8 juli 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”…den som kommer till mig, honom skall jag (Jesus)
sannerligen icke kasta ut” (Joh 6:37 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den handlar om sådant som kan beröra oss alla.... från vardagsliv till evighetsperspektiv... 
En dag omkring adventstid såg jag en liten tidningsartikel om sådant som hör julen till och författarinnan, för det var en dam, skrev att egentligen var hon ju inte kyrklig  och så... men det är klart att 1:a advent tyckte hon inte att man kunde vara utan... och visst borde det väl vara lite mer av ”Bereden” och ”Hosianna”  i julfirandet egentligen.
Men innan jag går vidare med de tankarna ska jag be om Guds hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om att du ville ge oss ett rätt perspek-tiv på det här med firandet av Din Sons födelse. Låt oss förnimma det heliga och underbara i att himlen och jorden förenas i en hyllning till dig för den frälsning som du låter oss människor få del av genom Din Son, Jesus Kristus, till allas vår räddning – om vi tror på Honom och bekänner Honom som vår Herre. Amen.”

Det framgick av den här tidningsartikeln som jag talade om, att damen som skrev menade att bland allt tingel-tangel borde det finnas utrymme för lite mer av ”Bereden väg för Herren…” och ”Hosianna, Davids Son…” Eller vad menade hon egentligen?
Jag tror att hon... som många av oss andra... börjar bli innerligt trötta på det ytliga firandet, och kräver lite mera djup i glädjen - än vad tomten, skinkan och julklapparna kan ge… Hennes sätt att säga det var: ”Mera ’Hosianna’ och ’Bereden väg’ !” 
Vad säger Du? Hur går man tillväga?
Ja, för det första handlar det ju om att ha klart för sig varför man firar jul överhuvud-taget. Är det bara tradition - därför att så brukar man göra. Det har vi alltid gjort och det är väl så man gör… och jag minns när jag var barn.... osv.

MUSIK

Nej, vi firar jul därför att det är en födelsedag. Jesus Kristus, världens Frälsare och räddare, föddes då. Därför firar vi jul. Jesus är Guds Son, och det var en unik händelse i universums historia, som skedde på julnatten - när Gud blev människa, för Din och Min skull.
Det handlar alltså om Guds Son... det handlar om Gud, som ville visa sin kärlek till människorna på ett så storlaget sätt att han beredde EN NY VÄG ... en frälsningsväg för alla människor som vill tro på Jesus. Därför vill Han att vi också bereder väg för Herren i våra hjärtan... för att ta emot Honom, Han som kommer med en evig frid och frälsning till oss.
Finns det plats för ”Bereden” hos Dig?  Behöver det beredas en ny väg i Ditt hjärtas innersta? En väg för Herren Jesus?
För att kunna komma till Gud, så måste Du ju tro att Han finns till?  Det verkar väl logiskt och rimligt – eller hur? Vill Du komma till Din bästa vän... så måste Du ju tro att han eller hon finns till. Jesus är Din bäste vän... som alltid vill vara hos Dig, genom tron. Vill Du ha med Honom att göra så måste Du ju tro att Han finns till. Ta Ditt steg i TRO nu!  Jesus väntar på Dig!

MUSIK

Om Du är villrådig när det gäller sådana frågor som rör Ditt livs allra innersta tankar om tron... om Gud... om Jesus och andra frågor på det andliga området, så tala med någon som Du har förtroende för, och som Du själv vet har en personlig tro på Gud.
Känner Du inte en enda människa som Du kan tala med sådana saker om, så ta frimodighet till dig och gå till en kyrka... Gå dit och tala med någon som har en personlig tro på Jesus Kristus. Prästen eller pastorn finns inte där bara för att ta hand om bröllop, begravningar, dödsfall och sådant. Nej, den präst som verkligen tar sin kristna tro på allvar, han kan också vägleda dig och hjälpa dig vidare på den kristna trons väg. Känner du ingen präst i Svenska  Kyrkan, så kan du  ju vända dig till någon pastor i en ”frikyrka” som det heter. Det finns många olika att välja mellan. Slå upp 'Gula Sidorna' i telefonkatalogen på ‘Kyrkor och Samfund’. Och visst kan det vara svårt att veta vilken kyrka, församling eller kristen gemenskap man ska gå till. Men jag kan bara råda dig att be Gud om ledning... sätt fingret på någon adress och gå dit. Känns det inte rätt eller bra så gå till en annan... Sök tills du finner någon som kan hjälpa dig att finna frid i ditt hjärta.
Vågar du inte ta det här steget att söka dig fram till någon kristen gemenskap så ta fram din bibel och börja till exempel med att läsa Markus evangelium. Läs själv på egen hand... hemma i din egen kammare, och om Du börjar med Markus... då får Du en grund för vidare bibelläsning, som kan bli till hjälp för dig.

MUSIK

Så här börjar Evangelium enligt Markus, den andra boken i ’Nya Testamentet’ och
jag läser för dig:
”Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son. Så är skrivet hos profeten Jesaja: ”Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och Han skall bereda vägen för Dig. Hör rösten av en som ropar i öknen:
Bereden vägen för Herren, gör stigarna jämna för honom....” (Mark 1:1-3 – 1917).

Sedan fortsätter evangelisten Markus att skriva om Johannes Döparen som predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse. Och han berättar sedan om hur det var när Jesus själv kom till Johannes och blev döpt... och hur det hela sedan fortsatte... med allt vad Jesus talade till människorna om. Vad han gjorde... när han botade sjuka och hjälpte alla som kom till honom...
Du kan läsa själv om hur allt gick till. Och hur Jesus undervisade i liknelser... om ljuset... och om senapskornet, Guds Rike, som växer inom en människa... lite i taget... tills det blir stort och fint, skänker trygghet och ger skydd. För att man lättare skulle förstå det som Jesus talade om så använde han bilder och händelser som beskrev och förtydligade det budskap som han ville att vi människor skulle känna till. Jesus talade om att motstå förförelse... han undervisar om skilsmässa... välsignar barnen... talar om trons kraft och sin egen myndighet att verka. Sedan talar Jesus om vilka tecken vi ska vara uppmärksamma på när det gäller den yttersta tiden och de tidstecken som kommer att föregå den här tidsålderns slut... med jordbävningar, hungersnöd... rykten om krig och annat som ska hända innan Jesus kommer tillbaka på skyarna i stor makt och härlighet. Ja, det är mycket som du får reda på om du tar dig tid och läser din bibel. Allting som ska hända i framtiden står redan skrivet där.

MUSIK

Det är ett spännande erbjudande som Jesus har till dig. Han säger : ”Tro på Gud, tro också på mig!  I min Faders hus finns det många boningar... om så icke vore, säger jag er... se jag går bort för att bereda eder rum.”

‘Bereden väg för Herren’, sa Johannes till människorna om Jesus.
‘Se, jag går bort för att bereda eder rum’, sa Jesus själv.
Har Du berett vägen in i Ditt hjärta för Honom Jesus, som vill hjälpa Dig och som vill bereda ett evigt vilorum för Dig i sin himmel. Undan all oro och sorg, all sjukdom och allt lidande. Döden ska inte finnas mer... utan det blir ett evigt ljus och glädje.

Och vad är det egentligen som krävs av dig?  Pengar?  Ett klosterliv? En fin karaktär  och ett fläckfritt liv?... Nej, ingenting sådant. Det enda som krävs är att Du vill tro på Jesus, Guds Son och ta emot honom i Ditt hjärta.  ---  Gratis! Inget mer!
Tycker du att det verkar alltför enkelt? Inga prestationer alls...?  Nej, just det! Inga egna prestationer alls!  Allt som behöver göras och presteras för din frälsning är redan gjort. Av Honom - Jesus - när Han dog på ett kors, för Din skull!
Om du undrar hur det går till att bli frälst, så står det klart och tydligt i Paulus brev till romarna, kapitel 10 och verserna 9 och 10. Jag ska läsa den texten för dig.
Så här står det:
”Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rätt-färdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst” (Rom 10:9-10 – 1917).

MUSIK

Vi ber tillsammans nu... och om du också vill vara med mig i bönen... så knäpp dina händer om du vill... kanske för den allra första gången i ditt liv.

”Jesus vi tackar dig för att du kom hit till vår jord för att göra Guds vilja... för att rädda oss människor och ge oss din frid. Vi öppnar våra hjärtan och hälsar dig välkommen in. Förlåt oss våra synder och skapa i oss ett rent hjärta... där du kan bo genom vår tro på dig. AMEN!”

Min vän som lyssnar nu. Låt din tro växa och utvecklas steg för steg varje dag. Om din tro känns svag så låt dig inte bli nedslagen för det. Läs din bibel och be varje dag så kommer din tro att växa. Anslut dig till någon kyrka eller församling där du kan få vidare vägledning för din kristna tro. Du kan också hitta nya vänner där, som liksom du är intresserade av att fördjupa sin tro genom att studera bibeln och be tillsamman.

Det finns miljoner människor som -precis som du- har tagit emot Jesus i sina hjärtan och vill tro på honom och följa honom på sin vidare väg genom livet. Gud har också sänt till oss en annan Hjälpare, den Helige Ande, som vägleder dig och påminner dig om allt som Jesus sa och lärde. (Joh 14:26).
Välkommen till Jesus! Han har väntat på dig!

Dagens minnesord: ”Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra, såsom jag har älskat er” (Joh 15:12 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer