29 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 6:23 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder att du kan bli fri från ångest som kanske trycker dig i ditt inre. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med mitt hjärtas innerliga bön om vägledning i ditt ord -bibelordet- så att jag och den som lyssnar kan förstå det. Hjälp mig också att framföra det budskap som du vill ha förmedlat på rätt sätt, så att det genom tron får bli till välsignelse och frälsning för den som tar det till sig. Amen.”

Du kan alltså bli fri från din skuld i namnet Jesus. Inte för att jag säger det, eller för att du har presterat någon god gärning som uppväger skulden för dig. Nej, det är bara Guds Nåd mot dig och det faktum att Jesus älskar dig, Han som redan har betalat din skuld.
Min vän, öppna ditt hjärta mot himmelens Gud och ta emot det som han vill ge dig av sin kärlek, helighet och omsorg. Koppla bort dina egna ansträngningar. Bara TRO på Jesus, han som här på jorden har fått makt att ge dig en fullständig förlåtelse för all din synd.

MUSIK

Jag känner ju inte alls till din situation. Jag vet inte vem du är som lyssnar just nu. Jag vet inte var du bor, men jag vet att du är med mig ändå, och Guds Ande har väglett mig och mina ord för att just du ska kunna finna den frid som du så länge har sökt efter. Jag vet att du i ditt hjärta känner en stor sorg och en tyngd av dina egna misslyckanden. Du har försökt otaliga gånger att bli en bättre människa. Du har försökt att sluta upp med det ena efter det andra… men så rätt som det är, så är du där igen, kanske i en ensam situation… som liksom för dig själv ger dig en ursäkt för det som du redan skäms för, inför dig själv. Till slut blir det nästan som en kramp-situation och du kan inte komma ur den i egen kraft, utan känner dig trängd och låst, liksom fångad i en fälla.
Vet du att det finns en lösning på ditt problem? Vägen till Gud känner du kanske… den går genom Din personliga tro på Jesus, Guds Son.
Tillåt nu dig själv att för en stund släppa ditt problem med tankarna och tacka Jesus i stället. Tacka Honom för att han redan har tagit hand om alla synder, all orenhet och alla misslyckanden som belastar dig.

Ska vi be tillsammans du och jag? Det gör vi!
”Käre Jesus! Nu kommer vi båda inför dig, precis som vi är. Vi orkar inte förställa oss längre, utan nu ser du allt vårt elände, vår oro och våra misslyckanden. Tack för att du redan har tagit hand om och tillintetgjort all vår synd och alla våra brister och alla fel som vi gjort. Tack Jesus, för att du bryr dig om oss och renar oss i ditt eget blod. Förlåt oss det som har varit och hjälp oss att ta nya tag… i Ditt namn. Amen.”

MUSIK

Jag vet hur ledsen man kan vara över sina egna brister… så försöker man i egen kraft att ordna upp sitt liv, i stället för att lita på Guds kraft. Evangeliet, det kristna glädjebudskapet, består inte i ord eller i diskussioner om Gud finns eller inte… eller i fruktlösa samtal om hur man kan bevisa det ena eller det andra… nej, evangeliets innersta kärna är GUDS KRAFT I VERKLIG FUNKTION - i ditt liv, i mitt liv och i alla människors liv som vill tro på honom, Jesus, vägvisaren till livet. När man tror och ödmjukar sig inför sin Skapare, DÅ händer det saker.
Jag kan inte beskriva Guds kraft – jag vill inte ens försöka – nej, den måste man uppleva själv.
Hur går det till då, frågar du kanske?
Jo, det går till så att du personligen vänder dig i bön till Honom som ensam kan förlåta synder här på jorden, nämligen Jesus, Guds Son. Det handlar alltså om om-vändelse och TRO.
Första steget är att du själv bestämmer dig för att du VILL TRO. En ren viljehandling alltså. Om du inte vill tro på Gud och vägen till Honom, genom Hans egen Son Jesus Kristus, hur ska du då kunna be till Honom om hjälp?

Alltså:
Steg 1: Du bestämmer dig helt enkelt för att DU VILL TRO. Fråga inte hur eller på vilket sätt det ska gå till… du bara vill tro. Punkt och slut på alla argument!

Steg 2: När du bestämt dig för att du vill tro, så är frågan VEM DU VILL TRO PÅ?
Jo, du bestämmer dig för att du vill tro på den som bryr sig om dig, älskar dig och fyller ditt hjärtas behov av frid och glädje. Den ende som kan det är Jesus, han som har fått den makten av Gud att förlåta människorna deras synder och fylla hjärtat med sin frid.

Steg 3: Jag utgår nu från att du alltså bestämt dig för att du vill tro, och att du vill tro på Jesus, Guds Son.

MUSIK

För att det ska vara meningsfullt att be till någon om hjälp, så måste man ju tro på att den man ber till, LEVER och KAN hjälpa – eller hur? Det är ju meningslöst att be till en gud som är död och som för länge sedan har lämnat både livet och sitt intresse för dig – eller hur? Du vet redan att Jesus dog på ett kors för omkring 2000 år sedan, för alla människors synder. Du är ju en människa – alltså dog Jesus också för din synd!

Om du har läst din bibel så vet du också att Gud uppväckte Jesus igen från de döda, och därför lever Han just nu och vill lyssna på dig och hjälpa dig.
Då är frågan vad du vill att Jesus ska göra för dig? Ja, vad är det för problem och bekymmer du har? Jo, du känner i ditt hjärtas innersta ett stort tomrum. Ett tomrum som saknar frid och glädje och mening med livet. Man kan säga att du helt enkelt saknar livsglädje. Din synd och din skuld plågar dig i ditt inre, så du får ingen frid och ro varken natt eller dag.
Det står också i din bibel att OM du tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och OM du bekänner Jesus som Herre i ditt eget liv, DÅ ÄR DU FRÄLST (Rom 10:9-10).

MUSIK

Alltså om igen! Du vill tro. Du tror på Jesus. Du tror att han lever eftersom Gud har uppväckt honom från de döda och du vill bekänna inför dina medmänniskor att Jesus är Herre i ditt liv. Det är allt.
Summan av alltsammans är alltså kort och gott: TRO PÅ JESUS ! Han ensam är svaret på frågan om livets mening. Han ensam stillar all oro och ger ditt hjärta den frid och glädje som du längtar efter. Det här med att vilja tro och tro att Jesus lever och bekänna Honom som Herre är det enda som behövs. Allt annat har Jesus redan gjort för dig. Det enda som krävs av dig är alltså att du tror på det som Jesus redan ar gjort för dig. Tänk att det är så enkelt att tro på Jesus och vända om från att bara ha trott på sig själv eller på andra gudar som inte lever och inte kan hjälpa… Omvändelse betyder ju att vända om från sina egna vägar till att tro på Jesus och låta Honom bli Herre. DET ÄR GUDS VÄG – och det är inte något särskilt intelligent eller intellektuellt ’påfund’ av en Gud som vill driva lite med oss människor. Det har Gud aldrig sagt heller – att det skulle vara en väg för de särskilt visa och kloka. Tvärtom är bibelns budskap att det är en dårskap för den som går förlorad.
Så här står det: ”Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds Kraft” (1 Kor 1:18 – 1917).
Eftersom människorna inte kunde finna Gud genom sin egen kunskap eller intelligens så lät han sig finnas genom den dårskap som han lät predikas.
Allt för att INGEN människa ska kunna berömma sig.
Precis så handlar Gud! För att det aldrig skulle kunna bero på någon människas egen förmåga eller prestation, så lät han det hela bero på tro – och BARA PÅ TRO.

MUSIK

Alltså kan man kort sammanfatta Guds frälsningsbudskap i evangeliet så här:
TRO ATT GUD HAR UPPVÄCKT JESUS FRÅN DE DÖDA OCH BEKÄNN INFÖR DINA MEDMÄNNISKOR ATT HAN ÄR HERRE I DITT LIV. Det är allt!
Din synd och din skuld är för evigt utplånad genom den försoningsgärning - mellan Gud och människorna - som Jesus gjorde när han frivilligt gav sitt liv i döden på Golgata kors.
När du tror på det som Jesus har gjort börjar ett nytt liv spira inom dig och Jesus talar om den radikala förvandlingen, i sitt samtal med Nikodemus (Joh 3:3), och likställer den med att bli född på nytt. Redan här på jorden börjar alltså det nya livet inom dig, och när din stund på jorden är slut fortsätter det i en evig glädje och ett evigt liv i Jesu närhet -ansikte mot ansikte- i Guds himmel.
Det här som jag nu har talat om för dig är alltså en fråga om din personliga tro och ingen förståndsfråga. Du och jag kan aldrig förstå Gud och det har Han heller aldrig begärt av oss. Han har bara begärt att vi ska TRO. Det räcker!

Alltså. En gång till. Hur blir DU frälst och får en mening med DITT liv?
1. DU bestämmer DIG för att vilja tro på Gud och på Hans Son, Jesus Kristus.
2. DU tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och att Han därför lever i dag.
3. DU bekänner Jesus som DIN egen personlige Herre inför DINA medmänniskor.

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer