26 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Lova Herren, min själ, och allt det i mig är
Hans heliga namn (Ps 103:1 – 1917).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och allt det vackra som Han skapat. Men det största av allt är ändå att Han först har älskat oss och sänt Sin Son, Jesus Kristus till oss, med förlåtelse för våra synder och till försoning med sig själv. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer men med en absolut för-tröstan på att du, genom den Helige Ande, kan styra mina tankar och kontrollera allt som ska framföras, så att ditt budskap om NÅD blir rätt förmedlat till den som vill lyssna och ta det till sitt eget hjärta, med den livsförvandling som det innebär. Amen.”

Ibland när jag står och ser ut över skog och sjö och med alla mina sinnen liksom drar in allt det underbara och låter det ta plats inom mig… och försöker att riktigt pränta in det i mitt minne -FÖR FRAMTIDA BRUK- hur fint allting är, då stäms min själ till en lovsång inför Honom – Skaparen.

”Lova Herren min själ, som har gjort himmel och jord… Jag vill välsigna Dig, GUD, för allt underbart som du har skapat… för att det var Din innersta vilja. Tack för att jag får njuta av det. Amen!”

MUSIK

Jag vet inte om man som en liten människa får ta sådana ord i sin mun, som att ’välsigna Gud’ – men jag känner det så svårt att med mina futtiga ord tala om för Gud hur mycket jag beundrar Honom för hans skaparkraft, hans vishet, kärlek och omsorg om oss människor. Så när mina innersta tankar och ord av tacksamhet inte räcker till för att uttrycka vad jag vill ha sagt till min Fader, min Skapare och min Gud, det är då jag välsignar Honom av hela mitt hjärta.

Jag vet inget mer innerligt sätt att tala om för Honom hur mycket jag älskar Honom. För allt vad Han gjort och för allt vad Han ÄR… och när jag talar om för Gud hur mycket jag älskar Honom för att Han orkar lyssna på mig och bry sig om mig… då växer min tacksamhet inom mig ännu mer, och jag känner det ibland som om jag skulle sprängas, eftersom allt det jag vill ge uttryck för av glädje och tacksamhet liksom inte får rum inom mig, utan måste ut i en spontan tacksamhetsbön och en välsignelse som bara har ett mål och det är… GUD!

Ännu mer fascinerad över det mina ögon ser av naturens under och skönhet, blir jag inför den frälsning som Han, Gud, har berett för alla människor som vill tro. Genom försoningen med sig själv i Sin Son, Jesus Kristus, har Han tagit det förlåtande steg som vi människor själva aldrig skulle kunna ta, eftersom vi var döda i våra synder. Min förundran är gränslös inför det oerhörda frälsningsverk som Gud genomfört.

MUSIK

Har du tänkt på att friden på jorden, som du kan få uppleva i ditt innersta, den prokla-merades av en stor hop av den himmelska härskaran när Jesus blivit född till jorden.
”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, bland människor till vilka Han har behag” sa ängeln (Luk 2:14) som proklamerade Jesu födelse för herdarna i Betlehem.

Frid på jorden bland människor. Bland vilka människor? Jo, bland de människor till vilka Gud har behag. Och vilka människor är det då? Jag tror att det gäller för alla människor som tar emot glädjebudskapet om frälsningen genom Jesus och tror på det.

Ängeln sa: ”Var inte rädda! Se, jag bådar er en stor glädje, som skall vederfaras allt folket, för i dag har en Frälsare blivit född åt er…” (Luk 2:10).

Min käre vän som lyssnar nu. En Frälsare har blivit född åt DIG! Tro på det glada budskapet och ta emot det i Ditt eget hjärta.
Jag är säker på att om du vill tränga in lite grann i det här glädjebudskapet, att Jesus blev född hit till jorden, för din skull eftersom du är en del av det ängeln sa om ”glädje för allt folket” – så kommer du också att få uppleva den där enorma lyckan i ditt inre över Guds vishet, godhet och kärlek till oss människor.

Det är det här som är evangeliet -det glada budskapet om Jesus- som föddes till alla människors Frälsare och räddare FRÅN synden och den eviga döden, och TILL glädje och ett evigt liv. Den ursprungliga gemenskapen med Gud var bruten genom människornas synd - alltså synden att sätta sin egen vilja framför Guds vilja.
Vägen till Gud stängdes då obönhörligen. Utan återvändo!

