söndag 19 maj

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull
(1 Joh 2:12 - Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Under den här stunden skulle jag vilja tala med dig om Guds gränslösa kärlek och nåd mot oss människor. Vi kan aldrig förstå Guds kärlek, men det vi kan göra är att låta vår nästa - vår medmänniska - få del av  samma Guds kärlek, som vi själva har fått del av.
Och låta det ske genom oss! Inte på något sätt som är för stort eller omöjligt för dig och mig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande, så allt blir rätt - både tänkt och framfört.

"Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett sinne som längtar efter att du tar en total kontroll over både mina tankar, ord och handlingar. Jag ber också, Herre, att du ska låta någon lyssnare få del av dina välsignelser. Låt ditt ord bli upplyst och din kraft bli verksam genom ditt ord och din Helige Andes kraft. Amen."
Gud begär aldrig någonting av dig eller mig som är over vår förmåga. Men han begär att Vi ska göra det som vi kan göra. Du kanske inte kan tala... eller undervisa. Men du kan kanske lyssna. Trösta är du kanske dålig på - men du kanske kan ta med dig en kaka och besöka din granne, som har det svårt just nu.
Låt det lilla ljus du har, lysa klar1, mot din  medmänniska.
Kanske kan du rädda hans eller hennes liv för  evigheten.

MUSIK

Jag vet inte om du är som jag... men kanske har vi - som människor- en del egenheter som är gemensamma. Jag tycker i alla fall ibland att min förmåga att visa en verkligt osjälvisk kärlek mot mina medmänniskor inte är särskilt påtaglig...tyvärr!
Det är tråkigt att behöva erkänna det, men det är sant... Men det är också sant, att jag ber Gud om hjälp att visa mig hur jag ska göra i den ena situationen eller den andra.
Ofta är det mycket enkla saker, som blir följden.
Det viktigaste är inte alltid att göra så mycket... som att bara 'vara'. Dels vara på rätt ställe vid rätt tillfälle och dels vara naturlig som människa och vara till hands på ett sätt som ingen annan kan vara, eftersom ingen annan finns där, just då.
Glöm aldrig att Gud är en absolut suverän mästare på att samordna tid och plats. Du kan aldrig ana hur han kan leda oss människor och arrangera saker och ting när hans kärlek är i verksamhet. Lita bara på Gud och hans kärlek. Var inte rädd - bara tro.
Din tro på Gud kommer aldrig på skam!

MUSIK

Kanske kommer vi någon gång att förstå lite mer av Guds kärlek, än vad vi gör nu. Men eftersom du och jag -i det här livet - är så begränsade, så tror jag helt enkelt inte att vi kan förstå.
Liksom vi inte kan förstå syndens fasansfulla verklighet och natur, så kan vi inte heller omfatta eller inse vidden av Guds nåd, kärlek och barmhärtighet. Det bästa är att Gud aldrig kräver av dig att du ska förstå eller inse. Han vill bara att du ska få uppleva Hans kärlek och omsorg om dig personligen - när du fortrostar på Honom i ro.
Hur uppenbarar sig då Guds kärlek for dig?
Den är uppenbarad. Gud har redan visat sin kärlek till dig, genom att det finns en fullständig och fullkomlig förlåtelse för dig. Genom tron på Guds Son, så får du del av Guds underbara förlåtelse. Och det är inte en förlåtelse som bara nätt och jämt överser med dina synder och liksom säger att ja, det blir nog bra det där så småningom, när du har lyft dig lite bättre hur livet hänger ihop... Nej, min vän. Gud har aldrig överseende
med synden. Han hatar synden! - Men han älskar syndarna - alltså dig och mig. Och där förlåter Han också på ett fullkomligt sätt,.. och när Han har förlåtit, så glömmer han lika fullständigt. Och Han kommer aldrig mer ihåg dina synder. De är lika ofta som ett dimmoln upplöses och försvinner när solen lyser och värmer på det. Är det inte underbart?

MUSIK

"Saliga är de människor, som i Dig har sin starkhet, de vilkas håg står till Dina vägar.
När de vandrar genom tåredalen, gör de den rik på källor, och hostregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft; så träder de fram inför Gud på Sion."
Vilka underbara ord av psalmisten.(Ps.84:6-8 - 1917).
Är du och jag sådana källor under vår stund har på jorden? Källor med välsignelse for våra medmänniskor?
Profeten Hosea säger i det 6:e kapitlets 3:e vers:
"Sa låt oss lära känna Herren, ja, låt oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han ska komma over oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden" (Hos 6:3 - 1917).

Och Herren Gud, säger i samma kapitel av profeten Hosea - i vers 6: "Ty jag har behag till kärlek och icke till offer..." (Hos. G:6)
Många människor kan vittna om hur de i sin djupaste förtvivlan... när allt såg ut att vara slut... och det inte fanns något ljus i tunneln... och ingen mojlighet stod öppen for en mänsklig tanke. Då lat de namnet Jesus komma over sina läppar... och allt förändrades.
Hur kan det vara så? Ja, jag förstår det inte... men jag vet att det fungerar.

MUSIK

Jesus sa: "Mig är given all makt, i himmelen och på jorden..." (Matt 28:18 - 1917).
Där har du hemligheten. Gud har gett sin egen Son all makt, for att Han ska kunna hjälpa dig, som har så stora bekymmer och problem så att du tycker att de når upp till himlen. Och kanske gör de det... Men Jesu makt är ändå större, och därför kan Han hjälpa dig i alla livets situationer.
Lägg av med alla dina egna ansträngningar. Lägg av med din bitterhet. Be om förlåtelse for den och du blir fri. Förlåt sedan också den som har gjort dej illa... då lyfter du av den tvingande bördan som drabbat honom eller henne,.. och din egen bundenhet försvinner
i samma andetag.
Hur står det i den gamla välkända bönen -Fader Vår- som Jesus lärde oss att be? Jo, det står: "Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro..."
Forstår du det oerhörda sambandet och följden om du inte förlåter, Då blir du inte själv förlåten. Det är Guds universella lag.
Kanske tycker du att det verkar konstigt... Ja, det kan hända, men så är det.
Accepterar du det och handlar efter det, så fungerar det i alla fall. Förlåt den som har gjort fel mot dig, och Gud kommer att lyfta av dig själv all ångest och all oro... och fylla ditt hjärta och ditt sinne med sin läkande nåd. Ditt liv blir förvandlat, och när du har förlåtit så blir du glad.

MUSIK

Skriften säger att du får glädja dig over Herrens frälsning (1 Sam 2:1 - 1917).
Psalmisten, kung David, skriver: "Men alla som flyr till dig skall fröjdas och alltid jubla, du skyddar dem och de höjer glädjerop, alla som älskar ditt namn. Du, Herre, valsignar den rättfärdige. Din ynnest täcker honom som en sköld" (Ps 5:12-13 - Bibel 2000).
Det är inte alls meningen att du ska gå ledsen med nerböjt huvud, utan att du ska kunna fröjda dig i Herren. Det betyder inte att allt behöver vara 'guld och gröna skogar' som man säger.
Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till de kristna i Tessaloniska och uppmanar dem att göra gott mot varandra och mot alla andra.
Och fortsätter: "Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte Anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som ar bra, och avhåll er f rån allt slags ont. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande. själ och kropp bevaras hela och oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer" (1 Tess 5:15-23 - Bibel 2000).

Dagens minnesord: ”Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.” (1 Tess 5:24 - Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 20

 • måndag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är min herde, mig skall intet fattas" (Ps 23:1) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi koncentrera oss särskilt på hur Guds frid bevarar våra hjärtan och tankar. Tänk att Gud har en sådan omsorg om oss, så att Han till och med bryr sig om vad vi... Läs mer

 • tisdag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss... (1 Joh 4:1O - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En stund för dig som undrar och funderar på vad som finns där ,bortom blommorna och sången,... som Nils Ferlin skrev en gång. Men innan jag... Läs mer

 • onsdag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er (Ef 4:32 - SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du ska kunna slappna av en stund tillsammans med mig. Jag vill att vi ska ha en förtröstansfull och trygg kristen grundton, med en klar evangelisk inriktning på... Läs mer

 • torsdag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala med dig om Guds nåd och att vara älskad precis som du är - så att säga ,i befintligt skick,. Vi måste ha klart för oss, både du och jag, att vi aldrig kan förtjäna Guds nåd.... Läs mer

 • fredag 17 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De som var bjudna var icke värdiga" (Matt 22:8 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. lbland talar jag om vår korta stund här på jorden -alltså vårt jordeliv- och den kristna grundtonen som anknyter till både vår vardag och vår evighet... där borlom blommorna och sången. Den... Läs mer

 • lördag 18 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka (Matt 25:2 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska försöka få en lugn och rofylld stund tillsammans du och jag, när vi studerar bibelordet som i dag är hämtat från Matteus evangelium det 24:e och det 25:e kapitlet.... Läs mer

 • söndag 19 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull (1 Joh 2:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden skulle jag vilja tala med dig om Guds gränslösa kärlek och nåd mot oss människor. Vi kan aldrig förstå Guds kärlek, men det vi kan göra är att... Läs mer