12 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Låt Honom (Gud) få veta alla era önskningar (Fil 4:6 – Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Eftersom jag alltid strävar efter att den här stundens innehåll ska vila på en solid kristen vardagsgrund, så handlar det förstås om vår vandring på trons väg och våra funderingar om olika saker, men hela tiden med Jesus i centrum. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds väg-ledning och hjälp genom den Helige Ande så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att jag får lov att komma inför dig med mina behov av vägledning i bibelordet och den hjälp att förmedla frälsningsbudskapet på rätt sätt som jag inte kan vara utan. Herre, jag ber att du ska låta någon lyssnare få del av din välsignelse i dag, med den frid och ro i hjärtat som bara du kan skänka. Amen.”

Att den här stunden handlar om trons vardag är absolut riktigt, men betyder på inget sätt att evighetsperspektivet glöms bort. Det berör oss ju alla eftersom vi allesamman är evighetsvarelser.
Jag tänkte uppehålla mig särskilt vid Guds omsorg om oss som enskilda personer och utgår då naturligtvis från 1) att Gud existerar, 2) att han har ett särskilt intresse för dig som enskild skapad varelse på jorden och 3) att han vill vägleda dig personligen genom livet – allt under den enda förutsättningen för övrigt att DU SJÄLV VILL låta Gud vägleda dig.

Jag är ingen förkunnare av Guds hemligheter, men jag berättar gärna för dig om mina egna tankar, känslor och upplevelser av Gud som en absolut verklighet i vardagslivets olika situationer – som en helt vanlig människa som jag kan råka in i och fundera över.

MUSIK

Du som just nu har tagit dig tid en stund för det här programmet, har kanske tidigare hört talas om hur Gud kan leda oss människor. Jag vet inte om du kan sätta dig in i min situation, där jag nu sitter bakom en mikrofon och talar. Jag ser dig inte och jag vet ingenting om vem du är och givetvis inte heller om vilka behov du har eller kan komma att få någon gång. Det enda jag vet är att Gud är en verklighet, och att HAN i minsta detalj känner till allt om ditt innersta och bryr sig om dig på ett sätt som varken du eller jag på långa vägar kan förstå vidden av. Men jag vet att Guds omsorg om en människa är så mycket större och högre än vi kan tänka - som himlen är över jorden.
Kanske kan man förstå lite mer av Guds omsorg om varje enskild människa när man tänker på vad Jesus sa om det förlorade fåret (Luk 15:4-7). Så här står det:
”Om bland er finns en man som har hundra får och han förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade till dess att han har funnit det? Och när han har funnit det, lägger han det på sina axlar med glädje. Och när han kommer hem, kallar han tillhopa sina vänner och grannar och säger till dem:
’Gläds med mig, för jag har funnit mitt får som var förlorat.’ Jag säger er, att likaså blir (det) mer glädje i himlen över en enda syndare som gör bättring, än över 99 rättfärdi-ga, som ingen bättring behöver.”

MUSIK

Jag sa innan att jag tror på en Gud som i kärleksfull omsorg bryr sig om dig som en alldeles särskild och speciell person. Det är nämligen min absoluta förvissning att det på hela jorden inte finns någon mer som just du. Men det säger jag inte för att du ska gå omkring och känna dig märkvärdig på något sätt, eller för att mina ord ska verka vältaliga och positiva för dig … nej, nej.
Jag säger det för att jag tror att Gud är så väldig i sin mångfald så jag skulle bara som en liten, liten påminnelse om det läsa några ord från bibelns Job 26:14 där det står: ”Se, detta är allenast utkanterna av Hans verk; en sakta viskning är allt vad vi förnimmer därom…” (1917).

Tänk dig ett träd min vän. Ett stort ock mäktigt träd i full grönska med tusentals blad. Men 2 blad är inte exakt lika. Försök sedan att föreställa dig hur många träd det finns på jorden … och alla är olika. Förstår du nu vad jag menar med Guds storhet och mångfald?
Skulle Guds vilja, förmåga och skaparkraft vara mindre när det gäller en människa som Han själv har skapat till sin egen avbild, än när det gäller träden och deras blad?
Min övertygelse är att Gud kan och vill leda oss var och en på sitt eget sätt, som är unikt för varje person. Med det vill jag ha sagt att jag tror att Gud har en särskild plan för just ditt liv också, och du kan ta fram din bibel om du vill och läsa de underbara orden i en annan vers från Jobs bok och ta till dig de orden bara för din egen del:
”Blott hörsägner hade jag förnummit om dig … men nu har jag fått se dig med egna ögon” (Job 42:5).

