14 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen” (Apg 4:12 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Av och till händer det att en gammal sång kommer upp inom mig. Jag vet inte riktigt varför det är så, men jag har märkt att det ibland har ett samband med olika saker som jag medvetet eller kanske omedvetet går och tänker på.
Den sång jag tänker på nu ingår i den repertoar som väl för alltid kommer att förknippas med kyrkosångaren Einar Ekberg, och som han ofta sjöng på sin tid. Kanske minns du den? Sången heter ”Det är så underbart, det namnet Jesus.”
Men innan jag citerar den fina texten för dig ska jag be om Guds vägledning och hjälp, så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med ett tack ur mitt hjärtas djup för allt som Du har gjort för mig och för oss alla människor. Hjälp mig, Herre, att förmedla det glada budskapet, evangeliet, om den underbara frälsning och frihet som Du har visat oss genom tron på Din Son, Jesus Kristus. Jag ber också i dag för någon lyss-nare som i sitt hjärta vänder sig till Dig med en innerlig, men tyst, bön om hjälp med sin svåra livssituation. Sträck ut Din hand, Herre, och visa Din väg och hjälp Amen.”

MUSIK

Nu till sången ’Det är så underbart det namnet Jesus’ – så här är första versen:
1. Det finns ett namn, jag skattar högst av alla. Mitt hjärta grips, när jag det namnet hör. Och skulle du så än fantast mig kalla - det namnet mig ändå så lycklig gör.

Kör: Det är så underbart det namnet Jesus. För evigt skall det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri.

Vers 2:
Det skänker tröst i sorgens dystra stunder, då allt i natt och mörker är förbytt. När det ser ut som ginge allting under, det ger mig hopp och tillförsikt på nytt.
Till sist, vers 3:
Det namnet lever och skall evigt leva, då man om andra namn ej längre vet. När världens glans och prakt ej finnes mera, då skall det stråla i all evighet.
-------
Ja, namnet Jesus borgar verkligen för en full och härlig frälsning. En tid innan Jesus föddes uppenbarade sig en Herrens ängel för Josef.

Ängeln sade: ”Josef, Davids son, frukta icke att ta till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande. Och hon ska föda en son, och honom skall du ge namnet Jesus, ty Han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder” (Matt 1:21 – 1917).
”Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta” (Apg 4:12).

Det finns många olika namn över vår jord som är kända för det ena eller det andra. Men inget annat har så stor kraft både i den synliga och den osynliga världen.

MUSIK

Ett exempel på kända namn är den händelse som skildras i samband med att Paulus på sin tredje missionsresa kom ned till Efesus där han undervisade först i synagogan och sedan i Tyrannus lärosal.
Så här står det:
”Gud gjorde genom Paulus kraftgärninar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna vek då ifrån dem, och de onda andarna for ut. Men också några kringvandrande judiska besvärjare företog sig nu att över dem som var besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: ‘Jag besvär eder vid den Jesus, som Paulus predikar.’ Bland dem som så gjorde var sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst.
Men den onde anden svarade då och sade till dem: ‘Jesus känner jag, Paulus är mig också väl bekant, men vilka är ni?’
Och mannen, som var besatt av den onde anden, störtade sig på dem och överman-nade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade” (Apg 19:11-16 – 1917).

Det gäller att vara känd både i den himmelska världen och i den värld där djävulen håller till med sina onda anhang av fallna änglar, demoner och andar.

MUSIK

Jesus säger, när han framställer liknelsen om de tio jungfrurna som väntade på brudgummen för att komma med in på bröllopsfesten - att alla blev sömniga och somnade. Men fem var förståndiga och fem var oförståndiga.
De fem förståndiga hade både olja i sina lampor och i extra kärl, med sig. Trots att det drog ut på tiden när de väntade, kunde de alltså ändå göra i ordning sina lampor när brudgummen äntligen kom, och de kunde därför också gå med in till bröllopet - och dörren stängdes igen.
Så småningom kom också de fem oförståndiga, till bröllopssalen och sade: ”Herre, Herre, låt upp för oss.”
Men han svarade och sade:
”Sannerligen säger jag er: Jag känner er icke” (Matt 25:1-12 – 1917).

”Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt er; gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.’
Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man, som byggde sitt hus på hälleberget” (Matt 7:21-27 – 1917).
-------
Att leva är att bygga, och det finns bara två grundvalar att bygga på. Antingen är man förståndig och bygger på hälleberget eller också är man oförståndig och bygger på lös sand. Vi skall inte bara vara ordets ‘hörare’ utan också dess ‘görare’ när vi bygger på Guds-Ordet och visar barmhärtighet mot vår nästa. (Jak 1:22; 2:13 – 1917).

MUSIK

Gud är den rättvise domaren - men inför Honom skulle ingen människa kunna bestå om inte vår medlare Jesus Kristus, Människosonen, hade gått emellan, han som renat oss från synden med sitt eget blod.
Gud dömer ingen, utan har överlåtit domen till sin egen Son - Jesus Kristus. Och Han är full av barmhärtighet och nåd mot alla som vill tro på honom och den försoning för synden som han fullbordade på sitt kors, när han gav sitt liv för hela människosläktet. (Joh 5:22-27; Apg 17:31 – 1917)
”Bara en dåre säger för sig själv: ‘Det finns ingen Gud.’ Hur kan han säga det? Därför att han lever ett ogudaktigt liv och aldrig gör något som är rätt. Hans liv är sönderfrätt av synd. Gud ser ner från himlen på människorna, för att se om det finns någon enda som handlar rätt och verkligen söker Gud, men alla har vänt honom ryggen. De är nedsmutsade av synd, fördärvade och ruttna rakt igenom. Ingen är god, inte en enda. Hur kan det vara på det sättet? Förstår de ingenting? frågar Gud.” (Ps 53:1-4 – LB).

”Dock, natt skall icke förbliva, där nu ångest råder. /…/ Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. /…/
Ty ett barn varder oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara:
Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” (Jes 9:1,2,6 –1917).
Mer än 700 år innan Jesus föddes skrev profeten Jesaja de här underbara orden om honom, Fridsfursten, som skulle komma och bereda frid. Frid i alla deras hjärtan som tror och genom tron på Jesus blir räddade undan den fasansfulla nöd och katastrof som kommer att drabba både himmel och jord, när allt brinner upp och smälter av hetta. (2 Petr 3:12 – SFB).

MUSIK

När Gud tar hand om sin skapelse, för att en gång för alla göra upp med ondskan och alla dess medlöpare, både i himlen och på jorden, så blir det inte med en ny syndaflod, utan med eld i en kosmisk katastrof som vi inte kan göra oss en före-ställning om. Vad som kommer att utlösa den står det såvitt jag vet ingenting om i Skriften, men orsaken är densamma som när syndafloden gjorde slut på allt förra gången – nämligen SYNDEN.

Johannes skriver: ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna - av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: ’Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.’ /…/
”Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen.” (Upp 7:9-10, 12 – SFB).
Fäst Din tro vid Jesus -lammet som blev slaktat för din skull- så kommer du också att vara med i den stora vita skaran inför Guds tron en dag. Gud välsigne Dig!

Dagens minnesord: ”Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på  
                                 efter hans löfte” (2 Petr 3:13; Upp 21:1-2 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer