt Gudsord, värt att ta till sig.

’Gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är sannerligen en stor vinning’ är ett annat bibelord värt att låta sitt liv genomsyras av.

’Du skall inga andra gudar hava jämte mig’ är det första av 10 Guds bud, som vi kanske lite till mans måste ta till oss på nytt och på nytt för varje ny dag.

”Guds Nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor” läste jag. Det har alltså

ingenting med våra egna prestationer eller vår egen andliga förmåga eller klarsyn att göra. (Om vi nu till äventyrs har någon sådan klarsyn).

Allt är bara Guds Nåd. Utan den, hade både du och jag fortfarande varit döda i våra synder. Och är man död, så är man ju bortom varje möjlighet att ens be om hjälp – eller hur?

Men nu ÄR Guds nåd och kärlek till oss människor en verklighet, som bara grundar sig på att Gud älskar sina skapade avbilder och älskar oss genom den försoning på korset som Jesus Kristus, Guds Son, själv utverkat för oss, och på det sättet öppnat vägen till Gud och det eviga livet – för alla som vill tro på Jesus och bekänna Honom som sin Herre.

MUSIK

Vår rättfärdighet av nåd är en oförtjänt gåva av Gud. Guds gåva består alltså i att vi, genom tron på Jesus, får del i Hans rättfärdighet.

När Gud accepterade Jesu fullkomliga offer som försoning för människosläktets synder, och uppväckte Honom från de döda, bevisade Han också den 100%-igt fullkomliga rättfärdighet som Jesus vunnit. Döden hade alltså grovt överskridit sina befogenheter och kunde inte behålla Jesus – som ju INTE hade syndat.

Genom tron på Jesu uppståndelse från de döda, och att Jesus lever, får vi del i Hans rättfärdighet och får genom att bekänna Jesus som Herre, frälsning till arvedel. När frälsningen blir vår arvedel så blir vi Guds barn och får också del i det eviga livet – en ljus och underbar verklighet som blir vår. Vår Gud är oerhört generös mot den som vill tro på Hans Son, Jesus Kristus.

Skriften säger:

”Den som inte visste av synd, Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i Honom skulle stå rättfärdiga inför Gud” (2 Kor 5:21 SFB).

För ett mänskligt förstånd är det obegripligt att Gud kunde älska oss människor så, att Han lät sin egen Son dö för våra synder, för att vi skulle bli rättfärdiggjorda genom tron på Honom, och på det sättet kunna få del i den återupprättade gemenskapen med Gud.

Vårt förstånd kan inte fatta en sådan gudomlig godhet, men det är ju -som väl är-heller inget krav att du och jag ska förstå. Gud begär bara av oss att vi ska TRO på det som Han redan har fullbordat. GUD ÄR KÄRLEK. Det är den enda förklaringen.

MUSIK

Det slår mig gång på gång, när jag studerar bibelordet, hur oändligt god Gud är. Jesus säger ju också i sitt samtal med den rike unge mannen (Matt 19:16 ff): ”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden” (Matt 19:17 SFB).

Många människor frågar sig hur det kan se ut som det gör i världen, om Gud är god. Jag kan inte förstå hur man kan ifrågasätta Guds godhet, bara för att det finns bråk i världen mellan människorna. Osämja och stridigheter som de bara själva är skuld till.

Gud startar väl inga krig? Det är ju människorna själva som gör det, av mer eller mindre diffusa anledningar. Ondskan -personifierad av Djävulen själv- som regerar mångas hjärtan, och fyller dem med hat och mordlust, är ju en verklig makt i universum. Om vi kunde se in i den osynliga världen, bakom ’de andliga kulisserna’ tror jag att vi skulle bli vettskrämda, för där förs ett krig mellan det onda och det goda, som jag tror är mångdubbelt värre än de strider som förs på jorden, hur hemska de än kan verka.

Men Bibelns profetior är klara och entydiga. Gud och Hans härskaror kommer då att avgå med slutsegern en dag. Alla onda makter kommer då att för evigt fängslas och kastas i den brinnande sjön.

Guds slutliga och fullkomliga rättvisa och rättfärdighet kommer då att demonstreras i himlavärlden och alla knän ska böja sig – för Jesus Kristus – Han som övervunnit allt det onda och fört Sanningen fram i ljuset.

Det blir en underbar dag. Måtte ingen av oss bli efter på vägen till Guds himmel.

MUSIK

Veckans andakter, v 27

 • måndag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • tisdag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer

 • onsdag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag erÄ" (Joh 14:27) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och fridfull atmosfär av Guds närvaro när jag nu lyfter fram Guds oerhörda generositet mot oss människor. Hans kärlek mot oss, genom hans Son... Läs mer

 • torsdag 4 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för vår missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden vill jag tala om vardagen och... Läs mer

 • fredag 5 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning (Hebr 5:8-9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska, som många gånger tidigare, tala om den... Läs mer

 • lördag 6 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighetÄ (Jak 2:13 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom jag vill att den här stunden ska vila på det kristna budskapet om frälsning och förlåtelse, brukar jag tala om sådant som möter oss vanliga... Läs mer

 • söndag 7 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äalla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda förrän någon av dem hade kommit" (Ps 139:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag vill alltid att det kristna budskapet ska lysa igenom på alla sätt och jag hoppas att du också ska känna hur den kristna... Läs mer