27 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke  slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro genom Hans eget ord och din förtröstan på Honom inte ska komma på skam. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning, så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett hjärta som längtar efter att få uppleva din närvaro. Jag har också med mig ett antal lyssnare – hur många eller vilka vet bara du, Herre. Jag ber att du ska vägleda oss i ditt ord och hjälpa mig att på ett rätt sätt förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen.”

Om Guds Nåd tänkte jag tala, och särskilt ur den aspekten att vi inte behöver gå om-kring med dåligt samvete för att vi inte är ’värdiga’ att ha del i den nåden.
Vid tidigare tillfällen har jag talat om Guds nåd och att vårt samvete ibland anklagar oss för att vi inte är värdiga nåden mot oss. Ofta tror jag att både du och jag försöker att liksom ’meritera’ oss eller ’kvalificera’ oss för att bli värdiga Guds nåd. Och när vi -inför oss själva- inte lyckas med det, så blir vi nedstämda, ledsna och missmodiga. Ibland tycker vi kanske att vi misslyckas till den grad att det egentligen är meningslöst att försöka bli en bättre människa, allt för att på något sätt bli värdiga Guds nåd.

Där tror jag att vi har själva kärnpunkten – alltså när vi i egen kraft försöker bli bättre människor för att behaga Gud och bli värdiga Hans Nåd.

MUSIK

Sanningen är att varken du eller jag någonsin kan bli värdiga på något sätt. Det är alltså helt meningslöst att försöka bli en bättre människa för att bli värdig Guds nåd.
Observera nu att jag INTE sagt att det är meningslöst att försöka bli en bättre männi-ska, för det är självklart att vi allesamman ska försöka bli så bra och goda som möjligt både mot Gud och våra medmänniskor. Nej, det jag sa var att det är meningslöst att försöka förtjäna Guds Nåd , och bli en bättre människa med det motivet i bakfickan.
Här gäller det att rannsaka sig själv och vara sann och ärlig i sitt innersta och klara ut vilka mål man har, medvetet eller omedvetet – och varför man har det.
Om det är Guds kärlek i ditt hjärta som driver dig, då är ditt motiv rent och okränkbart. Men är det något annat så får du vara på din vakt.
Pröva själv! Det är ju så med NÅD, att det är något som man INTE gjort sig förtjänt av – tvärtom. Det är ju just det som är nådens innersta kärna, att man egentligen inte alls förtjänar någon barmhärtighet, utan egentligen borde få en helt annan ’behandling’. Men på grund av nåd så blir man bevisad en rätt som man egentligen inte har. Man blir nämligen behandlad som OM man vore oskyldig. DET ÄR NÅD och det kan man inte göra sig förtjänt av. Om man skulle göra sig förtjänt av en sådan behandling som nåd innebär, då skulle man ju få ta sitt straff på sig och på så sätt förtjäna eller avtjäna straffet och sona sin skuld.

MUSIK

När vi talar om Guds nåd mot oss människor, så handlar det alltså om människans synd och skuld inför Gud. Synden består i att vi -genom våra förfäder Adam och Eva- har satt vår vilja före Guds och på det sättet har dragit över oss en skuld som vi inte själva kan sona. När vi satte vår egen vilja upp mot Guds, så gjorde vi alltså uppror mot Gud och då bröts gemenskapen med Honom.
Synden kom emellan oss och Gud och med synden kom syndens lön, som är döden.

Men nu kommer det som är verkligt viktigt. GUD, som var oskyldig i sammanhanget, tog ändå själv det första steget för att återställa den gemenskap som hade brustit. GUD BEVISADE OSS NÅD. Han bevisade sin nåd mot dig och mig, genom att låta sin Son, Jesus Kristus, dö för din och min skuld. DÄR ligger nåden uppenbarad – och vägen tillbaka till gemenskapen med Gud är åter öppnad. Den invigdes i samma ögonblick som JESUS dog på korset när han sa ”DET ÄR FULLBORDAT !”

Vad var det som var fullbordat? Jo, det var försoningsverket på Golgata. När Jesus dog så tog han din och min synd på sig själv och gav sitt liv för oss.
Därför sjunger vi i den gamla väckelsesången att ”Golgata täcker min skuld, mitt fläckade liv, min synd…”
Det är nåd. GUDS NÅD! Och den nåden finns just nu och just för dig. Du blir aldrig värdig den – men du får den gratis – om du bara vill ta emot den.

