21 april 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Var och en som tror på Honom (Jesus) får syndernas
förlåtelse genom Hans namn (Apg 10:43 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller tankar och funderingar om kristen tro både ur ett vardagsperspektiv och från evighetssynpunkt. Men innan jag går vidare och tar ytterligare steg på trons väg ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en innerlig önskan om vägledning i ditt ord, så att jag kan förstå det och ta det till mitt hjärta. Jag ber också om hjälp med att förmedla evangeliets budskap -om nåd för alla syndare- på rätt sätt, så att det blir till välsignelse för någon lyssnare. Tack Herre, för att du hör min enkla bön och besvarar den. Amen.”

Vad är kristen tro för någonting? Jo, det är tron på Jesus Kristus. Att vara kristen betyder alltså att man tror på Jesus Kristus, Guds Son. Han är den person som hela bibeln handlar om, från början till slut. Eftersom Jesus var jude, så handlar förstås bibeln också om judafolket och deras historia. Men bibeln handlar på samma gång om alla människors historia, alltså mänsklighetens historia, över alla generationer - från den första sekunden av universums tillkomst... till den sista sekunden, när alltsammans kommer att upphöra. Den handlar alltså om hur Gud skapade himmel och jord och hur Han har bestämt att allt också ska ta slut en gång.

Så, vill du veta någonting om mänskligheten, dess ursprung, nuvarande liv och slutmål, läs din Bibel. Vill du förstå din egen tid och anledningen till att ondskan breder ut sig som den gör, läs din Bibel.
Har du andra frågor om människan som fysisk eller andlig varelse, skapad till Guds avbild, läs din Bibel.

MUSIK

BIBELN INNEHÅLLER SAMMANFATTNINGSVIS GUDS EGEN BRUKSANVISNING FÖR HUR LIVET SKA LEVAS FÖR ATT BLI SÅ BRA SOM DET ÄR MÖJLIGT ATT DET KAN BLI, UTIFRÅN DE GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR VARJE PERSON.

Om du vill veta hur jag kan vara säker på att bibeln innehåller ’sanningen’ så är svaret:
Det kan du inte veta utan att själv genom tron testa sanningshalten i mina påståenden!

Hur ska man då kunna testa sanningshalten? Vad bygger bibelns budskap på?
Det var en intelligent fråga. Bibelns budskap bygger på TRO. Inte på någon mänsklig kunskap eller vetenskap... utan just på TRO. Nämligen tron på att Gud är en verklighet - alltså att Han existerar och finns till utan att vi fördenskull kan se Honom med våra lekamliga ögon. Bibelns budskap bygger vidare på att Gud har skapat den fysiska världen som du kan se och uppleva runtomkring dig... men att det OCKSÅ finns en lika verklig andlig värld, som Han skapat och som vi människor visserligen inte kan se, men som fördenskull är lika verklig ändå.

Bibelns budskap bygger också på att Gud är EN och att Han ensam ska tillbedjas.

MUSIK

Enligt bibeln så uppenbarar sig Gud som 3 olika personer. Nu får du ursäkta att jag talar utifrån min mänskliga begreppsvärld och därför använder mänskliga ord om sådant som egentligen hör till en helt annan värld... i den mån det nu är möjligt att göra så. Min enda förhoppning är att Gud själv -på sitt eget sätt- förtydligar allt för dig där min förmåga inte räcker till - vilket egentligen gäller alltsammans. Anledningen till att jag ändå  försöker är att jag fått uppdraget att göra det.

Gud har alltså valt att uppenbara sig som 3 olika personer. För det första GUD - FADERN; För det andra GUD - SONEN och för det tredje GUD - DEN HELIGE ANDE.

Av dessa 3 är det bara GUD som Sonen - alltså Jesus Kristus, som blivit född in i vår värld och alltså uppenbarats i mänsklig gestalt... och fått en mänsklig kropp. Jesus har sedan för oss förklarat vad GUD - FADERN är. Jesus har också förklarat vad GUD - DEN HELIGE ANDE är för någonting. Men varken Fadern eller den Helige Ande har blivit uppenbarad för oss i någon mänsklig gestalt. Trots detta är de båda två personer som lever, vet allt och kan göra allt som de inte själva har begränsat sig till.

Bibeln talar också om att det finns en GOD och en ond makt och att de ligger i ständig strid med varandra - OM MÄNNISKORNAS SJÄLAR. Det är nämligen själarna som är viktiga och inte kropparna. Kropparna förgås ju när de dör, medan själen lever vidare i evighet.

MUSIK

Bibelns budskap är vidare att vi människor -man såväl som kvinna- är skapade till Guds avbild med en fri vilja att välja vem vi vill tro på och tillhöra. Det är den fria viljan som är vår enda möjlighet att visa vem vi vill tillhöra och älska. Det är också den fria viljan som gör att vi har svårt för att klara ut vår livssituation. Vi måste nämligen välja... vi kan inte avstå... det går inte, den möjligheten existerar inte! Och avstår vi ändå, så är det detsamma som att vi valt det onda! Du kan kanske jämföra med någon som kommer och erbjuder dig en gåva av något slag. Du kan ta emot den eller avvisa den. Säger du att du avstår och inte vill bry dig om gåvan... så har du alltså sagt nej - eller hur? Så är det bara. Du måste alltså välja!

Nu skulle man ju kunna tänka sig att anledningen till att människor väljer att säga nej, beror på att gåvan skulle vara dålig på något sätt. Ja, det får ju den enskilde själv avgöra naturligtvis, men Gud ger inga dåliga eller ofullkomliga gåvor.
Guds erbjudande är så långt jag förstår 2-faldigt. Ett erbjudande avser din existens i den här fysiska världen, och det andra erbjudandet avser din framtida existens i den tillkommande andliga världen.
För dina dagar i den här världen erbjuds du alla himmelrikets välsignelser OM DU VILL TRO PÅ GUD. Du erbjuds också daglig hjälp och vägledning i allt genom Hjälparen – den Helige Ande. För den tillkommande andliga världen -alltså bortom denna världens tid och rum- erbjuds du evigt liv! ÄR DET NÅGOT FEL PÅ DEN GÅVAN?

Nu har jag i mycket stora drag försökt att beskriva för dig vad kristen tro enligt bibeln är för någonting. Värdet kan man inte förstå utan att själv pröva om tron på Gud verkligen bär.

MUSIK
   
Någon har sagt att tro på Gud, det är som att spela schack... men Gud är artig och låter dig alltid själv göra första draget. När du gjort det, då ser du vad Gud gör. Du måste alltså ta ett steg i tro först - utan att veta. Det är ju det som är tro, eller hur?
Jag har själv trott på Gud hela mitt liv nu... men det vore inte sant om jag hade sagt att det alltid varit lätt eller att jag alltid gjort rätt, för det har inte alltid varit lätt och jag har gjort massor med misstag och fel av alla de slag under min livstid.
Min egen erfarenhet av tron på Gud är alltså inte att man är inkapslad i nåt slags kokong eller heltäckande skydd. Men det beror inte på att tron har några brister i sig själv, utan det beror på att jag har så många brister och inte alltid vill låta mig ledas, trots att jag absolut borde det till 100%.
Det känns inte bra att erkänna det, men det är sanningen.

Jag är en vanlig människa precis som du, och har inte på något sätt kommit undan alla de problem och frestelser som möter vanliga människor. En del har jag klarat mig ifrån, med nöd och näppe, fast egentligen -och det har jag ofta förstått först långt senare- är det bara med Guds hjälp som jag klarat mig. I andra fall har jag bara travat på utan att bry mig om alla varningar av det ena eller det andra slaget - och följden har naturligtvis blivit precis vad man kan förvänta sig – bekymmer, problem och elände!

MUSIK

Guds mening med att erbjuda oss att välja Hans väg, vägledning och hjälp är att vi skall slippa göra alla misstag som vanligtvis kantar en människas livsväg. Men halsstarriga som vi är -de flesta av oss i alla fall- så tror vi alltid att vi själva vet bäst och väljer därför att gå vår egen väg. Det enda man kan säga om det, är att den egna vägen alltid är sämre än Guds väg! Av egen erfarenhet vet jag att jag kunnat besparat mig många problem om jag från början konsekvent -till 100%- hade valt Guds väg med mitt liv.
Men det gjorde jag tyvärr inte. Nu är det underbara med Gud att människans lopp inte är ’kört’ om man trampar fel, trots att man kan tycka det ibland. För här besannas verkligen de gamla visa orden att ”Så länge det finns liv, finns det hopp”. Om du så bara valt att tro på Guds Son, Jesus Kristus, en enda sekund innan din livstråd klipps av, så är din själ räddad och du har garanterat ett evigt liv att se fram emot. Gud har nämligen inget som helst anseende till personen utan bibeln lär att ”de sista ska bli de första”. Vad det konkret innebär vet jag inte, men jag tror att Gud har en helt annan bedömnings- och värderingsgrund över våra liv än vad vi människor har. Vi ser till det yttre, men Gud ser till hjärtat. Det är hemligheten!
När det gäller lönen som alla skall få, enligt vårt jordelivs gärningar, som bibeln talar om, så vet Gud och ser tydligt om vi har uppfyllt hans krav på barmhärtighet och kärlek till vår nästa, på det sätt som vi hade möjlighet och vilja till att göra, eller inte. Jag tror att det är utefter den ’bedömningslinjen’ som du och jag en dag kommer att dömas. Men jag har inte någon som helst fullmakt att yttra mig över det ena eller det andra när det gäller den saken. Det står till och med i bibeln att Gud har lämnat all dom åt Sonen. Vad det betyder vet jag inte heller, men jag tror att den människa som under sin livstid satt sin tro till JESUS och fått sina synder förlåtna är försonad med Gud för evigt, och kommer INTE under någon dom. ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag” står det i bibeln (Rom 8:1-2). Välj att tro på JESUS KRISTUS - GUDS SON!

Dagens minnesord: Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen (Apg 4:12 – SFB).
    
MUSIK

Veckans andakter, v 27

 • måndag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • tisdag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer

 • onsdag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag erÄ" (Joh 14:27) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och fridfull atmosfär av Guds närvaro när jag nu lyfter fram Guds oerhörda generositet mot oss människor. Hans kärlek mot oss, genom hans Son... Läs mer

 • torsdag 4 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för vår missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade (Jes 53:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden vill jag tala om vardagen och... Läs mer

 • fredag 5 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning (Hebr 5:8-9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag ska, som många gånger tidigare, tala om den... Läs mer

 • lördag 6 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighetÄ (Jak 2:13 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom jag vill att den här stunden ska vila på det kristna budskapet om frälsning och förlåtelse, brukar jag tala om sådant som möter oss vanliga... Läs mer

 • söndag 7 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äalla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda förrän någon av dem hade kommit" (Ps 139:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag vill alltid att det kristna budskapet ska lysa igenom på alla sätt och jag hoppas att du också ska känna hur den kristna... Läs mer