5 december 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Till Thomas, den tvivlan-de lärjungen, som undrade över vägen som Jesus talade om, när han inte visste vart Jesus skulle gå, sa Jesus: ”Jag är vägen, sanningen och livet.”
Ju förr du och jag tar till oss den fulla innebörden i Jesu ord, ju snarare kan vi börja vandra med honom i vårt dagliga liv – här på jorden. Men innan jag för-djupar mig vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. 

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, men med en absolut förtröstan på att du vill leda och styra mina tankar och ord i alla detaljer, så att någon lyssnare får höra Din röst i sitt hjärtas innersta. Amen.”

Jag har en alldeles bestämd känsla i mitt inre av att jag ska ägna den här stunden åt att tala lite om det känsloliv som Gud har skapat i oss - men som trots det kan föra oss på villospår, om vi inte är väldigt vaksamma över oss själva.

Jesus sa, i samtalet med den samariska kvinnan vid Jakobs källa (Joh. 4:14): ”Den som dricker av det vatten jag ger ... blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa  ... med ett flöde som ger evigt liv.” Och kvinnan sa till Jesus: ”Herre, ge mig det vattnet...! Gå och hämta din man” sa Jesus! Kvinnan svara-de: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man.”

Jesus behövde inte höra någon annan vittna om henne, för han visste av sig själv vad som fanns inom henne, och kvinnan intygade själv att det ju var sant när hon sa: ”Herre, jag ser att du är en profet...” (Joh.4:19).

MUSIK

”Den man som du nu har är inte din man”, sa Jesus. Kanske hade 5 olika män utnyttjat kvinnans längtan efter gemenskap och sedan förskjutit henne. Kvinnan hade en livstörst som inte kunde släckas med det vatten ur brunnen som hon tog upp. Det var därför Jesus talade om vattnet som ger evigt liv. Hur är det med dig min vän som lyssnar just nu? Gäller Jesu ord för dig också kanske? Den du har nu är inte din man - eller den du har nu är inte din kvinna! Om det skulle vara så, så tag dig tillvara och AKTA DIG! Kanske är din livstörst så stor och din längtan efter en trygghet och känslo-mässig gemenskap så djup, så du till och med håller på att glida ifrån den som du en gång lovat att älska i nöd och lust? Vad än anledningen är, så ursäktar du dig kanske med att dina behov av ömhet och tröst är så mycket större än vad du får ut av ditt nuvarande förhållande. Du försöker döva ditt samvetes röst, som kanske gallskriker i ditt innersta, för du vet mycket väl att det du håller på med inte är rätt i Guds ögon. Men du kan inte låta bli att i hemlighet träffa den som du tycker betyder allt för dig. Jag vill bara säga AKTA DIG! Fler än Du anar har lidit skeppsbrott i sin kristna tro av just den här anledningen.

MUSIK

Kanske tycker du att ditt behov av trygghet, tröst, ömhet och innerlig gemen-skap är så enormt stort. Och helt plötsligt finns han eller hon där vid din sida som fyller din känsla av tomhet och meningslöshet med sin närhet. Du tycker att du kan andas fritt igen. Och visst har livet blivit mycket ljusare och underbarare... Aldrig har du känt något så fint och äkta... Min käre vän, AKTA DIG! Du är på minerat område! Det finns ingenting så lögnaktigt och illfundigt som sådana attacker och angrepp på dina sinnen och din tro... från de onda andemakter som är så oerhört mycket listigare än vad du någonsin kan före-ställa dig. Allt för att få dig att tappa fotfästet och överge din tro på Den Ende Sanne Guden. Honom som du kanske har haft tron fast förankrad hos sedan barndomen.

Ska du överge den tron? Nej, aldrig säger du kanske! Tron på Gud kommer jag aldrig att lämna. Den är alldeles för helig för mig. Ett sådant steg kommer jag aldrig att ta. Det priset är alldeles för högt…

Men ändå är du beredd att lämna allt? Förstår du inte att TRON har sin grund i TROHET och FÖRTROENDE???  Du säger kanske att du vill behålla din tro på Gud, och ändå lämnar du allt det som du tillsammans med din man eller hustru har grundlagt på ert förtroende för varandra och på tron inför Guds ansikte. Min käre vän, du håller på att totalt grundlura dig själv!  Kasta dig ner inför Honom, Den Helige och Allsmäktige. Han som har ögon som eldslågor! Han som vet allt om dig. Han står där bland skuggorna och väntar på att du ska komma till insikt och vända om från din onda väg.

MUSIK

Käre vän som lyssnar nu, DRÖJ INTE EN SEKUND TILL!  Säg som den förlo-rade sonen, när han kom hem igen till sin far, från sina utsvävningar långt borta från hemmets härd: ”Far jag har syndat mot himlen och mot Dig...” (Luk. 15:21).

Bed Jesus om förlåtelse för allt du gjort fel och försök så långt det är möjligt för dig att rätta till alltsammans igen, även om det verkar omöjligt, för du tycker att du har stökat till det så otroligt för dig. Kom ihåg en sak! Det är för sådana som du som Jesus dog på ett kors och sa: ”Det är fullbordat!” Det finns förlåtelse för all din synd också.

Kanske tycker du att sådana här saker ska man tala tyst om. Ja, jag undrar det. Bibeln, Guds Ord, gör inte det. Hur kan det vara så? Jo, jag tror att det är så därför att Gud aldrig försöker se mellan fingrarna eller se bort ifrån den verklig-het, syndig och fel eller inte, som vi människor lever i. Han ser allt, vet allt och uppdagar också allt även om du och jag försöker att i det längsta dölja det för Hans ögon. Men det underbara är att Gud inte bara ser med ogillande på vad vi håller på med. Han försöker också alltid att hjälpa oss att rätta till allt som har blivit fel - vilken anledning det än handlar om. I det här sammanhanget har bibelns berättelse om Kung David kommit för mig under den senaste tiden. Bibeln berättar att han en kväll får syn på den vackra Bat-Seba, som redan var gift med Uria. Kungen låter hämta Bat-Seba till sig och ligger sedan med henne och hon blir gravid.

MUSIK

Det här med Bat-Seba var ju ett problem och ett hinder för kung David. Därför arrangerar han det så att Bat-Sebas man Uria blir sänd till främsta ledet vid krigsfronten och sedan faller på sin post där. Nu kan Bat-Seba alltså ”lagligt” bli hans hustru och det blir hon också. Men det som Kung David hade gjort miss-hagade Herren Gud och väckte Hans ogillande.

Det här är ju verkligen ingenting tjusigt eller berömvärt på något sätt men bibeln väjer inte för att tala om verkligheten, precis som den är även när den är syndig och smutsig. Nu var det egentligen inte Kung Davids felsteg och synd i sig - hur gräsligt det än var - som jag tänkte på, utan i stället på hans syndabekännelse och bön inför Guds ansikte i Psalm 32 och Psalm 51 när David uppenbarar sin synd för Gud och Gud förlät honom. Jag har funderat ibland över det här. Jag menar, Gud visste ju om alltsammans i detalj och kände ju kanske ännu bättre till Davids hjärta och hans bevekelsegrunder, än vad han själv gjorde. Ändå står det i psalm 32 och vers 5 att när David uppenbarade sin synd för Gud och inte försökte skyla över den missgärning han hade begått - då förlät Gud!

MUSIK

Jag ska läsa de där verserna för dig för jag tror att de är mycket viktiga. Alltså psalm 32 och de 5 första verserna, och jag läser ur 1917 års översättning:
”Säll är den, vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa, som Herren icke tillräknar missgärning och i vilkens ande icke är något svek. Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig; min livssaft förtorkades som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sa: ‘Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser’; Då förlät Du mig min synds missgärning.”

Ja, det gäller alltså att vara ärlig inför Gud. Det räcker tyvärr inte med att bli eller vara medveten om att man har handlat fel. Nej, man måste tala ut och bekänna sin synd, eller som Konung David uttrycker det i psalm 32 ”Så länge jag teg så försmäktade jag... men när jag UPPENBARADE min synd för Dig...” ”DÅ FÖRLÄT Du mig...”

Vad innebär det då? Jo, precis som det står. Herren Gud tillräknar Dig då inte längre Din missgärning. Den är glömd - borta - som ett moln upplöses i solen. SÅ HELT FÖRLÅTER GUD genom Sin Son, JESUS KRISTUS! För Dig som fått höra evangeliets glada budskap om förlåtelse för synd i Jesu namn finns det ingen annan väg än den här, som är accepterad av Gud. Varför skulle Jesus annars säga: ”Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6).

Det jag nu har sagt och den här texten som jag nu har läst för dig, hänger helt samman med dagens minnesvers, och nu förstår Du kanske varför jag har valt just den. Den är hämtad från Jesaja kapitel 55 och vers 7, där det står så här:

”Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till Herren, så skall Han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty Han skall beskära mycken förlåtelse” (Jesaja 55:7 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 8

 • måndag 19 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På jorden finns ingen som är så from och rättsinnigÄ" (Job 1:8) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag försöker gå lite djupare i bibelordet på den kristna trons väg. "Dock, jag vet att min Förlossare leverÄ" sa Job när han satt på en... Läs mer

 • tisdag 20 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud (Jes 44:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bläddrade i en sång-bok fick jag upp en sång som heter "Vill du möta mig därovan?" (Om du har en sångbok som heter "Segertoner" så är det nummer 404 i den).... Läs mer

 • onsdag 21 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar" (Rom 3:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla Stund" med Jan Eric Emgård. Jesus Kristus är den kristna trons medelpunkt därför att Han offrade sig själv och gav sitt liv till lösen för alla människors synder. Hans blod är det... Läs mer

 • torsdag 22 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig (1 Kor 4:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför det här programmet kom det upp ett bibelord inför mig som jag inte riktigt förstår. Det är från 2 Sam. 19:2 där det står: "...segern blev på den dagen förbytt... Läs mer

 • fredag 23 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens HerreÄ" (Luk 10:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det viktigaste för en människa är att hennes namn är skrivet i Livets Bok i himlen. Därför att hennes eviga tillvaro då är säkrad. Om det ska jag fördjupa mitt intresse i det här... Läs mer

 • lördag 24 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äbesegra det onda med det goda" (Rom 12:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet fick jag en ingivelse att jag skulle läsa någonting från Hedegårds bibelöversättning. Det brukar jag inte göra, men det blev så i alla fall. Men innan jag gör det ska jag be... Läs mer

 • söndag 25 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande (1 Kor 15:22 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning inför det här programmet och tänkte på att det bara är Jesus Kristus som är värdig att ta emot lov, pris och ära av dig och mig,... Läs mer