12 juli 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Då stannade Jesus och bjöd att mannen skulle ledas fram…” (Luk 18:40)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Under den här stunden vill jag koncentrera mig på det kristna evangeliets absoluta centrum och centralgestalt, nämligen Jesus Kristus, Guds Son. Jag vill gärna citera en vers från den 106:e psalmen, vers 8, där det står så här: ”Han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt kunnig.” Det handlar alltså om att Gud frälser och räddar... inte för att Han tycker synd om oss människor, utan för sitt namns skull - för att vi ska förstå Hans makt. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte för jag vill att du ska leda mig med dina tankar och din vilja. Lär mig dina vägar, Herre, djupt i mitt hjärtas innersta, så att jag aldrig lämnar dem eller sviker dig. Om du ser att jag i något avseende håller på att ta felsteg så korrigera mig och mitt tankeliv. Välsigna någon lyssnare och hjälp mig att förmedla det glada budskapet om frälsning och förlåtelse för all synd i Jesu namn. Herre, jag ber om att du ska låta Din Nåd gå före rätt. Amen.”

Gud sände Jesus för att bevisa sin kärlek till oss och för att rädda oss undan dödens makt och ge oss ett evigt liv. Guds vishet och makt är större än döden och därför behöver vi inte frukta eller vara rädda. Jesus har övervunnit döden och står idag som den absolute segraren över allt och alla. Och Jesus är din vän!
Den här stunden ska alltså handla om Jesus, så som Han låter sig förstås genom bibelordet och den erfarenhet som vi personligen har av Honom.

MUSIK

En liten rubrik skulle jag vilja sätta över den här stundens innehåll, och det är de här tre orden:  DÅ STANNADE JESUS!

När jag slog upp min bibel så fastnade mina ögon på just de orden från berättelsen om ett tillfälle under Jesu vandring här på vår jord. Jag läser texten från Lukas 18:35 och den äldre översättningen (1917).

”Då Jesus nu nalkades Jeriko, hände sig att en blind man satt vid vägen och tiggde. När denne hörde en hop människor gå där fram, frågade han, vad det var. Och man omtalade för honom, att det var Jesus från Nasaret, som kom på vägen. Då ropade han och sa: ”Jesus, Davids son, förbarma Dig över mig.”  Och de som gick framför tillsade honom strängt att han skulle tiga; men han ropade ännu mycket mer: ”Davids son, förbarma Dig över mig.”

Då stannade Jesus och bjöd att mannen skulle ledas fram till honom.
Och när han hade kommit fram frågade Han honom: ”Vad vill Du, att jag ska göra för Dig?” Han svarade: ”Herre, låt mig få min syn.” Jesus sa då till honom: ”Hav din syn; Din tro har hjälpt dig.”
Och strax fick han sin syn och följde honom och prisade Gud.
Och allt folket som såg detta, lovade Gud.

MUSIK

Den blinde mannen fick höra att Jesus var i hans närhet. Han ropade på Jesus. Då stannade Jesus... och frågade vad mannen ville... och så skedde det ett under.
Varför det? Räckte det med att mannen ville bli frisk? Nej, det hade han antagligen velat bli under många år. Men nu fanns det en annan förutsättning också som behövdes.  Jesus fanns där och tron på Jesus och Hans makt avgjorde saken. Mannen blev frisk... hans ögon öppnades och han som varit blind fick sin syn och kunde se. Vad sa Jesus?  ”Hav Din syn; Din tro har hjälpt Dig!” sa Han. Han sa inte att din tro har gjort att du fått din syn tillbaka. Nej, Han sa att ‘Din tro har hjälpt dig.’
Jesus botade den blinde mannen - men tron på att Jesus hade makt att bota hjälpte till.
Det verkar alltså som om det behövdes åtminstone två saker för att mannen skulle få sin syn. Jesu makt att bota - och mannens tro.
Jesus säger det ju själv: ”Hav Din syn; Din tro har hjälpt Dig.”

Det jag vill ha sagt till dig min vän som lyssnar just nu är, att Jesus har all makt i himlen och på jorden. NU har Han det. Precis i det här ögonblicket har Han det!
Ropa på Jesus. Då finns Han hos dig... och bryr sig om dig och din tro på Honom!
Säg: ”Jesus hjälp mig!”  Då stannar Jesus och svarar dig... när du tror på Honom.

MUSIK

När jag säger att Jesus är evangeliets centralgestalt, så betyder inte det att jag gör någon åtskillnad eller separerar Jesus från Gud och den tredje personen i gudomen, den Helige Ande.
För mig är skillnaden bara den att Jesus är min personlige Frälsare... som kom från himlen och föddes in i vår värld... under våra mänskliga villkor.  Han dog för mig, i mitt ställe, för min synd, och därför står han mig närmare som en person med mänsklig gestalt. Men Jesus är ju också en del av den gudomliga treenigheten. Det enklaste sättet för mig som människa att föreställa mig något som är tre men ändå en på samma gång, är att tänka på en triangel. Den har TRE hörn, spetsar eller vinklar, men det är ändå EN triangel. Visst är liknelsen banal och alltför enkel, men det är ett sätt att försöka förstå hur 3 kan vara 1. Det är så mycket som jag inte förstår än, och kanske aldrig kommer att förstå, men det har heller aldrig någon krävt... att man ska förstå allting som har med Gud att göra. Det är heller ingen som kräver att man ska tro på allting som kan vara svårt och svårbegripligt för en mänsk-lig hjärna att fatta. Det enda man måste tro på är Jesus. Ingenting annat!  Kräv inte av dig själv att du ska förstå tron på något sätt. Det är en dårskap!  Jovisst, är det så. Bibeln säger det alldeles tydligt: ‘Eftersom inte människan kunde förstå Gud och Guds vishet, så lät Gud det bero på tro, på den dårskap han lät predikas.’ Guds dårskap är mycket, mycket större än all mänsklig vishet. Därför måste det bero på tro för att det skulle kunna vara av nåd som vi blir frälsta och räddade, undan döden och dödens makt och till evigt liv.
De finaste  orden som jag tycker beskriver Jesus, finns i inledningen till Johannes evangelium. ”I begynnelsen var Ordet (Jesus) och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud” står det. ”Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till som är till, och utan det har intet blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.” 

MUSIK

Ordet var Jesus, och i Jesus är det liv - och livet är människornas ljus... 
Vilka underbara ord! Vill du läsa andra ord om Jesus som är fulla av nåd och sanning så läs gärna Markus evangelium, som börjar så här: ”Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son. Så är skrivet hos profeten Jesaja: (I gamla testamentet står de här orden, i det 40:e kapitlet av profeten Jesajas bok): ”Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda vägen för dig. Hör rösten av en som ropar i öknen: Bereden vägen för Herren, gör stigarna jämna för honom.”

Och Jesus gick omkring och predikade Guds evangelium: ”Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gör bättring och tro evangelium” sa han.
Du kan själv läsa i din bibel om hur allt var förutsagt genom profeterna långt innan Jesus föddes... Till exempel att Han skulle komma en dag. Hela Gamla Testamentet är fullt av profeternas förutsägelser om Jesus som skulle komma. Och naturligtvis också det Nya Testamentet, med det nya förbundet i Jesu blod, genom korset och Jesu död där, för att försona mänskligheten med Gud - en gång för alla. Jesus dog för dina synder, och för mina, och för hela världens synder.
Det enda som skiljer liv och död åt, är synden. Syndens lön är döden, men utan synd får du ett evigt liv, genom tron på Honom, JESUS, som övervann döden, genom att ge sitt liv för dig.

MUSIK

När den blinde mannen ropade: ”Jesus, Davids son, förbarma Dig över mig” då stannade Jesus... och hjälpte mannen.
Jesus stannar alltid hos den som vill ha Hans hjälp. Han har alltid stannat... Han stannar idag... och Jesus kommer att stanna, så länge du vill att han ska stanna hos dig. Genom tron så kommer Jesus att stanna hos dig, genom hela ditt liv som du lever här på jorden och sedan när din stund här är slut... så tar Han dig i handen och leder dig genom dödsskuggans dal... till ett evigt ljus... och ett evigt liv i Guds himmel som han har berett för dig. Inte för att du är snäll och en trevlig människa. Nej, bara därför att Jesus älskar dig och vill presentera dig för sin Far. Därför att du vill sätta hela din tro till Honom, som din personlige räddare och Frälsare undan synden och döden. Jesus är din vän - ditt allt!

Vi ber tillsammans:
”Helige Ande undervisa oss om Jesus. Lär oss att förstå lite mer dag för dag. Fördjupa vår insikt om Guds evangelium, om frälsningen i Jesu namn från våra synder. Lär oss att ta ett steg närmare Jesus för varje dag. Öppna våra sinnen så att vi kan se allt som vi har fått oss givet genom vår tro på Jesus. Alla himmelrikets välsignelser står ju till vårt förfogande. Herre, upplåt våra andliga ögon så att vi kan se Dig! Hjälp oss att svara på den kärlek som Du först har bevisat oss - när Du dog för oss, var och en personligen. Hjälp oss att förstå något av den makt Du har på oss som tror på Dig. Och låt vårt hjärta uppfyllas av Din frid och livsglädje, som ger livet ett sådant meningsfyllt innehåll. Tack att Du hör oss. Amen!”

Dagens minnesord: ”Din tro har hjälpt dig” (Luk 18:35 – 1917)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer