21 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Älska era ovänner och be för dem som förföljer er” (Matt 5:44)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag vet inte om du, som jag, ibland funderar över vem eller vad du ska bedja för. Aposteln Paulus skriver bland annat om detta, i ett brev till sin andlige son Timoteus, så här:

”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen”
(1 Tim 2:1-7 – SFB). Innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att jag får komma till Dig med min bön om vägledning och hjälp. Du vet att jag alltid behöver Din vägledning i bibelordet och hjälp med att på rätt sätt förmedla det budskap som Du vill ha framfört. Herre, låt någon lyssnare som just nu vänder sitt öppna hjärta till Dig, få uppleva Din kraft och välsignelse i sitt innersta. Amen.”

MUSIK

Enligt aposteln Paulus uppmanas vi alltså att be för alla människor. Har du tänkt på att det inte förklaras närmare om orden ‘alla människor’ också innebär både vänner och fiender... Men Jesus klarar ut den saken när han uppmanar oss och säger: ”Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. DÅ är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdi-ga och orättfärdiga.” (Matt 5:44-45 – SFB).

Ja, tänker du kanske, det där är ju lätt att säga...
Det här handlar alltså om kärlek och inte om hämnd eller vedergällning. Hur gjorde Jesus - han som var till 100% sann människa? Han som blev helt oskyldigt dömd och sedan korsfäst... Jo, han bad till Gud och sa: ”Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör!” (Luk 23:34 – SFB).

Varför ska du och jag be för dem och förlåta dem som förföljer oss och gör oss illa? Har det någon betydelse vilken inställning du och jag själva har inom oss? Ja, det har en oerhörd betydelse! Ska vi lita på att det som Jesus säger är rätt, så lyssna här vad han säger om varför vi ska förlåta:

”MEN OM NI INTE FÖRLÅTER MÄNNISKORNA, SKALL INTE HELLER ER FADER FÖRLÅTA ERA ÖVERTRÄDELSER” (Matt 6:15 – SFB).
Står det så någonstans? Javisst, gör det det!

MUSIK

Vi ber den mest välkända versionen av ’Fader Vår’ och tänker efter ordentligt.
Så här står det:

”Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde Ditt namn. Tillkomme Ditt rike. Ske Din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten. I evighet. AMEN.” (Matt 6:9; Luk 11:1).

Vår inställning till andra människor har alltså, i enlighet med Jesu ord, och bönen Fader Vår, i allra högsta grad betydelse för och inverkan på vårt förhållande till Gud.
Antingen så förlåter vi och blir själva förlåtna - eller så förlåter vi inte och blir då inte heller själva förlåtna.
Kan det ha så stor betydelse, säger du? Ja, jag har ingen personlig uppfattning men enligt Guds Ord i bibeln är det tydligen så. Om vi själva bär på oförsonlighet och bitterhet, så är det ett hinder för Gud att i sin tur försonas med oss och förlåta oss. Om det också är ett hinder för att vi ska kunna förlåta oss själva - vilket ibland är det svåraste - vet jag inte, men kan vi inte förlåta andra så kan vi nog inte heller förlåta oss själva.
Vad sa Jesus?
Sa Han inte att vi skulle älska vår nästa som oss själva? Jo, men om vi då inte vill eller kan älska vår nästa och förlåta vår medmänniska som behöver hjälp, så är det inte heller möjligt för oss att älska och förlåta oss själva.

MUSIK

Jag trodde en gång i tiden att det bara gällde för oss ATT VILJA förlåta, och inte handlade om att INTE KUNNA.
Men jag har senare fått lära mig att en människa kan vara så trasig inombords så att hon helt enkelt inte kan förlåta.
Vad gör man då?
Jo, då får man som ett första steg börja med att be Gud om ett helande i sitt inre, så att allt som hindrar ett fritt flöde av förlåtelse löses upp och försvinner som ett moln för solen. I lugn och ro får man gå igenom sitt liv, från de första minnena man har av sin barndom, genom hela ens uppväxt och ungdomstid och så fortsätta med allt man varit med om som vuxen intill den dag och stund som är. Alltsammans finns där, som inspelat på ett band. Ofta med både ljud och bild. Jag vet det av egen erfarenhet.
Men för att en sådan reningsprocess ska kunna leda till ett bestående resultat så var jag i mitt fall - och jag tror att det gäller dig också - tvungen att verkligen VILJA öppna mitt innersta och be Guds Helige Ande att visa och påminna om sådant som hängde samman med oförsonlighet och bittra minnen.
Det är jobbigt och pinsamt – javisst – men nödvändigt för att rensa upp själens inre.
Sedan får man som nästa steg ta tag i förlåtelsens underbara verktyg och antingen gå till den det gäller och be om förlåtelse för det som hänt, eller kanske för sin egen ovilja och obstinata tjurighet ringa eller skriva ett brev, eller hur man nu väljer att vara tydlig och framföra sitt ärende. Det är ju väldigt olika för oss vilka möjligheter vi har.

MUSIK

Den här proceduren gör man inte bara en gång - för alltid. Nej, tyvärr så faller man kanske tillbaka igen i sitt beteende, och måste göra om det hela. Behövs det varje dag, så rekommenderar jag dig verkligen att börja varje morgon och på samma sätt avsluta varje dag med en sådan ‘förlåtelse-procedur’ - för ditt eget allra bästa. Jag tror du somnar som ett barn sedan!
En sak som du kanske inte tänkt på förut, är att för Gud är all tid ett ständigt NU. Det betyder att saker som hänt tidigare i ditt liv och som du inte längre tror går att reda ut eller be om förlåtelse för, därför att den person det gäller kanske inte längre ens är i livet, har Gud en underbar lösning på. Eftersom Han förfogar över all tid, bakåt och framåt, så kan han också förlåta så – helt oberoende av tid och plats.

Visst är det underbart med en Gud som är så stor och mäktig så att han har både vilja och förmåga att förlåta allt vi gjort fel, av synd, skuld och missgärningar, både bakåt och framåt i tiden. Hur kan man vara säker på att det är så?
Jo, Guds ord säger det. Jesus dog för alla människors synder - både bakåt och framåt i tiden. Hur skulle det annars ha gått med dem som ännu inte hade syndat när Jesus dog? Då skulle ju inte de kunna bli förlåtna. Eller alla de som syndat innan Jesus kom till jorden överhuvudtaget?

”Om Honom (JESUS) bär alla profeterna vittnesbörd och betygar, att var och en som tror på Honom skall få syndernas förlåtelse genom Hans namn” (Apg 10:43 – 1917).

MUSIK

Om Guds egendomsfolk, om Israel, och deras frälsning i kommande dagar säger Herren genom profeten Jesaja:
”Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg” (Jes 43:25; 1917) och genom profeten Jeremia:
”Då skall de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: ‘Lär känna Herren.’ Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg” (Jer 31:34 – 1917).

Men den där bibeltexten gäller väl inte oss som är ‘hedningar’ i judarnas ögon?
Jo, på ett möte i Jerusalem avgjordes hedningarnas ställning till den mosaiska lagen.

Aposteln Petrus förklarar och säger:
”Mina bröder, ni vet själva, att Gud för lång tid sedan bland er utvalde mig att vara den, genom vilkens mun hedningarna skulle få höra evangelii ord och komma till tro.
Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd, därigenom att han lät dem likaväl som oss undfå den Helige Ande. Och Han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan.” (Apg 15:7-9 – 1917).
Allt det här som jag nu har sagt och läst gäller för Dig också som lyssnar eller läser just nu. Tro på Jesus och bekänn honom som Din personlige HERRE och Frälsare!

Dagens minnesord: ”Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst” (Rom 10:10 – SFB)

MUSIK

Veckans andakter, v 49

 • måndag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Till Thomas, den tvivlan-de lärjungen, som undrade över vägen som Jesus talade om, när han inte visste vart Jesus skulle gå, sa Jesus: "Jag är vägen, sanningen och livet." Ju förr du och jag tar till oss den fulla innebörden i Jesu ord, ju... Läs mer

 • tisdag 6 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. De förmaningar som gudsmannen Mose gav Israels folk under deras ökenvandring, tror jag är precis lika aktuella i dag Ä och för oss. Han sa: "Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och... Läs mer

 • onsdag 7 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. På Guds uppdrag sände profeten Jeremia från Jerusalem ett brev till Babel, till de äldste bland de judar som Nebukadnessar hade fört bort i fångenskap. Brevet handlade om Guds tankar för sitt folk, och du kan läsa om det hos profeten Jeremia,... Läs mer

 • torsdag 8 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Psalmisten Kung David Skrev de underbara orden i den 139:e psalmen om att Herren Gud vet allt och är överallt Ä samtidigt. Han är vår Gud och saknar alla begränsningar. Men innan jag går vidare på trons väg och talar om vår Gud, så ska jag be om... Läs mer

 • fredag 9 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Psalmisten Kung David Skrev de underbara orden i den 139:e psalmen om att Herren Gud vet allt och är överallt Ä samtidigt. Han är vår Gud och saknar alla begränsningar. Men innan jag går vidare på trons väg och talar om vår Gud, så ska jag be om... Läs mer

 • lördag 10 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför den här stunden och slog upp Levande Bibeln, så kom orden från aposteln Paulus till Timoteus upp för mig. Paulus säger där om sig själv i ingressen: "Paulus, Jesu Kristi missionär, som är utsänd av Gud för att berätta för alla... Läs mer

 • söndag 11 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Bibelsammanhanget om ,Det sanna Israel, kom upp för mig när jag förberedde mig för den här stunden. Det inne-bär att som Guds barn räknas inte bara de som naturligt härstammar från Israel utan till Abrahams efterkommande räknas alla ,löftets... Läs mer