24 februari 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”…besegra det onda med det goda” (Rom 12:21)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet fick jag en ingivelse att jag skulle läsa någonting från Hedegårds bibelöversättning. Det brukar jag inte göra, men det blev så i alla fall. Men innan jag gör det ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord, så att jag dels kan ta det till mig själv och förstå det rätt, och dels kan förmedla det vidare till någon lyssnare som väntar på din vägledning Herre. Amen.”

Jag läser nu de tre sista verserna från Romarbrevet 12 och de lyder i översättningen av David Hedegård så här:  ”Mina bröder, hämnas inte när man gör er orätt, utan lämna rum för vreden. Ty Skriften säger: ‘Min är hämnden, jag ska vedergälla, säger Herren.’ Nej, ‘om din fiende är hungrig, ge honom då något att äta, om han är törstig, ge honom då något att dricka. När du handlar så, samlar du glödande kol på hans huvud.’ Låt dig inte besegras av det onda, utan använd det goda till att besegra det onda” (Rom 12:19-21).
Eftersom jag själv försöker lära mig ett och annat, samtidigt som jag arbetar med mitt material, så tog jag fram min studiebibel och hämtar därifrån den här kommentaren till texten som jag nyss  läste: ”Hämnd är en handling som man utför i vrede, även om man är helt lugn. Men Gud har sagt att hämnden är hans och om du eller jag envisas med att hämnas, så tar vi ifrån Gud hans rätt, och visar samtidigt att vi inte litar på att Gud ska klara av uppgiften på rätt sätt. Vi är skyldiga att glömma det onda som gjorts mot oss och överlämna alltsammans till Herren.

MUSIK

En kristen ska inte vara fiende till någon annan människa, men kan naturligtvis inte hindra andra människor att vara fientliga. Men den som är kristen får aldrig skada sin fiende. Guds Ord säger att fienderna ska betvingas med godhet och inte genom att skada dem. På det sättet är det möjligt att göra en fiende till vän. Det onda försvinner och det goda framträder. Det är så Gud handlar med oss. Han har visat oss att kärleken är den starkaste makten i världen.”

Jag måste medge att det verkligen inte verkar att vara det lättaste precis, att handla så som bibeln visar oss att vi ska göra. Men vem har sagt att det är ‘det lättaste sättet’ vi ska använda oss av? Bibeln utgår inte från det lättaste utan från ‘det rättaste’ alltså från det som från Guds synpunkt är det rätta.
Jag accepterar absolut bibelns tankegång men tycker ändå att det verkar svårt.
Inte förrän jag kom till orden ”Det är så Gud handlar med oss” i studiebibelns kommentar, som jag kände inom mig, att jag förstod vad det egentligen handlade om. Guds kärlek är verkligen sådan. Kärleken är den starkaste makten i världen. Om just min kärlek uppfyller kraven, det vill jag verkligen låta vara osagt, men genom Guds kraft förmår vi allt. Hans makt på oss som tror på Honom är ”översvinnligt stor” som Paulus uttrycker det i sitt brev till Efesierna. (Ef 1:19 – 1917).

MUSIK

Det är inte mycket här i livet som jag är säker på, men en sak vet jag absolut och det är att om inte Gud i sin kärlek och ofantliga Nåd handlat som han gjort mot mig i hela mitt liv, hade jag inte suttit här nu och delat Livets Ord med dig. Om han i stället hade handlat som en människa, så skulle han ha slängt ut mig på sophögen för länge, länge sedan. Han skulle verkligen ha tappat tålamodet med mig. Men det har han inte gjort - den Gud som jag vill tjäna. Hans Nåd är varje morgon ny och jag prisar honom för det av hela mitt hjärta!
Jag vet inte om eller hur du läser din bibel, men jag läser ibland den Levande Bibeln, som har ett lite enklare språkbruk. Det bästa tror jag är att läsa olika översättningar parallellt, för att få en så klar och fullständig bild som möjligt av vad texten vill förmedla. Men hur som helst så håller jag alltså på att läsa den Levande Bibeln och funderade i det sammanhanget på varför Gud gav Israels folk så många olika och detaljerade regler om när, var och hur man skulle offra det ena och det andra. Jag tänkte ibland i mitt stilla sinne att allt det där skulle jag ju aldrig ha kunnat hålla reda på. Men så kom jag fram till 5:e Mosebokens 4:e kapitel och den 9:e versen där Mose talar till allt folket och varnar dem med orden: ”Men se upp mycket noga! Glöm aldrig bort vad ni har sett Gud göra för er! Måtte hans under sätta djupa och bestående spår i era liv! Berätta för era barn och barnbarn om de väldiga under han gjorde. Tala särskilt om den dag när ni stod inför Herren vid berget Horeb och han sa till mig: ‘Kalla samman allt folket inför mig, så ska jag ge det instruktioner, så att det alltid har respekt för mig och lär sig att undervisa sina barn om mina lagar.’ Jag läste vidare och fann till min stora förvåning att redan Mose talade profetiskt om för Israels folk hur det skulle gå för dem i kommande dagar, när de intagit landet som Gud lovat deras förfäder Abraham, Isak och Jakob. Det var inte precis några ljusa förhållanden som Mose profeterade om. Du kan läsa själv om det. (5 Mos 26-31).

MUSIK

Jag läser alltså ur den Levande Bibeln om hur Gud gav instruktioner och avsikten med det. Från 5:e Mosebokens 6:e kapitel läser jag om vad Mose sade till Israels folk, när det gällde frågan om att de måste följa Guds lagar och undervisa sina barn om det.: ”Herren er Gud sade till mig att ge er alla dessa bud, som ni sedan måste följa i det land ni ska tåga in i och bo i. Avsikten med alla de här lagarna är att få er, era barn och barnbarn att respektera Herren, er Gud, och så länge ni lever följa alla de föreskrifter han har gett er. Om ni gör det, kommer ni att leva ett långt och lyckligt liv. Därför, Israels folk, ska ni lyssna mycket noga till alla bud och vara angelägna om att följa dem, så att allt går bra för er och så att ni får många barn. Om ni lyder dessa befallningar, kommer ni att bli ett stort folk i ett härligt land som flyter av mjölk och honung, precis som era förfäders Gud har lovat er” (5 Mos 6:1-3 – LB).
De 2 bibelställen som jag nu citerat för dig från den Levande Bibeln, om ‘att ha respekt’ och ‘att respektera Herren’ har i den gamla översättningen från 1917 översatts med orden ”må de så lära sig att frukta mig” i det första fallet och i det andra bibelstället står det ”på det att du må frukta Herren, din Gud.”
Kanske har de här olika betydelserna alltid stått klara för dig som lyssnar, men för mig har det inte varit så. Att ”frukta Herren” har jag -rätt eller fel- alltid kopplat samman med ordet ‘fruktan’ alltså att vara rädd. Att ha respekt eller att respektera är för mig något helt annat, något som mera har med ‘vördnad’ att göra än rädsla.

MUSIK

Visst kan det vara viktigt ibland att läsa olika bibelöversättningar - eller hur?
Jag antar att du liksom jag tycker att det är en stor skillnad på orden ‘fruktan’ och ‘respekt’. Den Gud jag dyrkar är God, Kärleksfull och Barmhärtig och inte alls någon jag behöver vara rädd för. Däremot är jag ögonblickligen beredd att visa ‘respekt’ för denne min Gud som har skapat allt det sköna och vackra och berett en evig frälsning och rättfärdighet för oss människor när han utgav sig själv och köpte oss fria.
Evangelisten Johannes börjar sitt evangelium med orden: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till” (Joh 1:1-3 – 1917). Den Levande Bibeln återger samma text så här: ”Innan något hade skapats fanns Guds eviga ord - Kristus. Han har alltid funnits till och är Gud. Han skapade allt som finns, och ingenting finns som inte han har skapat” (LB). Jag hoppar fram till den 17:e versen där det står så här: ”För Mose gav oss bara lagen med dess stränga krav, men Jesus Kristus har också gett oss kärleksfull förlåtelse” (Joh 1:17 – LB).
Jag tror att man kan ansluta sig till den meningen att lagen gavs till oss genom en medlare, det vill säga Mose, som var medlare mellan Gud och Israels folk, medan nåden och sanningen gavs till oss människor personligen, av och genom Jesus Kristus. Det finns ingen motsättning i det. Men vill man få ytterligare förtydligande kan man läsa Hebréerbrevets 3:e kapitel där hela den här saken får en djupare belysning. Mose var trogen som ”tjänare” står det, men ”Kristus var trogen som Son, en son satt över Hans hus.” ”Och Hans hus är vi så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss” (Hebr 3:5-6 – Bibel 2000).

MUSIK

”Och eftersom Kristus står så mycket högre, manar den Helige Ande oss att lyssna till Honom, att vara noga med att höra vad han säger idag och inte stänga till våra hjärtan för honom, som Israels folk gjorde. De stålsatte sig mot hans kärlek och anklagade honom i öknen, medan han prövade dem. Men Gud hade tålamod med dem (alltså med Israels folk) i 40 år, trots att de frestade hans tålamod till det yttersta. Han fortsatte hela tiden att göra sina mäktiga under inför deras ögon. ”Men”, säger Gud, ”jag blev mycket vred på dem, för deras hjärtan vände de sig alltid åt alla andra håll i stället för mot mig, och de fann aldrig de vägar som jag ville att de skulle följa. Då svor Gud, fylld av vrede mot dem, en ed och lovade att han aldrig skulle låta dem komma till hans viloplats. Kära bröder, se därför till att era egna hjärtan inte heller är onda och fulla av otro och leder er bort från den levande Guden. Tala med varandra varje dag om detta, medan det fortfarande är tid, så att ingen av er blir förhärdad inför Gud för- blindad av syndens tjusning. För om vi är trogna till slutet och tror på Gud, som vi gjorde när vi först blev kristna, så ska vi få dela allt som tillhör Kristus. Men NU är den rätta tiden. Glöm aldrig varningen: ”Om ni hör Guds röst tala till er idag, så förhärda inte era hjärtan, som Israels folk gjorde, när de reste sig mot honom i öknen” (Hebr 3:7-15 – LB). Vad var det alltså som gjorde att Israels folk inte kunde komma in i Kanaans land, som Gud hade lovat deras förfäder 40 år tidigare? David Hedegård svarar: ”Vi ser alltså, att det var deras otro, som hindrade dem från att komma in” (Hebr 3:19 – Hedegård).

Dagens minnesord: Kärleken består inte i att vi har älskat Gud… (1 Joh 4:10 - 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 17

 • måndag 22 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 53:2 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi vandra vidare på den kristna trons väg, och jag tänkte att vi -lite extra- skulle ge oss in på frågan om Guds existens och hur skapelsen har kommit... Läs mer

 • tisdag 23 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HerrenÄ (Jer 29:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Att Gud har fridens tankar för oss och inte ofärdens, för att ge oss en framtid och ett hopp är underbart. Tänk att du och jag -vanliga människor- har en Gud som älskar oss så... Läs mer

 • onsdag 24 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen (Ps 8:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är inget för... Läs mer

 • torsdag 25 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Då började han omÄoch gjorde ett annat kärlÄ (Jer18:4 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro både för vardagslivet och evigheten. I namnet Jesus är alla välkomna till Gud och ingen enda är oduglig, men i vår egen kraft är vi alla... Läs mer

 • fredag 26 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det finns ingen Gud som kan hjälpa så som Han (Dan 3:29 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning som jag brukar göra och slog upp min bibel. Jag hamnade då på ett ställe i Daniels bok där står det så här: "Men Daniel gjorde sig... Läs mer

 • lördag 27 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast (Hebr 10:23 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden gäller oss som själva känner oss ovärdiga Guds nåd och inte -i våra egna ögon- tycker att vi duger. Inför en helig... Läs mer

 • söndag 28 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Tvivla inte utan tro! (Joh 20:27 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av de tolv lärjungar-na, hade svårt för att tro på att Jesus verkligen var uppstånden. Men Jesus kritiserade honom inte, och sa inte att han var ovärdig att vara en lärjunge. I Tomas hjärta fanns... Läs mer