15 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du ska finna dig väl tillrätta när jag ska berätta lite om hur livet kan gestalta sig under Guds Andes ledning. Men först vill jag be om att den Helige Ande leder mina tankar och ord och får styra allt som ska lyftas fram eller hållas tillbaka.

”Gode Gud, jag tackar dig för att Du, i Jesu namn, vill leda mig och mina lyssnare så att vi med öppna hjärtan, under Din Andes vägledning, tar emot det Du vill säga till oss. AMEN.”

Vår Bibel berättar bland annat om aposteln Paulus andra missionsresa tillsammans med Silas, och hur de reste runt till de olika församlingarna, styrkte dem och lämnade över de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt.

Den Helige Ande hindrade dem några gånger från att predika Guds Ord i Asien, står det, men, i en syn om natten, fick Paulus se en man från Makedonien som bad honom och sa: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!” (Apg 16:9 – SFB). Då reste de iväg och kom till Filippi – en stad som på den tiden var en romersk koloni. I Filippi fanns en flicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå, står det.

När flickan under flera dagar följde efter Paulus och Silas och skrek: ”De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er vägen till frälsning” blev Paulus upprörd och befallde spådomsanden i Jesu Kristi namn att fara ut (Apg 16:17 – SFB). I samma ögonblick for anden ut, men hennes herrar som såg att allt hopp för framtida inkomster då var ute, släpade Paulus och Silas till torget inför myndigheterna.

Där anklagade man dem för att störa ordningen i staden och förkunna seder som det inte var tillåtet för romerska medborgare att följa. Domen mot dem blev då att de skulle piskas med många rapp. Sen kastade man dem i fängelse. Med fötterna fast-spända i stocken, i det innersta fängelserummet sitter de när du och jag möter dem.

MUSIK

Vid midnatt sitter Paulus och Silas och ber och sjunger lovsånger till Gud. Plötsligt kommer det en jordbävning så att fängelset skakar. Samtidigt öppnas alla dörrar och alla bojor lossnar och faller av. Fångvaktaren blir förtvivlad när han ser allt som händer, och tänker ta livet av sig, för han trodde att alla fångarna hade flytt.

Men Paulus ropar högt till honom: ”Gör dig inget illa. Vi är alla här!”

Allt det här ledde till att fångvaktaren och hela hans familj kom till tro, blev frälsta och döpta där, mitt i natten.

Stadens domare, som blev förskräckta när de förstod att de hade dömt romerska medborgare och låtit piska dem offentligt med många slag, gick till fängelset och talade vänligt till Paulus och Silas, förde ut dem och bad dem lämna Filippi.

Så slutade den här händelsen som Guds Ande hade lett Paulus och Silas in i. Hemma hos Lydia, en kvinna som fruktade Gud och vars hjärta Herren hade öppnat så att hon tog till sig det som Paulus predikade, mötte de bröderna och sedan Paulus och Silas uppmuntrat och tröstat dem, for de vidare.

MUSIK

Varför talar jag nu om det här?

Jo, det är flera saker som är intressanta. Dels att Gud genom sin Ande leder sina tjänare in i förhållanden och på vägar som minsann inte alltid är någon ”dans på rosor” som man brukar säga. Och dels hur de ändå kunde va glada och prisa Gud.

Varför är det så då? Dels fick ju Paulus och Silas först lida för att de predikade Guds Ord, och befriade en flicka från en spådomsande, men om inte de båda lärjungarna sedan hade hamnat i fängelset så hade ju inte fångvaktaren och hans familj blivit frälsta. Man kan ju också undra vad de andra fångarna tänkte och kände, när de lyssnade på Paulus och Silas hörde deras bön och lovsång – men det säger inte Bibeln någonting om.

Nu är det ju så att evangeliet -det glada budskapet om frälsning i Jesu namn - blir i princip alltid motsagt. Det ligger i ondskans natur att på alla sätt hata och bekämpa det goda från Gud, som befriar från synd och slaveri under den.

Guds Ande ledde ju också Jesus genom hans frestelser i öknen och sedan hela vägen genom Hans liv, till döden på korset - det som såg ut som en total katastrof, för den som inte känner Guds tankar och planer. Men i den andliga verkligheten var det ju en TOTAL SEGER och alltsammans som hände var bara olika led i Guds stora, eviga och underbara återlösningsplan för hela mänskligheten.

I slutet av sitt avskedstal till lärjungarna sa Jesus:

”Kom ihåg vad jag har sagt: Tjänaren är inte förmer än sin Herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig” (Joh 15:20-21 – SFB).

MUSIK

När de 72 lärjungarna som Jesus hade sänt ut, kom tillbaka igen, var de uppfyllda av glädje och sa: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.” Men Jesus sa: ”Gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen” (Luk 10:17, 20 – SFB).

Lärjungarna var alltså glada över den makt Jesus hade gett dem, över de onda andarna. Men Jesus tänkte inte alls så. Han visste nämligen att det som betyder nåt, inte alls har med makt över onda andar att göra, utan det som är verkligt viktigt och betydelsefullt är att vara känd av Gud och ha sitt namn skrivet i Livets Bok i himlen. Jesus korrigerar därför lärjungarna för att få dem att förstå den andliga verkligheten.

Jag vet inte hur du har det, men ibland är jag rädd för att jag inte heller förstår vad som verkligen är viktigt, när det gäller kristen tro och mitt personliga förhållande till Jesus Kristus. Att jag försöker tala om den kristna trons väg, och hur vi ska kunna undvika alla blindskär, som vill få vår tro att slira eller brista under livets stormiga färd, betyder ju tyvärr inte alls att jag själv vandrar oberörd genom allt, utan vidare.

Aposteln Paulus skriver i sina förmaningsord till de troende i Korint så här: ”Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller” (1 Kor 10:12 – SFB). Jag tror nämligen, att ju närmare Jesus du och jag försöker hålla oss, ju mer utsatta blir vi för fiendens listiga angrepp, attacker och brinnande pilar.

MUSIK

Jag talade förut om allas vår fiendes - djävulens - listiga angrepp på dig och mig.

Det farligaste som finns i det här sammanhanget är att du och jag INTE tror att vi är utsatta för något angrepp. Det är nämligen den Ondes största och förvirrande lögn.

Paulus varnar oss alla oerhört allvarligt och i sitt brev till de heliga i Efesus skriver han så här: ”Till sist, bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.

Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga” (Ef 6:10-18 – SFB). Ja, Paulus visste vad han talade om.

Efter det att Jesus hade uppenbarat sig för Saulus (som han då hette) på vägen till Damaskus, så lät han lärjungen Ananias se en syn och veta att han skulle söka upp Saulus och lägga sina händer på honom för att han skulle kunna se igen, eftersom han hade blivit tillfälligt blind. Ananias ville inte gärna gå och be för Saulus, för han hade hört hur mycket ont den mannen hade gjort mot de heliga i Jerusalem. Men Jesus sa till Ananias: ”Gå! Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag skall själv visa honom, hur mycket han måste lida för mitt namns skull" (Apg 9:15-16 - SFB).

MUSIK

Och visst fick Paulus lida mycket för Jesu namns skull. Jag har ju t ex tidigare talat om när han och Silas blev piskade i Filippi. Så många attacker och angrepp han fick utstå. Ibland övergiven t.o.m. av sina egna – t ex under sin fängelsevistelse i Rom. Många belackare, motståndare och falska apostlar fick han också kämpa emot, både bland judarna och hedningarna.

I sitt 2:a brev till Korintierna skriver han: ”Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag, så när som på ett, 3 gånger har jag blivit piskad med spö, 1 gång har jag blivit stenad, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. … Herren Jesu Gud och Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger” (2 Kor 11:23-25, 31– SFB). ” Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft” säger Paulus som en sammanfattning av hur han ändå härdade ut (2 Tim 4:17 – SFB).

Det är mot den här bakgrunden - utfrån sin egen erfarenhet - som Paulus riktar sina förmaningsord till dig och mig, om att ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen. Måtte du och jag se lika allvarligt på det här, som Paulus gjorde. Gör vi inte det, så kommer vi att gå under. Vi har nämligen emot oss en så oerhört mycket större ond intelligens, än vi ens kan ana eller förstå, så att om vi inte tar till oss förmaningens ord om Guds vapenrustning, så är vi förlorade. Det finns inte det minsta tvivel om det. Tyvärr finns det alltför många exempel på att det jag nu sagt är sant.

MEN, ÄN FINNS DET NÅD OCH HJÄLP ATT FÅ.

MUSIK

Veckans andakter, v 53

 • måndag 28 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer att handla om världens visdom och korsets dårskap, så som bibelordet uttrycker det. Gud beslöt att frälsa de som tror på hans ,dårskap, eftersom världen inte lärde känna Gud i hans vishet. Paulus lyfter fram den här... Läs mer

 • tisdag 29 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Jesaja, som var verksam omkring 750 år före Jesu födelse, skriver bland annat i det 59:e kapitlets början att "Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa" Ä men att "det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från... Läs mer

 • onsdag 30 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Gud förklarar alltid varför vi ska följa hans befallningar, även om vi inte kan förstå allt eftersom vår kunskap är begränsad och vår erfarenhet växer till långsamt - under hela vårt liv. Men tro kan vi alltid göra - utan begränsningar. Den... Läs mer

 • torsdag 31 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Guds tankar om oss männi-skor är underbara. Jag menar inte att han är glad för allt vi har för oss, men han älskar oss för att vi är hans skapade avbilder. Men innan jag går djupare in på det området ska jag be om hjälp och vägledning så allt... Läs mer

 • fredag 1 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  3 Joh – vers 7 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Johannes skriver sitt tredje brev så handlar det om hur församlingen ska hjälpa och utrusta de resande bröderna som förkunnar Guds ord. Det var en kristen plikt att ta emot dem och visa dem gästfrihet. Men innan jag går... Läs mer

 • lördag 2 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”Dagens Andakt.” Jag hoppas att vi tillsammans, i lugn och stillhet, kan inrikta oss på att få en sådan insikt i bibelordet som stärker vår tro på Jesus Kristus. Och en sådan insikt kan vi bara få om Den Helige Ande får lysa på Gudsordet och undervisa oss. Jag vill därför börja med... Läs mer

 • söndag 3 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Lugn och stillhet hoppas jag att vi ska få tillsammans, när vi inriktar oss på den insikt i bibelordet som stärker vår tro på Jesus Kristus och för oss vidare steg för steg på trons väg, under Den Helige Andes vägledning. Han är den ende som... Läs mer