söndag 16 maj

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Upp 14:5

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet, och de sjöng en ny sång som ingen utom de själva kunde lära sig. Men jag ska börja med att be om hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer. För att kunna förstå den här texten och förmedla det som du vill ha sagt, måste jag från dig få den insikt som du vet att jag behöver. Herre, jag ber dig att ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar genom den Helige Ande, så att allting blir rätt. Amen.”

De här 144000 som stod på Sions berg tillsammans med Guds Lamm -friköpta från jorden- sjöng en ny sång. Johannes får alltså se allt det här i sin uppenbarelse på ön Patmos, och han får också se 3 änglar i aktion. Den första ängeln flyger högst uppe på himlen. ”Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden” står det ”för alla folk och stammar och språk och folkslag.

Han sade med hög röst: Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna” (Upp 14:6-7 – SFB).

MUSIK

När jag har läst den här bibeltexten från Upp 14:6 så har jag funderat över om bud-skapet som ängeln förmedlar går ut över Internet eller om det är ett helt annat och himmelskt kommunikationssystem som på det här sättet når ut över hela jorden. Antagligen är det något mycket mer kraftfullt och sofistikerat än någon människa skulle kunna tänka ut, trots alla satelliter och elektroniska ’underverk’ som produce-ras runt vår jord.

”Stunden för hans dom har kommit” sa ängeln. Det finns olika tolkningar av det här budskapet, men personligen ansluter jag mig till att det här är det himmelska till-kännagivandet av att tiden för den slutliga domen nu är inne. Om jag förstår det rätt, så har världens folk och nationer, under de tidsåldrar som gått sedan människan skapades, haft möjlighet att -med samvetets lag eller med skriven lag som grund- bekänna sig till Gud, sin Skapare.

Av det ”Nådens År” från Herren (se Jes 61:2 och Luk 4:19) som Jesus själv var början på, eftersom tiden för Mose Lag då hade kommit till sitt slut, har nu omkring 2000 år förflutit och det är bara Gud Fadern själv som vet när den här tidsåldern -av nåd- är slut. Guds dom över mänskligheten kommer inte att skjutas upp i all evighet, utan en dag är det slut. ”Ingen tid skall mer givas” står det i den äldre bibelöversätt-ningen (Upp 10:6 – 1917) och ”Tiden är ute” i den nyare översättningen (SFB).

MUSIK

Jag tror personligen att våra år av nåd, när du och jag har haft möjligheten att genom tron bekänna oss till Jesus och det sanna evangeliet om frälsning och räddning från all synd, snart är slut. När stunden är inne vet ju ingen av oss, och det är ju också därför som Jesus manar oss till vaksamhet och uthållighet i tro och förbidan på ”Guds dags tillkommelse” (2 Petr 3:12 – 1917).

Aposteln Petrus skriver i sitt 2:a brev:

”Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte” ( 2 Petr 3:8-13 – SFB).

Petrus antyder att vi kan ’påskynda’ Guds dags ankomst. Kanske kan vi det, även om jag personligen tror att Gud -med sedvanlig precision- har bestämt den dagen långt i förväg- men Petrus menar antagligen att om vi alla gör vad vi kan för att sprida evan-geliet till så många som möjligt, så kommer fler till tro och när ”hedningarna i fullt antal har kommit in” (Rom 11:25) -alltså har kommit till tro- då är tiden slut.

MUSIK

Den bild som bibeln -i Uppenbarelseboken- målar upp av kommande förföljelser och naturkatastrofer, är ju inte precis tilltalande. Men för den som tror på Jesus och har satt sin fulla förtröstan på att det Gud sagt om frälsning och räddning, också kommer att ske, så borde vi ju egentligen vara glada i hoppet om en ljus evighet, och inte vara bekymrade över de dystrare framtidsutsikter som vi tycker oss ana…

De flesta av Jesu egna lärjungar blev ju martyrer för sin tro, och jag ser inget löfte i Guds Ord om att du eller jag skulle vara garanterade att slippa undan varken det ena eller det andra av olika prövningar eller martyrskap - i det här livet alltså. Talar vi om det eviga livet så är det en helt annan sak. Då kommer vi, som Jesu efterföljare, inte under någon fällande dom (Rom 8:1) och kommer inte heller att saknas i evigheten.

”Detta är evigt liv” sa Jesus ”att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3 – SFB).

”Framför allt skall ni veta” skriver Petrus ”att i de sista dagarna kommer det männi-skor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: ’Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.’ De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes (också) den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda” (2 Petr 3:3-7 – SFB).

MUSIK

Om du som är med mig nu, tillåter mig att ställa en fråga till dig, så skulle jag vilja veta hur du tänker dig DIN egen framtid. Du kanske inte tänker eller funderar över-huvudtaget på det. Ofta har ju, åtminstone den som är mitt i arbetslivet, tusen andra viktiga saker att tänka på – så jag klankar inte på dig på något sätt. Men jag kommer inte ifrån att det verkar som om det börjar ’dra ihop sig på trygghetsfronten’ på något sätt, eller hur man nu vill uttrycka det. Det är därför som jag vill väcka en tanke hos dig, kanske av nyfikenhet eller av någon annan anledning. Har en sådan existentiell fråga som ’livets mening’ - alltså ditt livs mening - någon relevans för dig?

Hur man vill ställa sig till den frågan beror ju dels på om man tror att livet verkligen har någon mening -mer än att det ska levas på gott och ont- och dels om livet är begränsat till en viss tid och sedan tar ett abrupt slut, eller om det fortsätter på något sätt som bara är känt för den som passerat gränsen...

Min egen mormor -salig i åminnelse- hade en gång i tiden en väggbonad ovanför sin säng. Där stod de här tänkvärda orden som jag läste många gånger:

BETÄNK:

Livets korthet – Dödens visshet

-Evighetens längd-

Tre enkla samband om människans existens i ett nötskal – men ändå viktiga för oss.

MUSIK

Evigheten och ens egen inställning till det som ligger bortom det nuvarande, är ju en fråga om vad som händer när livet är slut. I bibeln, som bland annat handlar om både livet, döden och evigheten, står det så här:

OCKSÅ EVIGHETEN HAR HAN LAGT I MÄNNISKORNAS HJÄRTAN” (Pred 3:11).

Oavsett vad man själv vet eller inte vet om livet, så företräder kristendomen uppfatt-ningen att du som människa faktiskt står i ett förhållande till Gud och till Hans Son, Jesus Kristus. Kristen tro utgår nämligen från att universum har en Skapare. Allt som existerar - himmel och jord och allt som finns och rör sig på den, är mycket noga pla-nerat och skapat in i minsta detalj, av en Skapare med en intelligens så hög och omfattande så vi kan inte förstå den eller de förutsättningar som allt vilar på, för vårt förstånd är begränsat.

Men där vårt mänskliga förstånd tar slut, där börjar den obegränsade tron sin bana…

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser” skriver Hebréerbrevets författare i det 11:e kapitlets första vers.

Saliga är de som tror, fastän de inte ser” sa Jesus till Thomas, en av lärjungarna, efter sin uppståndelse från de döda. (Joh 20:29 – SFB).

Min vän! Tag till dig Jesu ord du också – i ditt hjärtas innersta – och tro. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer