27 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Matt 18:9)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning.

”Herre! Du som känner alla mina tankar och vet om varje ord innan de ens har formats på mina läppar. Jag ber om Din Andes vägledning i Ditt Ord och styrning av mitt hjärtas innersta, så att allt blir sagt och gjort på rätt sätt efter Din vilja. Amen.”

I vår tid när bilder av olika slag och i olika massmedia formligen sköljer över oss, är det inte lätt att värja sig mot påverkan.

Men jag tror ändå att vi har vissa möjligheter att styra oss själva och avskärma oss. Gudsmannen Job är ett föredöme för oss när han säger: ”Jag slöt ett förbund med mina ögon: att aldrig se på en ung kvinna. Vilken lott skulle jag annars få av Gud i höjden, vilken del av den Allsmäktige där ovan?” (Job 31:1-2 SFB).

Nu är det naturligtvis inte bara ’unga kvinnor’ som exploateras för att dra till sig våra blickar. Men konkurrensen hårdnar på alla områden och dagens marknadsförings-metoder blir alltmer förföriska, med den tydliga avsikten att förleda oss till en ständigt ökad konsumtion av varor, tjänster och upplevelser. I det sammanhanget exponeras kvinnor som sexobjekt snart sagt på alla områden – åtminstone där den manliga delen av människosläktet kan tänkas vara målgrupp för reklaminsatserna.

MUSIK

När kvinnor ska uppmuntras till att handla och uppleva, så kallas det för ’shopping’ - och en sådan där liten anglo-saxisk accent på det hela, verkar höja tjusningen och temperaturen på köp-lustarna, minst 1 steg. Att det tydligen också ’fungerar’ är ju uppenbart, annars skulle man väl inte fortsätta. Men vi människor, åtminstone vi västerlänningar, har tydligen lämnat den tid när det var våra behov som styrde de inköp som vi ansåg nödvändiga. Jag menar, när det förr i tiden gick hål på skorna, så gick man till skomakaren och fick dem halvsulade förstås. Vad gör man idag? Jo, man köper ett par nya skor. Dels därför att det snart kostar lika mycket, beroende på att man flyttat all tillverkning till de länder vi kallar ’låglöne-länderna’ så att vi i de rika länderna kan tillfredsställa våra begär efter ständigt nya saker (som visar vår status, prestige och hur framgångsrika vi är) i stället för våra verkliga behov.

Kära vänner! Var ska det här sluta? Vi utnyttjar de fattiga länderna på ett sätt som jag tror får Gud att börja fundera i sin himmel -om inte på en ny syndaflod- så på någonting annat som kan ’justera’ de horribla och ojämlika förhållandena. Jag såg en uppgift om att vi tillhör den rikaste miljarden (av omkring 6 miljarder) människor på vår jord. Men vi förbrukar ensamma 86% av världens resurser, medan den fattigaste miljarden bara förbrukar lite drygt 1% (1,1) av världens resurser.

MUSIK

Ibland undrar man ju över vad det är som lett fram till den här situationen på vår jord, där hälften svälter ihjäl och den andra hälften dör av välfärdssjukdomar. Man har länge trott att det är korruption och förtryck som är orsaken till vissa länders fattigdom t ex i Afrika. Ny jämförande forskning visar att det där bara är en del av sanningen. Man menar att det geografiska läget på jorden varit mer avgörande för att man började odla jorden och hålla husdjur. Det var alltså ingen slump, anser man, att vi i Europa och särskilt i Medelhavsområdet var först – av geografiska skäl. Av det ena ’försprånget’ följde sedan de andra, t ex befolkningstillväxt, statsbildning, vetenskap, skriftspråk osv. Matproduktionen var alltså det mest väsentliga och det försprånget har sedan behållits under historiens lopp. Andra forskare pekar på att fungerande samhällen med respekt för lagar, där individen går säker och privat-egendomen skyddas, leder till att individer och stater blir rika – medan fattigdomen breder ut sig när korruption och förtryck råder – oavsett geografiskt läge.

Hur det än står till med de olika uppfattningarna om det ena och det andra, så skulle jag gärna vilja lägga till en helt annan aspekt, som jag personligen tror är ännu mer betydelsefull i det här sammanhanget, än de jag räknat upp. Jag tror nämligen personligen att den kristna tron har haft ett oerhört inflytande, både genom sin gudstillvändhet – dvs. att Gud är en - och att det är från Honom lag och rätt utgår. Att den kristne Guden är EN och att man inte ska ha några andra gudar jämte Honom, har ju gjort att man med början i Medelhavsområdet (hos Israels folk) tidigt lärde sig att inte dyrka några andra gudar eller ’heliga ting’ i träden eller i annan växtlighet, eller bland djuren (t ex som de ’heliga’ korna i Indien). Allt sådant som skapar oro och rädsla var ju ett effektivt hinder för utvecklingen oavsett staternas styrelseskick, klimatiska betingelser o likn faktorer, även om jag naturligtvis inte menar att sådana faktorer saknar betydelse.

MUSIK

Allting har ju en ’startpunkt’ någonstans, och jag är övertygad om att individens stadi-ga förankring i en tydlig gudstro, är grunden för all mänsklig trygghet, framgång och harmoni i tillvaron. Utifrån den grund-tryggheten kan sedan allt det andra utvecklas i den ’goda jord’ som Jesus talar om i liknelsen om såningsmannen (Matt 13:3-23).

”Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet” sa Jesus ” så skall ni få allt det andra också” (Matt 6:33 SFB). Gud håller alltid sina löften. Frågan är om människorna gör det? Varför har då inte Gud låtit alla delar av jorden -som Han har skapat- få samma möjligheter att växa och utvecklas? Ja, det vet jag inte, mer än att svaret kan vara att Gud utvalt Israel till sitt egendomsfolk och lovade dem ett land som ’flöt av mjölk och honung'. Gud ’skapade’ ju ett folk som inte var ett folk, när Han kallade dem ut ur Egyptens land där de levt som slavar i 430 år. Att Israel efter hand blivit mer och mer sekulariserat, och har brutit med sina fäders Gud och sin personliga tro, betyder ju inte på något sätt att Gud också skulle ha brutit sina löften och sitt förbund med dem. Nej, inte alls! Jag tror att Gud är precis lika intresserad av att leda och hjälpa judarna i dag, som Han alltid har varit.

Bara de låter Honom göra det, så kommer allt att lösa sig på ett underbart sätt. Men om de inte vill veta av Herren Gud, deras Frälsare, så kan det bara gå på ett sätt – mot avgrunden.

MUSIK

Den bibeltext i Matteus 18 som jag började tala om, handlar ju om risken att förledas på olika sätt. Ögonen kan förleda genom synintryck och kan leda till frestelser av olika slag. Och om man inte är mycket observant och medveten om sina svagheter kan frestelserna bli övermäktiga och man faller. Ökenvandrarnas avfall är ett var-nande exempel. Vad var det som hände med dem?

Aposteln Paulus skriver i sitt 1:a brev till församlingen i Korint: ”Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 1) Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: ’Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.’

2) Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll 23000 på en enda dag. 3) Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de döda-des av ormar. 4) Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren (alltså mordängeln som utförde Guds straffdomar). Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut” (1 Kor 10:6-13 SFB).

MUSIK

Jag vet inte om någon av oss undgår frestelser, men jag tror inte det. Däremot är det väl så att vi frestas på olika sätt och av olika saker.

Jakob skriver i sitt första kapitel: ”Ingen som frestas skall säga: ’Det är Gud som frestar mig.’ Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder” (Jak 1:13-16 SFB).

Vi människor har ju många olika behov. Av mat och dryck, skydd, tröst, gemenskap och mycket annat. Olika beroende på vilken kultur vi tillhör och vilka vanor vi har.

Men det är skillnad på BEHOV och BEGÄR. De flesta behov kan ju mättas, om inte ekonomiska bekymmer eller hinder av annat slag reser sig i vår väg förstås.

Det är annorlunda med våra begär. De kan inte mättas – åtminstone inte på något mänskligt sätt. Men kung David skriver i den 103:e psalmen: ”Lova Herren min själ…

Han som mättar ditt BEGÄR med sitt goda…” (Ps 103:1-5 SFB).

Gud har alltså löst det ’problemet’ också. Hur Han gör det vet jag inte riktigt. Kanske gör Han på olika sätt med olika människor, eller också löser Han det genom att helt enkelt ’ta bort begäret’ ur hjärtat. Och tomrummet som blir kvar fyller Han med Sin Frid. ”Min frid ger jag er,” sa Jesus ”inte ger Jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa” (Joh 14:27 SFB).

Att ta bort begär är inte enkelt. I egen kraft är det nästintill omöjligt. Men i Guds ordförråd existerar inte det ordet - därför att för Honom är allting möjligt. Han som har skapat hela universum och oss människor med sitt blotta ord, är god, kärleksfull och barmhärtig mot oss, på ett så gränslöst sätt så vi kan aldrig förstå det. Det enda vi kan göra är att tro och förtrösta helt och fullt på att allt Gud säger är RÄTT och SANT!

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer