24 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ni skall vara heliga, ty jag (er Gud) är helig (1 Petr 1:16 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer den här stunden att röra sig om vår vardag och evighet, med det perspektiv som den kristna tron ger på livet. Men innan jag går vidare med de tankar på Guds helighet, som jag vill tala lite mer om, ska jag be om hjälp och vägledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att jag, trots mina svagheter och brister, får komma inför dig med min bön och begäran om vägledning i bibelordet och hjälp att förmedla det budskap som du vill ha framfört på rätt sätt. Herre, du som känner oss alla bättre än vi själva gör, låt någon lyssnare få uppleva dig och din omvårdnad så att det leder till tacksamhet mot dig och den stora barmhärtighet som bara du är mäktig. Amen.”

Jag vill lyfta fram det här med Guds helighet som nämns i Gamla Testamentets skrift-er, till exempel i textorden: ”Så skall ni nu hålla er heliga och vara heliga; ty jag är Herren, er Gud. Och ni skall hålla mina stadgar och göra efter dem. Jag är Herren, som helgar er” (3 Mos 11:44, 20:7 – 1917).
För mig personligen är ’helighet’ ett svårt område att närma sig och ett nästintill ogrip-bart ämne. Men jag har ändå känt inom mig att ju mer jag har velat få del av Guds härlighet och rättfärdighet, ju mer har jag närmat mig Guds helighet.

Jag vet inte hur du upplever det här, men jag skulle gärna vilja dela mina tankar och erfarenheter med dig omkring det här med Guds helighet och hur jag fått en, för mig, ny syn på saken. En syn som hjälpt mig att se och åtminstone något litet kunna ta till mig en personlig förståelse av och för Guds helighet.

MUSIK

Kanske tycker du att det är ’förmätet’ på något sätt att tala om Guds helighet, eftersom det inte är möjligt för en vanlig människa att varken förstå den eller att se Gud och ändå fortsätta att vara människa. Ändå vill jag försöka. Inte för att ta mig vatten över huvudet på något förmätet sätt, utan för att jag -inom mig själv- så gärna vill nalkas Gud. I det sammanhanget vill jag också att min själ -i ödmjuk hängivenhet- ska kunna ta till sig de välsignelser som jag anar finns där, i en djupare förståelse av Guds väsen, och som EN DEL av detta, Guds helighet.

Tidigare har jag känt det som ett hinder för en fördjupad tro, att inte våga eller orka
-ens i tanken- nå fram till Gud på det här sättet. Och det beror på att jag inte kunnat göra mig en föreställning om Gud och den helighet som är en del av Honom själv. Nu måste man naturligtvis inte alls förstå allting, för att kunna -som Hanok eller Noa- vandra i umgängelse med Gud. Men det kanske underlättar…

Jag har alltid tyckt att det är svårt att föreställa sig Gud. I det sammanhanget måste man ju ha klart för sig att en människas föreställningar, tankar och idéer bygger på den egna föreställningsvärlden och det egna förrådet av idéer om hur någon eller något kan vara, se ut eller gestalta sig.

MUSIK

Eftersom vi människor måste utgå ifrån det vi känner till, innan vi -med vår fantasi- försöker greppa det som är okänt för oss och ligger bortom vår föreställningsvärld, så är ju själva livet någonting som finns i de människor, växter och djur som vi ser och har runt omkring oss… eller möjligen kan ana oss till i andra sammanhang. Men då måste vi ju föreställa oss det livet i någon form, eftersom det är svårt att föreställa sig  formlöst liv, utan gestalt - eller hur? För mig är det i alla fall svårt.

Men det står i bibeln att Gud är Ande – och Gud ÄR. När Gud själv presenterar sig så säger han att hans namn är ”JAG ÄR”. Det är inget mystiskt eller konstigt med det, om man försöker tänka sig en livsform som är en person, men som INTE har någon gestalt. Eller rättare sagt en livsform som kan ha vilken gestalt som helst, som det för tillfället behagar Honom att inta. Gud kan ju, om jag förstått det rätt, uppenbara sig på vilket sätt han vill. Bibeln innehåller ju beskrivningar på många olika sådana sätt.
Till exempel när Gud förde Israels folk ut från Egypten valde Gud att låta sig ses som ”en molnstod om dagen och som en eldstod om natten” (2 Mos 13:21 – 1917).

Jesus säger på ett ställe i Skriften att ingen någonsin har sett Gud, men att Jesus har uppenbarat för människorna hur Gud är, nämligen EVIG, GOD, ANDE och KÄRLEK.
För att du ska förstå mina svårigheter och begränsningar när det gäller det här med Guds helighet, så vill jag i någon mån också försöka förklara varför jag tycker det är svårt. Jag har växt upp här i Sverige, där man under långa tider har talat om att alla människor har ett lika värde, är jämställda, jämlika och allt vad man vill kalla det.
’En ann är så god som en ann’ eller hur det nu var någon sa en gång - kanske som en reaktion mot klyftorna i det gamla klass-samhället. Hur som helst, med en sådan ’bakgrund’ där diverse tankebyggnader och föreställningsvärldar blandas samman med varandra, är det inte helt enkelt att förstå hur någon eller något är större eller bättre än allt annat eller alla andra – eller hur?

MUSIK

Det var först när jag bad om att få en annan syn på Gud och på Guds helighet, som till och med jag kunde fatta... Det var när jag fick syn på ett ord och ett begrepp som jag inte tidigare tagit till mig på det sättet. Det var ordet SANNING! Gud och sanning hör samman, precis som den syndiga människan och lögnen hör samman. Paulus skriver om det i sitt brev till romarna (Rom 3:3-7). Det var då det började gå upp för mig att mitt problem var att jag tidigare inte kunnat föreställa mig någon enda männi-ska eller något enda ’väsen’ som var fullkomligt i renhet och sanning. Kanske därför att min värld runt omkring mig var så full av motsatsen. Full av lögn, illfundighet och falskhet av olika slag. När jag började tänka på att Gud är FULLKOMLIGT SANN och UTAN ALLA BRISTER, då först kunde jag böja mig inför Honom DEN HELIGE själv. Först då kunde hela mitt inre falla ner inför Honom och uppriktigt ge Honom all ära i ett evigt ljus och i en evig rättfärdighet.
Jag vet inte om du också brottas med sådana frågor om Guds helighet och rättfärdig-het… och Hans höghet över alla och allt som kan nämnas – alltså över allt som har ett namn överhuvudtaget…

MUSIK

”Gud är ljus, och inget mörker finns i Honom” står det i Skriften (1 Joh 1:5). Först när man får det här fullständigt klart för sig, kan man böja sig fullständigt – därför att Gud är helt igenom sann! Gud är inte korrumperad av makten som han har i sina händer, utan han är fortfarande bara godhet och kärlek mot den som vill finna Honom som sådan och som vill underordna sig Honom. Inte därför att han är mäktig och kräver underkastelse, utan därför att han är kärlek och vill ha gemenskap med dig när du av fri vilja vill följa Honom på Hans sätt och enligt de regler som Han har satt upp för människans bästa.
Om det fortfarande är svårt för dig att förstå, så försök att tänka så här: Du har framför dig en kung. Han vill inte utöva någon makt över dig för att han är kung, utan han vill leda dig genom hela ditt liv, varje sekund, därför att han älskar dig och bara vill att allt du gör ska lyckas så bra som möjligt för dig. När du sedan är gammal och grå, så vill han inte att ditt liv ska ta slut, utan han tycker att nåd ska gå före rätt (för trots alla dina försök att leva på ett rätt och riktigt sätt, så har du ändå gjort många fel och dragit på dig skuld av olika slag både mot honom och mot dina medmänniskor). Men som sagt, han vill att nåd skall gå före rätt, och därför lät han Sin Son dra på sig själv all skuld som DU egentligen skulle ha drabbats av. Han erbjuder dig som gåva ett evigt liv, under förutsättning att du tror på att hans Son lever, att han får vara Herre i ditt liv, och att han redan har betalat hela din skuld.

Inte är det väl svårt att acceptera ett så fantastiskt erbjudande – eller hur?
Sådan är Guds kärlek till människorna och sådan är Han mot dig! Tänk vilken möjlighet att få se Gud i ett sådant nytt ljus. På ett sådant nytt sätt. Och Han förödmjukar dig aldrig. Han säger bara: ’Här är vägen till det eviga livet. Vandra på den så ska jag ta hand om dig och din framtid.’

MUSIK

Nu kanske det börjar gå upp för både dig och mig hur god Gud verkligen är, och hur kärleksfull han är. Hur väl han vill oss och hur stor barmhärtighet han vill bevisa oss.
Min vän, försök att se Gud som han verkligen är – och gå den rätta vägen genom tron på Hans Son, Jesus Kristus, så får du kontakt med Gud. Jesus, är inte bara vägvisaren till Gud utan han är själv VÄGEN till Gud… SANNINGEN om Gud… och LIVET i Gud. (Joh 14:6).
Det enda Gud kräver av dig är att DU VILL TRO. Det är ingen intellektuell prestation utan det är en viljefråga. Om du tänker som så att du nog måste bli en bättre männi-ska först för att eventuellt kunna bli ’värdig’ i Guds ögon, så GLÖM DET!
Du kommer aldrig att bli ’värdig’ på det sättet. Det enda som gör dig VÄRDIG inför Gud är att du accepterar hans Son, Jesus Kristus, och den förlåtelse för din synd och skuld som han redan har utverkat genom sin försoningsdöd på Golgata kors. Det var ju därför han dog på korset – för att försona dig med Gud.

Hela Guds underbara frälsningsverk bygger alltså på den syndfrie FÖRSONAREN Jesus Kristus.

Dagens minnesord: ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.” (Hebr 13:8 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer