torsdag 18 augusti

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag vill så gärna att du ska få känna frid, vila och ro i ditt hjärta. Var stilla… och lyssna till det underbara evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son – världens Frälsare. Han som ensam förmår att ge dig sin frid… en frid som övergår allt mänskligt förstånd. Han älskar dig precis som du är! Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning i bibelordet och hjälp med att förmedla det kristna budskapet till dig på rätt sätt.

”Gode Gud! Jag kommer till dig med en bön ur mitt hjärtas djup, dels om vägledning i ditt ord så att jag kan ta det till mig och förstå det på rätt sätt. Dels ber jag om din hjälp genom den Helige Ande, så att jag kan föra fram ditt budskap så att det med din kraft och välsignelse når in i någon lyssnares hjärta, blir mottaget med glädje och blir en sådd som bär frukt till evigt liv. Amen.”

Jag sa att Jesus älskar dig precis som du är – och det är absolut sant. Han älskar dig till och med så mycket att han gav sitt liv för dig. Det gjorde han, på Guds uppdrag, för att du skulle -genom att tro på Honom och på det han har gjort- kunna bli räddad från syndens makt att bedra och den eviga pinan i helvetet. Den ’räddningen’ kallade man i gamla tider för FRÄLSNING – ett ord som också bibeln använder fullt ut. Jag antar att du också har sett sådana där livräddningsbojar som man ser upphängda här och där längs badstränderna. Man kallar dem ju för ’frälsar-krans’ alltså en boj som man kan använda för att kasta ut till någon nödställd människa, som kanske håller på att drunkna i vattnet, men som kan bli räddad genom att ta tag i livbojen och bli upp-dragen på land av någon hjälpsam människa.

MUSIK

Att bli ’frälst’ betyder alltså att bli räddad. Räddad från vaddå, undrar du kanske. Jo, räddad FRÅN en evig död och TILL det eviga livet. Det är det frälsningen handlar om. Och då undrar du kanske om det verkligen är sant att det finns ett evigt liv? Alla ska väl dö en gång – eller hur? Jo, det är visserligen sant att alla kommer att dö när vårt fysiska liv slocknar, kanske på grund av ålderdomssvaghet, någon sjukdom eller olyckshändelse. Men det är inte DET livet som bibeln talar om i samband med fräls-ningen. Nej, kristen tro utgår från att Gud har skapat alla människor till evighetsvarel-ser, och att det alltså finns ett annat liv -ett evighetsliv- på andra sidan om den här jordiska gränslinjen som vi kallar DÖDEN. Det speciella med det eviga livet är att vi allesammans, redan här på jorden, kan bestämma VAR vi vill tillbringa det någon-stans. Enligt kristen tro finns det 2 alternativ. Antingen Guds himmel eller Satans helvete. Gud regerar och har all makt i sitt rike -himmelen- och Djävulen eller Satan, regerar med sin makt i sitt rike – helvetet. Eftersom de första människorna, Adam och Eva, syndade mot Gud i Edens lustgård en gång, så blev de utdrivna från Guds paradis och Djävulen tillskansade sig på det sättet -genom synden- makten över jorden och människorna. Det betyder att om vi inte genom att tro på Jesus byter makthavare i våra hjärtan och liv, så går vi allesammans till helvetet när vi dör.

MUSIK

Jag sa innan att om vi människor inte -genom att tro på Jesus Kristus- byter Herre och makthavare i våra liv, så kommer vi allesammans -som Djävulens barn- att gå evigt förlorade och får då i evighet befolka helvetet, ett pinorum som aldrig varit av-sett för någon människa, utan bara för Satan och hans fallna änglar, för att de en gång gjorde uppror mot Gud i den himmelska världen.
Men Gud älskade människorna så mycket att han grep in i historien och skapade en ny väg för dem till gemenskap med sig själv, i den himmelska världen, OM DE VILL TRO PÅ DEN SOM HAN HAR SÄNT TILL DERAS RÄDDNING – JESUS KRISTUS.

Vill människorna INTE TRO så behöver de inte göra någonting alls, eftersom de ju redan tillhör Djävulen och hans rike på den här jorden, som jag förklarade förut.
Men vill de tro, så MÅSTE de bli fria -eller frälsta- från syndens makt över dem och det kan de BARA bli genom att ödmjuka sig, be Jesus om förlåtelse för sina synder och genom GUDS NÅD på det sättet byta Herre och makthavare på sitt hjärtas tron.

Varför ska man tro på Jesus Kristus för att bli fri från syndens makt? Jo, det måste man göra för det är bara han som har besegrat syndens herre, Satan själv. Jesus betalade nämligen hela världens alla synder med sitt blod när han gav sitt liv på ett kors utanför Jerusalem för omkring 2000 år sedan. Det oerhörda priset som krävdes för att syndens makt skulle kunna konfiskeras till 100 procent och till evig tid, betala-des alltså av Jesus Kristus själv, Guds Son. Det enda som krävs av dig, om du vill få del i den segern, är att DU TROR PÅ HONOM – JESUS KRISTUS. Du behöver inte göra någonting annat än att ta emot honom i ditt hjärta genom att tro på Honom. Det är i ett koncentrat den kristna trons och frälsningens underbara budskap, som du kan läsa om i Bibeln – böckernas bok. Om du slår upp Johannes evangelium så kan du läsa själv. Så här står det: ”Åt alla som tog emot honom (Jesus) gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de har blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud” (Joh 1:12 – 1917).

MUSIK

Jag sa innan att du kan avgöra målet för ditt eviga liv redan här på jorden. Så står det i bibeln, och jag vågar i alla fall inte chansa på att den gamla bibelboken har fel. Den har nämligen haft rätt i allting hittills. Människor har tvivlat i alla tider och ifrågasatt bibelns ord, men under århundradenas gång har man ständigt tvingats medge att bibelns ord har visat sig vara exakt och absolut sant. Därför utgår jag personligen ifrån att bibeln också i det här avseendet -om syndens lön som är döden och fräls-ningens lön som är det eviga livet i Guds himmel- också är korrekt. Det finns ingen gärning som du kan prestera, hur god och fin den än må vara, som leder till att du skulle kunna ’förtjäna’ det eviga livet i Guds gemenskap.

Nej, frälsning och befrielsen från synden kan man inte varken köpa eller förtjäna utan den får man gratis -AV BARA NÅD- genom att tro på den som Gud har sänt till din hjälp och räddning, nämligen sin egen Son, JESUS KRISTUS.

All egen berömmelse i det sammanhanget är totalt utesluten. (Rom 3:27-28 – 1917).

MUSIK

Vill du veta vad nästa steg för med sig, och vad som händer när du tror på Jesus och låter honom ta hand om ditt liv och vara Herre på ditt hjärtas tron?
Kanske tänker du som så, att det här med lycko-frälsning och berusande känslor har du inte mycket till övers för… utan nu gäller det en sten-tuff verklighet och ingenting annat. Alltså ALLT eller INTET! Ja, då är ni helt överens – Du och Jesus.
Han dog inte på ett kors för din skull, för att han tyckte det var trevligt eller lustigt på något sätt. Nej, han dog bara av en enda anledning, och det var att han frivilligt gav sitt liv och fullbordade så det uppdrag som Gud hade gett honom, nämligen att rädda mänskligheten undan syndens förbannelse och den eviga pinan - till frälsning och liv.
Jesu försoningsdöd är den enda säkra grunden som du kan bygga ditt hopp om evigt liv på - i Guds ljus. Sanningens teologi är att Jesus dog för dig, inte för att du är en dålig människa utan därför att synden MÅSTE bort ur ditt och mitt liv. Punkt och slut!
Utan den grunden är du fullständigt och räddningslöst förlorad, antingen du inser det eller inte. Och det är inga halvmesyrer det handlar om min vän. Jesus gick hela vägen för dig -genom dödsskuggans dal- och han vill att Du, i tro på Honom, också ska gå hela vägen med honom. När du har bestämt dig för det, då ställer han upp för dig till 100 procent, med alla himmelrikets möjligheter och resurser till ditt förfogande. Och för Honom är ingenting omöjligt! Pröva så får du se att det är sant. Jesus låter sig finnas av alla som söker honom, och låter sig prövas av alla som med ett upprik-tigt hjärta vill veta vad det hela handlar om. Det är ingen ’lycko-frälsning’ det! DET ÄR EN REVOLUTION och Jesus talar om den som DEN NYA FÖDELSENS UNDER.
Lycka och ro i ditt hjärtas inre, det får du ’på köpet’. Och så får du en daglig hjälp och kraft -som du aldrig skulle kunna drömma om- till att klara av resten av livet.

MUSIK

Alltså – tala om tuffa villkor! Tuffare villkor, än de som Jesus fick arbeta och leva under, har ingen människa varken förr eller senare haft och klarat av! Han uppfyllde så in i minsta detalj alla krav som kunde ställas på honom, att INGEN vare sig på jorden, under jorden eller i himlen, kunde anklaga honom för något enda fel under hela hans liv! OCH DU KAN TRO ATT JESU LIV BLEV GENOMLYST !
Om inte förr, så efter hans död, när alla onda makter trodde att de hade besegrat och överlistat Gud själv. Men ack – vad de bedrog sig! Efter tre dagar och tre nätter tvingades de erkänna sig besegrade, och att det inte fanns någon rättvis möjlighet att hålla Jesus kvar i dödsriket. Döden kom i stor vånda över det felaktiga i att Jesus -som var utan synd- ändå hade tagits emot i dödsriket. Det var så helt emot de gällan-de reglerna för dödens verksamhet, att döden inte bara tvingades låta Jesus som den absolut förste uppstå igen från de döda, utan tvingades också att se sig beseg-rad och fick till Jesus lämna ifrån sig nycklarna till döden och dödsriket. DÄRFÖR är Jesus i dag Herre över döden och ingen människa som tror på Jesus behöver gå förlorad utan blir genom denna sin tro räddad till det eviga livet.
Eftersom det finns förlåtelse i namnet Jesus för alla dina synder, så kommer du aldrig att gå förlorad på grund av din synd, utan bara därför att du vägrar tro på Jesus och ta emot den förlåtelse som han vill ge dig.

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • tisdag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • onsdag 17 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer

 • torsdag 18 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus" (Joh 17:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag vill så gärna att du ska få känna frid, vila och ro i ditt hjärta. Var stillaÄ och lyssna till det underbara evangeliet om... Läs mer

 • fredag 19 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus KristusÄ (Rom 5:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Min högsta önskan är inte att den här andakten ska vara mysig eller känslosamt innerlig, utan att du under stilla eftertanke ska ge... Läs mer

 • lördag 20 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "När dina ord upplåtas, ger de ljus och skänker förstånd åt de enfaldiga" (Ps 119:130 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett andaktsprogram om det kristna evangeliets befriande kraft i namnet Jesus, som betyder att han lever och är verksam i går, i dag och i... Läs mer

 • söndag 21 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Era hjärtan vare icke oroligaÄ" (Joh 14:1 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om vardagen och om det eviga livet som ligger bortom den här tidens horisont, men som alla människor omfattas av, både du och jag. Bibeln säger oss att vi... Läs mer