2 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Apg 19:20)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så kom orden ”Herrens ord hade framgång” till mig (från Apg 19:20) och med den utgångspunkten vill jag ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men jag vill först -än en gång- be om Guds hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med bön om hjälp för att rätt förstå Ditt ord. Jag ber också om den insikt jag behöver för att Ditt ord ska bli rätt förmedlat och få den framgång i våra hjärtan som Du har avsett. Herre, låt Ditt ord bli ledsagat av den Helige Ande så att det blir till välsignelse i de öppna hjärtan som tar emot det. Amen.”

Evangeliet är en Guds kraft till frälsning, står det. (Rom 1:16). Vad är då ’evangeliet’? Jo, evangeliet är det glada budskapet om förlåtelse för all vår synd. Och den förlåtel-sen i namnet Jesus -genom blodet på Hans kors- täcker ALL vår synd och skuld.

Jag kom att tänka på en gammal sång som heter ’Golgata täcker din skuld’ och det är ju precis det som det handlar om. Alla står vi i skuld till Gud, därför att vi har överträtt Hans heliga lag och syndat. Men Gud har genom Jesu blod förlåtit oss allt och Han har genom profeten Jesaja (Jes 65:1) sagt att: ”Jag låter Mig finnas av dem som inte sökte Mig. Till ett folk som INTE åkallade Mitt namn sade Jag: ”Här är Jag, här är Jag.” Hur gick det till? Jo, det gick till så att Gud lät Sin Ande visa oss på Honom, Jesus, som är vägen till Gud – trots att VI hedningar, aldrig på samma sätt som judarna, har haft Mose lag som utgångspunkt för sökandet efter vår frälsning.

MUSIK

Hur är det min vän? Kan du med uppriktigt hjärta säga till dig själv: ’Jag vet i mitt innersta att jag i Jesu namn har fått förlåtelse för mina synder’. Om inte så kan du redan nu, i början av den här stunden, be uppriktigt i ditt hjärta om förlåtelse för dina synder - i Jesu namn. Du kommer då att -innan jag sagt AMEN- få uppleva hur ditt hjärta fylls av en glädje och en frid som övergår allt förstånd, därför att Jesus för länge sedan har försonat all synd och tagit på Sig själv ALL skuld. HAN är därför vår rättfärdighet så att vi kan komma inför Gud genom vår tro på Jesus.

Ibland hör man talas om någonting som kallas ’syndkataloger’. Det är alltså en lista på olika syndiga handlingar, i någon sorts ordning av förskräcklighet - enligt mänsklig bedömning. Man ska naturligtvis inte göra sådana syndkataloger, men vi människor vill ju ibland se ’felstegen’ i ljuset – åtminstone andras felsteg. Vi är kanske inte lika på alerten när det gäller att lyfta fram våra egna fel och försyndelser. Den välkände läkaren och förkunnaren Sven Reichman sa en gång att OM man ändå får för sig att göra synd-kataloger, så ska de bara innehålla en enda paragraf och där ska det stå: ”Du ska inte göra några syndkataloger!” Punkt och slut! Vad menade han med det? Jo, han menade samma sak som Jesus när Han lyfte fram grundsanningen att det egentligen bara finns EN enda synd som är viktig och som är absolut avgörande för ditt eviga liv.

MUSIK

Vilken grundsanning kan det vara då, som Jesus talade om, frågar du dig kanske?

Är det mord… eller rån eller kanske bedrägeri… eller stöld, otrohet eller något hemskt brott mot mänskligheten kanske, som det talas så mycket om nuförtiden?

Nej och åter nej!

Jesus sa i slutet av Sitt avskedstal till lärjungarna(Joh 16:8-9 Bibel 2000): ”När Han kommer (alltså Hjälparen, den Helige Ande, Sanningens Ande) ska Han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. I fråga om SYND – de tror inte på Mig”.

DÄR HAR DU DET! SYND är ingen handling, utan synd är OTRO!

Hur kan det vara så? Jo, all synd -hela mänsklighetens synd- förläts av Gud genom blodet som offrades på Jesu kors när Han blev gjord till synd och gav Sitt liv för oss.

Synden är alltså inte grundproblemet i dag – utan otron – eller oviljan att tro.

Från Guds sida är alltså allt förlåtet och Jesus sa, när Han hängde på korset, innan Han gav upp andan: ”Det är fullbordat.” Vad var det som var fullbordat? Jo, det uppdrag Han fått av Sin Fader, dvs. att återställa den ursprungliga ordningen, alltså människans gemenskap med Gud, genom att ta bort synden och makten att döda.

Min vän, syndens makt är bruten och borttagen – men din personliga tro på Honom, Jesus, som har tagit bort den, är villkoret för att syndens makt ska förbli bruten i ditt liv. Genom tron på Jesus så har din ande då fått nytt liv genom Honom, Jesus, som ÄR den livgivande Anden. Det är en så genomgripande förvandling så Jesus talar om att ’födas på nytt’ (Joh 3:3). Du blir en ny skapelse i Jesus, redo att möta Gud genom Jesu rättfärdighet. Genom den förste Adam kom synden och döden in i mänsklighet-en. Det gick alltså exakt som Gud sagt i förväg, när Han varnade Adam och Eva för att äta av frukten på kunskapens träd. Men genom Jesus, den siste Adam, kom livet tillbaka – för alla som tror på Honom. Därför sa Jesus: ”Jag är vägen, sanningen och LIVET” (Joh 14:6).

MUSIK

I Romarbrevets 10:e kapitel talar Paulus om den rättfärdighet som kommer av lagen. Enligt 3 Mos 18:5 hade Gud själv lovat att: ”Den människa som håller lagen skall leva genom den.” Det var bara det att ingen, mer än Jesus själv, lyckades hålla lagen.

För att ingen människa i den praktiska verkligheten kunde hålla hela Mose lag, så talar Skriften om ’lagens förbannelse’ som bestod i att Gud lovat evigt liv för den som höll lagen – men verkligheten var att ingen kunde det. Men Paulus skriver i sitt brev till församlingarna i Galatien: ”Jesus friköpte oss FRÅN lagens förbannelse eftersom Han (själv) blev en förbannelse i vårt ställe. Vi friköptes för att den välsignelse som Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till oss hedningar OCH för att vi -genom tron- skulle få den utlovade Anden” (Gal 3:13-14 SFB).

Jag tror att det är därför som många judar fortfarande försöker att göra allt som står i deras makt för att hålla lagen. De tror att deras laggärningar leder till evigt liv -vilket det ju inte gör- eftersom ingen kan hålla hela lagen - mer än Jesus som redan gjort det en gång för alla. Men den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus säger: ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar” (Rom 10:8).

MUSIK

Innan patriarken Mose dör och ’samlas till sina fäder’ säger han till Israels barn

(5 Mos 30:11-14 Bibel 2000): ”Denna lag som jag idag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: ’Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den, och kan följa den?’ Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: ’Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och DÄRFÖR KAN DU FÖLJA DEN.

Det är nämligen TRONS ORD som är mycket nära dig… i din mun och i ditt hjärta. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna: ” Om du därför (alltså för att trons ord är så nära dig) med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst” (Rom 10:9-10).

Det är alltså inte kunskapen om Gud och Jesus Kristus, som frälser dig – utan det är BEKÄNNELSEN av Jesus som din Herre. Även om du kan hela bibeln utantill så hjälper det inte.

Hur kan det vara så? Jo, det är så därför att det som sker när du fäster din tro på Jesus, är att det blir ett ögonblickligt maktskifte på ditt hjärtas tron. Du går över från att vara djävulens barn till att vara ett Guds barn. Johannes skriver i sitt 1:a kapitel: ”Men åt dem som tog emot Honom (i sitt hjärta) gav Han (Jesus) rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på Hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, UTAN AV GUD” (Joh 1:12-13 -- 2000).

I den som tror och bekänner föds alltså Guds Ande på nytt, till ett evigt liv.

MUSIK

Profeten Jesaja säger: ”Därför säger Herren Herren så: ’Se, Jag har lagt en grund-sten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly’ (Jes 28:16). Jesaja profeterade om Jesu födelse som skulle ske mer än 700 år senare. Under sin 3:e missionsresa undervisade Paulus frimodigt i Efesus om ’den vägen’ alltså om trons väg till rättfärdighet i Jesus Kristus, och inte laggärningarnas väg enligt Mose lag. (Apg 19:20). Men en del judar i synagogan ville inte tro, utan talade illa om ’den vägen’ och förhärdade sina hjärtan. Då fortsatte man samtalen i Tyrannus hörsal i stället under 2 år, så att alla som bodde i den romerska provinsen av Mindre Asien, både judar och greker på det viset fick höra Herrens ord. Att förkunna det sanna Gudsordet om den rätta vägen till Gud, kunde alltså inte ske utan hinder. --- När det gäller vårt land i dag, så är det inte mycket bättre. De kristna grundvärderingar som tidigare styrt lagstiftning och rättsväsende, är borta. Hur långt har vi inte degraderat sanningen i Bibelordet, när förkunnare riskerar fängelse därför att förkunnelsen inte överensstämmer med det som vissa makthavare anser vara ’politiskt korrekt.’ Mina vänner låt oss inte ’stoppa huvudet i sanden’ utan se Sveriges andliga situation som den är i verkligheten. Ansgar, Nordens Apostel, kom hit och predikade Kristus för över 1000 år sen. Herrens ord hade mäktig fram-gång. Land och folk blev lösta FRÅN asatroendets avguderi, och blev välsignade TILL tron på Jesus Kristus, eller ’vite Krist’ som man sa då. Hur är det ställt i dag? Låt oss inför Gud be om räddning och hjälp, så att vår nation inte går under i gudsfient-lighet av omoral, våld och ondska, utan byggs upp i tron på Jesus och evangeliets sanning innan Gud tvingas ta till ’hårdhandskarna’ Tänk på Nineve! Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer