27 november 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Inför den här stunden har jag blivit påmind om en bibeltext från Matteus evangelium, som handlar om när Jesus botade två män som var besatta av onda andar.

Men för att allt skall bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget, så vill jag börja med att be om Guds Andes direkta ledning.

”Gode Gud. Jag har av Dig fått uppslaget att tala om att Jesus botar alla, oavsett vad vi människor kan ha för åsikt om dem och deras uppförande. För Dig, Herre, är varje människa en unik skapelse som behöver Din hjälp. Hjälp mig också nu, Herre Jesus, så att jag får stå under Din vägledning och förmedla det budskap som Du vill ha framfört. Herre, låt oss alla vara öppna för vad Din Ande vill förmedla till oss. Amen.”

Den aktuella bibeltexten hämtar jag alltså i Matteus kapitel 8. Bakgrunden är att Jesus var på väg i en båt, över Galileiska sjön, tillsammans med sina lärjungar. Då blåste det upp till full storm, står det. Jesus hade somnat men lärjungarna var rädda för att båten skulle gå under, och därför väckte de Honom. Jesus talade strängt till vindarna och den upprörda sjön, och det blev alldeles lugnt.

MUSIK

Så kom de alltså över sjön och nu läser jag från vers 28 och vidare:

”När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, kom två besatta emot Honom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen. Nu skrek de: ’Vad har vi med Dig att göra, Du Guds Son? Har Du kommit hit för att plåga oss i förtid?’

Ett gott stycke därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad Honom: ’Om Du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden.’ Han sade till dem: ’Far i väg!’ Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Och hela hjorden störtade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade svinen flydde in i staden och berättade alltsammans, också det som hade hänt med de besatta. Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de fick se Honom, bad de att Han skulle lämna deras område” (Matt 8:28-34 SFB).

Det finns en hel del att säga om den Galileiska sjön – som är en ovanlig sjö – ganska liten men det kan blåsa upp till storm utan förvarning och vågorna kan bli upp till 6-7 meter höga. Vi ska inte ägna mer tid åt sjön just nu, men det var alltså inte helt utan anledning som lärjungarna, trots att de var garvade fiskare, blev rädda när de förstod att det verkligen var fara på färde.

De hade varit med Jesus och sett många under ske, men i den plötsliga stormen så greps de av panik – och hade kanske inte förstått riktigt än, att Jesus hade makt över naturkrafterna också. Förstår du och jag det?

MUSIK

Det finns alltid tillfällen i våra liv när vi tror att Gud inte kan -eller vill- agera. Men när vi verkligen förstår vem Han är, så inser vi att Han kan stilla stormar både i naturen och i våra oroliga hjärtan. Samma kraft som lugnade vindarna och sjön, kan Jesus använda för att få dig och mig lugna från allt som oroar oss i vårt innersta.

Han hjälper oss, bara vi förtröstar på Honom och ber Honom om det, och vi behöver inte utesluta Jesus från något enda område i ditt liv.

Det här blev en liten utvikning -nu- tillbaka till Matteus 8 och de två besatta männen.

Gadarenernas land var befolkat av mest icke-judar, som kanske förklarar svinhjorden i bibeltexten. Svin ansågs ju av judarna vara orena djur, och att äta griskött var någonting för dem fullständigt otänkbart.

De onda andar, eller demoner, som de båda männen var besatta av, och som Jesus enligt bibeltexten mötte, är antagligen fallna änglar som en gång förenade sig med djävulen i hans uppror mot Gud och nu står under djävulens kontroll, med uppgift att hjälpa djävulen att fresta människorna till synd.

Men när de möter Jesus, Segraren från Golgata, kommer de alltid till korta eftersom de avväpnades där en gång för alla. Att de onda andarna erkänner Jesus, Guds Son, står det i vers 29 om, men att de skulle behöva lyda Honom också visste de kanske inte. I Jakobs brev 2:19 står det: ”Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.”

MUSIK

När vi talar om VÅR tro på Gud och på Guds Son, Jesus Kristus, så betyder det inte bara att vi ska tro att det är SANT att Jesus lever och är Guds Son. Du och jag måste också acceptera vad Jesus har gjort för oss, och ta emot Honom som den ende som kan förlåta och frälsa oss från våra synder. Vi måste också leva ut vår tro genom att lyda Hans Ord i Bibeln (Rom 10:9-10) - alltså genom att bekänna Honom som Herre i vårt hjärta och inför våra medmänniskor – DÅ blir vi frälsta.

Enligt judisk lag ansåg man att de besatta (enl. Matt 8) var orena av 3 anledningar.

De var för det första 1) icke-judar (de var alltså ’hedningar’); för det andra 2) de var andebesatta, och för det tredje 3) de höll till på en kyrkogård (vilket är orent och förbjudet område för en jude, enligt vad jag minns att en guide i Israel berättade).

Men Jesus hjälpte dem ändå. Vad vill jag ha sagt med det? Jo, att du och jag inte heller ska vända ryggen mot de människor som på något sätt förefaller oss att va frånstötande. Varje människa är en original-skapelse av Gud, och vi behöver Hans beröring och kraft allesamman.

De onda andarna som Jesus mötte frågade Honom (i Matteus 8:29): ”Vad har vi med Dig att göra, Du Guds Son? Har Du kommit hit för att plåga oss i förtid?”

Om vi slår upp Matt 25:41 så ser vi vad Jesus säger om den eviga elden, och vilka den är förutberedd för.

Där, inför Människosonen, samlas alla folk vid den slutliga domen, och Han säger till de otrogna: ”Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41 SFB).

MUSIK

Bibelns parallelltext i Uppenbarelseboken 20:14-15 lyder: ”Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon INTE fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön” (Upp 20:14-15 SFB).

Alltså. När de onda andarna frågade Jesus (i Matt 8:29) om Han hade kommit för att plåga dem i förtid, så visar ju deras fråga att de är helt på det klara med och känner till sitt slutliga öde.

När de onda andarna inte längre fick skada de båda besatta männen, så står det att de - med Jesu tillåtelse- gav sig in i en stor svinhjord ett stycke därifrån, och drev ner hela hjorden i sjön så att de drunknade. De som vaktade svinen flydde då in i staden, och berättade vad som hade hänt. Folket i staden gick ut och bad Jesus att Han skulle lämna deras område, står det. (Matt 8:33-34 SFB).

Varför bad folket Jesus att lämna deras område? Lite tacksamhet tycker man väl att de kunde ha visat Jesus, som hade botat de två som var besatta – eller hur?

Ja, jag vet inte, men antagligen var de mer arga över det som hade hänt med de omkring 2000 svinen, än glada över att de besatta hade blivit befriade från ondskans inflytande. De var antagligen rädda för Jesu övernaturliga kraft och över Honom hade de ingen makt, utan ville bara få bort Honom så fort som möjligt.

MUSIK

Hur är det med dig och mig? Sätter vi också ägodelar och projekt, före människor?

En människa är ju skapad till Guds avbild och har ett evighetsvärde, medan jordiska ting, vad det än handlar om, inte har något jämförbart värde alls.

Men ack, så lätt det kan vara att ändå värdera ting eller djur, högre än mänskligt liv.

Mitt ämne för den här stunden är ju ”Jesus botade alla” och jag vill gärna beröra trons betydelse också. Jesus talar ju på många ställen om den enskildes verksamma tro.

Det står bland annat i att Jesus säger till den hedniske officeren - om hans tro, enligt (Matt 8:13): ”Gå, som du tror skall det ske dig”;

Om den lame mannen som bars fram och hissades ner genom taket, framför Jesus. står det (Mark 2:5): ” Jesus såg deras tro”. Deras tro ledde dem alltså till Jesus, som såg till både att den lame mannens synder blev förlåtna och att han blev frisk.

När Jesus botar en stum pojke, sa Han till fad (Mark 9:23):

Allt förmår den som tror” sa Jesus till en stum pojkes far (Mark 9:23) och botade den stumme pojken.

”Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, för Gud var med Honom” står det (Apg 10:38 – 1917) - oavsett om de som var sjuka själva var medvetna om sin situation eller inte.

Jag vet inte om jag har rätt eller fel, men jag är inte alldeles övertygad om att den enskilda människans tro på det under som de förväntade sig, har någon betydelse för att de ska kunna bli friska. Men den enskildes tro på Jesus har en absolut avgörande betydelse. Den som söker Jesus och vill ha Hans hjälp måste tro på HONOM som är ”livets källa” (Ps 36:10). Jesus vill och förmår bota alla som söker Honom och vill ha Hans hjälp (Luk 9:11). Du undrar kanske varför jag stryker under det här, men det finns faktiskt människor som gärna vill bli av med alla sina problem och sjukdomar, men nån tro på Jesus, Guds Son, vill de inte veta av.

Min käre vän som lyssnar nu. GUD ÄR TROFAST och från Hans sida finns det inga som helst hinder mot att du blir både frälst och frisk - men det sker bara i Jesu namn.

MUSIK

Veckans andakter, v 8

 • måndag 19 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På jorden finns ingen som är så from och rättsinnigÄ" (Job 1:8) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag försöker gå lite djupare i bibelordet på den kristna trons väg. "Dock, jag vet att min Förlossare leverÄ" sa Job när han satt på en... Läs mer

 • tisdag 20 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud (Jes 44:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bläddrade i en sång-bok fick jag upp en sång som heter "Vill du möta mig därovan?" (Om du har en sångbok som heter "Segertoner" så är det nummer 404 i den).... Läs mer

 • onsdag 21 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar" (Rom 3:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla Stund" med Jan Eric Emgård. Jesus Kristus är den kristna trons medelpunkt därför att Han offrade sig själv och gav sitt liv till lösen för alla människors synder. Hans blod är det... Läs mer

 • torsdag 22 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig (1 Kor 4:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför det här programmet kom det upp ett bibelord inför mig som jag inte riktigt förstår. Det är från 2 Sam. 19:2 där det står: "...segern blev på den dagen förbytt... Läs mer

 • fredag 23 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens HerreÄ" (Luk 10:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det viktigaste för en människa är att hennes namn är skrivet i Livets Bok i himlen. Därför att hennes eviga tillvaro då är säkrad. Om det ska jag fördjupa mitt intresse i det här... Läs mer

 • lördag 24 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äbesegra det onda med det goda" (Rom 12:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet fick jag en ingivelse att jag skulle läsa någonting från Hedegårds bibelöversättning. Det brukar jag inte göra, men det blev så i alla fall. Men innan jag gör det ska jag be... Läs mer

 • söndag 25 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande (1 Kor 15:22 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning inför det här programmet och tänkte på att det bara är Jesus Kristus som är värdig att ta emot lov, pris och ära av dig och mig,... Läs mer