7 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Guds uppdrag sände profeten Jeremia från Jerusalem ett brev till Babel, till de äldste bland de judar som Nebukadnessar hade fört bort i fångenskap. Brevet handlade om Guds tankar för sitt folk, och du kan läsa om det hos profeten Jeremia, kapitel 29 och vers 11. Men innan  jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att jag får komma inför ditt ansikte med min bön om hjälp och vägledning av din Helige Ande. Jag ber att han tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att budskapet blir rätt framfört. Amen.”

Det brev som Jeremia skrev lydde så här:
”Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort ifrån Jerusalem till Babel: Jag vet väl, vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta” (Jer 29:11-13 – SFB).

Men till den konung som hade satt sig på Davids tron och till allt det folk som bodde kvar i Jerusalem och som inte gått med sina bröder i fångenskap till Babel, sa Herren Gud (från vers 18): ”Jag skall förfölja dem med svärd, hungersnöd och pest och göra dem till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden, till förbannelse och häpnad, förakt och vanära bland alla de folk dit jag har drivit bort dem. Ty, säger Herren, de har inte lyssnat till mina ord, som jag har sänt till dem genom mina tjänare profeterna. Gång på gång sände jag dem, men ni har inte lyssnat, säger Herren” (Jer 29:18-19 – SFB)

De ord från  Herren Gud, som jag vill göra Dig uppmärksam på är orden: ”ni har inte lyssnat.”
Det är oerhört viktigt både för Dig och mig att lyssna till Gud när Han talar. Varför det då? Jo, därför att Gud talar aldrig utan att det gäller något viktigt - och därför är det väsentligt för oss att höra.

Gud hade varnat Israels folk och sagt till dem att de skulle vända om, var och en från sin onda väg. Då skulle Gud ångra det onda som Han hade i sinnet att göra med dem för deras onda väsendes skull. När Jeremia profeterade vad Herren Gud hade manat honom att säga, så grep prästerna, profeterna och allt folket Jeremia och ville döda honom. Gud hade alltså sänt sin budbärare för att varna Israels folk... och vad gjorde man? Jo, man ville döda budbäraren i stället för att lyssna, ta till sig budskapet och vända om från sin onda väg.

Hur gör Du och jag och vårt svenska folk idag? Lyssnar vi till Guds manande och varnande röst - eller slår vi ifrån oss därför att budskapet är för påträng-ande och går för nära våra samveten? Vad ska vi försvara oss med när Guds tid för är inne? Vad ska Du försvara Dig med? Finns det nåt försvar?

MUSIK

Du ber Gud om väckelse, men vad gör Du själv? Vad gör jag? Gör vi vad vi kan, alla som tror på en stor Gud som kan göra vad han vill? Är du en väktare som försöker väcka dina medmänniskor? Är dina varningar tydliga och klara, så att de kan uppfattas och får genomslagskraft i människor-nas hjärtan med den Helige Andes kraft?  Paulus säger: ”Om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?” (1 Kor 14:8 – SFB).

Jag vet inte hur du har det, men kanske är det lika bra att erkänna ljumhet och brist på engagemang, maklighet, lathet och självtillräcklighet... och göra något åt saken, medan det ännu finns tid att göra bättring - eller hur?

Vi ber tillsammans nu:
”Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte just nu, i namnet Jesus. Du vet precis vad jag tänker och vad jag just har sagt i det här programmet. Jag ber dig att ditt ord och din varnande röst måtte finna vägen in i den lyssnares hjärta som vill höra. Inte för mina ords skull utan i en överbevisning genom Din Ande och Kraft. Helige Ande, öppna våra ögon så att vi klart ser vart vi och vårt svenska folk är på väg, så att vi stannar upp, bekänner våra synder och missgärningar och vänder om till dig. Kanhända ångrar du då vad du har i sinnet när du ser och hör hur ondskan och synden tornar upp sig inför dig… Jag vet att din arm inte är för kort och att din kraft inte är för svag, utan du kan totalt förändra våra hjärtans inställning till dig och till våra medmänniskor, födda som ofödda, om vi vill lyssna på din röst och vända om från våra onda vägar. Hjälp oss att ta vara på den tid som du har gett oss att förvalta - på rätt sätt. Herre jag ber dig att undervisa mig själv också, så att jag förstår och kan göra bättring. Hjälp mig också att visa någon medmänniska på din väg och vad som är rätt i dina ögon. Hjälp mig Herre att ta ansvar för den uppgift som du har lagt på mig och den väg som du har stakat ut för mig och för alla som vill lyssna till din röst. Amen!”

MUSIK

Vi vet tyvärr hur det gick med Israels folk. Trots profeten Jeremias varnande ord, så ville ingen vandra efter Guds lagar och lyssna och ta avstånd från de avgudar som man tjänade och tillbad, utan Nebukadnessar tillfångatog folket, precis som Gud hade sagt, och de fick vara fångar i Babel i sjuttio år, så länge Nebukadnessar och hans son och sonson levde. Du som läser din bibel vet vad som hände med Sodom och Gomorra. Hade det bara funnits 10 rättfärdiga så hade städerna inte fördärvats, men det fanns det inte. Hur tror du det kommer att gå för Sverige, när ondskan stiger upp inför Guds ansikte?

Finns det någon som helst anledning att tro att det skulle gå bättre för oss än det gick för Sodom och Gomorra - som lades i aska?  
Hur gick det för judarna, Guds eget utvalda egendomsfolk, med deras överste-präster och fariséer när de inte gjorde det som hans profeter sagt till dem?
Jesus sa: ”Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt” (Matt 21:43 – SFB).

Om Gud inte skonade sitt egendomsfolk, varför skulle Gud då skona oss? Tycker du att vi har gjort oss förtjänta av en större barmhärtighet från Guds sida? Tycker du att vi i Sverige kan göra anspråk på ett större mått av Guds nåd än andra? I så fall varför? Jag tror att Gud gärna skulle vilja höra ditt svar på den frågan.

MUSIK

Abraham försökte -som du kanske känner till- i det längsta att försvara Sodom och Gomorra. Han började med att försöka beveka Gud och sa: Om det finns 50 rättfärdiga i staden så kan du väl inte förgöra de rättfärdiga på samma gång som de orättfärdiga? Och Gud höll med Abraham att det vore orätt och det skulle Han inte heller låta ske. Men Abraham tog det säkra före det osäkra och sänkte hela tiden antalet, tills han slutade med 10. Och Gud gick med på att skona hela orten om det fanns 10 rättfärdiga - men det fanns det inte - och hela den fruktbara Siddims-dalen där städerna Sodom och Gomorra låg, lades i aska. Bara den rättfärdige Lot skonades.

Min käre vän som lyssnar till mina ord nu. Försök att tänka själv lite grann. Den här bibelberättelsen om Sodom och Gomorra är en symbol för strängheten i Guds domar. Gud skonade ju inte de änglar i himlen som syndade, utan störta-de ned dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor för att där förvaras till domen (2 Petr 2:4).

Gud skonade inte heller hela den forntida världen, utan den gick under i det som bibeln kallar syndafloden (2 Petr 2:5) - men skonade den rättfärdige Noa och hans familj. Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas - och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga” (2 Petr 2:6 – SFB).

Vilka människor är det då som råkar ut för sådana här fruktansvärda saker? Vad är det för hemska synder som Gud talar om och bestraffar så hårt?

MUSIK

Om dem som straffas så hårt står det att: ‘det handlar särskilt om dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren.’/…/”De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet’ (2 Petr 2:10, 14-15).

I den nya bibelöversättningen (Bibel 2000) står det i motsvarande verser: ”särskilt dem som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren.”

Känner du eller jag oss träffade på något sätt av de här bibelorden? I så fall är det nog mycket hög tid att ta itu med det innan straffdomar drabbar oss också - eller hur? Om du vet med dig att det är dags att göra någonting i ditt eget liv, så gå in i din bönekammare och anropa Herren om vishet och förstånd så att du får en klar vägledning om vad du ska göra och hur du ska gå tillväga.

Dagens minnesvers:
”Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem till domens dag” (2 Petr 2:9 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 26 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Kämpa trons goda kampÄ" (1 Tim 6:12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det... Läs mer

 • tisdag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige" (Upp 1:8 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son,... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son, Jesus Kristus. Så här skriver Paulus i sitt brev till Kolosserna: "Ty det behagade Gud att låta all fullhet... Läs mer

 • onsdag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall... Läs mer

 • torsdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?" (Job 36:19 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men... Läs mer

 • fredag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 14:1 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest... Läs mer

 • lördag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet så kom orden från Andra Konungaboken upp för mig, där det står om konung Hiskia att "Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort" (2 Kon 18:3 Ä 1917). Men innan jag går vidare vill... Läs mer

 • söndag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: "Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta" (Ps 16:7 Ä SFB). Men innan jag går vidare,... Läs mer