13 juli 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Så skall det ock vara med Ordet som utgår ur min mun: det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt…” (Jes 55:11 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här är ett lågmält tillfälle till eftertanke, med olika tankar och funderingar om den evangeliska kristna tron.
Med Guds Andes hjälp kan du och jag få vägledning, frid och välsignelse i våra hjärtan. Men innan jag går vidare ska jag be om styrning och kontroll av mina tankar och ord, så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön om vägledning i bibel-ordet och hjälp att förmedla det som du vill ha sagt till någon lyssnare som är med just nu och väntar in Ditt tilltal med ett öppet hjärta och sinne. Amen.”

Att den här stunden vilar på kristen grund och en evangelisk inriktning, innebär en personlig tro och ett personligt ställningstagande till Gud och till Hans erbjudande om både Nåd och Liv genom Jesus Kristus - som det beskrivs i bibeln... där det också står att Guds ord är levande.
Vad menas med det - att Guds ord är levande? Jo, det innebär bland annat att Guds ord har en riktning, som det stod så fint i en tidningsartikel i den kristna ”frälsnings-tidningen” som någon sa i ett TV-program.
”Frälsningstidningen?” - ja, det var egentligen ett riktigt fyndigt namn, tänkte jag. En sådan tidning måste ju innehålla en hel del Guds Ord - när människor börjar kalla den för ”frälsningstidning”.
En fantastisk benämning, eller hur? Tänk att man kan bli frälst när man läser rätt tidning och får klart för sig vad Guds ord betyder... Guds ord som är levande.

MUSIK

Gudsordet i Bibeln har alltså en ‘riktning’ som jag sa förut. Ordet har en riktning mot våra hjärtan. Mot ditt och mitt hjärta där våra tankar bor. Just där ska det levande ordet landa och växa till. Guds ord är utsänt av Gud och det står i min bibel att det ska utföra det verk som det är utsänt för att utföra. Och det ska inte återvända fåfängt. (Jes 55:10-11 – 1917).

Om att Guds ord är levande står det så här i Hebréerbrevet:
”Ty Guds Ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för Honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för Hans ögon; och inför Honom skall vi göra räkenskap.” (Hebr 4:12-13 – 1917).

När jag sitter här och talar om att Guds ord är levande och utsänt från Gud i himlen, så kommer jag plötsligt att tänka på en rad av poeten Bo Setterlind. En diktrad eller enkel strof kanske man kan kalla det, som för alltid har fäst sig i mitt minne.
Så här skrev han:
”HIMLEN HAR LANDAT PÅ ETT GRÄSSTRÅ... DÄRFÖR DARRAR DET !”

MUSIK

Guds levande ord är utsänt för att landa i våra hjärtan. Guds ord som är ett levande utsäde, ett frö av tro som kan växa där det får näring. Det är en sådd från ett annat rike. En sådd från Guds rike, som fungerar så att vårt liv och vår livsstil förändras, när vi tar det till oss och låter det växa inom oss.
Men för att det ska kunna ske, så måste Guds ord tränga igenom våra mänskliga murar och hinder som kan finnas på vägen in i vårt hjärta.
Och det största hindret är vår egen vilja. Man brukar säga att hjärtats nyckel sitter på insidan, och det är bara vår egen vilja som kan vrida om nyckeln och öppna - inifrån!

Vår fria vilja att handla så som vi själva vill, det är Guds största gåva till människan - men också den farligaste för henne själv. Min personliga mening är att vi människor INTE av oss själva kan eller förmår styra våra steg i livets olika skiften. Vår vilja är oftast inte stark nog att välja rätt riktning eller väg i livet. Det beror på att det inom oss finns en dualism... en sorts konflikt mellan det goda och det onda. Vi vill så ofta göra det goda men vår förmåga att stå emot det onda räcker inte till. Därför blir det ofta så att vi gör det onda som vi inte vill, och det goda som vi vill göra det gör vi inte.

Aposteln Paulus försöker reda ut den här dualismen i sitt eget inre, när han skriver så här i sitt brev till romarna (Rom 7:14-25 – 1917): ”Vi vet ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden /…/ Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.”

MUSIK

Jag kommer ihåg en så fin och sann beskrivning av det där problemet som vi bär inom oss... alltså svårigheten att göra det goda och avstå från att göra det onda. Striden mellan vår ‘ande’ och vårt ‘kött’, som bibeln uttrycker det.

Den lärorika berättelsen handlar om en gammal klok indian som hade kommit till tro på Jesus. Efter en tid blev han tillfrågad om hur det är att vara ’frälst’. ”Jo, sa han, det är precis som två hundar. En vit och en svart som slåss inom mig.” Jaha, sa den som frågade... men vem är det som vinner då? ”Den som jag ger mat”, sa indianen.

Jag tycker att det är en mycket talande bild av hur det förhåller sig inom oss... Det är den som vi av egen vilja ger mat eller näring. Underhåller vi ständigt det goda inom oss genom att låta vårt samvete styras av Gud i vår osäkerhet... och genom att låta Honom vara med i vårt dagliga liv... då vinner det goda. Men tar vi inga aktiva steg för att närma oss Gud och Guds nåd och godhet... då går det så småningom utför med oss allesammans. Då blir trösklarna inom oss lägre och lägre... och till slut kan vi inte ens skilja på det ena och det andra.
Men när vi är svaga, då är vi starka, om vi låter Gud styra. Det är Guds paradox. Hur hänger det ihop? Jo, det är så att ju svagare vi är i oss själva, ju större möjlighet får Gud att påverka oss, om vi vill att Han ska göra det.

Min vän som lyssnar nu - säg: JAG VILL – och öppna Ditt eget hjärtas dörr för Guds erbjudande om nåd och frälsning! Då kommer du att få uppleva en frid i ditt inre, GUDS FRID, som du inte trodde var möjlig och som övergår allt mänskligt förstånd.

MUSIK

Vad säger oss Guds ord om tron? Vad är egentligen evangeliets innersta kärna? Jo, det är kunskapen om Guds Nåd.
Aposteln Paulus skriver i sitt brev till galaterna: ”Jag förkastar inte Guds Nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden” (Gal. 2:21 – 1917).
Vad menar Paulus med de orden? Jo, han menar att om du och jag kunde ha blivit rättfärdiga bara på grund av att vi var goda människor som i allt följde lagen till punkt och pricka, så att vi kunde få ett evigt liv i Guds himmel, då hade ju inte Jesus behövt dö för våra synders skull – eller hur?
Men Gud hade bestämt det så; Jesus måste dö och alltså räcker det aldrig med alla goda gärningar i världen, för att du och jag på något sätt ska bli värdiga att bli frälsta och räddade från syndens makt och dödens välde i våra liv.
Guds Nåd behövs ALLTID. Och Guds Nåd uppenbarades på det mest underbara sättet när Jesus dog på ett kors och tog hela mänsklighetens alla synder på sig själv.
Det enda som krävs av Dig är att Du öppnar Ditt hjärta med Din vilja och tar emot Guds Nåd genom tron på Jesus - och bekänner honom öppet som Din Herre.
Om vi är överens om att kunskapen om Guds Nåd är en förutsättning för att du ska kunna tro, så kan man ju undra vad det då är som reser sig mot kunskapen om Gud. Vad är det som hindrar oss - dig och mig - från att på ett enkelt sätt ta emot den kunskapen och tron i våra hjärtan?
Jo, det står i min bibel att det är en strid som pågår... hela tiden... natt och dag… mellan det onda och det goda. Och den striden står mellan andemakter i himlarym-derna som genom sin påverkan på våra sinnen -med vad vi hör, ser och upplever- styr våra tankar på det sätt och dit vårt undermedvetna jag leder dem, genom de begär som vi har inom oss.

MUSIK

I den andliga kampen som jag talar om nu, är det vi människor, du och jag, som är måltavlor. Det står i bibeln att hela världen är i den ondes våld, men det står också att Jesus har övervunnit och är Segraren. Men det krävs alltså av oss att vi vill tro på det, annars har det inget värde för oss var och en personligen.
För vi kan inte komma ifrån vår syndiga natur. Alltså - Utan tron på Jesus - inget liv!

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör” sa Jesus, och några kapitel längre fram säger Han: ”Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 11:25; 14:6 – 1917).
Jesus menar att den som tror på honom visserligen kanske dör den död som vi känner till, dvs. den fysiska död som man menar när kroppens liv avstannar. Men det finns ett annat liv som är mycket viktigare - och det är andens liv i Dig.
Det är det livet som Jesus talar om. Det är på anden -som ska leva i evighet- som det beror... om du ska få del av det eviga livet i Guds gemenskap - eller inte.

Min vän som lyssnar nu. Var uppriktig i ditt hjärta ! Detta är ditt livs viktigaste beslut.
Be och säg: ”Jesus, jag vill tro på Dig. Förlåt mig mina synder.” Det räcker!

Dagens minnesord: ”Tro på Gud, tro ock på mig”// ”Detta är evigt liv” (Joh 14:1; 17:3)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer