lördag 24 augusti

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(1 Joh 3:14)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet…” skriver aposteln Johannes (1 Joh 3:14) och längre fram i vers 24: ”Att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som Han gav oss.” Men innan jag tar ytterligare steg in på trons väg vill jag be om Guds vägledning och hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön och en önskan om att få del av Din vägledning och hjälp genom den Helige Ande. Herre, jag ber om insikt så att jag kan förstå Ditt Ord - ta det till mig själv först, och sedan förmedla det vidare till den som vill lyssna. Jag ber att Du tar en fullständig kontroll över mig och styr mina tankar och ord, så att allt blir rätt. Tack för att Du hör min enkla bön. Amen.”

Eftersom alla människor är evighetsvarelser så finns Guds eviga liv i alla människor från födelseögonblicket (1 Mos. 2:7 SFB). När vår fysiska död inträder så flyttar vår livsande tillbaka till Gud som gav oss den. Kroppen återgår till stoft, som den en gång skapades av. Slutligen, så gäller det för människans odödliga själ, som dog vid syn-dafallet, att den bara kan väckas till liv igen genom tron på Jesus, Han som är en livgivande ande (1 Kor 15:45), och det beslutet om tron måste fattas under vår livstid.

MUSIK

Det finns bara en Ande (Ef 4:4) - den tredje personen i gudomen. Han manifesterar sig på olika sätt och är med överallt, som en person med gudomlig energi. Anden är alltså bärare av Guds kraft. En kraft som är överlägsen all mänsklig kraft.

Anden kan inte beskrivas eller utrannsakas (Jes 40), men det är mycket viktigare att känna Andens gärningar och verkningar än att ha kunskap om Hans väsen och Hans förhållande till Fadern och Sonen. Att känna Anden är att känna Hans välgärningar.

Gud har gett oss den Helige Ande som ’en handpenning (underpant - 1917) på vårt arv - det eviga livet. ”Vi vet” skriver Paulus i det 2:a korintierbrevet ”att om vårt jordiska tält (dvs vår jordiska kropp) rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. --- Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud (vår borgensman) som har gett oss Anden som en handpenning” (2 Kor 5:1, 4-5).

I sitt brev till efesierna skriver Paulus: ”I Honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade Helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att Hans eget folk skall förlossas, för att Hans härlighet skall prisas” (Ef 1:13-14).

Jesus sa: ”Amen, amen säger jag er: Den som hör Mitt ord och tror på Honom som har sänt Mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet” (Joh 5:24 SFB). Vi var alla dömda till döden genom synden i våra liv, men genom tron på Gud och på Jesus som är en livgivande ande, har vi övergått från döden till det eviga livet.

MUSIK

Jesus hade lovat lärjungarna att sända en annan Hjälpare till dem när Han återvände till Sin Fader i himlen (Mark 16:19). Han sa: ”Jag skall be Fadern, och Han skall ge er en annan Hjälpare, som ALLTID skall vara hos er” (Joh 14:16). I vers 26 står det: ”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad Jag har sagt er.

Och det skedde, som Jesus hade lovat. Guds Ande, den Helige Ande, blev sänd hit till jorden, till Jerusalem, på den första pingstdagen (Apg 2:1-4).

Den Helige Ande, är en Guds gåva till alla som tror och tar emot Jesus i sina hjärtan. En och samme Ande är verksam på många olika sätt. Han var med när universum skapades (1 Mos 1:2). Han var med när Jesus avlades och fick en mänsklig kropp i Marias liv och Han är vår Hjälpare den dag som i dag är.

Det är svårt för oss människor att föreställa oss den andliga världen, därför att den är skapad av Gud med en funktion och en komplexitet som är helt annorlunda än den som våra jordiska sinnen är skapade till att förstå. Men du och jag kan ju låta bli att försöka förstå allting, och nöja oss med att uppleva Andens underbara gärningar och verksamhet i våra liv.

Gud har ju aldrig begärt att du och jag ska förstå allting – eller hur? Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på Honom och på att det Han säger och gör är sant och rätt till 100%.

MUSIK

Jesus sa ofta att de ord som Han talade inte var Hans egna utan Faderns.

T. ex. i Joh 14:24 säger Han: ”Det ord som ni hör är inte Mitt utan kommer från Fadern som har sänt Mig.”

Strax före sin bortgång sa Jesus till sina lärjungar (Joh 16:12-15):

”Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när Han kommer, Sanningens Ande, skall Han föra er in i hela sanningen. Ty Han skall inte tala av Sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga Mig, ty av det som är Mitt skall Han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är Mitt. Därför sade jag att Han skall ta av det som är Mitt och förkunna för er.”

”När det gäller den Helige Ande -Hjälparen- eller Sanningens Ande, så säger Jesus alltså att Han ska inte tala av sig själv… Jag vill bara tillägga att om det är så mellan Fadern, Sonen och Anden, hur mycket mer behövs det inte att jag låter den Helige Ande ta en fullständig kontroll över allt som jag tänker och säger till dig.

Jag är helt övertygad om, att om Han inte hjälpte mig och vägledde mig hela tiden, så skulle ingenting av andligt värde varken kunna bli förstått eller förmedlat. Jag skulle inte ha den insikt jag behöver och inte heller kunna förmedla någonting till dig som lyssnar.

Många människor är rädda för att släppa sin egen kontroll över tankar, ord och handlingar. Jag har aldrig förstått varför de är rädda, eftersom allting blir så oändligt mycket bättre när den Helige Ande får total kontroll och frihet att verka. Han har ju, såvitt jag förstår, samma allvetande som Fadern och Sonen och känner till alla detaljer och samband på ett sätt som jag själv aldrig skulle kunna nå fram till.

MUSIK

Min egen högsta önskan är att vara helt överlåten åt den Helige Ande, därför att Guds budskap om frälsning och förlåtelse för all synd, då blir framfört och förmedlat på rätt sätt vid rätt tillfälle. Varför säger jag så? Jo, det gör jag därför att ’rätt sätt’ kanske inte alltid är detsamma för alla människor eller vid alla tillfällen.

Vi människor är ju för det första helt olika till vår personlighet. Vi har olika livserfaren-heter och utgår från olika grundvärderingar i livet. Vi har också andra förutsättningar som är olika när det gäller att ta till oss ett budskap – oavsett vilket det är. Alla de där olikheterna känner JAG ju inte till när jag försöker förmedla det kristna budskapet om Guds Nåd och frälsningens underbara verklighet, för varje människas synd. Men Gud och den Helige Ande vet allt om alla lyssnare. Han vet vad du tänker på och funderar över. Han vet vad du är tveksam inför. Han känner till din livssituation och allt som du har tvingats gå igenom under hela ditt liv. Det är därför Han också kan ta hänsyn till alla de där enskilda egenheterna och ser alla samband också, som ingen annan än du själv och Gud känner till.

Den Gud som vår bibel handlar om är en levande Gud, som har all makt och vet allt.

Kristen tro utgår INTE från att människan ska göra någonting i sin egen kraft, som kan få Gud att fundera över om hon är god nog eller inte för att ’duga’ i Hans himmel.

Tvärtom. Kristen tro utgår från att Gud redan har löst människornas största problem

-nämligen synden- och betalat det fulla priset för att lösa alla människor som vill tro.

MUSIK

Gud har alltid vetat att synden var människans största fiende. Därför har Han också gjort allt som behövde göras för att fullständigt ta bort syndens makt. Men det måste ske med fullständig hänsyn till människans integritet och fria vilja att besluta själv. Därför måste det bero på TRO och inte på människans förmåga att själv göra goda och fina gärningar - mot sina medmänniskor eller mot Gud själv.

När Gud skulle lösa det här problemet med syndens makt över de människor som Han själv hade skapat, så var Han tvungen att försona människorna med Sig själv, på något sätt som kunde accepteras av alla makter i universum. Därför behövdes det någon som kunde göra det. Det behövdes alltså en FÖRSONARE. Det var därför Jesus -som själv var syndfri- föddes in i vår värld för att ta på Sig själv hela vår skuld – och sona den. Det gjorde Han på Golgata kors och nu är Hans uppdrag fullbordat. Allt det där kan du läsa om i bibeln - om du vill.

Det enda krav som Gud ställer på oss människor för att vi ska få del i den underbara försoningen med Gud, är att vi TROR på Jesus, Guds Son, som vår Frälsare och bekänner Honom som vår Herre, inför våra medmänniskor. I det ögonblick som du och jag gör det, blir vi inräknade i Guds familj och erkända som Guds barn. Det betyder också att det eviga livet i Guds gemenskap börjar i samma ögonblick - redan här på jorden. Vi fortsätter naturligtvis att leva vårt fysiska liv så länge det varar, men så länge vi ’klamrar oss fast vid Jesus’ i tro på Honom, så kommer vi inte heller efter vår fysiska död under någon dom, utan är genom tron frikända från all skuld – till ett evigt liv. DET är Guds frälsningsväg som står öppen för alla människor som vill tro på Jesus. Eftersom du som lyssnar nu också ingår i gruppen ’alla människor’ så står den alltså öppen för dig också om du vill tro på Jesus och bekänna Honom som din herre.

MUSIK

Veckans andakter, v 34

 • måndag 19 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Joh 6:68) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom bibelorden från Johannes evangelium kapitel 6 och vers 68 upp inför mig. Men innan jag går vidare på trons väg med de orden som bakgrund, vill jag be om hjälp och vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer

 • tisdag 20 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ef 5:8) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som en bakgrund till den här stunden, har jag hämtat från Ef 5:8 där det står: ”Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.” Innan jag går vidare på vår... Läs mer

 • onsdag 21 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:12) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som ”hyllar det moraliska förfallet” i Sverige. Otroligt, men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning genom den Helige Ande, så... Läs mer

 • torsdag 22 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Pet 2:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför vår vidare vandring på den kristna trons väg, har en bibeltext som handlar om att förkunna Guds härliga gärningar, kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig i den, vill jag be om Guds direkta vägledning av mina... Läs mer

 • fredag 23 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 20:28) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Paulus avskedstal till de äldste i Efesus kommit upp för mig, där han i Apg 20:28 säger ” Ge akt på er själva…” Men innan jag går vidare med den maningen vill jag be om Guds Andes... Läs mer

 • lördag 24 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Joh 3:14) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet…” skriver aposteln Johannes (1 Joh 3:14) och längre fram i vers 24: ”Att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som Han gav oss.” Men innan jag tar ytterligare steg in på trons... Läs mer

 • söndag 25 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Rom 16:26) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Paulus’ ord till de kristna i Rom om att ’bland alla hedningar upprätta trons lydnad’ kommit upp inför mig. Men innan jag, med den bibeltexten som bakgrund, tar ett steg till på trons väg, så vill jag be... Läs mer