MUSIK

Med Guds nåd följer också den frid som Han har berett för dig. Vilken gränslös kärlek Gud har bevisat dig och mig, genom blodet på Jesu kors. Det enda kravet som Gud ställer på dig är att du öppnar ditt hjärta i tro och tar emot den nåd som Gud vill ge dig. Om du tar emot Guds nåd -till dina synders förlåtelse- genom att tro på det som  Jesus har gjort för dig, DÅ utlöser du Guds frid i ditt hjärta. Kanske har du det bra ställt, full hälsa, framgång och trevliga vänner, men ändå har du inte känt dig tillfreds och harmonisk i ditt hjärtas innersta, och anledningen är att det stora ’tomrum’ som du kanske länge har grubblat över anledningen till - är att du saknat GUDS FRID. När det tomrummet blir fyllt så undrar du bara över en enda sak … varför har jag inte sökt Gud tidigare i mitt liv?
Varför har jag inte frågat efter Gud?
Varför har jag inte läst min bibel?
Varför har jag inte förstått att mitt innersta behov av frid har ett direkt samband med Gud i himlen och kontakten med Honom genom hans Son, Jesus Kristus?
Ja, det kan vara många varför…

Men nu, när du har fått tag i livets innersta mening, då gäller det vad du tänker göra med resten av ditt liv på jorden. Vill du gå Guds väg? Vill du lägga din vilja i Hans hand och låta Honom styra dina steg? Om du svarar JA så kommer det att gå bra för dig, oavsett hur du tycker att det gått tidigare.
Innebörden av att tro på Jesus är ju att man vill gå Guds väg och låta Hans vilja styra i fortsättningen. Man vill helt enkelt att det ska bli ett regimskifte på hjärtats tron, och man vill ha en annan Herre i sitt liv. Därför har du vänt dig till Jesus - och det är rätt.

MUSIK

Det enda som är viktigt och som du kan göra själv för att på något sätt ’reda upp’ ditt liv och få ordning på det, är att låta Jesus ta hand om allt. Men inte ’bara’ för att ordna upp ditt vardagsliv här på jorden och få hjälp och kraft att leva vidare på ett riktigt sätt, utan sedan väntar det eviga livet i Guds gemenskap. Det är framtiden för den människa som vill tro på Jesus, ta emot Honom i sitt hjärta genom tron, och be-känna Honom som sin HERRE inför sina medmänniskor.
Tänk dig ett evigt liv i frid och glädje – vilket framtidshopp. Det är ’inga dåliga grejor’ ska jag säga, att vara en kristen och ha sin synd förlåten. Men det är svårt att förstå det innan man själv har upplevt det.
Många människor tror att det här med att bli frälst, få sina synder förlåtna och bli en kristen, det är bara en massa ack och ve… och man ska göra det och det… och man får inte göra det och det… en lång katalog på allt som man inte får.
TÄNK SÅ FEL MAN KAN HA. Det är ju precis tvärtom. Man får hjälp och kraft och vägledning först under vardagens mångahanda… i affärslivet… i skolan… på kontoret eller på verkstadsgolvet… och sedan, när det här jordelivet är slut, så får man ett evigt liv för att man trott på Jesus. Jag har aldrig hört någon som har erbjudit liknande framtidsutsikter - har du?
Din själs eviga väl är så värdefull så bibelordet säger i ett av sina mest allvarliga uttryck: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?” (Mark 8:36 – 1917). Ändå så strävar de flesta människor bara efter mer och mer prestige, makt och vinst, på det ena eller på det andra sättet. Och när du en gång går bort – när din stund på jorden är slut – så kan du inte ta med dig ett enda öre av allt som du har gnott och slitit för under hela ditt liv. Allt får du lämna kvar!

MUSIK

EN ENDA SAK KAN DU TA MED DIG in i evighetens värld OCH DET ÄR DIN SJÄL - frälst eller inte. Inget annat!
O, min vän. Begrunda betydelsen av ditt livs val av Herre för din framtid och evighet.
När jag var barn hade min mormor en väggbonad där det stod så här: BETÄNK, LIVETS KORTHET, DÖDENS VISSHET OCH EVIGHETENS LÄNGD!
Visst vill du också få uppleva Guds frid i ditt hjärta, eller hur? Då ska du tro på Jesus! Det är det enda som du själv kan göra – men det räcker. RESTEN ÄR GUDS NÅD!
Eftersom bibelns grundval är att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, så betyder det att Gud vill att DU OCKSÅ ska bli räddad. Och om du tycker att du nog ska försöka bli lite bättre först i alla fall, innan du kan passera Guds granskande nålsöga, så glöm det så fort som möjligt. Inför Guds ögon kommer du aldrig att passera och få godkänt för ditt syndiga liv genom någon egen kraft eller godhet, om du så anstränger dig tills du blir blå i ansiktet. Varför det då?
Därför att Gud kan inte mutas med några mänskliga goda gärningar eller laglydighet.

Guds bedömning av ditt liv påverkas bara av en enda sak. Har du eller har du INTE tagit emot den frälsningsgåva av nåd som Han erbjudit dig genom tron på hans Son, Jesus Kristus? Svaret på den frågan avgör ditt eviga väl.

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer