14 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss... (1 Joh 4:1O - Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund för dig som undrar och
funderar på vad som finns där ’bortom blommorna och sången’... som Nils Ferlin skrev en gång. Men innan jag går vidare på den kristna trons väg ska jag be om vägledning så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp att rätt kunna förmedla det
glada frälsningsbudskapet om den kristna tron på Jesus Kristus, din Son. Vägled mig
och den lyssnare som söker ditt ansiktes ljus. Låt oss påtagligt få uppleva din nåd och
välsignelse i våra hjärtans innersta. Tack för att du hör min enkla bön. Amen.”

Den här stunden handlar alltså om den kristna tron, på det enkla och okomplicerade
sätt som Jesus själv beskrev den på. Inga mystiska övernaturliga saker som man blir
rädd för och måste akta sig för... utan tvärtom en verklighet som är lika verklig som
luften du andas för att leva.
Den kristna tron handlar ju om tron på Kristus Jesus, Guds son. Det är ju därför de som
tror kallas ”Kristna” och själva läran ”Kristendom”.
Och det vi brukar kalla ’evangeliet’ är alltså själva budskapet (eller om du så vill ’infor-mationen’) om Jesus Kristus och tron på hans namn, som kan leda till din räddning
om du vill tro. Ordet ’räddning’ översätts ibland med det äldre ordet ’frälsning’ som ju
betyder samma sak. Tänk på frälsning i ordet ’frälsar-krans’ som ju också kan
översättas med livboj eller räddnings-boj, så blir ordet frälsning lättare att förstå.
Vad är det då som du ska räddas ifrån - och bli frälst ifrån - genom att tro på Jesus?

MUSIK

Bibeln lär att det finns ett liv som du och jag lever här på jorden, och så finns det ett
annat liv, ett evigt liv -för din ande- som fortsätter att leva, efter det att din kropp är
borta. Det här andliga livet är en gång skapat av Gud, precis som dina sinnesförmögen-heter, som finns i din själ - alltså din vilja, dina tankar och dina känslor.

Din existens består alltså av en kropp, en själ och en ande. Det är DU. När ditt liv här på jorden är slut, dör din kropp och begravs. Din ande, som tillhör Gud, återvänder till honom. Sedan förflyttas du till paradiset som är en förgård -en väntstation inför uppstån-delsen till den yttersta domen- då ditt liv ska bedömas och du ska få lön efter vad du gjort -ont eller gott- under ditt jordeliv.
Det beslut om tron, som du själv personligen fattat under din tid på jorden, leder sedan till att du får tillbringa din evighet hos den som du har valt att tillhöra - och bekänt som Din Herre.
Bibelns budskap är helt klart på den här punkten. Alla människor har syndat och saknar därför den gemenskap med Gud, som fanns en gång i paradiset, före syndafallet.

MUSIK

Gud har skapat en ny väg, en ny möjlighet, för alla att återknyta den brutna gemenska-pen, och det sker genom att du tror på Jesus, Guds son, som kan rädda dig från den eviga döden. Den räddningsmöjligheten kallar bibeln ”frälsning”, och det glada budska-pet om den underbara möjligheten kallar vi ”evangelium”.
Det jag nyss förklarade är alltså mycket kortfattat vad den kristna tron handlar om.

Alltså:
- Att vi allesammans har syndat mot Gud.
- Att vi behöver bli fria från vår synda-skuld, och att Gud redan har tagit första steget.
- Att vi kan bli fria från vår skuld genom tron på Jesus, som dog för att din och min synd
skulle bli borttagen, och
- Att vi blir räddade (frälsta) från en evig död om vi vill tro på Jesus.

Är det svårt tycker du?
Nej, det är mycket enkelt. Alla har syndat och behöver räddning. Räddningen finns genom tron på Jesus, Guds Son. Vill du tro så blir du räddad. Allt är gratis. Det kostar absolut ingenting. Det är Guds gåva till dig och mig. Och du och jag får den gåvan av nåd, utan egen förtjänst.
Det behövs ingenting mer. Inga knäfall. Ingen offentlig avbön. Inga manifestationer av något slag. Prova själv, på enklaste sätt. Gud är så stor så han låter sig prövas av den som har ett uppriktigt hjärta och sinnelag. Be Gud att på något sätt själv bevisa för dig att han finns till. Han gör det gärna.

MUSIK

Det står i min bibel att Jesus, Guds Son, dog för dig och mig medan vi ännu var syndare. Vad betyder det?
Jo, det betyder precis som det står. Att den människa som är just DU och som Jesus dog för, är precis den person som du är, med alla fel, brister, tillkortakommanden och synder. DU I BEFINTLIGT SKICK !
Jesus dog inte för den människa, som du anstränger dig för att bli - den bättre och andligare och godare människa som du så gärna vill bli... men kanske aldrig lyckats med att bli, av den enkla anledningen att ingen av oss, varken du eller jag, kan bli så bra som vi egentligen önskar bli under det här jordelivet. Nej, vi blir bara ledsna, bedrö-vade och ibland förtvivlade för att vi inte lyckas med att bli så bra eller goda som vi skulle vilja.
Förstå mig rätt nu. Jag menar inte att det är något fel på att försöka bli en god och bra människa, men det har ingen betydelse för din ställning inför Gud.
Du kan aldrig förtjäna Guds nåd och räddningen och frälsningen genom tron på Jesus.
Så sluta upp med dina egna ansträngningar inför Gud. Slappna av och vila i Guds hand förvissad om och tacksam för att Jesus har dött för dig, precis som du är. Det är däri det underbara ligger, att han har älskat dig som du är, och Hans kärlek kräver ingen motprestation. Gud vill bara att du säger ditt ja till honom, och  bekänner Jesus som din egen Herre i ditt eget liv. Punkt och slut!

MUSIK

Visst är det underbart befriande för oss - dig och mig att Gud älskar oss så mycket.
Det måste ju vara sant, som det står i den gamla sången att ”Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än... men av sina väldiga eviga skatter, han giver och giver och giver igen.” O, om vi kunde förstå lite mer av Guds
godhet mot oss människor. Då skulle vi aldrig upphöra med att tacka honom alltid... så länge vi kan andas. Välkommen till Jesus, min vän! Du är efterlängtad! Har du någon gång funderat över det universum som du själv är en del av? Hur fantastiskt alltsamman hänger ihop och fungerar... sekund för sekund. Hur länge kommer vår jord att bestå? Hur länge kommer ditt liv att vara? Min bibel säger att vårt liv blir 70 eller 80 år om det blir långt, men ingen av oss vet någonting om vår morgondag... och vi kan inte göra någonting för att förlänga vårt liv med ett enda ögonblick. Vårt liv är bestämt från den första sekunden till den sista.

I den 139:e psalmen står det om Gud: ”Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad; Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit” (Ps 139:16 - 1917).

Tänk så trygg man kan få vara i Guds hand. Oavsett om man blir 20 eller hundra år gammal så får man vila helt lugnt i Guds hand. Förvissad om att han vet allt och har planerat allting in i minsta detalj. Det är ingen slump som styr världsalltet...nej det är som det trygga bibelordet säger om Gud:
”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar; den är mig för hög, jag kan icke begripa den... Hur outgrundliga är icke för mig dina tankar, o Gud, hur stor är inte deras mångfald...” (Ps 139:5-6, 17 - 1917)
Tänk att Du har en sådan Gud... och att han älskar DIG!

MUSIK

Den kristna tron handlar alltså om Guds nåd och ditt hjärtas personliga förhållande till Guds Son, Jesus Kristus, Han som dog för dig - precis som du är. Ingen av oss - varken du eller jag- kan någonsin förtjäna hans nåd eller förlåtelsen för våra synder. Därför älskar Han oss också utan krav på någon motprestation från vår sida.
Guds kärlek till de människor Han har skapat är gränslöst stor. Det bevisade Han när Han själv tog initiativet till det enorma frälsningsverket. För att rädda så många människor som möjligt från den eviga andliga döden i helvetet, sände Han sin Son till vår jord. Världen och Satan, dess härskare, skulle övervinnas. Dödens makt skulle elimineras och det eviga livet genom tron på Jesus Kristus skulle proklameras.

När Jesus dog på ett kors för våra synders skull, var Guds frälsningsverk fullbordat och Satan besegrad.

Dagens minnesord: Om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra (1 Joh 4:11 - Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 27

 • måndag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • tisdag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer

 • onsdag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag erÄ" (Joh 14:27) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och fridfull atmosfär av Guds närvaro när jag nu lyfter fram Guds oerhörda generositet mot oss människor. Hans kärlek mot oss, genom hans Son... Läs mer

 • torsdag 4 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för vår missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden vill jag tala om vardagen och... Läs mer

 • fredag 5 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning (Hebr 5:8-9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska, som många gånger tidigare, tala om den... Läs mer

 • lördag 6 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighetÄ (Jak 2:13 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom jag vill att den här stunden ska vila på det kristna budskapet om frälsning och förlåtelse, brukar jag tala om sådant som möter oss vanliga... Läs mer

 • söndag 7 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äalla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda förrän någon av dem hade kommit" (Ps 139:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag vill alltid att det kristna budskapet ska lysa igenom på alla sätt och jag hoppas att du också ska känna hur den kristna... Läs mer