MUSIK

Ju längre jag lever, ju mer växer min beundran för Gud. Han är en Suverän Mästare i allt som gäller strategi, planering och genomförande av allt som Han beslutar sig för.
Tro för all del inte att du kan gömma dig för Gud! Läs den 139:e psalmen så förstår du vad jag menar:

”Toge jag morgonrodnadens vingar,
gjorde jag mig en boning ytterst i havet,
så skulle också där Din hand leda mig,
och din högra hand fatta mig” (Ps 139:10)

Det står om Gud att han utrannsakar hjärta och njurar. Han känner dina och mina innersta tankar och motiv. För Honom ligger de som en uppslagen bok. Det går inte att ha med Gud att göra och samtidigt tro att man ska kunna ha någon egen liten hemlig vrå innerst i sitt hjärta, dit ingen annan har tillträde eller insyn – inte ens Gud.
Om du tror det så lurar du bara dig själv.
Nej, öppna hjärtats fönster på vid gavel och sätt korsdrag på alla unkna och själviska tankar och idéer som du bär på. Låt Guds ljus från evighetens värld, lysa upp ditt innersta genom att ta det enda steg som är nödvändigt, nämligen att du säger ”Jag vill tro på DIG GUD och på DIN SON, JESUS KRISTUS. Förlåt mig för allt som jag har gjort fel och led mig på Din väg. Hjälp mig också att förlåta dem som gjort fel mot mig. Ta hand om och styr mitt liv under resten av mina dagar. Bevara mig och led mig till ditt eviga rike. Amen!”

MUSIK

Det är en annan mycket allvarlig sak som jag också skulle vilja ta upp med dig. Och det är frågan om dina sinnen och hur de påverkas av både den synliga världens alla tilltag och framför allt den osynliga andevärldens krafter, som bara är inriktade på att dra bort din uppmärksamhet från evangeliet om Jesus Kristus och den frälsning som du kan få del av genom Jesu försoning.
Jag upplever det så att en stor del av insatserna som vill dra bort din uppmärksamhet riktas med all kraft mot ditt och mitt sinnes område, avsett att ’kittla’ sinnet på olika sätt, till förflackning och förfall.
Ditt sinnes känsloområde påverkas av det sinnliga -av sinnligheten- som tar sig olika uttryck i ord, i bild, i en doft, genom en melodi, genom en suggestiv rytm osv, osv.

Det står i min bibel att: ”De otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat att de icke ser det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlig-het” (2 Kor 4:4). I många sammanhang har den mänskliga sinnligheten fått ersätta tillgivenheten, omsorgen, disciplinen, och omtänksamheten om dem som står dig närmast. Min vän DET ÄR MYCKET FARLIGT !

Om du känner på dig att jag just nu är inne på ett ’minerat område’ i ditt personliga känsloliv, och ditt personliga förhållande till Gud och Jesus, så tag dig dubbelt i akt. Det säger jag därför att det tyvärr inte riktas attacker bara mot ’de otrogna eller icke-troende’ utan i mycket hög grad också mot ’de trogna och troende’ för att de om möjligt ska fås att tappa fotfästet i sin tro på Jesus och den ende Sanne Guden.
Tag fram din bibel och läs det sista kapitlet i Efesierbrevet.
Läs om den andliga kampen mot ondskans andemakter i himlarymderna och om den andliga vapenrustningen – GUDS BESKYDD. (Ef 6:10-18). Men sluta inte där, utan läs också Paulus nästa brev till de kristna i Filippi, om Guds makt som är större än alla andra makter – och om skyddet för dina tankar (Fil 4:6).

MUSIK

När Jesus blev korsfäst för din skull utropade Han ”DET ÄR FULLBORDAT” – innan han gav upp andan.
Där, på Jesu kors, fullbordades alltså hela det försoningsverk för dina och mina synder, som Jesus kom hit till vår jord för att utföra. Där, på korset, segrade Jesus för evigt över alla andevärldens makter. Jesus gav dig där också DIN DEL i Hans seger över allt som kan hindra dig från att nå fram till Gud och det eviga livet. Det går aldrig utan kamp, men det går i kraft av Jesu namn, Jesu blod och Jesu försoningsdöd.
Du klarar det aldrig på något annat sätt.
I de här yttersta dagarna gäller det att vara mycket vaksam över hur man lever. Du måste se till så att du är ’andligt resklar’. Se till att du lever i ljuset, så som Han är i ljuset. Då har du gemenskap med Jesus och Hans blod renar från all synd. Lev på ett sådant sätt att du alltid är beredd att träda fram i ljuset. Då har mörkrets furste ingen makt över dig och dina sinnen.
Jesus är störst! Han har all makt och i Hans Namn vinner du seger!

Dagens minnesord: ”DET ÄR FULLBORDAT” (Joh 19:30 – Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 24 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni skall vara heliga, ty jag (er Gud) är helig (1 Petr 1:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer den här stunden att röra sig om vår vardag och evighet, med det perspektiv som den kristna tron ger på livet. Men innan jag går vidare med de tankar på Guds... Läs mer

 • tisdag 25 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Han (Gud) har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder (1 Joh 4:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag koncentrera mig på det faktum att Jesus älskar dig oavsett om dina gärningar är onda eller goda, därför att han älskar... Läs mer

 • onsdag 26 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • torsdag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • fredag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • lördag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • söndag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg" (Ords 16:9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden som vi har framför oss, hoppas jag att du ska kunna koppla av, ta det lugnt och bara låta Guds underbara nåd och frid omsluta... Läs mer