15 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom (Hebr 11:6 – Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden handlar om vår vardag och evighet i ett kristet perspektiv och jag ska koncentrera mig omkring ämnet ”Guds kraft” så som bibeln beskriver det och som man kan få uppleva den i sin vardag, till hjälp och stöd på trons väg. Men innan  jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en innerlig bön om att du ska ta hand om mina tankar, ord och handlingar så att ditt underbara kärleksbudskap blir förmed-lat på rätt sätt till någon lyssnare som har ett stort behov av din vägledning och hjälp just i dag. Låt Din Ande lysa på bibelordet så att det blir till välsignelse. Amen.”

Min erfarenhet är att vi människor är svaga och behöver ny kraft varje dag, men Guds kraft är konstant i sitt flöde och tar aldrig slut.
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” står det (1 Mos 1:1). Det är de sju första orden på bibelns blad och du har kanske läst eller hört dem många gånger.
När allt började, så gick det till så. Varför det? Jo, därför att Gud, Skaparen, ville ha det så. Men varför Gud ville skapa himmel och jord och allt annat som han skapade, det vet jag inte. Gud hade fattat det beslutet inom sig själv och sedan genomförde han det som han hade beslutat. Guds viljekraft och skaparmakt resulterade i att Han kallade på ting som inte fanns till … så att de blev till.
Om människans skapelse står det: ”Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varel-se” (1 Mos 2:7 – Bibel 2000).

MUSIK

Varför skapade Gud människor av olika kön? Ja, jag vet inte det heller. Egentligen tror jag inte att det hade behövts bara för att fler människor skulle kunna bli till. Gud kunde naturligtvis ha skapat människorna precis som han skapade änglarna, men nu ville han inte det, utan tyckte att människorna skulle fortplanta sig själva och då blev det så. Gud ansåg tydligen att människorna själva skulle ta det ansvaret med den fria vilja som han hade gett dem.
Jag förstår inte Guds kraft. Lika lite som jag förstår själva Guds livsande. Ändå är det ju en verklighet till exempel för dig som lyssnar just nu. Du lever ju. Alltså har du livet i dig fast att du kanske inte förstår det eller tänker på det. Precis så är det med Guds kraft. Den är omöjlig att förstå för oss människor, men den är ju en verklighet ändå - omöjlig att beskriva - men den finns där ju ändå.
Om du någon gång har fått uppleva den Helige Andes flöde av frid, glädje och över-jordisk lycka i ditt innersta, så förstår du precis vad jag menar. Det tråkiga är att jag inte kan beskriva en sådan upplevelse på mänskligt språk. Antingen beror det på att mitt ordförråd är för fattigt för att kunna uttrycka en sådan himmelsk frid, eller så beror det på att man helt enkelt inte kan beskriva andliga upplevelser med ord som tillhör ett jordiskt språk.

MUSIK

Det är ju inte nog med att Gud har skapat himmel och jord, dig och mig och allt det andra genom sin skaparkraft och sin makts ord. Han uppehåller också alltsamman varje ögonblick genom ett konstant kraftflöde. Skulle han dra tillbaka sin kraft och sin livsande, om så bara för ett ögonblick, så skulle allt falla sönder.
Tänk bara på den kraft som du och jag kallar tyngdkraften. Den kraft som håller allt svävande på sina rätta ställen och till exempel tillåter oss människor att gå upprätta på jorden, eller låter det livgivande regnet falla och vattna marken, så allt kan växa med solljusets hjälp.
Vad skulle hända om tyngdlagen helt plötsligt sattes ur spel och slutade att fungera? Jo, troligtvis skulle hela universum falla sönder och alla planeterna upplösas i sina ursprungliga beståndsdelar. En kosmisk katastrof skulle inträffa och du och jag skulle på ett ögonblick upphöra att existera. Din ’tyngd’ skulle inte vara mer utan du skulle börja flyta omkring i rymden utan någon fast punkt att ta tag i. Att tala om ett ’tyngd-löst’ tillstånd går ju an så länge inte själva tyngdlagen upphör, men om den upphör vad gör man då?
Ja, jag kan inte komma på något annat än det som den lille pojken sa, när fröken frågade i skolan vad han skulle göra: ”Då skulle jag ställa mig på Guds Ord, för det står i bibeln att det är en fast grund att lita på.”

Trots att Guds kraft är absolut oersättlig när det gäller att upprätthålla hela världs-alltet, så räckte det inte med den oerhörda kraften när synden skulle besegras.
Men för Gud är ingenting omöjligt och HAN fann på råd.
Inom sig så hade Gud någonting som var vida överlägset den rena skaparkraften. Det som var ännu starkare var kärleken.
Bibeln säger att ”kärleken förgår aldrig”. Allt annat kan försvinna och kunskapen ska förgås… men kärleken består.

MUSIK

Jag har ibland tänkt så här: Tänk att Gud bara kunde komma på ett så fantastiskt sätt att övervinna synden och syndens makt. Det är ju så in i minsta detalj vist utstuderat, men det kostade också det högsta pris som Gud någonsin ’betalat’ för någonting, sedan tidernas början.
Det kostade Gud Hans egen ende Sons liv och priset var onämnbart högt - men Gud klarade av det och lyckades bryta syndens makt för evigt - över det människosläkte som Han själv hade skapat. Har du tänkt på det? Att Gud -genom Jesus Kristus- har brutit syndens makt över dig? Och den förlåtelsekraften strömmar oavbrutet mot dig och omger dig med sin nåd och barmhärtighet, bara du vill tro på det.
DET ÄR ABSOLUT DEN ENDA FÖRUTSÄTTNINGEN. Din egen vilja måste under-ordna sig Guds vilja och de villkor som Han har bestämt - annars går det inte. Därför att det var just människans fria vilja som förde med sig att hon lämnade Guds väg och följde sin egen viljas begär efter kunskap – när ormen bedrog henne mitt i Guds paradis lustgård, där Gud hade satt henne för att leva i fullkomlighet och välmåga.

När jag talar om Guds kraft på det här viset så undrar du kanske om den finns fortfa-rande i dag? Javisst, finns Guds kraft i dag. Den är i full verksamhet och jag har ännu så länge bara talat om livet, solen, växterna och tyngdlagen.

MUSIK

Men det står i min bibel att det finns annan kraft också än den som jag har nämnt tidigare. DET ÄR TRONS KRAFT! ”Han (Gud) förökar den maktlöses styrka” och ”de som bidar efter Herren hämtar NY KRAFT, de får nya vingfjädrar såsom örnarna” (Jes 40:31 – 1917). Trons kraft är såvitt jag förstår av bibelordet, alldeles obegränsad, eftersom Gud själv är obegränsad. Men det är inte någon tro på människans egen förmåga eller vishet att förstå vad det handlar om. Det är tron på GUDS KRAFT och ingenting annat.
Hebréerbrevets författare säger i det 11:e kapitlet: ”Genom tron förstår vi, att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt.” Men den som vill komma till Gud måste tro att Han ÄR till och att Han lönar den som söker honom. Vill du få tillgång till kraft, då ska du givetvis vända dig till honom som har hand om kraften – nämligen Gud. Men då måste du ju också tro att Gud verkligen finns till. Så börja med det! Bestäm dig för att Gud är en verklighet och låt honom uppenbara sig för dig. Gud är så stor, så han låter oss människor pröva honom för att vi ska förstå att han finns till och att han lönar den som söker honom. När du så har kommit över den första tröskeln om Guds existens, så kan du börja vandra vidare med Gud på trons väg.
Eftersom du alltså då tror på Gud och på att han är en verklighet, så kommer han att låta dig förstå att du har valt rätt. Sedan är det bara att gå vidare, ett steg i taget.
SÅ LÄNGE SOM DU VILL GÅ MED GUD SÅ VILL HAN GÅ MED DIG. Om du inte lämnar honom så lämnar han inte heller dig. Men VALET ÄR ALLTID DITT, eftersom du har fått en fri vilja att välja mellan det som är gott och det som är ont. Det är ’frukten från kunskapens träd’ som fortfarande leder dig varje ögonblick, rätt eller fel.

MUSIK

I samma ögonblick som du underordnar dig Gud och låter honom bli Herre i ditt liv, så överlåter du också din fria vilja i Guds hand och låter honom ’ta över’. Och du behöver aldrig vara rädd för att Gud inte ska ta hand om din vilja på ett rätt och riktigt sätt. Han har ju själv gett dig den en gång, och han vet därför också vad det är som han har gett dig och hur den viljan ska hanteras, för att allting ska bli så bra som möjligt, till slut. Låt Gud få chansen att visa dig vem han är! Låt Gud visa dig vad han kan! Välkommen in i Guds rike och välkommen med på trons väg mot en trygg tillvaro och ett evigt glädjefyllt liv!
Människor, som inte har någon erfarenhet av livet på trons väg, har fått för sig att det kristna livet är tråkigt och bara är en massa regler om att ’du måste’ göra det och ’du får inte göra det’ - allt för att du ska passa in och duga inför Gud.
Det finns ingenting som kan vara mer fel. Gud tar oss precis som vi är och älskar oss ’i befintligt skick’ så att säga. Gjorde han inte det så skulle ingen av oss bli frälst och räddad.  Det är på det sättet kristendomen skiljer sig från alla andra trosriktningar. Gud har gjort allting själv och människan behöver bara tro på det som redan är gjort av Jesus Kristus, Guds Son, när han tog hela mänsklighetens synd på sig själv. Han har förlåtit dig allt, men du måste personligen ta emot förlåtelsen själv i tro.
Gör det och ditt liv - både här på jorden och i evighetens värld - blir förändrat.

Dagens minnesord: Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden
            (Mark 2:10 – Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 27

 • måndag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • tisdag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer

 • onsdag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag erÄ" (Joh 14:27) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och fridfull atmosfär av Guds närvaro när jag nu lyfter fram Guds oerhörda generositet mot oss människor. Hans kärlek mot oss, genom hans Son... Läs mer

 • torsdag 4 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för vår missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden vill jag tala om vardagen och... Läs mer

 • fredag 5 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning (Hebr 5:8-9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska, som många gånger tidigare, tala om den... Läs mer

 • lördag 6 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighetÄ (Jak 2:13 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom jag vill att den här stunden ska vila på det kristna budskapet om frälsning och förlåtelse, brukar jag tala om sådant som möter oss vanliga... Läs mer

 • söndag 7 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äalla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda förrän någon av dem hade kommit" (Ps 139:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag vill alltid att det kristna budskapet ska lysa igenom på alla sätt och jag hoppas att du också ska känna hur den kristna... Läs mer