MUSIK

Det underbara är att Gud, som var den förfördelade parten, själv tog det första steget för att reda ut situationen och återställa den tidigare gemenskapen med sig själv. Han fann på råd, där det verkade vara absolut uteslutet att människornas felsteg skulle kunna korrigeras. Och Guds sätt att lösa problemet med synden är ju så beundrans-värt, så mänskliga ord räcker bara inte till.
Man kan bara säga TACK GODE GUD! Tack för att vägen genom Jesus, som tog alla människors synd och skuld på sig själv, är öppnad på nytt till gemenskap med Dig. En gemenskap som börjar med tro, fortsätter med tro och slutar med tro, för att ingen människa någonsin ska kunna berömma sig själv. Och för att samma möjlighet ska finnas för alla människor att nå fram till Gud, oberoende av ställning i samhället, rikedom eller annat som kan skilja människor åt.

Ibland har jag funderat över varför inte alla människor söker Gud och vägen till Honom. Det vore ju högst naturligt – tycker jag i alla fall. Kanske finns det en anled-ning som åtminstone verkar logisk. Och det är att man inte riktigt förstår vilken till-gång det är för en människa -mitt i vardagslivet- att personligen ha tillgång till univer-sums största hjälp – den Helige Ande. Både rent förståndsmässigt, känslomässigt och andligt. Kanske har du också fått för dig att Gud bara bryr sig om den andliga sidan av en människas tillvaro. Men så är det ju inte!

MUSIK

Gud har skapat både din ande, själ och kropp. Skulle Han då inte bry sig om någon del av det som Han har skapat… utan bara en annan del? Det är inte riktigt! Gud bryr sig till och med om så mycket av ditt liv att han känner till varenda dag i förväg, innan någon av dagarna ens har kommit.
Och om Han känner till alla dina livsdagar, så känner Han förstås också till alla de omständigheter som hänger samman med ditt liv, och Gud använder alla dina synder för att hjälpa dig att reda upp ditt liv. Vad skulle Han annars använda? Det finns ju bara synd och skuld inför Honom som har ögon som eldslågor, även om du själv kan tycka att det finns både positiva och negativa saker.

Min vän! Försök inte gömma någonting för Gud – utan gör precis tvärtom. Tala om allting för Honom. Högt och ljudligt! Inte för andra människor - utan för Gud.
Tycker du att det låter konstigt? Ja, det kan ju hända, men det är faktiskt så som Gud vill ha det. Han vill ha en gemenskap grundad på sanning i hjärtegrunden, som varar hela ditt liv. Inte bara den del som DU SJÄLV tycker är bra nog för att visa upp.

Glöm inte att Guds makt är oändligt stor – på den som tror på Honom. Gud ställer alla himmelrikets resurser till förfogande för den som hundraprocentigt litar på Honom – och bara på Honom – inte på sig själv eller någon annan. Och nu är det så att Gud vill att vi ska tala med Honom om precis allt. Så gör det då! Koppla bort ditt eget förnuft, för det är ändå så ofullkomligt, så det bara hindrar dig när det gäller att sam-arbeta med Gud.

MUSIK

Att samarbeta med Gud innebär att praktiskt taget ’lyfta sig själv i håret’ – det vill säga göra sådant som mänskligt sett är omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Han är till och med beredd att sätta naturlagarna ur spel för att bevisa hur stor Han är och vilken makt Han har när en människa ber Honom om det. Vid ett tillfälle stannade Gud till och med solen på himlavalvet för en enda mans (Josuas) bön. Läs din bibel så får du se att jag har rätt (Jos 10:12-14).

Om du tvivlar så pröva Gud. Han är så stor så Han låter sig prövas, för att vi ska bli fullständigt övertygade om Hans existens och allmakt. Gud är beredd att ställa upp för dig. Han gjorde det när syndens makt över ditt liv bröts och den stängda vägen till Gud öppnades igen. Så nu är vägen öppen för dig! Är du beredd att ställa upp för Honom som genom sin Son, Jesus Kristus, har gjort allt för dig?

Vill du lägga din vilja och allt i Hans hand och låta Honom ta hand om ditt fläckade liv… din synd och din skuld, som så ofta gör dig nedstämd, när du upplever att livet är glädjelöst och tomt?

Min vän! Tro på Gud och ta Honom på allvar – då tar Han dig också på allvar.

Dagens minnesord: Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet (Ps 103:8–1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer