30 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg” (Ords 16:9 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Under den här stunden som vi har framför oss, hoppas jag att du ska kunna koppla av, ta det lugnt och bara låta Guds underbara nåd och frid omsluta dig på alla sidor. Jag tänker tala om att låta Hans vilja få ske, som vi ber i bönen Fader Vår… ”Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden…” Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om att din vilja ska ske under den här stunden. Jag ber därför om Din vägledning i bibelordet så att vi kan förstå det och ta det till oss till välsignelse och frid i våra hjärtan. Styr mina tankar, Herre, så att allt får ske efter din vilja. Amen.”

Guds vilja är, enligt bibelordet, att alla människor ska bli frälsta och att du ska få upp-leva den frid som Han en gång beredde genom blodet på det kors där Jesus dog för dig. Under den senaste tiden har jag också tänkt på det här med människans fria vilja och därför vill jag dela några tankar om det.

Man säger ju att vi har en fri vilja att välja mellan det onda och det goda. Mellan ljus och mörker ... mellan Satan och Gud. Nu kan man ju fråga sig varför vi har den där fria viljan, som vi ändå inte verkar kunna hantera på ett rätt sätt.
Ja, jag vet inte säkert, men jag tror att det egentligen ligger till på ett helt annat sätt.

MUSIK

Om vi går tillbaka till situationen där alltsammans började en gång, så ser vi det kanske tydligare. Jag slår därför upp min bibel och läser från allra första början. Himlen och jorden är skapade och alla djuren och växterna, träden och de första människorna – Adam och Eva.
Jag läser: ”Så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och Herren Gud bjöd mannen och sade: Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter därav, skall du döden dö” (1 Mos 2:15-17 – 1917).

Gud hade alltså sagt till mannen som sedan talade om det för kvinnan, att man fick äta av alla andra träd men INTE av kunskapens träd på gott och ont.
Men vad händer? Ja, du känner redan till det lika bra som jag, antar jag. Ormen, som var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort ifrågasatte vad Gud hade sagt och lurade kvinnan, så hon tog en frukt och åt och gav också åt sin man och han åt. Båda åt alltså av den frukt som Gud hade varnat dem för att äta av.

Vad hände då? Jo, helt plötsligt öppnades deras ögon så att de förstod att de var nakna. Och Gud sa: ”Se, mannen har blivit såsom en av oss, så att han förstår vad gott och ont är…” (1 Mos 3:22 – 1917).

MUSIK

Vad vill jag ha sagt med det här? Jo, jag menar att Gud själv gav ALDRIG Adam och Eva förstånd att kunna skilja mellan gott och ont. Människan tog sig den rätten själv. Och då är det kanske inte så konstigt att det alltsedan dess, är en ständig strid bland människorna om vad som kan anses vara ont och vad som kan anses vara gott.

Gud har alltså, enligt min mening, INTE gett människorna en kunskap om vad som är gott eller ont. Och jag tror att det är därför som människorna inte klarar av att välja mellan det onda och det goda – eller mellan det som är rätt och fel.
Det är som profeten Jeremia skriver: ”Det står inte i vandrarens makt att rätt styra sina steg” (Jer 10:23 – 1917). Och kung Salomo, som var den visaste människan på jorden, sa: ”…en människa förstår icke själv sin väg” (Ords 20:24 – 1917). Hon vill, men förmår inte, eftersom hon självsvåldigt har tagit sig en rätt till kunskap, som det inte var Guds mening att hon skulle ha.

Varför talar jag så mycket om det här med din och min så kallade ’fria vilja’? Jo, det är av en särskild anledning.
Jag har nämligen -för min egen del- allt som oftast kommit fram till detsamma som aposteln Paulus skriver: ”Det jag vill göra det gör jag inte, men det jag inte vill, det gör jag.” Min egen vilja fungerar alltså inte på rätt sätt, eftersom den inte är tillräckligt stark. Det finns en annan vilja, som bryter ner och som vill knäcka mig, och nu förstår jag varför Jesus sa att vi skulle be: ”Fader Vår, ske Din vilja…” För med Guds vilja så förmår också alltid en enkel människa att välja rätt.

MUSIK

Jag har också försökt att hantera den här frågan på ett annat sätt. Jag tänkte att om det är sant att människan har en fri vilja, då måste det ju vara möjligt att med den fria viljan AVSTÅ FRÅN den fria viljan, och frivilligt lämna tillbaka den till Gud, eftersom Han är den ende som kan hantera den på ett rätt sätt.
Men – det fungerar inte heller… i alla fall inte för mig. Jag ser mig alltså ingen annan råd än att göra precis som Jesus sa, nämligen be: ”Fader Vår, ske Din vilja…” och sedan överlåta hela saken åt den Helige Ande, att utrannsaka mitt inre och sköta om alltihop. Jag kan i alla fall INTE klara ut det – även om Gud vet att jag vill. Det är allt jag själv kan prestera… och Gud får så gärna min vilja, för jag klarar inte själv ut att handskas med den…
Jag har alltså helt och hållet gett upp min s.k. ’fria vilja’ nu och låter Gud styra mina steg precis som Han vill. För mig är det i alla fall det enda som håller i längden. Kanske är det likadant för dig också min vän, som lyssnar nu.
Sedan är det en annan sak också som man alltid måste vara på sin vakt med.

Man måste vara på sin vakt mot det onda, i alla former. Onda tankar… hårda ord… handlingar som man skulle önska vore ogjorda… allt sådant som vill snärja min och din själs frihet i Gud. Det finns en ond makt som vill binda oss och sätta på oss bojor, både i tanke, ord och handling. Men Gud har i Jesu namn kallat oss till frihet och Han är starkare än alla andra makter. Han som är med oss, är starkare än den som är mot oss. Prisat vare Hans heliga namn som är: ”Väldig Gud! Evig Fader! Fridsfurste!”
Han är kärlek, sanning och rättfärdighet. Ske Hans vilja i våra liv.

MUSIK

Kung David ber och säger: ”Skapa i mig Gud, ett rent hjärta…” (Ps 51:12). Det är en bön som vi borde be varje dag.
Varför det då? Jo, Jesus sa: ”Saliga är de renhjärtade ty de ska se Gud.” Så vill du se Gud och få gemenskap med Honom då måste du ha ett rent hjärta. Och det där rena hjärtat, det kan du inte skapa själv. Din fria vilja är inte tillräckligt stark för att stå emot alla den ondes brinnande pilar. Det måste du ha hjälp med. Det är därför som Jesus sa att vi skulle ta på oss hela Guds vapenrustning, för utan den kan vi inte skydda oss – varken du eller jag. DET ÄR EN ABSOLUT OMÖJLIGHET ! Gud vet det, och det är därför som Han har gjort i ordning en komplett vapenrustning åt oss. Med den rustningen på oss -men först DÅ- kan vi stå emot.

Nu förstår du kanske varför det är så svårt ibland, trots att man försöker och försöker, men inte klarar av livet på egen hand. Ingen av oss – inte en enda människa klarar av det själv.
Min käre vän! Vi sitter allesammans i samma båt. Vi måste därför vända oss till Honom som har makten och frälsningen i sin hand. Annars går det inte. Vi är rädd-ningslöst förlorade. Varför är det så? Jo, det är så DÄRFÖR ATT VI SJÄLVA EGENMÄKTIGT SKAFFADE OSS DEN KUNSKAP PÅ ONT OCH GOTT SOM GUD HADE SAGT ATT VI INTE SKULLE BEFATTA OSS MED. Det går alltid likadant när vi försöker på egen hand… och ifrågasätter Guds Ord. GÖR INTE DET min vän!
Ifrågasätt ALDRIG vad Gud har sagt! Han vet exakt varför Han säger saker och ting. Och Han har ALLTID rätt, även om vi INTE förstår det.

MUSIK

Av någon underlig anledning är det ju så med oss människor att vi alltid vill FÖRSTÅ saker och ting. Men Gud har ALDRIG räknat med vårt förstånd, utan Han begär bara att vi ska TRO. Alltså tro på att det Han säger är rätt och sant och alltid tål att lita på. Om vi fullt ut -till 100 procent- förtröstar på att ABSOLUT ALLTING som Gud säger och gör är rätt, så hamnar vi ALDRIG i konflikt varken med vårt eget förstånd eller andras tolkning av sanningen.

”Förlita dig inte på ditt förstånd” sa kung Salomo (Ords 3:5). Varför kan man inte göra det då? Därför att det är begränsat. Det är inget fel alls på det förstånd som Gud har skapat oss människor med – men det är begränsat. Vi förstår alltså inte allting, och det beror väl antagligen på att Gud inte tyckte att vi behövde förstå allting heller. Vi skapades med det mått av förstånd som Gud visste att vi behövde för att klara av vårt liv och de förutsättningar det bygger på.

Jakob skriver i sitt brev så här: ”Men om någon av er brister i vishet, så må han utbe sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bli honom given. Men han ska be i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit” (Jak 1:5-6 – 1917).

Dagens minnesord: ”Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna Den Helige är förstånd” (Ords 9:10 – 1917)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer