13 november 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

När jag funderade över det här programmet, så kom frågan ’om livets mening’ -som många ställer sig- upp i mitt innersta. Samtidigt kom svaret upp, nämligen att hjälpa varandra. Kan det vara så att det primära för oss alla i livet är att hjälpa varandra?

När jag tänker på vad Jesus svarade den laglärde mannen som frågade Honom vad han skulle göra för att få evigt liv (Luk 10:25 SFB) och sedan med en liknelse förklarade för honom vem som var hans ’nästa’ – i sammanhanget där det står att ”Du skall älska din nästa som dig själv” (3 Mos 19:18) så är det med säkerhet så att meningen med livet är att vi ska hjälpa varandra – under livets gång.

Jesu slutord till den laglärde: ” Gå du och gör som han” (alltså som den barmhärtige samariten enligt Luk 10:37) satte ju punkt för mannens fråga om det eviga livet.

För att allt skall bli rätt tänkt och sagt, i enlighet med vad Gud vill ha förmedlat, så skall jag börja med att be om vägledning av Guds Ande.

”Gode Gud. Jag ber om att Du tydligt förklarar för mig vad Du vill ha sagt om ’livets mening’ så att jag kan förmedla det vidare till mina lyssnare. Tack för att Du hör min bön. Amen.”

MUSIK

Vad står det skrivet i Mose lag om vägen till det eviga livet? Jo, det står så här:

”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv” (Luk 10:27 SFB).

Alltså. Genom att följa det här budet i Mose lag, var det Guds beslut att den som gjorde så, skulle nå fram till det eviga livet.

Att sedan ingen klarade av att leva på det sätt, som lagen föreskrev -utom Jesus själv- var ju ett helt annat ’problem’, som bara hade med människornas oförmåga att göra. Jesus fanns ju inte vid den här tiden, så Hans kommande offerdöd för alla människors synder, var därför ännu ingen känd verklighet.

Först långt senare blev det uppenbart att alla som tror på Jesus skulle bli delaktiga av Hans rättfärdighet genom Guds Nåd, och på den vägen kunna nå fram till det eviga livet. Den här nya vägen till rättfärdighet och evigt liv, som Gud skapat -genom tron på Jesus- fick senare just benämningen ”den vägen” och blev så omstridd att Saulus på sin väg till Damaskus, med översteprästernas uppdrag att fängsla dem som anslöt sig till ’den vägen’ fick uppleva sin kallelse -direkt av Jesus- att bli hedningarnas apostel, till vår frälsning och hjälp. Att hedningarna också, genom tron på Jesus, kunde ha delaktighet i frälsningen, den helige Ande och det eviga livet, var ju nämligen från början någonting absolut osannolikt och otänkbart för en sann jude.

MUSIK

Om inte judarna hade haft förstockade hjärtan, och i avundsjuka hånat Paulus när han predikade, så vet jag inte hur det hade gått för oss, för det gav ju Paulus och Barnabas anledning att vända sig till oss (vi som är ’hedningar’ i judarnas ögon).

Paulus sa till dem vid sitt besök i Antiokia (Apg 13:46-47): ”Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss: ’Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns’ (Jes 49:6).

’Så har Herren befallt oss’ sa Paulus. Gud hade nog inom sig själv, alltid varit inställd på att vi hedningar också skulle få del i frälsningens underbara gåva, men det ser ut som om Han här ville visa tydligt, att judarna vände sig bort från den frälsning som ju -enligt Jesu ord- kom från dem (Joh 4:22). Men vi får aldrig glömma att bara för att judarna vände sig mot Gud och Hans nåd, så vände sig INTE Gud mot judarna.

Det är min fasta övertygelse att Guds sinne är kärlek, nåd och barmhärtighet, i en grad som vi människor nog aldrig kan fatta eller förstå.

Ändå säger Paulus till de kristna i Korint: ”Vi har Kristi sinne” (1 Kor 2:16).

Om vi verkligen har ett så underbart sinne och sinnelag som Jesus Kristus, så tycker jag åtminstone personligen, att det tyvärr verkar att sitta rätt så långt inne. Det enda jag kan trösta mig med är att vi håller på att växa till, och även om jag tycker att det verkar vara en lång väg kvar – så tar jag gärna till mig det man säger borta i väster: ”We are working on it!”

MUSIK

När man ibland tycker sig känna en större och större förtvivlan, över att allt verkar vara kört i botten på det andliga området, så kom jag att tänka på orden från Gud till Elia, när Elia anklagade Israel och sa: ”Herre, dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda.”

Då svarade Gud Elia och sa: ” Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal” (1 Kung 19:10, 14, 18 samt Rom 11:2-4). Alltså är det en stor skillnad på vad vi ser och uppfattar och hur det verkligen står till i Andens värld.

Det i sin tur påminner mig om profeten Elisa när han sa till sin förskräckte tjänare, som bara såg fiendehären som omringade dem: ”Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem.

Och Elisa bad: ’Herre, öppna hans ögon så han ser’. Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa” (2 Kung 6:16-17 SFB).

Min käre vän! Du kan vara säker på att Gud håller allt i sin hand, och vet precis vad som sker i alla sammanhang. Det betyder inte alls att vi ska sitta med armarna i kors och bara förtvivla över allt som synes ske. Men det betyder att vi har en stor vän med oss, som är större än den fiende som är med dem. Herre, öppna våra ögon, så att vi ser och förstår hur det verkligen står till i Andens värld.

MUSIK

Visst är bön och fasta effektiva vapen i andliga orostider. Men det krävs ett intensivt arbete OCKSÅ. Om vi ser på hur profeten Elia arbetade och bad, när Israels folk vinglade hit och dit, så menar jag att vi genom att se hur Gud handlade, kanske kan få en fingervisning om hur vi själva ska handla.

”Hur länge skall ni halta på båda sidor, sa Elia till profeterna på Karmel? Om det är Herren som är Gud, så följ Honom. Men om det är Baal, så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord” (1 Kung 18:21 SFB). Vad skulle Elia göra? Skulle han fasta och be för att få ordning på det hela?

Men Elia började INTE med att be.

Han började med att bygga upp Herrens altare som hade blivit nedrivet. Sedan lade han upp veden på altaret styckade (brännoffers)- tjuren och la den ovanpå. Sedan hällde man 12 krukor med vatten ovanpå allt-samman. Också diket runt altaret fyllde man med vatten. När allt detta var gjort, bad Elia:

”Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt i dag att det är Du som är Gud i Israel, att jag är Din tjänare och att det är på Din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är Du som är Gud, och omvänd Du deras hjärtan. föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta, föll de ner på sina ansikten och sade: ’Det är Herren som är Gud! Det är Herren som är Gud!” (1 Kung 18:30-39).

Det här var Guds sätt, på Elias tid, att samla folket och övertyga dem om vem som var Gud i Israel – och inte halta på två sidor.

MUSIK

Hur är det i Sverige? Håller vi också på att halta på två sidor…eller vi har kanske så många sidor att halta åt eller välja på…så vi inte ens vet åt vilken sida vi vill hålla oss.

Är det inte dags att börja agera – med kraft? Inte med egen kraft, utan i Guds kraft.

I min bibel står det att ”Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft. Elia var en man med samma natur som vi. Han bad en bön, att det inte skulle regna, och det regnade icke på jorden under tre år och sex månader; åter bad han, och då gav himmelen regn, och jorden bar sin frukt. Mina bröder, om någon bland er har farit vilse från sanningen och någon omvänder honom, så må ni veta, att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar hans själ från döden och överskyler en myckenhet av synder” (Jak 5:16-20 – 1917).

Mig synes det som om det på höga poster i vårt land, definitivt finns sådana som har farit vilse från sanningen. Men Guds kraft är exakt densamma i dag som den alltid har varit och som den var på profeten Elias tid. Är det Guds vilja och befallning att vi

ska göra som Elia? Be med kraft, att det inte ska regna på 3½ år? Då bär inte jorden någon frukt och det blir antagligen totalt kaos. I så fall måste vi gå ut offentligt med en sådan bön, eftersom djävulen och hans anhang, som bara opererar i hemlighet, då mister sin makt. Är detta kanske enda sättet att få vårt land och folk på ’rätt köl’ igen och vända om till Gud, genom tron på Jesus Kristus? Bed själv och begrunda.

MUSIK

Veckans andakter, v 25

 • måndag 19 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:14 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden och vår vidare vandring på trons väg, är Guds ord genom profeten Elia till änkan i Sarefat som bibeltexen i 1 Kung 17:14 handlar om. Men innan vi fördjupar oss i det sammanhanget ska jag be om Guds... Läs mer

 • tisdag 20 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 19:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om hur Herren Gud väljer att uppenbara sig för oss människor. Ett sådant tillfälle handlar bibeltexten från 1 Kung 19:11 om. Den texten är därför utgångspunkt för den här stunden. Men för att allt ska... Läs mer

 • onsdag 21 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hebr 7:28 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stunden är hämtad från Hebr 7:28 som handlar om Jesus, Guds Son, översteprästen som för evigt är fullkomlig och representant för det Nya Förbundet med Gud. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • torsdag 22 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Pet 1:20 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som har kommit upp för mig för den här stunden, är hämtad från 1 Pet 1:20 och handlar om att vi ’lydnadens barn’ ska sätta vårt hopp till Jesus Kristus och vandra här i gudsfruktan under vår tid som främlingar i... Läs mer

 • fredag 23 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hebr 9:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden vilar mot bibelns text från Hebr 9:3 och handlar om det allra heligaste som fanns bakom den andra förlåten i tabernaklet – den jordiska helgedomen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp att... Läs mer

 • lördag 24 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Pet 1:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från 1 Pet 1:5 kommit upp för mig. Det handlar om hur du och jag som tror på Jesus, Guds Son, också kan bli bevarade genom Guds makt. Men innan jag går djupare in i det här sammanhanget vill jag... Läs mer

 • söndag 25 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hebr 9:28 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Herrens ord från Hebr 9:28 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. ”Gode Gud! Tack för att jag får vända mig... Läs mer