2 december 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för att det ska bli rätt och riktigt alltsammans så måste jag ha Den Helige Andes vägledning - annars blir allt fel.

Därför ska jag be om den hjälpen nu.

”Gode Gud i himlen! Du som ser och vet allt. Du känner mina tankar på att lyfta fram det judiska folket och den hjälp som Du under årtusenden som gått, många gånger har bistått dem med. Jag tror att Du gett mig de här tankarna, men du vet alltför väl att jag inte i mig själv förmår att tala om ditt egendomsfolk, och om alla dina väldiga gärningar för att hjälpa dem. Därför ber jag Dig nu att genom Din Helige Ande bistå mig och styra mina tankar och ord, så att allt blir rätt i Dina ögon. Tack för att Du hör min bön. AMEN!”

Bakgrunden till de här tankarna finns i Esters bok i Bibeln. Det är alltså själva ursprunget till den stora Purim-festen, som är en stor årlig glädjefest för judarna. För att ingen skulle glömma bort den underbara räddningen, så bestämdes det i en särskild föreskrift som en orubblig sed bland judarna, att purimdagarna inte skulle försummas och att minnet av dem aldrig skulle upphöra hos deras efterkommande.

MUSIK

Det var agagiten Haman, hos kung Ahasveros i Susans borg, som hade planerat att utplåna judarna, och han hade kastat ”pur” -alltså lott- för att krossa dem och förgöra dem. Men de onda planerna som Haman haft mot judarna, i Persien och staden Susan, vände tillbaka över hans eget huvud. Både han själv och hans söner hängdes upp på en 25 meter hög påle. En påle som Haman själv hade låtit resa, och som han hade tänkt sig att juden Mordokaj skulle hängas upp i, därför att han inte ville böja knä och falla ner inför honom själv – alltså för Haman.

Haman blev så arg på Mordokajs beteende, så han tänkte att utplåna varenda jude i alla de 127 provinserna, i kung Ahasveros rike, från Indien till Nubien.

Detta skulle ske på en och samma dag, enligt Hamans planer. Och den dagen, i februari-mars inföll 1 månad före påsk.

Till ett varje år återkommande minne av judarnas underbara räddning, blev den dagen i stället den högtid när man har glädjefest och firar Purim-dagarna.

Det här var ju varken den första eller sista gången som någon satt sig i sinnet att utplåna judarna från jorden, men Gud har stått fast vid sitt löfte till Abraham, att göra hans ”efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand” (1 Mos 22:17 SFB). Även om judarna brutit förbundet med Gud, så har Gud aldrig brutit sitt förbund med dem. Och det står orubbligt kvar än i dessa dagar.

MUSIK

Att Gud ALLTID är trofast och ALLTID håller sina löften, så länge man följer Hans föreskrifter och befallningar, är nånting som alla borde tänka mycket noga på.

Särskilt de som tycker sig ha nånting otalt med judarna och själva försöker att ”ta itu med det problemet” utan att först fråga Gud till råds och eventuellt få Hans ledning, medgivande och välsignelse till det man tänker göra.

Det finns inte en mänsklig tanke, som inte Gud har full kontroll över och vetskap om. Därför kommer också allt att dras fram i ljuset en gång, på domens dag. Allt som inte är förlåtet och försonat en gång för alla, genom Jesus Kristus, Guds Son, det kommer då upp och blir känt av alla. På det sättet blir alla hemligheter avslöjade och alla domar inför Guds tron blir till 100% absolut korrekta och rättvisa. Tro inte nåt annat, min käre vän!

Den dagen ska allt avslöjas och var och en ska då få igen vad de sagt och gjort, både gott och ont.

Du kanske undrar i ditt stilla sinne, hur det ska kunna gå till. Ja, det kan man ju undra, men eftersom Gud har skapat oss allesammans, så har han också byggt in i oss ett exakt minne av varje tanke och varje detalj, som vi varit med om från den stund vi föddes, till den stund vi drar vår sista suck.

Jesus sa: ”Ta er i akt för fariséernas surdeg - hyckleriet! Ingenting är dolt som inte skall bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte skall bli känt. Därför skall allt vad ni sagt i mörkret höras i ljuset, och vad ni har viskat i örat inne i kammaren skall ropas ut på taken” (Luk 12:2-3 SFB).

MUSIK

Om Gud en gång har sagt att judarna är hans egendomsfolk, så är de det, och det förhållandet kommer aldrig nånsin att förändras, oavsett om du och jag tror nåt annat eller tycker det ena eller det andra om deras sätt att vara och handla. Om de gör fel så kommer Gud inte att se mellan fingrarna med det, lika lite som du eller jag kommer att slippa undan det som är rättvist - när det gäller våra egna felsteg.

De landområden som Gud en gång lovat Abram, för evig tid, kan du va förvissad om att de också kommer att få. Vill du ta reda på vilka områden det är, så ta fram din bibel och slå upp 1:a Mosebokens 13:e kapitel, där det står skrivet om Abram och hans brorson Lot. De stod just då mellan Betel och Aj, och såg ut över bland annat Jordanslätten. De samtalade om att skiljas åt, eftersom deras boskapshjordar var så stora att de inte kunde bo på samma plats. Abram lät Lot själv välja åt vilket håll han skulle gå, och han valde då Jordanslätten och flyttade österut. (vers 11).

När Abram och Lot hade skilts åt sa Herren Gud till Abram:

”Se dig omkring från den plats där du står, åt norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina ättlingar för all framtid. Jag skall låta dina ättlingar bli som stoftkornen på jorden: kan någon räkna dem, skall också dina ättlingar kunna räknas. Vandra genom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det."

(1 Mos 13:14-17; 2 Mos 6:8; 4 Mos 32:33; 5 Mos 3:12; Josua 1:12 samt Josua 13:8 Bibel 2000). Jag tvekar inte ett ögonblick om att det är exakt vad judarna ska få igen.

MUSIK

Otaliga är de gånger som Gud hjälpt sitt folk i olika sammanhang.

Det räcker kanske att påminna om hur Gud befriade dem från slaveriet i Egypten, efter omkring 400 år (1 Mos 15:13; 2 Mos 12:40 SFB). Eller hur Gud banade en väg rakt igenom Röda Havet, när egyptierna var hack i häl på dem.

Så länge som man höll sig till Gud JAHWE, hebréernas Gud, och följde hans bud och befallningar, så gick det folket väl, och man besegrade sina fiender.

Men när man började tillbe andra gudar, så började Gud också att tappa tålamodet med folket, och då -när de inte längre hade Guds beskydd- blev de ett lätt byte för de fiender som Gud hade sagt att de skulle bekämpa.

Men trots att folket och dess ledare, särskilt i gammaltestamentlig tid, med egna ögon fick se hur Gud stred för dem och hade omsorg om dem på alla sätt, så gjorde de sådant som var ont i Guds ögon, och tillbad avgudar av alla de slag. Du behöver bara läsa några kapitel t ex i Kungaböckerna för att se att det jag säger är riktigt.

Men Gud är verkligen full av tålamod och går inte ständigt tillrätta med oss människor, även om vi gör både det ena och det andra som är fel. Men att Gud är tålmodig betyder ju inte att hans tålamod är obegränsat.

Nej, när Israels folk hade fyllt sina synders mått, då var Guds tålamod ute, och följden blev, som Skriften förutsagt, att folket skulle bli spritt över hela jorden. Så skedde också, och det har i mer än 2000 år varit deras lott, tills de när tiden var inne, som Bibeln också förutsagt, började återsamlas från jordens alla hörn och fick ett eget land igen – staten Israel 1948.

MUSIK

Guds löften och bibelns profetior går alltid i uppfyllelse. Om du undrar vad som ska ske i framtiden, så är det bara till att läsa innantill. Jag påstår inte att allting är solklart beskrivet i detalj, för det är det inte, men för den som i stora drag vill sätta sig in i Guds tankar, och vad han har lovat judarna sedan urminnes tider, så ligger den kunskapen öppen för vem som helst att ta del av.

VAD som ska hända är alltså helt klart. En annan fråga är NÄR det ska hända. Det vet jag inte och vi får inte glömma att Skriften säger att för Gud är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag.

Det som är viktigast för dig, är inte hur det i detalj ska gå för judarna, utan hur det ska gå för DIG själv.

Gud har ju gett dig och mig precis samma löfte om frälsning som judarna en gång fått. Visserligen förkastade de sin Messias, men det betyder ju inte att han fördenskull har förkastat dem. Inte alls! Jag tror personligen att Guds plan är absolut perfekt och håller på att gå i lås varenda ögonblick, steg för steg, fast att vi inte varken ser det eller förstår det.

Vi, som är hedningar i judarnas ögon, har trots det, av Gud, fått del i samma möjlighet till evigt liv genom tron på Jesus Kristus, vår medlare, Han som har öppnat vägen till den ende Sanne Guden.

Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6 Bibel 2000).

Det är samma väg för oss allesamman. Vägen är Din tro på JESUS. Välkommen!

MUSIK

Veckans andakter, v 8

 • måndag 19 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På jorden finns ingen som är så from och rättsinnigÄ" (Job 1:8) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag försöker gå lite djupare i bibelordet på den kristna trons väg. "Dock, jag vet att min Förlossare leverÄ" sa Job när han satt på en... Läs mer

 • tisdag 20 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud (Jes 44:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bläddrade i en sång-bok fick jag upp en sång som heter "Vill du möta mig därovan?" (Om du har en sångbok som heter "Segertoner" så är det nummer 404 i den).... Läs mer

 • onsdag 21 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar" (Rom 3:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla Stund" med Jan Eric Emgård. Jesus Kristus är den kristna trons medelpunkt därför att Han offrade sig själv och gav sitt liv till lösen för alla människors synder. Hans blod är det... Läs mer

 • torsdag 22 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig (1 Kor 4:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför det här programmet kom det upp ett bibelord inför mig som jag inte riktigt förstår. Det är från 2 Sam. 19:2 där det står: "...segern blev på den dagen förbytt... Läs mer

 • fredag 23 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens HerreÄ" (Luk 10:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det viktigaste för en människa är att hennes namn är skrivet i Livets Bok i himlen. Därför att hennes eviga tillvaro då är säkrad. Om det ska jag fördjupa mitt intresse i det här... Läs mer

 • lördag 24 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äbesegra det onda med det goda" (Rom 12:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet fick jag en ingivelse att jag skulle läsa någonting från Hedegårds bibelöversättning. Det brukar jag inte göra, men det blev så i alla fall. Men innan jag gör det ska jag be... Läs mer

 • söndag 25 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande (1 Kor 15:22 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning inför det här programmet och tänkte på att det bara är Jesus Kristus som är värdig att ta emot lov, pris och ära av dig och mig,... Läs mer