14 juli 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Sök först efter hans (Guds) rike och hans rättfärdighet…” (Matt 6:33)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden är enkel och rofylld... och handlar om vår vardag och evighet... vårt hopp och vår längtan efter någonting... ‘bortom blommorna och sången’ (som poeten Dan Andersson skrev)...
Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med bön om vägledning i ditt ord och hjälp att framföra det budskap som du vill ha förmedlat på rätt sätt. Herre, låt din vilja ske och låt någon lyssnare få uppleva din närhet och välsignelse i sitt eget liv. Amen.”

Våra hjärtans längtan sträcker sig som en tanke långt ut i universum... till rymdernas yttersta gränser... på ett ögonblick. Och lika lätt är det att få kontakt med Gud genom tron på Jesus. Din tro är som din tanke... helt obegränsad. Den känner ingen som helst begränsning varken av tid eller rum.
Jesus sa: ”Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike” - alltså omöjligt! (Matt 19:24 – 1917).
Men för Gud är ingenting omöjligt. Gud erbjuder alla människor frälsning genom tron på Jesus Kristus. DIG med! Men inte på grund av rikedom, egen kraft eller förmåga.

MUSIK

Jag ska läsa några verser för dig från bibelns blad. Det är från profeten Jesaja det 55:e kapitlet. Jag börjar läsa från vers 6. Så här står det:

”Sök Herren Gud medan Han låter sig finnas. Åkalla honom medan Han är nära.
Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar - och vände om till Herren, så skall Han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty Han ska beskära mycken förlåtelse.
Se, mina tankar är icke era tankar, och era vägar är icke mina vägar, säger Herren.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.
Ty liksom regnet och snön faller från himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag hade sänt ut det” (Jes 55:6-11 – 1917).

Det står skrivet: ”Ty detta är evigt liv, att de känner Dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 – 1917).

Har du funderat på det eviga livet... någon gång?
Som jag läste för dig, så ÄR det enligt bibelns ord evigt liv att känna Gud och Guds Son, Jesus Kristus. Det betyder ju att OM du tror så är du REDAN delaktig av det eviga livet.

MUSIK

Precis som Gud är obegränsad i tid och rum... och kanske på många andra sätt också, som du och jag inte ens förmår att tänka ut, därför att vi är för begränsade… på liknande sätt tror jag att du och jag kan få uppleva det eviga livet.

Frågan om när och hur... eller om det kommer att bli på samma sätt för oss alla, det har jag inget svar på. Det vet bara Gud själv, för Han har ordnat alltsammans efter sin vilja. Det blir inga demokratiska majoritetsbeslut om det. Det blir som Gud vill. Och som du och jag vill - för det står att vi ska bli ett... tillsammans med Jesus blir vi ett... och Jesus tillsammans med Fadern. Alltså blir vi alla ett. (Joh 17:21-23 – 1917).
Och om alla är ETT då måste väl alla också vara ense i alla beslut - som jag ser det.

Tänk vilken dag det ska bli, när det eviga livet bryter in med hela sin fullhet. Ingen oenighet mer av något slag... utan alla är vi ett hjärta och en själ. Det eviga livet utgår från Gud... och kommer förmodligen att pulsera genom rymder och vintergator in i allas våra hjärtan och sinnen.
Från det största till det minsta. Allt är ett i Gud. All frid, all kärlek, all barmhärtighet, all glädje. Allt är ljus... ingen sorg och smärta ska vara mer... ingen nöd... Döden är för alltid besegrad.

MUSIK

Jesus ber och säger till sin Fader, i Johannes Evangelium, kapitel 17:
”Jag ber att de alla må vara ett, och att såsom du Fader är i mig och jag är i dig, också de må vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig.
Och den härlighet som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de ska vara ett, såsom vi är ett - jag i dem och du i mig - ja, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå, att du har sänt mig och att du har älskat dem såsom du har älskat mig” (Joh 17:21-23 – 1917).

Har Du hört och förstått vad Jesus själv säger här? Jesus ber till Gud, sin och vår Far... att Han och vi ska vara så fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå. Alltså talar Jesus om dem som står utanför tron -av eget val. De ska kunna förstå att Jesus har kommit från Gud och att Gud har älskat oss såsom han har älskat Jesus.
Jag tror aldrig att du och jag kan förstå hur mycket Gud älskar oss. Men när du begrundar Jesu egna ord -om att Gud älskar dig och mig lika mycket som han älskar sin egen Son, då kanske det går upp ett ljus för oss, så att vi kan förstå. Förstå Guds kärlek. Som var så otroligt stor så han sände Jesus för att han skulle dö för dig och mig -i vårt ställe- för att vi som tror på Honom skulle slippa undan.

Tänk att Jesus själv säger att ”den härlighet som du (Fader) har givit åt mig, den har jag givit åt dem...”

Så Du som tror på Jesus har fått Guds härlighet rakt in i Ditt liv. Det är inte undra på att du rätt som det är kan spritta ut i ett glädjeskutt och ropa:
”TACK JESUS FÖR ATT DU ÄR MIN - TACK FÖR ATT DU ÄR SÅ GOD MOT MIG, OCH FYLLER MITT HJÄRTA MED DIN GRÄNSLÖSA FRID.”

MUSIK

”Tack Gode Gud för att vi får vara dina barn. Tack för att du älskar oss så mycket. Inte alls för att vi förtjänar det - utan bara för att du är kärlek och älskar oss människor. Trots alla våra brister och svagheter, så älskar du oss lika mycket som du älskar Jesus…”
Det är otroligt stort. Och det är bara ett exempel på Guds storhet. Förstår du nu hur svårt det kan vara att förstå Guds tankar... som är så mycket högre än dina och mina tankar.
Ändå vill Gud ha gemenskap med dig och vill att du ska älska Honom av allt ditt hjärta och av hela ditt förstånd. Och sätta Honom först av allt i ditt liv. Sedan har Han lovat att ta hand om resten.

Jesus sa: ”Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet. Sedan ska allt detta andra tillfalla er” (Matt 6:33 – 1917).
Och Guds rike är nära. ”Det är inne i er” sa Jesus. Vad menade han med det?
Jo, Guds rike är ju ett andligt rike, där han styr. Det har liv och växer till - som ett senapskorn - från någonting mycket litet... till någonting mycket stort - som kan övervinna världen. Vad är det som kan övervinna världen? Jo, det är VÅR TRO!
Att tro på Gud är något fantastiskt stort! Jag undrar om du och jag har förstått det.
Tänk över det! För Gud är ingenting omöjligt. Och han älskar dig lika mycket som han älskar Jesus. Vilket förmånsläge du och jag har, min vän!

MUSIK

Vi ber:
”Herre, hjälp oss att inte leva ett så stressat och upptaget liv, så att vi inte har tid med dig. Hjälp oss människor också att förstå hur mycket du bryr dig om oss. Hur mycket du älskar oss och hur väl du vill oss. Hjälp oss att rätt förvalta TIDEN som vi alla har lika mycket av.
Hjälp oss att handskas så med tiden som du har skänkt oss var och en, så att vi inte behöver skämmas en gång, för att vi inte gav dig den tid som var din.
Herre bara du vet hur långt vårt liv är... och inte kan vi lägga en enda sekund till det. Men en sak kan vi göra. Vi kan bruka den tid vi har på rätt sätt. Rätt ur din synvinkel, Jesus. Hjälp oss att ta vara på tiden och söka dig, medan du låter dig finnas och är oss nära.
Hjälp oss att förstå att du, Herre, har älskat oss först. Annars hade det inte kunnat bli någonting överhuvudtaget, eftersom vi var andligen döda i våra synder. Om inte du hade tagit det första steget så hade det aldrig kunnat bli NÅGOT steg taget för oss heller. Tack Gud för den frälsning som du har berett för oss genom tron på Jesus.
Tack för det eviga livet i din gemenskap som väntar på oss en gång när våra dagar här på jorden är slut. Amen.”

Min vän som lyssnar nu. Du har så mycket att vara tacksam för och se fram emot. Låt ditt hjärta vara öppet mot himmelens Gud och ta emot allt det goda och under-bara som Han vill ge dig. ”Min frid ger jag er” sa Jesus.

Dagens minnesord: ”Bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft” (Ef 6:10)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer