11 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa (Ords 3:27)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden vilar på en kristen grundton och handlar om vår vardag och evighet. Jag brukar tala om sådant som rör vårt allra innersta – alltså vårt trosliv och själsliv, så fyllt av känslor. Ibland blir det känslostormar och ibland glädjefylld och innerlig stillsamhet. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig dels med en bön om vägledning i ditt ord och dels om hjälp att på ett rätt sätt kunna förmedla det glada budskapet, evangeliet om förlåtelse för all synd och frälsning genom tron på Jesus. Herre, låt någon lyssnare få uppleva din Andes närhet till välsignelse och befrielse i sitt liv. Tack Jesus för att du är med oss när vi nu sträcker oss mot dig med den tro vi har. Hjälp oss att ha våra sinnen öppna för det som du vill säga oss i dag genom ditt ord och genom din Helige Ande. Amen.”

När jag slog upp min bibel så fastnade mina blickar på en vers i den bibelbok som heter Predikaren. Jag läser för dig det 11:e kapitlets första vers. Det står så här:
”Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.
Dela vad du har, i sju delar, ja i åtta, ty du vet icke, vilken olycka som kan gå över landet” (Pred 11:1-2).

MUSIK

Du och jag saknar den överblick som Gud har över alla detaljer och samband, och därför förstår vi inte hur det ena hänger samman med det andra i Guds verk. Han verkar i allt och uppehåller allt med sin kraft. Men om vi handlar som det står, så tror jag att vi kommer att uppleva resultaten också precis som det står.
Om du sänder ditt bröd över vattnet – alltså hjälper den arme på olyckans dag när han eller hon behöver din hjälp – så är jag absolut övertygad om att den hjälpen vänder tillbaka över ditt eget huvud den dag som DU råkar illa ut.

I Ordspråksboken står det – i den äldre översättningen – ”Neka icke den behövande din hjälp, när det står i din makt att giva den” (Ords 3:27 – 1917).
Du kanske inte har brytt dig så särskilt mycket om -hittills- vad det står i din bibel, men tänk om du verkligen skulle ta bibelboken på allvar både i det ena och det andra avseendet. Läs och begrunda! Tag till dig bibelns ord och låt dem sjunka in i ditt inre.

Vårda ditt andliga liv!

Tag dig tid att i stillhet läsa din bibel. Du ska se så mycket vishet och förståndiga tankar som flödar ut från bibelns blad. Det är inte utan anledning som bibeln är världens mest lästa bok, och du kommer också att finna råd som vägleder dig i ditt dagliga liv och i samband med olika val som du måste göra i ditt vardagsliv.
Hela livet består ju av en väldig massa olika val och beslut som du måste ta varje dag. En del är kanske mindre viktiga, medan andra är mycket viktiga.

MUSIK
   ESS- A 193 / Sid 2(3)

Kanske är det inte så viktigt om du väljer att dricka kaffe eller thé till frukost, men det är mycket viktigare vem du väljer till livskamrat i livet. Kanske betyder det mindre vilken bil du bestämmer dig för att köpa, än för vilken utbildning du satsar många år av ditt liv på. Men det viktigaste valet handlar inte alls om varken bil, utbildning eller något liknande, utan det har med ditt eviga liv att göra, och du kan inte avstå från att välja, eftersom det finns ett erbjudande om en gåva att ta ställning till. Gud erbjuder dig ett evigt liv i ljus och härlighet om du vill tro på hans Son, Jesus Kristus. Det är alltså en gåva, och en gåva kan man inte låta bli att bry sig om. Man måste ta ställ-ning och välja antingen att säga JA eller att säga NEJ. Om man försöker säga till sig själv att jag väljer att avstå från att välja, så har man med det ändå valt att avstå. Det vill säga man säger nej till gåvan som man blivit erbjuden.

Naturligtvis har alla människor – du också – ett fritt val. Men har man en gång för alla valt att INTE BRY SIG OM JESUS och hans nåd och frälsning, under sin livstid, så kan man inte ändra sig sedan. Det är här på jorden man måste ta ställning.
Varför det då?
Jo, därför att det är här på jorden som Jesus har makt att förlåta synder. Och här på jorden gäller hans namn som en evig garanti för den som VILL TRO på honom och bekänner honom som sin herre.
Välj Jesus! Det kan bli kamp och strid ändå för dig här på jorden, men det kommer att sluta på ett underbart sätt. När det här livet är slut går du in i evighetens ljusa värld där inga tårar, ingen sjukdom och ingen sorg ska finnas mer.

MUSIK

Tag fram din bibel och läs själv hur det kommer att bli. Läs till exempel de 2 sista kapitlen i din bibel, om en ny himmel och en ny jord, där ingen död, ingen klagan och ingen plåga ska finnas mer.
Välj Jesus NU!
Tänk vilken underbar framtid du får vara med om och se fram emot. Du behöver inte bry dig så mycket om problemen här på jorden. Det är klart att du ska sköta dig och den uppgift som du har fått – men se framåt. Bakom molnen är det ljust och det är ljust i slutet av tunneln även om du tycker att det ser mörkt ut just nu.
Var inte rädd – du har ju Jesus med dig – alla dagar. Frukta inte, bara tro!

Det står i min bibel att genom hjärtats tro och munnens bekännelse tar du definitivt ställning FÖR JESUS, och han kommer lika definitivt att ta ställning FÖR DIG i den himmelska världen en gång.
Om du inte skäms för honom här på jorden, så kommer inte han heller att skämmas för dig i himlen. Oavsett hur många synder som du har begått här på jorden så kommer Jesus att förlåta dig och gå i god för dig på domens dag när alla människor, både levande och döda, ska träda fram inför Guds tron för att bli absolut rättvist bedömda och dömda – alla efter sitt jordelivs gärningar. Har du gjort gott så kommer du att få lön för det. Har du tvärtom gjort illa, så kommer du att få den lön som kommer av det onda som du har gjort, OM du inte har trott på Jesus som din försona-re för dina synder.

MUSIK
   ESS- A 193 / Sid 3(3)

Det du sår här på jorden får du också skörda eller hur? På samma sätt är det med det andliga livet. Det man sår mot sina medmänniskor får man också skörda. Det är därför Jesus säger att ”Du skall älska din nästa som dig själv” (Matt 19:19). Alltså lika vänlig och barmhärtig som du är mot dig själv, dina brister och felsteg, lika vänlig och barmhärtig ska du vara mot din nästa – alltså mot din medmänniska på vägen genom livet.

När det gäller den urgamla lagen om sådd och skörd, så har jag under livet lärt mig en sak. Och det är att när jag öser ut med min skyffel så öser Gud in – och hans skyffel är alltid mycket större än min. Det finns egentligen inga proportioner alls när det gäller den frågan. För det första är Gud oerhört generös och för det andra så övervärderar han alltid min tro och förtröstan på honom – till min fördel. Han är bara sådan, i sin kärleksfulla tillit till mig som en helt vanlig och enkel människa.
Själv tycker jag aldrig att min tro duger. Varken för att den är tillräckligt omfattande eller för att den är seriös nog, eller hur man nu ska försöka förklara det. Alltså varken när det gäller kvantitet eller kvalitet.
Men från Guds sida verkar det se ut på ett annat sätt, för han utgår ALLTID från den tro jag har (liten eller ännu mindre) och inte från den tro som jag önskar att jag hade.
Om Gud skulle väntat tills min tro var bra nog – i mina egna ögon alltså – så hade han nog fått vänta i det oändliga… Han vet att jag är stoft, skapad av hans egen hand, och därför vet han också att han av det stoftet inte kan förvänta sig någonting extra alls.
Allt eventuellt resultat av mina ansträngningar, beror alltså bara på hans nåd och hans kraft. ”Utan mig kan ni ingenting göra” sa Jesus (Joh 15:5) och det är då visst och sant.

MUSIK

Om det ska bli något resultat över huvud taget av ett andligt arbete för Guds rike, så får man börja med att lägga av alla egna mänskliga ambitioner, för de är antingen feltänkta, riktade åt fel håll eller felplanerade.
Varför är det så?
Jo, det är så därför att vi människor totalt saknar andlig orienteringsförmåga, både i rummet och i tiden. Om inte den Helige Ande får ta en total kontroll över våra tankar, ord och handlingar så inser vi inte vilka faktorer som är viktiga eller i vilken ordning de måste komma, för att sambanden längre fram i tiden ska uppstå och bli de rätta.
Ingen människa har de förutsättningar som fordras för att en planering av ett andligt arbete för Guds rike ska kunna bli framgångsrikt, men Gud har de resurser som krävs för att hålla ordning på alla trådarna så att alla detaljer och samband händer  på rätt plats och i rätt ögonblick. De planerna tror jag att Gud hade helt klart för sig långt innan skapelsen ens påbörjades. Jag tror att allt har varit -och är- planerat in i minsta detalj, sekund för sekund, från skapelsens morgon till den stund när allt det gamla har försvunnit och blir skapat på nytt.

Dagens minnesord: ”Han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna” (Upp 21:5 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 27

 • måndag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • tisdag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer

 • onsdag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag erÄ" (Joh 14:27) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och fridfull atmosfär av Guds närvaro när jag nu lyfter fram Guds oerhörda generositet mot oss människor. Hans kärlek mot oss, genom hans Son... Läs mer

 • torsdag 4 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för vår missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden vill jag tala om vardagen och... Läs mer

 • fredag 5 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning (Hebr 5:8-9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska, som många gånger tidigare, tala om den... Läs mer

 • lördag 6 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighetÄ (Jak 2:13 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom jag vill att den här stunden ska vila på det kristna budskapet om frälsning och förlåtelse, brukar jag tala om sådant som möter oss vanliga... Läs mer

 • söndag 7 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äalla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda förrän någon av dem hade kommit" (Ps 139:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag vill alltid att det kristna budskapet ska lysa igenom på alla sätt och jag hoppas att du också ska känna hur den kristna... Läs mer