30 augusti 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Fil 4:13)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Några bibelord från Paulus brev till de troende i Filippi kom för mig när jag förberedde mig för den här stunden. De är hämtade från Fil 4:13 där det står: ”Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.”

Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes vägledning och hjälp.

”Gode Gud! Jag är nu framme vid en ny stund som jag önskar att Du bestämmer inriktningen på. Styr mina tankar och ord så att jag på rätt sätt förmedlar det budskap som Du vill ha framfört och som Din Ande kan lotsa in i någon lyssnares öppna hjärta. Tack för att Du hör min enkla bön och besvarar den – som alltid. Amen.”

”Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd” skriver Paulus och fortsätter: ”Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge” (Fil 4:12 SFB). Paulus tackar alltså här för gåvan som han fått av filipperna och säger vidare: ”Vad jag söker är att NI skall få en riklig frukt av den gåva ni ger” (Fil 4:17) och mot bakgrund av Guds universella lag om sådd och skörd, säger han vidare: ” SÅ skall min Gud, efter Sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver” (Fil 4:19).

MUSIK

Det är helt klart att UTAN Guds kraft förmår vi ingenting i den andliga världen. Men MED Guds kraft förmår vi ALLT. Eftersom vi människor är fysiska varelser, så är vi ju inte ens av samma natur som de väsen i andevärlden som vi kämpar mot. Därför måste vi varje dag ta på oss Guds andliga vapenrustning, som Paulus skriver om i det 6:e kapitlet i sitt brev till efesierna. Men för Gud existerar inga sådana hinder eller begränsningar. Och om vi låter den Helige Ande få en total kontroll över oss så utför Han Sitt verk genom oss – helt bortsett från om vi är svaga eller starka.

”För Gud är allting möjligt” sa Jesus (Matt 19:26).

”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet” sa Herren till Paulus när han 3 gånger bett om att bli fri från den ’törntagg han fått i köttet’ - alltså den Satans ängel som skulle slå honom i ansiktet för att han inte skulle förhäva sig över sina höga uppenbarelser. (2 Kor 12:9). Så länge som du och jag är helt överlåtna i Guds händer, så blir Guds Kraft starkare i oss - ju svagare vi är i oss själva. Jag vet inte HUR det där fungerar – jag vet bara ATT det gör det. Ju större utrymme som Guds Ande får i oss, ju mer och bättre kan Han bruka oss i Sin tjänst.

Hos profeten Sakarja kan vi läsa vad Herrens ängel sa till Serubbabel, när han ledde det första återtåget av Israels folk till Jerusalem, efter att de då hade varit bortförda till Babel i 70 år:

”Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom Min Ande, säger Herren Sebaot” (Sak 4:6 -- 1917).

MUSIK

Guds löfte om befrielse för Israels folk uppfylldes exakt som Han hade lovat. Precis den dagen när folket hade varit slavar i Egypten i 430 år så startade uttåget därifrån och befrielsen var ett faktum. Hur många människor det var som lämnade Egypten vet nog ingen mer än Gud själv, men Skriften säger att det var omkring 600.000 man till fots, förutom kvinnor och barn. Dessutom var det en stor ’blandad folkhop’ alltså icke-israeliter, som också drog upp med dem, står det. (2 Mos 12:37 Bibel 2000).

Man kan kanske undra över varför Israel behövde vara slavar så länge som 430 år i Egypten. Jag har ingen uppenbarelse över det, men Gud hade lovat Abram att de skulle få vissa särskilda landområden, och talat om för Abram långt i förväg hur det skulle gå för Israel i framtiden. Herren sa: ”Dina efterkommande skall bo som främ-lingar i ett land som inte är deras.”---”I fjärde släktledet skall de återvända hit” det betyder till det utlovade landet -hela Kanaans land- mellan Egyptens flod (Nilen) och Eufrat. (1 Mos 15:13-16, 18-19; 17:8).

Herren slöt alltså ett evigt förbund med Abraham när han var 99 år gammal och lovade honom då att hans efterkommande -till egendom för evigt- skulle få de landområden som vid den tiden tillhörde de 10 folkgrupperna ”keniterna, kenisiterna, kadmonéerna, hetiterna, periséerna, rafaéerna, amoréerna, kananéerna, girgaséerna och jebusiterna” (1 Mos 15:19-21 SFB).

MUSIK

Men enligt Guds totala och absoluta rättvisa så kunde INTE Israels folk inta alla de landområden som Gud hade lovat dem, förrän invånarna där hade fyllt ’sina synders mått’ (1 Mos 15:16). Om det kan vara anledningen till de ständiga konflikterna mellan israeler och palestinier vet jag inte. Kanske går det ännu mycket längre tillbaka i tiden och är uppfyllelsen av vad Herrens ängel ursprungligen sa till slavinnan Hagar när hon skulle föda Ismael. Han sa: ”Se, du är havande och du skall föda en son. Honom skall du kalla Ismael, ty Herren har hört hur du har lidit. Han skall vara som en vildåsna. Hans hand skall vara mot alla och allas hand mot honom. Och han skall bo mitt emot alla sina bröder” (1 Mos 16:11) – ”öster om Egypten” (1 Mos 25:18).

Ja, det är mycket som är okänt för oss, och som jag inte heller tycker att det är lönt att spekulera i. Det enda jag vet är att Guds rättvisa och rättfärdighet alltid är absolut korrekt, även om vi människor inte alltid tycker att det ser så ut. Men jag tror att det beror på att vi inte har tillgång varken till Guds suveräna och totala planeringsöversikt över alla samband och detaljer, eller Hans exakta kalender för tider och stunder – från evighet till evighet. /…vi är ju bara människor skapade av jordens stoft…/

Så långt mitt förstånd räcker till att bedöma situationen, så är inte alla Guds löften uppfyllda än när det gäller Israel, Guds egendomsfolk.

Men det är på väg mina vänner – det är på väg. Profetians uppfyllelse låter inte vänta på sig, men allt måste gå i Guds takt och enligt Hans plan.

Till dess att alla ’pusselbitar’ har fallit på sina rätta platser så får vi avvakta Guds tid.

MUSIK

Jag inledde ju den här stunden med bibelcitatet från Fil 4:13 om att ”Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft…” och som jag förstår det, så är det den treenige Guden som i Sin uppenbarelse av nåd och barmhärtighet ger oss kraft och vägledning för våra liv. ”Bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft” säger Paulus t.ex. i sin uppma-ning till de troende i Efesus. (Ef 6:10).

Det är så underbart att få ha med Guds Ande att göra -allas vår Hjälpare- som bara vill leda, hjälpa och undervisa oss om den rätta vägen för våra liv. Han vill också för-medla till oss all den himmelska glädje, frid och välsignelse som vi kan ta till oss.

Min erfarenhet är att det bästa en människa kan göra är att låta den Helige Ande ta en fullständig kontroll över hela ens väsen -varje tanke, ord och handling- för då blir allting så bra som det är möjligt inom de begränsningar som gäller för våra liv.

”Gud ger inte Anden efter mått” står det i den äldre bibelöversättningen av Johannes-evangeliets 3:e kapitel och vers 34 (Joh 3:34 -- 1917). Personligen tror jag att Gud ger dig och mig så mycket av Sin Andes fullhet, kraft och nåd (Joh 1:16) som vi har plats för och kan ta emot.

I takt med att allt försvinner mer och mer ur våra hjärtan av egenrättfärdighet, stolt-het, högmod och annat som begränsar Guds möjligheter i och genom oss -om och när vi helgas i Guds Sanning- så fyller Gud oss med Sin Ande, mer och mer, särskilt om och när vi ’förbrukar Andens kraft’ i vårt arbete för Han rikes framgång.

Jag tänker mig att det är därför det står att ”lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och Helig Ande” (Apg 13:52 – 1917) när de bestämde sig för att gå med evangeliet till hedningarna – ”ty så har Herren bjudit oss” sa de (Apg13:47 – 1917).

MUSIK

”Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft…” skrev Paulus till filipperna. Vad är det för kraft som Paulus talar om? Det är naturligtvis Guds Kraft, men jag tror inte det finns någon grundläggande motsättning mellan den kraft som Paulus behövde för att kunna leva sitt fysiska liv -ibland i överflöd och ibland under knappa förhållanden- och den andliga kraft som han ständigt behövde för att kunna förkunna evangeliet och föra Guds verk framåt t.ex. på sina missionsresor. Paulus kunde vara oberoende av personer likaväl som av materiella ting. Men han var helt beroende av Jesus Kristus. Han ville inte framhålla att han var oberoende av människors hjälp. Han ville bara att allt skulle vila på rätt grund. Paulus hade nämligen all sin styrka i Jesus. Han var redo för vad som helst, till och med när han satt fastkedjad vid en soldat i ett fängelse. Därför sa han: ”Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft…”

Jesus är ju själv det mest utmärkande exemplet på en total förening mellan det kroppsliga och det andliga. Han var Ande i Sin föruttillvaro, men lät sig födas in i en kropp som Gud hade berett åt Honom (Hebr 10:5) för att Han skulle kunna fullborda sitt jordiska uppdrag – frälsningsverket, genom reningen från synden. Efter att ha fullgjort Sitt uppdrag återvände Han sedan till Fadern i Sin förhärligade kropp.

Anden är en och densamme, men Han kan manifestera Sig på många olika sätt.

Vi ber: ”Herre, lär oss Din väg och hjälp oss att vandra på den – i Din kraft. Amen”

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer