6 juni 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Rom 8:14

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom Paulus ord till romarna (från Rom 8:14) upp för mig. Han talar där om Guds barns liv i Anden och säger: ”Alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.” Men innan jag går vidare vill jag utbe mig Guds direkta ledning och styrning, så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att du alltid hör mig. Nu ber jag om hjälp och vägled-ning genom din Ande. Herre, låt det bibelsammanhang du gett mig bli förmedlat och förstått på rätt sätt – både av mig själv och av den som med ett öppet hjärta vill ta emot ditt Ord. Jag ber - ledsaga ordet med din Andes kraft och välsignelse. Amen.”

Romarbrevets 8:e kapitel är en underbar bibelläsning för den som vill leva i Guds gemenskap. Paulus förklarar nämligen där HUR den som tror på Jesus, Guds Son,

-helt enligt lagens exakta krav- blir fri från synden och att det inte heller finns någon negativ dom för en sådan människa, eftersom han eller hon är frikänd för evigt från ALLA onda makters anklagelser.

Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag

skriver Paulus. Det finns alltså -om jag förstår det rätt- två konkurrerande livslagar.

Den första är ’syndens och dödens lag’ – som ändå har sin grund i Mose lag om rättfärdighet och ett evigt liv, genom att göra goda gärningar och följa lagen och profeterna. Den andra lagen är ’Livets Andes Lag’ – samtidigt baserad BÅDE på Mose lag och Nådens lag om rättfärdighet genom tron på Jesus, Guds Son.

MUSIK

Man tänker kanske inte alltid på det här förhållandet med de två livslagarna – men de är båda två helt bibelenliga för den som vill studera sammanhangen närmare.

Gud gav ju Sin lag till Israels folk -genom Mose som förmedlare- på Sinai berg, under ökenvandringen från Egypten till Kaanans land - det förlovade landet.

Och det var inget som helst fel på Mose Lag i sig. Det var bara det att INGEN vanlig människa förmådde leva upp till alla lagens krav och följa dem i detalj. Och felade man i ett, så följde man den ju inte. Hur obetydligt felsteget än var, enligt mänsklig bedömning, så var det i alla fall ett felsteg – eller hur? Lagens bud lär oss vad synd är och ett rätt upplyst samvete avgör rätt och fel. Ingen hade vetat vad begär var om det inte hade stått i lagen att ”Du skall inte ha begär…” (Rom 7:7).

När vi sedan kommer till ” Livets Andes Lag” (alltså Guds Sannings Lag om NÅD och rättfärdighet genom tron på Jesus), så är den så mycket mer omfattande än Mose lag, som himlen är högre än jorden. Guds Nåd innesluter hela Mose lag och profeter-na! Observera att Guds lag INTE UTESLUTER Mose lag. Inte alls! ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna” sa Jesus ”jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: ’Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda prick i lagen förgå, förrän allt har skett” (Matt 5:17-18 SFB).

MUSIK

Nu kan man ju som en vanlig, enkel människa fråga sig hur det här går ihop? Alltså om Guds Sannings lag också har Mose lag inneboende i sig – så att säga?

Jo, det är här som Guds vishet -enligt min ringa bedömning- verkligen visar sin gränslöst höga nivå, en vishet som är absolut omöjlig för mig att tränga in i.

En sak är i alla fall helt klar, och det är att Gud alltid går grundligt tillväga. Han visar var ’roten till det onda’ sitter och går till botten med problemen så att säga.

”Kom, låt oss gå tillrätta med varandra” säger Herren” i Jesaja 1:18 och han går ända tillbaka till skapelsens början. Gud varnade där den första människan, Adam, (innan Eva ens var skapad) och gav honom den här befallningen: ”Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du INTE äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö” (1 Mos 2:16). Som vanligt gjorde förstås människorna precis det som Gud hade sagt att de INTE skulle göra och kom synden och döden in i mänskligheten. Synd fanns visserligen tidigare också, men inte bland människorna. Därför finns det nu - enligt Paulus ord i romarbrevet 8:2 - dels en ”Syndens och dödens Lag” och dels en ”Livets Andes Lag.” Hur Gud gick tillväga när han samtidigt uppfyllde lagens krav och gav oss Sin nåd läser jag om i de 4 första verserna av romarbrevets 8:e kapitel. Så här står det: ”Så finns nu ingen fördömelse (eller negativ dom) för dem som är i Kristus Jesus. Ty Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. skulle lagens krav uppfyllas i oss som INTE lever efter köttet utan efter Anden” (Rom 8:1-4 SFB). Gud fördömde alltså synden i Jesu kropp och löste på det sättet frågan om lagens krav på att den som syndat måste dö. Den äldre bibelöversättningen uttrycker det så, att Jesus kom i syndigt kötts gestalt, och i detta kött blev synden fördömd. Därför finns det nu INGEN fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Jesus ”blev gjord till synd” står det (2 Kor 5:21 SFB) men inte till syndare. Gud gjorde ’bara’ Jesus till föremål för sin vrede och sin dom (Jes 53:5 SFB).

MUSIK

”Alla som drivs av Guds Ande är Guds söner” skriver Paulus. Och det kan han skriva därför att ’lagens krav är uppfyllda i oss som lever efter Anden.’ Vilka då lagens krav…vad betyder det? Vi lever ju inte under Mose lag. Nej, det är riktigt. Vi hedning-ar lever inte under Mose lag, men vad sa jag i början, när jag talade om Guds befallning till Adam (som vid det tillfället ensam var mänsklighetens representant) i Edens lustgård? Jo, jag sa att om han bröt mot Guds befallning så skulle han dö. Och det var ju precis det som hände. När Adam bröt mot Guds befallning kom döden in i vår värld och hela mänskligheten drabbades - som en följd av Adams olydnad. Vad hände då? Jo, Adam spolierade sin egen framtid, hela mänsklighetens framtid och det eviga livet i Guds himmel. Men Gud grep in i frälsningshistorien en gång till. En gång till? Ja, första gången Gud grep in var ju när han sände sin egen son -vår Frälsare- till vår värld, som ett nyfött barn genom jungfru Maria. ”Han kom till sina egna men de tog inte emot honom” står det ”men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är födda /…/ av Gud” (Joh 1:12). ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” sa Jesus (Joh 3:3).

MUSIK

Den andra gången Gud grep in i frälsningshistorien var alltså när han tog hela vår världs -och alla människors- syndaskuld på sig själv, genom att offra sin son som ett ’syndoffer’ på Golgata kors. Det var det högsta pris som kunde betalas och Jesus betalade det själv, med sitt eget blod, när han gav sitt liv för dig och mig.

Kanske kan vi nu börja förstå Guds oerhört svåra -men underbara- frälsningsverk för hela mänskligheten i alla tider? Den lösen som Jesus betalade gäller alltså för alla människor som i sitt hjärta TROR på honom. Att det gäller alla beror på att Gud vill rädda sina fallna skapelser, det vill säga alla som levat under alla tider som gått sedan skapelsens morgon, intill nu och i all framtid, så länge världen består.

Gud har för alltid tagit bort syndens makt att döma oss till döden, OM du och jag TROR på Honom, JESUS KRISTUS, som offrades för vår skull.

”Gud, vår Frälsare, vill att ALLA människor skall bli frälsta och komma till insikt om Sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe” (1 Tim 2:4-6 SFB).

”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser (synder)” står det ”och han har anförtrott åt oss försoningens ord” (2 Kor 5:19).

MUSIK

Jag sa innan att du och jag NU kanske kan BÖRJA förstå något av Guds vishet och hans underbara frälsning för sina fallna skapelser. Visserligen står det att det budskap som Gud låter predikas är en dårskap. Men det gäller för dem som INTE vill lyssna och ta emot talet om korset i sina hjärtan. ”Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft” (1 Kor 1:18). Den som tror på det glada budskapet om Jesu kors och hans blod som där betalade alla människors syndaskuld blir frälst. ”Ingen som tror på honom skall stå där med skam” står det (Jes 28:16). ”Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst” (Joel 2:32).

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom INTE skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16). Det var ju människan (Adam) -kronan i Guds skapelseverk- som i sitt fall drog med sig hela skapelseverket. I människans upprättelse ligger också en upprättelse för hela skapelsen i övrigt.

Paulus skriver: ”Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras (i härlighet). Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, (men återföds varje vår) inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet” (Rom 8:18-21).

”Mina älskade” skriver Johannes ”vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren” (1 Joh 3:2-3 SFB). Du tillhör också de älskade som Johannes skriver om. Och tror du på Jesus Guds Son – så är du också Guds barn. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer