28 november 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

När jag tänkte på det här programmet så kom bibeltexten från 1 Kor 9:24 upp för mig där det står: ”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (ur Handbok för Livet – NT).

För att ingenting ska bli fel tänkt eller sagt av mig, så vill jag börja med att be om Guds Andes vägledning.

”Gode Gud. Jag kommer inför dig med en liten tro och ännu mindre kunskap om Dig, Herre. Jag ber om Din Andes direkta stöd och ledning inför det som ska sägas under den här stunden. Hjälp mig att på rätt sätt förmedla det som Du har avsett ska bli framfört. Förhärliga Ditt namn, Jesus. Låt Ditt ord ha framgång i våra hjärtan och låt vår tro få näring så att den kan växa till och byggas upp, mer och mer, dag för dag. Amen.”

I sin sista tidningsartikel som min svärfar själv aldrig fick se, eftersom den trycktes precis efter hans bortgång, citerar han bibelorden från 1 Pet 1:9-10 där det står talat om Jesus, som vi älskar utan att ha sett Honom, och fröjdar oss över Honom med outsäglig glädje: ”…då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd, som skulle vederfaras er. --- (sista raden i vers 12): Och i de tingen åstundar jämväl änglar att skåda in.”

MUSIK

”Helig, helig, är änglaskarans sång. Och jag ska stämma in i sången, evigheten lång. Och när jag sjunger om min frälsning, sänks vart vingepar. Ty änglarna har aldrig känt, vad jag i Kristus har.”

Så sjöng man i en underbar sång för många år sen. Guds änglar, som aldrig har syndat, förstår att det här med människornas frälsning, är någonting mycket stort, men kan inte förstå mer än så. Den som aldrig själv har fått uppleva hur synden blir förlåten och skulden lyfts av, kan INTE förstå vad det handlar om till 100%.

Det är ju nämligen så här, att Gud som är alla goda gåvors givare, ALLTID i fullt mått och på ett oerhört generöst sätt, skänker den ödmjuke FULL utdelning av frid, ro och harmoni i hjärtats innersta. Det är så underbart med vår Gud. Han ger ALLTID och på ett fullkomligt -och översvinnligen rikt- sätt, mer än vad vi kan tänka oss och förvänta sig, av frälsnings-glädje och sin ljuvliga frid, i vår andes fördoldaste djup.

En underbar gammal sångtext lyder så här:

”Frid, frid, ljuvliga frid, som min Jesus -min Frälsare- ger. Som en våg ur den eviga sällhetens hav. I min ande du tränger dig ner.”

MUSIK

Guds Nåd mot oss människor är så totalt gränslös, så det kan nog ingen av oss fatta.

Han ger oss också daglig kraft så att vi kan löpa framåt mot målet – Guds himmel, vår själs slutfrälsning och det eviga livet.

Jag vet inte hur du har det, men jag tänker ibland som så att det eviga livet är ett så underbart framtidshopp, så jag kan aldrig någonsin göra mig förtjänt av det. Mitt liv har inte varit och kommer inte heller att bli något som tillnärmelsevis kan få en sådan ”utdelning” som ett evigt liv.

Och det är nog en alldeles riktig tanke, för ingen människa, kan göra sig förtjänt av det. Det är ju inte heller en förtjänst, utan en Guds gåva – av Nåd.

Men under tiden som vi allesammans kämpar på, varje dag, på den kristna trons väg, så är Jesus med oss. Han sa ju själv när Han lämnade sitt jordeliv bakom sig – på den dagen som vi kallar Kristi Himmelsfärdsdagen:

”Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände” (Matt 28:18-20 – 1917).

MUSIK

Hur viktigt är det för dig att nå målet – din själs frälsning?

Jesus sa: ”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” (Mark 8:36 – 1917).

Jesu ord betyder ju att ingenting i hela världen kan jämföras med din själs värde. Din själs frälsning är så viktig och värdefull att Gud sände sin egen Son för att dö på ett kors, för din skull. Tycker du att det där är överdrivet…? Jesus dog ju för alla människors synder. Javisst, men om Han INTE hade dött så hade ju inte din synd heller kunnat bli förlåten – eller hur? Alltså är det ett faktum att Jesus Kristus dog för DIN SYND!

Varför rusar då inte varenda människa in i Guds famn så fort som det är möjligt? Det eviga livet står ju på spel.

Ja, det är egentligen obegripligt att det inte alltid är kö utanför varenda kyrka där man predikar Jesus som den ende Frälsaren för all synd och skuld.

Jag tror inte att anledningen är människors bristande intresse eller inneboende ondska. Nej, jag tror att det finns en ond makt som gör allt som går att göra för att distrahera oss, förvirra oss och föra oss vilse bland allt annat som händer i livet. Allt för att vi inte ska lugna ner oss och tänka över vår livssituation.

Som om det fanns något viktigare än din själs frälsning.

Djävulen och hela hans anhang av fallna änglar, demoner och onda andar, har bara en enda uppgift, och det är att på alla tänkbara sätt hindra dig och mig att börja ta till oss budskapet om Guds frälsning genom tron på Jesus. Och den striden pågår hela tiden, natt och dag, varje ögonblick som vi på något sätt kan påverkas. Problemet är att det är en andlig strid som vi inte kan uppfatta med våra fysiska sinnen.

MUSIK

Kriget i den andliga världen är alltså av en helt annan natur än de fysiska strider som vi kan se, förstå och uppfatta med vår vanliga syn, hörsel m.m. För att vi ska kunna ”se” och något lite förstå den andliga striden som ständigt pågår i himlarymderna, så måste Gud öppna våra andliga ögon så att vi kan se.

Det var det som hände när profeten Elisa bad Gud öppna sin tjänares ögon så att han kunde se hur den andliga verkligheten såg ut runtomkring honom. Tjänaren var rädd, när han med sina lekamliga ögon såg fiendehären som hade lägrat sig omkring staden där de var. ”Ack, min herre, hur ska vi nu göra?” sa tjänaren till profeten Elisa.

Elisa svarade: ”Frukta inte, för de som är med oss, är fler än de som är med dem.”

Men det kunde INTE tjänaren se med sina lekamliga ögon. Därför bad alltså Elisa till Gud, och det står att (2 Kon 6:15-17): ”DÅ öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se, att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa.” Då förstod tjänaren att Herren Gud var med dem och hade full kontroll över den andliga situationen.

Sanningen är att Gud ALLTID har en fullständig kontroll över både den andliga och den fysiska situationen i hela kosmos.

Psalmisten säger (Ps 139:8-9): ”Fore jag upp till himmelen, så är Du där och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är Du också där. Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där Din hand leda mig och Din högra hand fatta mig…” (1917).

MUSIK

Jesus sa: ”Mig är given ALL MAKT i himmelen och på jorden…” (Matt 28:18).

”Tig, var stilla!” sa Jesus till vindarna och vågorna när det blåste upp till storm på Galileiska sjön (Mark 4:39-41). Till och med lärjungarna som var garvade fiskare och vana vid hårda törnar på sjön blev rädda och förstod ännu inte riktigt att Jesus hade ALL makt och en fullständig kontroll både över vädrets makter och alla andra makter.

”Tig och far ut ur honom” sa Jesus till den orene anden (Mark 1:25).

”Alla häpnade och sa: Till och med de orena andarna befaller Han, och de lyder Honom” (Mark 1:27)

Eftersom Gud har gett Jesus all makt behöver du och jag aldrig vara rädda.

Jesus är vår vän och medlare inför Gud. ”Människosonen” som förstår din och min livssituation på ett klart och tydligt sätt, eftersom Han själv är människa.

”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” sa Jesus till lärjungarna (Mark 4:40 --1917).

Löp för att nå målet – även om det är besvärligt ibland så är det värt all din kamp.

”Intill änden ska det vara strid” sa ängeln till Daniel (Dan 9:26 – 1917).

”Den som är ståndaktig intill änden, han ska bli frälst” (Matt 24:13 – 1917).

”Håll fast det du har, så att ingen tar din krona” (Upp 3:11 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 8

 • måndag 19 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På jorden finns ingen som är så from och rättsinnigÄ" (Job 1:8) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag försöker gå lite djupare i bibelordet på den kristna trons väg. "Dock, jag vet att min Förlossare leverÄ" sa Job när han satt på en... Läs mer

 • tisdag 20 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud (Jes 44:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bläddrade i en sång-bok fick jag upp en sång som heter "Vill du möta mig därovan?" (Om du har en sångbok som heter "Segertoner" så är det nummer 404 i den).... Läs mer

 • onsdag 21 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar" (Rom 3:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla Stund" med Jan Eric Emgård. Jesus Kristus är den kristna trons medelpunkt därför att Han offrade sig själv och gav sitt liv till lösen för alla människors synder. Hans blod är det... Läs mer

 • torsdag 22 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig (1 Kor 4:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför det här programmet kom det upp ett bibelord inför mig som jag inte riktigt förstår. Det är från 2 Sam. 19:2 där det står: "...segern blev på den dagen förbytt... Läs mer

 • fredag 23 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens HerreÄ" (Luk 10:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det viktigaste för en människa är att hennes namn är skrivet i Livets Bok i himlen. Därför att hennes eviga tillvaro då är säkrad. Om det ska jag fördjupa mitt intresse i det här... Läs mer

 • lördag 24 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äbesegra det onda med det goda" (Rom 12:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet fick jag en ingivelse att jag skulle läsa någonting från Hedegårds bibelöversättning. Det brukar jag inte göra, men det blev så i alla fall. Men innan jag gör det ska jag be... Läs mer

 • söndag 25 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande (1 Kor 15:22 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning inför det här programmet och tänkte på att det bara är Jesus Kristus som är värdig att ta emot lov, pris och ära av dig och mig,... Läs mer