torsdag 28 oktober

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina ögon fäst sig vid Jesu ord till Marta när Han säger: ”Bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen…” För att få insikt och förstå allt rätt, så behöver jag Guds Andes vägledning, och därför ska jag be om den nu.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en förväntan om att Du, genom Din Helige Ande, ska låta mig få veta hur Dina ord till Marta ska förstås och hur jag ska förstå övriga sammanhang som Du vill att jag ska fästa uppmärksamheten på. Amen.”

Hos evangelisten Lukas kan vi i det 10:e kapitlet läsa om hur Jesus på sin väg gick in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot Honom i sitt hem. Hon hade en syster som hette Maria. Maria satte sig vid Jesu fötter och lyssnade till Hans ord, medan Marta var upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Hon ville ha sin systers hjälp med det och sa därför till Jesus: ”Herre, bryr Du Dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” Jesus svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne” (Luk10:40-42 SFB).

MUSIK

Hur ska vi förstå det här sammanhanget och vad ska vi särskilt lägga märke till?

Jag tror inte att Jesus på något sätt nedvärderade Martas vilja och iver att tjäna, med alla sina bestyr. ’Problemet’ var att hon blev mer upptagen av det som var runt omkring henne, än av det som var ännu viktigare – nämligen att lyssna till Jesu ord.

Martas bekymmer och oro sätts här emot det enda som var verkligt nödvändigt.

Visst behövdes det lekamlig mat och dryck både till gästen och dem själva, men att lyssna in Jesu röst var inte bara viktigare utan absolut nödvändigt för att kunna utvecklas andligen, växa till i tron och få del av Guds välsignelser i sitt liv.

Och det är precis på samma sätt i dag. Om du och jag ska kunna komma framåt på den kristna trons väg, så måste vi ha gemenskap med Honom, Jesus, som är Trons Central-gestalt – och lyssna till Hans röst i vårt hjärtas innersta.

Han vet att vi behöver allt det där lekamliga, men säger ändå: ”Sök FÖRST Guds Rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matt 6:33 SFB).

Varför ska vi söka Guds Rike först?

Jo, därför att då kommer Guds välsignelse att vila över oss, vårt arbete och över alla våra andra förutsättningar i livet. Och det finns ingenting som är nödvändigare än Guds välsignelse i våra liv, om det ska bli framgång både andligt och lekamligt. Vi kan plantera och vattna, men det är Gud som sköter växten. Utan Guds välsignelse blir det inget resultat.

MUSIK

När Gud talade om att lyda Hans bud och befallningar inför Mose och de äldste i Israel sa Han: ”Alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till Herrens, din Guds röst:

-Välsignad skall du vara i staden, och välsignad ute på marken.

-Välsignad skall ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda, det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din hjord.

-Välsignad skall din korg vara och välsignat ditt baktråg.

-Välsignad skall du vara när du kommer in, och välsignad skall du vara när du går ut.

-När dina fiender reser sig upp mot dig, skall Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg skall de dra ut mot dig, men på sju vägar skall de fly för dig.

Herren skall befalla Sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig” (5 Mos 28:2-8 SFB).

O, jag älskar de där orden: ”Herren skall befalla Sin välsignelse att vara med dig…”

MUSIK

Jag vill ta Bibelns ord till mig, i djupet av mitt hjärta, och göra dem till min dagliga bön: ”Herre, befall Din välsignelse att vara med mig. Låt den stilla mitt oroliga hjärta så att jag hör Din röst Herre. Amen.”

Då viker all oro och smärta, och jag finner en vila, en tröst och harmoni i mitt innersta som inte kan beskrivas med mänskliga ord. Jag tror att det är den Helige Ande som vill uppenbara Guds härlighet, och låta dem som tror på Jesus, Guds Son, och vill låta sitt innersta fyllas till bredden av Hans närvaro, få uppleva något av den himmelska härligheten redan här på jorden. En ljuvlig balsam från den eviga världen.

Själv har jag bara en enda önskan, och det är att ”den dubbla strömmen” som profeten Hesekiel beskriver (Hes. 47) aldrig ska sluta – så fantastisk är den. Jag tror också att när du och jag i vår tur ber och välsignar någon, så låter Gud Sin Nåd flöda på ett underbart sätt, som en andlig skörd -till evigt liv- efter en sådd i Andens åker (Gal 6:8).

När jag tänker på det här med dagliga bekymmer -som Marta var upptagen med- så kommer det för mig vad Jesus sa i sin liknelse om såningsmannen (Matt. 13).

När han sådde så föll en del bland tistlar som växte upp och kvävde det som såddes. När Jesus sedan förklarade liknelsens innebörd för sina lärjungar sa Han: ”Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt” (Matt 13:7, 22 SFB).

Jesus sa: ”Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. --- Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra?”

(Luk 12:25)

En bibelkommentar skriver:

”Gud, som sörjer för växten och att vi lever, hjälper oss också med andra behov, medan den som inte kan göra det ’minsta’ inte ska tänka på ’det stora.’ Med alla våra bekymmer kan vi inte göra det som Gud gör med största lätthet. Varför då bekymra sig om det som ligger helt i Guds händer, och som Han alltid har tagit hand om?”

MUSIK

På skapelsens andra dag sa Gud: ”Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden.” Och det skedde så. (1 Mos 1:11 SFB). När Gud skapat mannen och kvinnan sa Han: ”Se, Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda” (1 Mos 2:29 SFB).

Från begynnelsen hade Gud tydligen avsett att vi människor skulle vara vegetarianer.

Jesus förklarar ALL MAT för ’ren’, när Han sa till folket: ”Hör på mig allesammans och förstå: Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne” (Mark 7:14-15 SFB).

I öknen gav Gud Israels folk både bröd och kött att äta. (2 Mos 16:12) och senare när de hade gått över Jordan-floden och Gud hade utvidgat deras område, så fick de slakta och äta så mycket kött de ville (5 Mos 12:10, 15, 20). En del kött betraktades som rent och annat som orent, och blodet fick man inte förtära. (5 Mos 12:23-24).

En lång tid senare får Petrus i en syn, 3 gånger, se alla olika slag av jordens fyrfota-djur och kräldjur och himlens fåglar, och han blir uppmanad att slakta och äta. Han vill inte göra det, eftersom han betraktar djuren som oheliga och orena.

Men en röst från himlen sade till Petrus: ”Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent” (Apg 10:9-16 SFB). Jag vet att synen inte hade bokstavlig betydel-se, utan syftade på Petrus inställning till hedningarna - men trots det så förklarades ändå alla djuren som Petrus fick se för ’rena’ och tillåtna att slakta och äta.

MUSIK

All mat är alltså ren för oss och ska tas emot med tacksägelse (1 Kor 10:25, 30-31).

Överallt där Jesus var, kom folk för att höra Honom och för att bli botade från sina sjukdomar. Ofta var de på ensliga platser där det inte fanns någon mat att få tag i. Lärjungarna visste inte hur de skulle handskas med alla som var hungriga.

Men Jesus visste, och sa: ”De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta.” Men de sa: ”Vi har bara 5 bröd och 2 fiskar här.” Jesus sa: ”Hämta hit dem till Mig. --- Och Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket. Alla åt och blev mätta” – och det blev 12 korgar över. De som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn” (Matt 14:13-21 SFB).

Hur kunde 5 bröd och 2 fiskar mätta alla de här drygt 5000 människorna?

Jo, Jesus tackade Gud och Gud välsignade det som fanns, så att det räckte till alla.

Vad kan du och jag lära oss av den här händelsen? Jo, vi kan lära oss att tacksägel-sen TILL Gud alltid kommer före välsignelsen – FRÅN Gud.

På liknande sätt beskriver Matteus i kap. 15 hur Jesus mättade drygt 4000 människor. Än en gång var det tacksägelse före välsignelse – när Jesus först tackade Gud så välsignade Han. Det här, min vän, är Guds princip om sådd och skörd i Andens rike. Gör som Maria - välj den goda delen.

”Smaka och se att Herren är god!” (Ps 34:9).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. För det här tillfället har Bibelns ord från Apg 13 kommit upp för mig. Men för att allt ska bli rätt tänkt, uttalat och förmedlat av mig, så vill jag börja med att be om Guds Andes vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt... Läs mer

 • tisdag 26 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker tala om hur du och jag kan växa till i den kristna tron, mot bakgrund av vad aposteln Paulus skriver (Gal 2:20 SFB) till församlingarna i Galatien: ” Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har... Läs mer

 • onsdag 27 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om ’dagar av ljus’ och som jag brukar göra, ska jag börja med att be om Guds Andes vägledning för att allt ska bli rätt tänkt och förmedlat. ”Gode Gud. Jag kommer inför Ditt ansikte med en blandning i mitt innersta av... Läs mer

 • torsdag 28 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina ögon fäst sig vid Jesu ord till Marta när Han säger: ”Bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen…” För att få insikt och förstå allt rätt, så behöver jag Guds Andes vägledning, och därför ska jag be... Läs mer

 • fredag 29 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här programmet handlar om Guds tjänare, Kaleb och Josua, som hade ’en annan ande’ än de andra som sändes ut för att bespeja Kanaans land. Men, för att allt ska bli rätt tänkt och sagt så börjar jag med att be om Guds vägledning genom Hans... Läs mer

 • lördag 30 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett program med en kristen grundton som alltid riktas mot ditt hjärtas längtan efter lugn, stillhet och frid. Men en förutsättning är att du själv vill vara en klangbotten för Guds egen stämma som vilar på kärlek till människorna – Guds egen... Läs mer

 • söndag 31 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I evangeliet och i Jesu förkunnelse finns det en huvudprincip som jag vill lyfta fram. Den som vill följa Jesus, måste beräkna kostnaden. Det går inte att vara halvhjärtad i Guds rike. Där gäller allt eller inget! Men för att allt det jag tänker... Läs mer