12 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er” (Rom 12:18 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på ett yttrande om en man som satte en planta i jorden. Han sa så här: ”Och du som känner att du inte orkar vara den som planterar - du kan få vara plantan i stället.” Antagligen tänkte man på de plantor som Gud planterar, enligt sin vilja. Om andra plantor säger nämligen Jesus: ”Var planta, som min himmelske Fader icke har planterat, skall ryckas upp med rötterna.” (Matt 15:13 – 1917). I det här fallet talade Jesus om fariséerna och deras ‘plantor’ i betydelsen av ‘de äldstes stadgar och påbud’ som man inte skulle bry sig om, eftersom deras system var en förvrängning av Guds lag och därför måste tas bort med rötterna. Fariséerna vilseledde nämligen människorna genom att avleda deras uppmärksamhet från det som verkligen var väsentligt och i stället betona oväsentliga saker, som om man tvättade händerna eller inte innan man skulle äta och liknande. (Mark 7:1-4, 9, 13 – 1917). Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för Din nåd och barmhärtighet som jag får leva i. Jag ber i dag om vägledning i bibelordet och hjälp med att på rätt sätt förmedla budskapet om förlåtelse för all synd och om möjligheten till frälsning genom tron på Jesus Kristus. Herre Jesus, jag ber också om att Du låter någon lyssnare få upp ögonen för Din helande kraft och Ditt underbara budskap om möjligheten till befrielse från allt som är nedbrytande och deprimerande. Låt honom eller henne få uppleva den Helige Andes helande kraft och välsignelse. Amen. ”

MUSIK

Jesus sa: ”Ve er, ni skriftlärda och fariséer, ni skrymtare, som ger tionde av mynta och dill och kummin, men underlåter det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena borde ni göra, men inte underlåta det andra.”
/…/ ”Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bli ren” (Matt 23:23, 26 – 1917).
Om plantan inte är Guds så rycks den alltså upp! Men inte av oss - dig eller mig!
Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna:
”Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: ‘Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.’ Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda” (Rom 12:19-21 – SFB).

Jag tror att det gäller för både dig och mig att vaka mycket noga över oss själva, så att vi inte är sådana plantor som måste ryckas bort - eller ogräs som drabbas av Guds dom, utan i stället får vara grenar i vinträdet, som lyfts upp och rengörs av Gud, för att de ska bära mer frukt. (Joh 15:1-2 – 1917).
Genom att vi bär god frukt så blir Gud förhärligad, vilket också var det högsta målet för Jesus.

MUSIK

Vad är det då för ‘frukt’ som Jesus talar om här?
Jo, troligen talar Han om sådana kristna karaktärsegenskaper som
- ”Ljusets frukt” dvs allt vad godhet, rättfärdighet och sanning är (Ef 5:9);
- ”Rättfärdighetens frukt” som kommer genom Jesus Kristus (Fil 1:11);  och
- ”Andens frukt”, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet (Gal 5:22-23 – SFB).
När jag uppriktigt ser på mitt eget liv så blir jag inte imponerad. Själv anser jag att det är många torra grenar utan frukt - så det behövs verkligen en utrensning och genom-lysning av Guds Ande.
Måtte du och jag inte vara lika dem om vilka Jesus säger:
”Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska” (Matt 23:28 – SFB).

Vi ber:
”Herre, Du ensam är ren, rättfärdig och helig. I din närhet försvinner vår egenrätt-färdighet och annat som vi vill skydda inom oss själva, som en dimma för solen. Jag ber att Du ville låta den Helige Ande, med all kraft och kärlek genomlysa hela vårt inre, så att allt som inte behagar Dig rycks upp, bryts bort och kastas i elden, och så att det som blir kvar kan bli till någon nytta och välsignelse för våra medmänniskor.
Tack för att Du hör vår enkla bön och besvarar den. Amen!”

MUSIK

Om inte Guds Ande får ta itu med dig och mig på djupet av vårt innersta, så blir det ingen frukt eller resultat av vårt livs ansträngningar. Om vi vill arbeta med Herren på ‘hans åkerfält’ med andligt arbete, så måste avståndet till allt vad hyckleri, skrymteri och mörker vara lika långt ifrån oss som öster är från väster.
Vi måste vara renhjärtade så långt det beror på oss själva; rättfärdiga genom en total gemenskap med Jesus Kristus och heliga genom den Helige Andes kraft och eld. Det är enda sättet att kunna stå emot den tilltagande ondskans alla attacker mot oss. De ökar hela tiden mot ett maximum ju närmare vi kommer Jesu andra tillkommelse. För att kunna svinga Andens svärd -Guds Ord- i den här tiden, måste vi vara smorda med den Helige Ande, beklädda med Guds kraft och ha hela Guds vapenrustning på oss.

Till de heliga och troende på Jesus Kristus i Efesus skriver Paulus:
”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrust-ning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga” (Ef 6:10-18 – SFB).

MUSIK

Att djävulens angrepp verkligen är lömska, det har jag egen erfarenhet av. Det värsta är att de flesta av oss tror att vi i oss själva är tillräckligt vakna och vaksamma över de här lömska attackerna, men det är vi inte - på långa vägar. Angreppen sker näm-ligen mot våra sinnen och tankar på de mest försåtliga och halvsanna sätt, som vi ofta inte ens märker förrän det kanske är för sent att reagera.
Djävulen försöker nämligen alltid att få oss på fall och lämna vår tro. Han börjar ofta med negativa tankar, genom att visa oss på våra brister och antyda Guds svårigheter eller omöjlighet med att få oss på ’rätt köl’ efter något felsteg vi gjort. Han frestar oss också till att ge upp genom att påminna oss om besvikelser i det förgångna och fort-sätter ofta med att försöka få oss att synda, tvivla, frukta eller bli missmodiga över vår egen otillräcklighet och oförmåga att leva så rent och heligt som vi kanske själva tycker att vi borde göra… och så vidare… Djävulens förråd av anklagelser mot oss verkar ibland nästintill outtömligt.

Hur ska vi kunna skydda oss då?
Ja, i oss själva är vi helt slagna till slant. Vi är nämligen utsatta för en ond intelligens som är så vida överlägsen vår egen, så det kan vi inte varken fatta eller förstå.
Men det finns en lösning på det här också -pris ske Gud- som ständigt för oss fram i segertåg.
Aposteln Paulus tröstar oss med följande ord:
”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant” (Fil 4:6-8 – SFB).

MUSIK

Om du som lyssnar nu ska kunna hålla stånd mot det onda, så finns det absolut ingen annan möjlighet för dig än att göra precis som det står, för att dina tankar ska få skydd i Kristus Jesus. Våra fiender är ju inte av kött och blod som vi kan se och skydda oss mot på ’vanligt fysiskt sätt’ utan de är ondskans personifierade andliga och för oss osynliga varelser – som hela tiden strider mot oss för att få oss förvirrade och ur balans.
Men vi ska inte bli nedslagna eller missmodiga, eftersom Jesus Kristus genom sin offerdöd på Golgata kors, har vunnit en fullständig seger över alla onda makter. Att de ändå kan påverka oss trots att de är besegrade i den meningen att deras makt över de troende är tagen ifrån dem, beror på att Gud i sin absoluta rättfärdighet fort-farande tillåter dem att verka på och bedra de icke-troende. Men dagen kommer då deras tid är slut. Johannes får i sin uppenbarelse se vad som ska hända och skriver: ”Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter” (Upp 20:10 – SFB). Min vän som lyssnar nu. Din personliga tro på Jesus Kristus, Guds Son, avgör var du ska tillbringa DIN eviga tillvaro.

Dagens minnesord: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, om vardag och evighet. Jag hoppas att du och jag ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att vi ska kunna göra det på ett rätt och riktigt sätt, så... Läs mer

 • tisdag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund med kristen grundton, och jag hoppas att du och jag - under Guds ledning genom Den Helige Ande – ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så ska jag först be om att våra tankar ska... Läs mer

 • onsdag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, med en kristen grundton och jag hoppas att du och jag ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg - mot centralgestalten Jesus Kristus. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så att det blir till vägledning, uppmuntran och... Läs mer

 • torsdag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en tro och ett hopp. Jag hoppas att vi ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ett steg till framåt på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske, måste... Läs mer

 • fredag 27 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, som jag hoppas ska leda oss ett steg till på vår tros väg. Jag förväntar mig att vi ska få uppleva en direkt Guds vägledning genom den Helige Ande och jag ska därför börja med att be om det. ”Gode Gud i... Läs mer

 • lördag 28 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton om vardagslivets mångahanda, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har samlat sig omkring sånt som irritation, vrede och ilska, och vilka följder det kan leda till om vi låter oss... Läs mer

 • söndag 29 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här är en stund med kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och ett hopp. Jag tänkte tala lite om Guds IT i det här programmet – alltså Guds ”informations-teknologi” om jag får uttrycka mig på ett enkelt och... Läs mer