9 juli 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Det är människorna förelagt att en gång dö
och sedan dömas (Hebr 9:27 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden har en klar kristen profil, så brukar jag tala om olika trosfrågor som kan beröra oss var och en på vår väg genom livet. Och en sådan viktig fråga -om vår beredskap- tänkte jag lyfta fram nu också, tillsammans med vårt sätt att ta emot Guds gåvor till oss. Men innan jag går vidare i de tankegångarna ska jag be om Guds hjälp och vägled-ning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en önskan om att kunna få vara till välsignelse, på något sätt, för någon lyssnare som är med oss nu. Du ensam känner till vad frågan handlar om, men jag vet ingenting om det. Därför behöver jag din hjälp för att på ett rätt sätt och med de rätta orden kunna förmedla den vägledning som du vill ge. Amen.”

Anledningen till att jag valt att tala just om det här med beredskap, är en händelse som jag fick höra om häromdagen. En person som jag känner väl, fick uppleva en i mitt tycke åtminstone, märklig reaktion från en medmänniska... och det gjorde mig mycket betänksam... förundrad och frågande inför hur vi människor, på oväntade sätt, tar ställning till varandra... och kanske också till Guds erbjudande.

MUSIK

Det som hände var alltså följande. Två damer står i kön vid en snabbköpskassa. Den som står först i kön och just börjat lägga upp sina varor på bandet som rullar fram mot kassörskan, får se att kunden efter henne bara har några få varor i sin hand. Hon erbjuder då denna att gå före, eftersom hon själv har hela vagnen full och det naturligtvis kommer att lite tid.
Kunden som blir tillfrågad om att gå före i kön säger då lite kort: ”Var ska jag lägga mina varor då... ?”  ”Jo, det går bra här på bandet... jag ska flytta undan mina, säger den som står först.”  ”Nej tack, det behövs inte, jag har gott om tid”, säger den andra kunden då. Detta skapar en sorts miss-stämning av otacksamhet kanske man kan kalla det... när ett fint och vänligt erbjudande blir lite kort och tvärt avsnoppat så där. Den första damen, som bara ville vara vänlig, känner inom sig hur en viss hårdhet skjuter upp och tankarna på hennes medmänniska blir allt annat än vänliga... Men okay då, vill hon inte, så får hon väl stå där och vänta då... tänker hon medan hon fortsätter att plocka upp alla sina varor, betala, plocka ner alltsammans i kassar och till slut går ut från affären.

Här kunde den lilla episoden om mänsklig vänlighet och enighet - eller vad man vill kalla det, varit slut. Men nej!
Den vänliga damen -som nu är på väg ut ur butiken- tänker på det som just inträffat... och tycker synd om sin medmänniska som inte kunde ta emot en enkel medmänsklig vänlighet, i vardagens mångahanda vid en snabbköpskassa i en butik. Och snabbt som tanken springer hon in i en blomsteraffär och köper en blomma…

MUSIK

Vad händer nu då? Jo, med den nyinköpta blomman i handen, hinner den vänliga damen upp sin otacksamma ’medsyster’ för att muntra upp henne lite grann, precis när hon går ut ur affären och håller på att försvinna i folkmängden. Den vänliga damen ber då att få överlämna blomman som en gåva… och erkänner samtidigt att hennes tankar kanske inte varit så ädla precis till följd av den andras otacksamhet.

Jaha, det var väl en trevlig och uppriktig gest – eller hur?
Vet Du vad som händer då? Jo, damen som blir erbjuden blomman säger: ”Nej, den kan jag inte ta emot, för jag känner inte er…”

Hur skulle du ha känt dig om du för andra gången blivit avvisad när du bara försökte att vara vänlig och hade gjort allt för att det skulle bli bra igen... även om du inte alls själv var orsaken till den lite tryckta stämning som hade uppkommit?
Ja, jag måste säga att jag hade blivit väldigt ledsen över hur människor kan bete sig mot varandra.

Min egen reaktion på den här händelsen är av två slag.
För det första trodde jag knappt det var möjligt att en människa som först blivit avsnoppad en gång, kunde köpa en blomma för att ännu en gång försöka bevisa vänlighet mot den som varit avog och otacksam mot henne. Jag tycker att det var mycket fint gjort, och vittnar om ett oerhört storsint sinnelag. Jag blir alldeles tårögd när jag tänker på det.
För det andra övergår det mitt enkla förstånd, hur en person som blir bevisad en sådan vänlighet två gånger... avböjer med orden ”Nej, det kan jag inte ta emot för jag känner Er inte.” Tänk att man kan vara så otroligt stolt och egensinnigt avog i sitt inre, så man inte ens kan ta emot en vänlighet och omtanke från en medmänniska.

