22 februari 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig (1 Kor 4:2 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag bad inför det här programmet kom det upp ett bibelord inför mig som jag inte riktigt förstår. Det är från 2 Sam. 19:2 där det står: ”...segern blev på den dagen förbytt till sorg för allt folket...”
Hur kan en seger förbytas till sorg? Jo, om segern kostat så mycket så att det kan ifrågasättas om det var värt förlusterna. Men innan jag fortsätter så ska jag be om Gus hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp att förstå ditt ord, så att det kan bli till vägledning och välsignelse för oss alla. Amen.”

När jag kommit så långt i mina funderingar, om en seger som kan förbytas i sorg, så kom jag att tänka på bibelorden i Matteus 18 där Jesus undervisar om faran av förförelser. Det står så här i vers 9: ”...om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i (det eviga) livet enögd än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna” (Matt 18:9 – 1917).
Jag har läst de här bibelverserna många gånger, men har nog inte riktigt förstått vad det handlar om. I min studiebibel står det så här om vers 8 och 9: ”Det är bättre att komma till himmelen utan att ha kvar det som skulle ha lett till synd, än att behålla det och så gå förlorad. Det är värt varje offer och varje försakelse att slippa Guds straff. Det är bara den evige Guden som kan utdöma ett sådant straff som nämns i denna vers (alltså vers 8 om ”den eviga elden”). Ordet ‘eviga’ betecknar något som aldrig tar slut, något oändligt i de allra flesta fall av de cirka 70 gånger det är använt i Nya Testamentet. Elden som omtalas här är inte vanlig uppvärmningseld. Det syftar på sjön med eld och svavel. Den utsläcks inte och är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41 – 1917).

MUSIK

Tillbaka till Matteus kapitel 18 och vers 9. Men nu läser jag texten ur den Levande Bibeln. Så här står det där: ”...om ditt öga får dig att synda, så riv ut det och kasta bort det, för det är bättre att komma in i himlen med ett öga än att vara i helvetet med två.” Nu kanske du frågar dig vad de här bibelorden har med dig att göra… Ja, det är inte säkert att de är riktade till dig. De är kanske riktade till mig som en varning från himlens Gud till mig och mitt sätt att leva. Du förstår att det här programmet är verkli-gen inte bara gjort som någon sorts enkelriktat glädjebud eller vägledning bara för dig som lyssnar nu. Jag själv vill vara så totalt öppen i mitt hjärta mot himlen som det är möjligt, vilket naturligtvis innebär att jag själv också får ta emot Guds granskning av vad jag föredrar av det ena framför det andra.

Det är så här att jag av och till förnimmer den där svaga, svaga rösten i mitt innersta. Till exempel när jag ägnar för mycket av min tid till TV-tittande. Nyhetsprogram och liknande kan väl vara ’godkänt’ men dygnet är ju snart fyllt av program som sanner-ligen är allt annat än uppbyggliga - ibland direkt skadliga - för mitt andliga liv, därför att jag påverkas av det jag ser och hör, antingen jag är medveten om det eller inte.

MUSIK

Vad gör jag då, när den där varnande rösten ljuder i mitt inre?
Ja, om jag är ensam så stänger jag av TV:n och börjar arbeta med annat, t.ex. något av mina program, som det här… Kanske tar jag fram min bibel eller börjar tala med Jesus i bön. Är vi flera som gemensamt sitter och fördriver tiden framför  TV:n så går jag kanske därifrån. Ibland säger jag varför... ibland gör jag det inte. Jag vet inte hur du har det och sätter mig inte på något sätt till doms över dig. Var och en av oss får svara för våra egna handlingar. Men om du upplever detsamma som jag, så är det kanske dags att tänka om.
Det är så viktigt hur vi använder den tid vi har. Några korta år av nåd har Gud gett oss och Han kommer absolut att avkräva räkenskap av mig för hur jag har förvaltat den tid som jag har fått. Jag tror att varje människa är unikt utrustad på olika sätt i sin personlighet. Om vi kallar den utrustningen eller förmågan för ”pund” så tror jag att det ’pund’ som du har fått att förvalta innehåller helt andra delar än det pund som jag har fått att förvalta. Bibelordet säger att det man först och främst söker hos en förvaltare är TROHET. Det handlar alltså inte om största möjliga resultat av den ena mer riskfyllda satsningen än den andra. Allt det där hänger kanske samman med en förmåga att göra affärer eller vad det nu kan vara som inte alla har. Men alla har vi vår egen unika förmåga... eftersom vi alla har en absolut unik uppsättning av gener, som inte är lik någon annan människas på jorden.

MUSIK

Har du och jag då någon sorts skyldighet att förvalta den tid som vårt liv består av - och att någon gång redovisa hur eller vad vi gjorde av de möjligheter som vi fick?
Ja, jag tror faktiskt det!
De olika livsresurser som vi allesammans har fått, antingen vi är fattiga flyktingar utan några som helst materiella resurser, eller förmögna medborgare i något av de högindustrialiserade länderna med enorma materiella resurser, så kommer vi alla att bli bedömda på samma sätt - nämligen efter just de förutsättningar som vi har haft under vår livstid. Den utfattige kanske aldrig fick någon möjlighet att skänka ens ett glas vatten till en törstig medmänniska. Men hon eller han kanske hade möjlighet att ge ett tröstens ord eller visa sin medkänsla på annat sätt för en sjuk och trött med-vandrare som hade det ändå svårare under sin stund på jorden. Det är precis den jämförelsen som jag tror att vi kommer att granskas med på den yttersta dagen.
Tänk på vad Jesus själv sa när han stod vid offerkistorna utanför templet och såg hur mycket olika människor la i där.
”Många rika la dit mycket. Men en fattig änka kom och la ner två skärvar - det är 1 öre. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: Sannerligen säger jag er: Denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som lade något i offerkistorna. För de andra la allesamman dit av sitt överflöd, men hon la dit av sitt armod allt vad hon hade, så mycket som fanns i hennes ägo” (Mark 12:41-44 – 1917).
Det här är verkligen tänkvärda ord av Jesus själv, som jag tror visar hur Guds be-dömning och värdering kommer att gå till på den yttersta dagen. Dina och mina innersta motiv för att göra eller låta bli att göra det ena eller det andra, är kanske inte alltid uppenbara ens för oss själva. Men på den dagen kommer allt fram i ljuset och ingen av oss kommer att kunna ifrågasätta.

MUSIK

Nu ska jag slå upp bibelns sista bok och läsa exakt vad det står skrivet där om vad som kommer att ske vid den slutliga världsdomen enligt vad aposteln Johannes redovisar i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel och de 5 sista versarna. Jag ska läsa samma text från 2 olika översättningar och en s.k. parafras. Jag börjar med 1917 års översättning. Sedan läser jag parafrasen den Levande Bibeln och till sist Bibel 2000.

Först alltså översättningen från 1917: ”Och jag såg en stor vit tron och Honom som satt därpå; och för Hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blev upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda, som var däri, och döden och dödsriket gav igen de döda, som var i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blev kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön” (Upp 20:11-15 – 1917).

Nu samma text ur den Levande Bibeln: ”Och jag såg en stor vit tron och Honom som sitter på den. För hans ansikte flydde jorden och himlen, men det fanns ingen plats att gömma sig på. Jag såg de döda, stora och små, stå inför Gud, och böcker öppnades, bland dem också livets bok. Och de döda dömdes enligt det som fanns skrivet i böckerna, var och en efter de handlingar som han hade gjort. Haven gav tillbaka de döda som var i dem, och jorden och de dödas rike överlämnade de döda som fanns i dem. Alla blev dömda efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och den som inte hade sitt namn skrivet i livets bok, kastades i den brinnande sjön.”

Så till sist texten ur Johannes Uppenbarelse kapitel 20, vers 11-15 ur Bibel 2000:
”Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.”
Det står alltså helt klart att det viktigaste är att man har sitt namn skrivet i himlen.
Evangelisten Lukas skriver att Jesus vid ett tillfälle hade sänt ut 72 av sina lärjungar, två och två, till varje stad och plats dit Han själv tänkte komma. När de glada kom tillbaka sa de: ”Herre, också de onda andarna är oss underdåniga genom Ditt namn.” Då svarade Jesus bland annat: ”...gläd er inte över att andarna är er underdåniga, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen” (Luk 10:17, 20 – 1917).

Dagens minnesord: ”Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont” (2 Kor 5:10 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer