16 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13 - Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala med dig om Guds nåd och att vara älskad precis som du är - så att säga ’i befintligt skick’. Vi måste ha klart för oss, både du och jag, att vi aldrig kan förtjäna Guds nåd. Men innan jag tar ytterligare steg på trons väg ska jag be Gud om hjälp genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig på nytt, med en bön om vägledning i bibelordet och hjälp att forstå hur det glada budskapet ska förmedlas på rätt sätt. Amen.”

Nåd är en oförtjänt gåva som vi får gratis och utan någon som helst motprestation.
Ju förr vi tar till oss den insikten... men inte bara låter den stanna i huvudet därför att vi ’förstår’ utan låter det bli en verklighet i vårt hjärta som vi lever ut både gentemot oss själva, våra allra närmaste och våra medmänniskor för övrigt - ju lättare blir det för oss
att verkligen leva i och av Guds nåd.
Det här är viktigt, därför att om inte du och jag själva lever i Guds nåd, utan ständigt försöker prestera och förtjäna den, då kan vi inte heller bevisa Guds nåd för andra och visa dem vägen.
Fundera på det!

MUSIK

Käre vän som lyssnar. Jag hoppas verkligen att du inte blir ledsen eller irriterad för att jag säger att vi bara kan få Guds nåd som en gåva, utan att förtjäna eller prestera något för den. Jag tror fullt och fast på att du har förstått och byggt din tro helt och hållet på Guds nåd. Det är nog inget nytt alls för dig. Nej, men kanske både du och jag måste ta oss en allvarlig funderare på OM detta som vi talar om - också verkligen har sin boning i vårt hjärta och sinne. Det står om Jesus i bibeln, att han var full av nåd och sanning.
Att du och jag får insikt och kunskap är ju visserligen viktigt, men det leder ju inte automatiskt till rikedom och förändring. Det får inte bli bara ytterligare en läromässig finess, som vi lagrar i huvudet, förstår och håller med om, men som inte förändrar oss inifrån. All förändring börjar ju inifrån.
Det jag talar om här, är inga fantastiska grundsatser som jag har fått någon särskild uppenbarelse över, eller tänkt ut genom någon egen kraft eller vishet. Men jag har bett Gud att öppna mitt sinne och visa mig lite mer av sin gränslösa kärlek och nåd, för att jag ska kunna berätta mera för dig om den. Jag har också fått mig tillsänt (från en vän i Finland) en text som jag verkligen tagit till mitt eget hjärta. Jag ska läsa det för dig strax,
och det handlar just om att du får vara älskad precis som du är och att älska som du är.
Sedan har jag läst en del böcker. ”Läkedom för trasiga känslor” heter den ena, och ”Läkande nåd” heter den andra. För mig personligen har det öppnat en större förståelse för den undervisning som Jesus ger oss i Bibeln. Det har börjat ge mig ljus över vissa saker som jag inte sett och förstått tidigare. Men inte bara det, utan det har liksom blivit ett frö i mitt inre, som växer för varje dag.

MUSIK

Mitt liv har blivit förändrat, eftersom det till slut har trängt in i mitt hjärtas innersta, att Jesus dog för den person som jag är i mig själv, och inte för någon som jag så länge har försökt att bli.
Kanske behöver du också ta till dig Guds nåd. Han älskar faktiskt dig, trots alla dina fel och brister. Du får vara Guds barn ändå. Du står nämligen på tillväxt, precis som jag...
och precis som vi alla gör. Han kanske inte tycker om allt vi gör, men vi är älskade ändå.

Tänk dig in i skillnaden mellan hur en anställd måste prestera och meritera sig för att ’förtjäna’ ynnest eller välvilja... och hur det är med ett barn i familjen, som inte alls är beroende av någon prestation utan bara har den relation - som barnet har. Barnet funderar säkert inte ens på det, för det är ju helt naturligt. Och inte blir barnets relation mindre betydelsefull för att det gör ett eller annat misstag. För den anställde är kanske misstagen en katastrof men för barnet kan det vara en utvecklande erfarenhet.

Det är en ganska bra bild av hur Guds kärlek och nåd bara flödar mot oss, över oss och har gjort det långt innan vi ens började tänka eller förstå någonting om Gud eller Jesus, Guds Son. Han älskade oss ju medan vi ännu var syndare. Däri består Guds kärlek.
Den är gränslös, underbar och för oss människor obegriplig. Men precis lika verklig ändå. Vilken underbar Gud vi har.

MUSIK

Jag ska nu läsa för dig den här texten som jag talade om.
Den har överskriften ”ÄLSKA MIG SÅ SOM DU ÄR” Varsågod!
Jag vet vilket elände, vilken kamp och splittring som ryms i din själ, och jag vet vilken svaghet och vilka brister som din kropp har. Jag känner din feghet, dina laster och dina synder, men ändå säger jag till Dig: ”Ge mig Ditt hjärta och älska mig så som Du är."
Om Du väntar stilla tills Du blir en ängel för att hänge dig åt kärleken, så kommer det aldrig att bli av att Du älskar mig. Även om Du hela tiden begår just de fel som Du inte vill veta av... även om Du är en feg och obeslutsam vandrare på dygdens väg, så tillåter jag Dig inte att inte älska mig.

Älska mig så som Du är. I varje ögonblick och i varje situation som Du befinner dig i, vare sig Ditt inre är brinnande eller uttorkat, i trohet lika väl som i otrohet... Älska mig så som Du är. Jag vill ha den kärlek som finns i Ditt fattiga hjärta. Om Du väntar på att bli fullkomlig för att börja älska mig, så kommer det aldrig att bli av att Du älskar mig.

Vet Du inte att jag kan förvandla varje sandkorn till en ängel som strålar av renhet, majestät och kärlek? Vet Du inte att jag, genom minsta vink av min vilja, kan frambringa ur tomma intet tusen och åter tusen helgon, som är tusen gånger fullkomligare och kärleksfullare än de som jag har skapat? Har Du inte tänkt på att Jag är den Allsmäktige? Och om det nu behagar mig att låta dessa underbara varelser bli kvar i tomma intet och att föredra Din fattiga kärlek...

MUSIK

(Jag fortsätter att läsa för dig...)
Mitt barn, låt mig få älska Dig. Jag vill ha Ditt hjärta. Visst vill jag forma Dig efter min vilja, men under tiden så älskar jag Dig sådan som Du är. Och jag vill att Du gör detsamma. Jag vill se hur kärleken stiger upp ur djupet av Ditt elände. Ja, jag går så långt i min kärlek, att jag till och med älskar Din svaghet. Jag älskar de fattigas kärlek, jag vill att ett oavlåtligt rop höjer sig ur djupet av deras armod: ”Herre Jag älskar Dig!”
Ditt hjärtas sång, det är den som jag bryr mig om. Vad har jag för behov av Din kunskap och Dina talanger? Det som jag begär av Dig är inte dygder, och om jag skulle ge Dig några, så är Du så svag att din egenkärlek snart skulle blanda sig i spelet. Så bekymra
dig inte om det. Jag hade kunnat förutbestämma Dig till stora ting. Men nej, du skall förbli en onyttig tjänare. Ja, jag skall till och med ta ifrån Dig det lilla som du har, för det är for kärleken och bara för den, som jag har skapat Dig.
Älska! Kärleken kommer att göra så att Du gör allt det övriga, utan att tänka på det. Sök inte efter någonting annat än att fylla det närvarande ögonblicket med Din kärlek. ldag står jag och väntar utanför Ditt hjärtas port som en tiggare - jag som är herrarnas Herre.
Jag klappar på och väntar, skynda Dig att öppna för mig och försök inte att bortförklara Ditt elände. Om Du kände hela vidden av Ditt armod, så skulle smärtan bli för stor för Dig, och Du skulle dö. Det enda som vore i stånd att såra mig i hjärtat, det vore att se Dig tvivla på min kärlek och brista i förtröstan till mig. Jag vill att Du varje timme under dagen och natten tänker på mig. Jag vill inte att Du utför en enda handling, hur liten och
obetydlig den än må vara, av något annat motiv än kärleken.
När Du måste lida, så skall jag ge Dig kraft till det. Du har givit mig Din kärlek, och jag i min tur skall ge Dig nåden att få älska på ett sätt som överstiger allt vad Du kunnat drömma om. Men glöm inte detta: Älska mig så som Du är. Vänta inte på att Du skall bli ett helgon för att hänge Dig åt kärleken, annars kommer det aldrig att bli av att Du älskar mig. --- Hälsningar Jesus!

MUSIK

”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare” står det (Rom 5:8 - Bibel 2000).
Det var för att frälsa oss syndare, som Jesus kom till vår värld och offrade sitt liv. ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka” sa Jesus (Luk 5:31 - Bibel 2000).
Visst är det så och det får vi aldrig glömma, när vi ser människor i vår närhet som behöver hjälp.
Det är lätt att gå förbi - som prästen och leviten, i Jesu liknelse om den barmhärtige samariten. Men att ta sig an den slagne som behöver hjälp... eller mannen som drivits i konkurs och börjat supa i sin förtvivlan... och fallit omkull på gatan. Det är din och min uppgift att stå upp och hjälpa. Jag vet inte om du tycker att det där är väl inte din sak...
det får väl socialen sköta om. Jag betalar ju skatt för att de ska göra det alltså...

Ett sådant argument är inte gångbart inför Gud.

Dagens minnesord: Du skall älska din nästa som dig själv (Rom 13:9 - Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 27

 • måndag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • tisdag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer

 • onsdag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag erÄ" (Joh 14:27) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och fridfull atmosfär av Guds närvaro när jag nu lyfter fram Guds oerhörda generositet mot oss människor. Hans kärlek mot oss, genom hans Son... Läs mer

 • torsdag 4 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för vår missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden vill jag tala om vardagen och... Läs mer

 • fredag 5 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning (Hebr 5:8-9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska, som många gånger tidigare, tala om den... Läs mer

 • lördag 6 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighetÄ (Jak 2:13 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom jag vill att den här stunden ska vila på det kristna budskapet om frälsning och förlåtelse, brukar jag tala om sådant som möter oss vanliga... Läs mer

 • söndag 7 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äalla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda förrän någon av dem hade kommit" (Ps 139:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag vill alltid att det kristna budskapet ska lysa igenom på alla sätt och jag hoppas att du också ska känna hur den kristna... Läs mer