14 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Den mannen måste ha varit Guds Son” (Matt 27:54 – Bibel 2000)

Välkommen till En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det handlar om din vardag och om ditt hjärtas frid i Gud genom tron på Jesus. Men det handlar också om din evighet som ligger framför. Men innan jag går vidare på den kristna trons väg så ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp att förstå ditt ord och vägled-ning genom den Helige Ande, så att jag på rätt sätt kan förmedla det budskap om glädje och frihet som evangeliet innebär. Låt någon lyssnare finna vägen till dig och den frid som bara finns hos dig. Amen.”

Den bibeltext som jag utgår från är hämtad från evangelisten Matteus och det 27:e kapitlet. I vers 42 står det: ”Andra har han hjälpt” sa översteprästerna, de skriftlärde och de äldste, om Jesus när man hade låtit korsfästa honom.
Och i vers 54 säger hövitsmannen: ”Den mannen måste ha varit Guds Son” – när han och de romerska vakterna såg jordbävningen och allt det andra som skedde, när Jesus dog på korset utanför Jerusalem.

Du som undrar och kanske tvekar om vad Jesus verkligen gjorde och hur det var – tag fram din bibel och läs själv innantill från Matteus evangelium och de sista kapitlen där. Till och med Jesu fiender, som ville bli av med honom därför att de var avund-sjuka på honom sa: ”Andra har han hjälpt…” Det var ingen som helst tvekan om att man sade sanningen om Jesus, precis som det var, eftersom Jesus hjälpte sina medmänniskor på alla sätt. Först och främst älskade Jesus Gud av allt sitt hjärta och hela sin vilja och av allt sitt förstånd … och så älskade Jesus sin nästa som sig själv.
Därför hjälpte han alla och fick det vittnesbördet om sig själv. Till och med av sina egna fiender att ”Andra har han hjälpt…”

MUSIK

De romerska soldaterna fick den hemska uppgiften och ordern att korsfästa Jesus. Pontius Pilatus hade utlämnat Jesus till att korsfästas trots att han erkände inför allt folket att: ”Jag är oskyldig till denne mans blod…” De utkommenderade soldaterna sa: ”Den mannen måste ha varit Guds Son…” Vad var det då som hände och som så totalt övertygade soldaterna, som nog inte var så särskilt ömhudade, utan var vana vid hårda tag i kamp och strid? De hade kanske korsfäst många människor tidigare och tyckte kanhända inte att det var någonting särskilt märkvärdigt. Det romerska riket hade ju brett ut sig. Man hade ockuperat Palestina och Jerusalem hade man intagit. Romarna hade alltså all makt över det judiska folket nu. Vad var det då som hände? Jo, den som man hade korsfäst - utan att alls förstå vad man hade gjort – var Guds Son. Och denne Guds Son var inte bara fullkomligt oskyldig rent juridiskt sett, utan också fullständigt oskyldig till alla anklagelserna om synd, hädelse, orenhet och lögn. I fullständig enlighet med alla universums gällande lagar om liv och död, så kunde alltså Jesus inte varken dömas till döden eller dö.

MUSIK

Eftersom syndens lön är döden och Jesus inte hade syndat, så kunde döden inte på ett rättmätigt sätt ta hans liv utan att sätta sig över Guds lagar. Det återstår då bara en enda anledning till att Jesus dog. HAN GAV SITT LIV - FRIVILLIGT! Ingen kunde ta det ifrån honom, men han kunde ge det själv. Och det gjorde han.

Men då blev det uppståndelse nere i dödsriket. Helt plötsligt händer någonting som aldrig tidigare hänt sedan skapelsens morgon. En oskyldig och syndfri människa satte sin fot i dödens rike. Det var emot alla regler och resultatet blev givetvis därefter. Döden och dödsriket reagerade så våldsamt så många gravar öppnades och mångas heliga kroppar stod upp, gick ut ur sina gravar, kom in i Jerusalem och visade sig för många andra människor, står det i bibeln.

Det var då, när man såg allt det här som hände, som de romerska soldaterna sa: ”Den mannen måste har varit Guds Son…”
Jag tror inte att varken judarna eller romarna förstod ett dugg av vad de gjorde eller vad som egentligen skedde. Men en sak vet jag och det är att hade de INTE gjort det som de gjorde, så hade inte jag haft någon frälsning att tro på eller något evigt liv i Guds gemenskap att se fram emot. Bibelordet säger klart och tydligt att ”frälsningen kommer från judarna.” Romarna var bara det praktiska redskapet som gjorde att Jesus korsfästes. Men deras skuld tror jag inte är större än vad din och min är. Deras synd och förräderi medförde att vi som är hedningar i jämförelse med judarna, Guds egendomsfolk, fick en alldeles oförtjänt möjlighet till Gudskontakt genom tron på Jesus Kristus som blev korsfäst.

MUSIK

Gud triumferade över all ondska när Jesus dog där på korset … helt oskyldig. Och en ny väg -en frälsningens väg- öppnades för alla människor som vill tro på den kors-fäste Jesus. En väg öppnades tillbaka till den Gud som människorna övergav när de handlade tvärt emot Guds befallning, följde sin egen vilja och syndade i paradiset – Edens Lustgård.
Nu skapade Gud en ny väg GENOM JESUS, till frälsning och räddning för det männi-skosläkte som Han hade skapat, men som hade övergett honom.
Allt det människorna hade brutit mot Gud var förlåtet igen. Inte genom människors egen förmåga eller ånger, utan enbart genom GUDS NÅD och det offer som Jesus gav där på korset, när Han gav sitt eget liv, för DIG.

Låt oss aldrig glömma bort vad Jesus själv säger om judarna, att de är grenarna i ”det sanna vinträdet.” Men när de grenarna inte bar den frukt som Gud förväntade sig blev de avhuggna och andra grenar blev in-ympade i deras ställe.
Alltså menar jag, att om inte judarna, genom Guds vilja, hade gjort som de gjorde, så hade du och jag aldrig någonsin kunnat nå fram till en kontakt och frid med Gud. Vi hade då fortfarande levt kvar i våra synder utan möjlighet att få förlåtelse och utan den ringaste möjlighet att kunna ta emot den gåva som Gud vill ge oss, nämligen det eviga livet.
Alltså har vi först och främst Gud att tacka för allt. Sedan judarna och romarna som blev Guds redskap.

MUSIK

Om du anklagar judarna och romarna för Jesu död på korset, så är det ju DELVIS SANT. Jag säger ”delvis” eftersom ingen kunde ta livet från Jesus utan han gav det frivilligt. Men alltsammans är ju till din och min eviga fördel, om du och jag vill tro på budskapet och bibelns ord om Jesus, Guds Son.
Det är ju så i livet att ibland går det upp och ibland går det ner… Javisst, men hur var det Jesus sa? Jo, han sa: ”Jag är med er alla dagar…” Han är alltså med dig när det går uppåt mot solbelysta höjder… men han överger dig inte heller när det går neråt i dödsskuggans djupa dal… När du är förtvivlad över dig själv och din ringa förmåga eller olycklig över att andra människor -som du kanske litade på- svek dig och ditt förtroende och fördärvade ditt liv.
Då är Jesus med dig… precis då när du håller på att släppa taget. När det är som mörkast och förtvivlan gastkramar ditt arma hjärta… då är Jesus där. Han lämnar dig aldrig i sticket – om inte du lämnar honom.

Glöm inte det, min vän! Lämna allt i Guds hand och tro på Jesus. Låt Honom bli Herre i ditt liv och låt honom ta hand om ditt roder under ditt livs seglats bland stormar, bränningar och skär… hem till evighetens lugna hamn. Även om det ser mörkt ut så finns det en ljus framtid - bortom det här livets gräns. Vi förstår det inte, men det har Gud som väl är aldrig begärt heller. Han har bara begärt att vi ska TRO och ingenting annat. ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd” står det i Skriften (Ords 3:5 – Bibel 2000).

MUSIK

Tro som de romerska vakterna som sa: ”Den mannen måste ha varit Guds Son.” Om du också tror att Gud uppväckte honom från de döda och bekänner hans namn bland dina medmänniskor så ÄR DU FRÄLST. Punkt och slut. Inga om, men eller kanske, utan Gud själv står som garant för den frälsningsväg som han AV NÅD lät sin egen Son, Jesus Kristus genomföra och fullborda – för hela mänskligheten.

Jag tror att Gud i detalj hade planerat alltsammans, sekund för sekund, innan jordens grund ens var lagd. Kanske frågar du dig hur det går ihop när människan har en fri vilja som -åtminstone i slutet- måste stämma överens med Guds plan. Jag har inget bra svar på den frågan, men kanske är det så att Gud har ett oändligt antal ’framtider’ som allesamman -oavsett hur människorna väljer- är tänkbara och möjliga var och en på sitt sätt, och som alla till slut uppfyller den plats där Gud vill ha dem.
Vi får aldrig glömma att för Gud är ingenting omöjligt och han har all makt till sitt förfo-gande, så att han kan styra allt till det mål som han har avsett sedan tidernas morgon och som passar in i Hans suveräna plan.

Guds tankar är så mycket större och högre än alla mänskliga tankar, som himlen är högre än jorden och hans kärlek, nåd och barmhärtighet kan ingen människa varken förstå eller utröna. Den går bara att uppleva och ta del av som Guds rika gåva till en fallen värld som har ett enda hopp – JESUS KRISTUS.

Dagens minnesord: Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft…(Rom 1:16).

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 24 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni skall vara heliga, ty jag (er Gud) är helig (1 Petr 1:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer den här stunden att röra sig om vår vardag och evighet, med det perspektiv som den kristna tron ger på livet. Men innan jag går vidare med de tankar på Guds... Läs mer

 • tisdag 25 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Han (Gud) har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder (1 Joh 4:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag koncentrera mig på det faktum att Jesus älskar dig oavsett om dina gärningar är onda eller goda, därför att han älskar... Läs mer

 • onsdag 26 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • torsdag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • fredag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • lördag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • söndag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg" (Ords 16:9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden som vi har framför oss, hoppas jag att du ska kunna koppla av, ta det lugnt och bara låta Guds underbara nåd och frid omsluta... Läs mer