11 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa (Ords 3:27)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden vilar på en kristen grundton och handlar om vår vardag och evighet. Jag brukar tala om sådant som rör vårt allra innersta – alltså vårt trosliv och själsliv, så fyllt av känslor. Ibland blir det känslostormar och ibland glädjefylld och innerlig stillsamhet. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig dels med en bön om vägledning i ditt ord och dels om hjälp att på ett rätt sätt kunna förmedla det glada budskapet, evangeliet om förlåtelse för all synd och frälsning genom tron på Jesus. Herre, låt någon lyssnare få uppleva din Andes närhet till välsignelse och befrielse i sitt liv. Tack Jesus för att du är med oss när vi nu sträcker oss mot dig med den tro vi har. Hjälp oss att ha våra sinnen öppna för det som du vill säga oss i dag genom ditt ord och genom din Helige Ande. Amen.”

När jag slog upp min bibel så fastnade mina blickar på en vers i den bibelbok som heter Predikaren. Jag läser för dig det 11:e kapitlets första vers. Det står så här:
”Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.
Dela vad du har, i sju delar, ja i åtta, ty du vet icke, vilken olycka som kan gå över landet” (Pred 11:1-2).

MUSIK

Du och jag saknar den överblick som Gud har över alla detaljer och samband, och därför förstår vi inte hur det ena hänger samman med det andra i Guds verk. Han verkar i allt och uppehåller allt med sin kraft. Men om vi handlar som det står, så tror jag att vi kommer att uppleva resultaten också precis som det står.
Om du sänder ditt bröd över vattnet – alltså hjälper den arme på olyckans dag när han eller hon behöver din hjälp – så är jag absolut övertygad om att den hjälpen vänder tillbaka över ditt eget huvud den dag som DU råkar illa ut.

I Ordspråksboken står det – i den äldre översättningen – ”Neka icke den behövande din hjälp, när det står i din makt att giva den” (Ords 3:27 – 1917).
Du kanske inte har brytt dig så särskilt mycket om -hittills- vad det står i din bibel, men tänk om du verkligen skulle ta bibelboken på allvar både i det ena och det andra avseendet. Läs och begrunda! Tag till dig bibelns ord och låt dem sjunka in i ditt inre.

Vårda ditt andliga liv!

Tag dig tid att i stillhet läsa din bibel. Du ska se så mycket vishet och förståndiga tankar som flödar ut från bibelns blad. Det är inte utan anledning som bibeln är världens mest lästa bok, och du kommer också att finna råd som vägleder dig i ditt dagliga liv och i samband med olika val som du måste göra i ditt vardagsliv.
Hela livet består ju av en väldig massa olika val och beslut som du måste ta varje dag. En del är kanske mindre viktiga, medan andra är mycket viktiga.

MUSIK
   ESS- A 193 / Sid 2(3)

Kanske är det inte så viktigt om du väljer att dricka kaffe eller thé till frukost, men det är mycket viktigare vem du väljer till livskamrat i livet. Kanske betyder det mindre vilken bil du bestämmer dig för att köpa, än för vilken utbildning du satsar många år av ditt liv på. Men det viktigaste valet handlar inte alls om varken bil, utbildning eller något liknande, utan det har med ditt eviga liv att göra, och du kan inte avstå från att välja, eftersom det finns ett erbjudande om en gåva att ta ställning till. Gud erbjuder dig ett evigt liv i ljus och härlighet om du vill tro på hans Son, Jesus Kristus. Det är alltså en gåva, och en gåva kan man inte låta bli att bry sig om. Man måste ta ställ-ning och välja antingen att säga JA eller att säga NEJ. Om man försöker säga till sig själv att jag väljer att avstå från att välja, så har man med det ändå valt att avstå. Det vill säga man säger nej till gåvan som man blivit erbjuden.

Naturligtvis har alla människor – du också – ett fritt val. Men har man en gång för alla valt att INTE BRY SIG OM JESUS och hans nåd och frälsning, under sin livstid, så kan man inte ändra sig sedan. Det är här på jorden man måste ta ställning.
Varför det då?
Jo, därför att det är här på jorden som Jesus har makt att förlåta synder. Och här på jorden gäller hans namn som en evig garanti för den som VILL TRO på honom och bekänner honom som sin herre.
Välj Jesus! Det kan bli kamp och strid ändå för dig här på jorden, men det kommer att sluta på ett underbart sätt. När det här livet är slut går du in i evighetens ljusa värld där inga tårar, ingen sjukdom och ingen sorg ska finnas mer.

MUSIK

Tag fram din bibel och läs själv hur det kommer att bli. Läs till exempel de 2 sista kapitlen i din bibel, om en ny himmel och en ny jord, där ingen död, ingen klagan och ingen plåga ska finnas mer.
Välj Jesus NU!
Tänk vilken underbar framtid du får vara med om och se fram emot. Du behöver inte bry dig så mycket om problemen här på jorden. Det är klart att du ska sköta dig och den uppgift som du har fått – men se framåt. Bakom molnen är det ljust och det är ljust i slutet av tunneln även om du tycker att det ser mörkt ut just nu.
Var inte rädd – du har ju Jesus med dig – alla dagar. Frukta inte, bara tro!

Det står i min bibel att genom hjärtats tro och munnens bekännelse tar du definitivt ställning FÖR JESUS, och han kommer lika definitivt att ta ställning FÖR DIG i den himmelska världen en gång.
Om du inte skäms för honom här på jorden, så kommer inte han heller att skämmas för dig i himlen. Oavsett hur många synder som du har begått här på jorden så kommer Jesus att förlåta dig och gå i god för dig på domens dag när alla människor, både levande och döda, ska träda fram inför Guds tron för att bli absolut rättvist bedömda och dömda – alla efter sitt jordelivs gärningar. Har du gjort gott så kommer du att få lön för det. Har du tvärtom gjort illa, så kommer du att få den lön som kommer av det onda som du har gjort, OM du inte har trott på Jesus som din försona-re för dina synder.

MUSIK
   ESS- A 193 / Sid 3(3)

Det du sår här på jorden får du också skörda eller hur? På samma sätt är det med det andliga livet. Det man sår mot sina medmänniskor får man också skörda. Det är därför Jesus säger att ”Du skall älska din nästa som dig själv” (Matt 19:19). Alltså lika vänlig och barmhärtig som du är mot dig själv, dina brister och felsteg, lika vänlig och barmhärtig ska du vara mot din nästa – alltså mot din medmänniska på vägen genom livet.

När det gäller den urgamla lagen om sådd och skörd, så har jag under livet lärt mig en sak. Och det är att när jag öser ut med min skyffel så öser Gud in – och hans skyffel är alltid mycket större än min. Det finns egentligen inga proportioner alls när det gäller den frågan. För det första är Gud oerhört generös och för det andra så övervärderar han alltid min tro och förtröstan på honom – till min fördel. Han är bara sådan, i sin kärleksfulla tillit till mig som en helt vanlig och enkel människa.
Själv tycker jag aldrig att min tro duger. Varken för att den är tillräckligt omfattande eller för att den är seriös nog, eller hur man nu ska försöka förklara det. Alltså varken när det gäller kvantitet eller kvalitet.
Men från Guds sida verkar det se ut på ett annat sätt, för han utgår ALLTID från den tro jag har (liten eller ännu mindre) och inte från den tro som jag önskar att jag hade.
Om Gud skulle väntat tills min tro var bra nog – i mina egna ögon alltså – så hade han nog fått vänta i det oändliga… Han vet att jag är stoft, skapad av hans egen hand, och därför vet han också att han av det stoftet inte kan förvänta sig någonting extra alls.
Allt eventuellt resultat av mina ansträngningar, beror alltså bara på hans nåd och hans kraft. ”Utan mig kan ni ingenting göra” sa Jesus (Joh 15:5) och det är då visst och sant.

MUSIK

Om det ska bli något resultat över huvud taget av ett andligt arbete för Guds rike, så får man börja med att lägga av alla egna mänskliga ambitioner, för de är antingen feltänkta, riktade åt fel håll eller felplanerade.
Varför är det så?
Jo, det är så därför att vi människor totalt saknar andlig orienteringsförmåga, både i rummet och i tiden. Om inte den Helige Ande får ta en total kontroll över våra tankar, ord och handlingar så inser vi inte vilka faktorer som är viktiga eller i vilken ordning de måste komma, för att sambanden längre fram i tiden ska uppstå och bli de rätta.
Ingen människa har de förutsättningar som fordras för att en planering av ett andligt arbete för Guds rike ska kunna bli framgångsrikt, men Gud har de resurser som krävs för att hålla ordning på alla trådarna så att alla detaljer och samband händer  på rätt plats och i rätt ögonblick. De planerna tror jag att Gud hade helt klart för sig långt innan skapelsen ens påbörjades. Jag tror att allt har varit -och är- planerat in i minsta detalj, sekund för sekund, från skapelsens morgon till den stund när allt det gamla har försvunnit och blir skapat på nytt.

Dagens minnesord: ”Han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna” (Upp 21:5 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 24 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni skall vara heliga, ty jag (er Gud) är helig (1 Petr 1:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer den här stunden att röra sig om vår vardag och evighet, med det perspektiv som den kristna tron ger på livet. Men innan jag går vidare med de tankar på Guds... Läs mer

 • tisdag 25 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Han (Gud) har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder (1 Joh 4:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag koncentrera mig på det faktum att Jesus älskar dig oavsett om dina gärningar är onda eller goda, därför att han älskar... Läs mer

 • onsdag 26 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • torsdag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • fredag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • lördag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • söndag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg" (Ords 16:9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden som vi har framför oss, hoppas jag att du ska kunna koppla av, ta det lugnt och bara låta Guds underbara nåd och frid omsluta... Läs mer