MUSIK

Det är nu jag drar en parallell med förhållandet mellan oss människor och Gud.
Om vår brist på ödmjukhet är så stor, så vi inte ens kan ta emot en mänsklig vänlig-het, hur ska vi då kunna ta emot vänlighet, nåd och barmhärtighet från Gud som älskar oss och bara vill oss väl? Är du och jag så fruktansvärt inkrökta och själviskt inriktade på att på alla sätt och i alla förhållanden klara oss själva utan inblandning... och särskilt inte från en Gud... då måste vi verkligen börja tänka om. Kanske är det därför som bibelordet betonar sinnesändringens och omvändelsens betydelse när det gäller att ta emot Jesus i sitt liv… och vända om från sin egen onda väg till Gud och Guds väg… en ödmjukhetens väg i ett sant och rent hjärta.

Jag säger inte att du är en sådan människa… men rannsaka dig själv! Ingen känner ditt innersta bättre än du själv gör! Nu går jag till mig själv. Och du får själv ta till dig... om du känner att det berör dig också.
Jag ber: ”Gud, utrannsaka mitt innersta. Pröva mig och lyft fram alla dunkla tankar och annat som finns inom mig... oavsett om jag själv är medveten om dem, eller inte. Skapa i mig Gud ett rent hjärta, så att jag kan se dig... och den väg till förlåtelse för alla mina synder och brister som du har berett genom försoningen i Jesus Kristus.

MUSIK

Hjälp mig Herre, och upplys mitt inre. Öppna mitt sinne för den Helige Andes absolu-ta ledning i allt. Gode Gud, jag vill ställa mig till ditt förfogande, så att du kan använ-da mig för att bära ut välsignelse till mina medmänniskor. Herre du ser min uppriktig-het och min vilja att ställa mej till ditt förfogande och lyda dig. Tack för att du hört min bön och svarar mig och hjälper mig steg för steg, att i allt leva efter Din vilja. Amen!”

Nu talar jag till dig min käre vän som lyssnar och/eller läser. Lev i renhet! Låt Guds Ande fylla ditt hjärtas innersta och visa dig på sådant som måste ändras eller justeras för att den våglängd som du lever på, ska kunna överensstämma med Guds. Läs regelbundet din bibel och bed om den Helige Andes ljus över det du läser, så att du förstår de sammanhang som Gud vill undervisa dig om. Håll dig nära Jesus. Bed och arbeta med den uppgift Herren har gett dig - så långt som du själv förstår. Om Gud vill ändra på situationen så kommer du den dagen att vara helt säker på det. Jag tror att om din och min uppriktiga vilja är att samarbeta med Gud på det sätt som Han vill -för att bära ut välsignelser till längtande människor- så kan det bara ske under den Helige Andes direkta ledning, och då finns det ingen gräns för Guds möjlighet att använda oss. Och glöm inte att Guds möjligheter att använda just dig är precis lika stora som att använda vilken annan människa som helst till välsignelse för sin omvärld. Det är inte våra egna förtjänster eller begränsningar som Gud behöver. Gud är bara beroende av en enda sak och det är din vilja att ställa dig helt till Hans förfogande. När du är svag i dig själv då är du stark i Gud.

MUSIK

Glöm inte: Livet kan inte vänta till morgondagen för man vet inte om det blir någon morgondag. Vill du vara i Guds vilja med ditt liv i dag, så kan Han använda dig... och du behöver aldrig bekymra dig över omständigheterna... eftersom Gud har makt över alla omständigheter som existerar. Det är svårt för oss som människor att förstå Guds oerhörda makt och möjligheter för oss som tror. Vi måste försöka inse att för Gud är ingenting omöjligt, utan allting är möjligt. Och Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
Pontius Pilatus, den romerske makthavaren som var ett redskap i Guds hand för att -på sitt sätt- fullfölja Guds avsikt med Jesus... han sa de bevingade orden: ”Vad är sanning?”  Och om du vill veta Guds sanning, om skapelsen och hur allt hänger samman genom hela den här tidsåldern, så varför inte sätta dig ner och läsa din bibel. Under den Helige Andes  ledning kommer du då att få uppleva hur skriften liksom ’öppnar sig’ för dig... så att du ser och förstår sammanhang som du tidigare visserligen kanske läst många gånger, men inte förstått innerbörden av. Bed varje dag att Gud leder dig till hjälp för någon människa, så tror jag att ditt liv kommer att förändras och få en helt ny mening. Det står i min bibel att ”...störst är den som tjänar...” och ett av de viktigaste buden som Gud har gett oss människor är att ’älska Din nästa som Dej själv’...  för då uppfyller du Guds lag. Och tänk att som slut på sitt liv få höra Guds röst säga: ”Du gode och trogne tjänare gå in i Din Herres vila”... Vad som än händer TRO PÅ GUD! Lämna honom aldrig - så lämnar Han aldrig dig!

Dagens minnesord: Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så och i evighet (Hebr 13:8 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer