13 oktober 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Min utgångspunkt för det här tillfället är Jesu ord hos evangelisten Markus, kapitel 14 och vers 38: ”Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt.”

Eftersom jag alltid och i alla sammanhang behöver Guds Andes direkta ledning när det gäller att rätt förmedla Gudsordet så börjar jag med att be om hjälp med det.

”Gode Gud! Jag ber ur djupet av mitt hjärta om Din vägledning för mina tankar och ord, när jag nu ska försöka gå vidare och fördjupa insikten om tron på Dig, Herre. Jesus jag ber om Din styrning av mina tankar och vägledning i bibelordet, så att allt blir rätt sagt och framfört. Jag ber om Din välsignelse och kraft genom den helige Ande. Amen.”

De här orden om att ’vaka och bedja’, sa Jesus till de tre lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes som Han hade med sig i Getsemane örtagård för att be och till slut överlämna sig åt Faderns vilja inför det lidande som Han visste låg framför Honom -korsfästelsen på Golgata kors. Jag vet inte om Jesus tog med sig de 3 lärjungarna för att Han räknade med att få något ’understöd’ i sin egen bönekamp, när Han längre fram i örtagården bad i sin ensamhet. Men när Han första gången kom tillbaka för att tala med dem, visade det sig att de inte kunde hålla sig vakna utan somnade. Då sa Jesus till dem: ”Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” Han kom tillbaka ytterligare 2 gånger - men de kunde inte vaka.

MUSIK

Den här bibeltexten bär i sig ett exempel på att vi människor är svaga och inte förmår hålla ut, ens när Jesus uppmanar oss till det. Men Jesus själv höll ut och lämnade allt i Faderns händer. När man utsätts för svårigheter är det min erfarenhet att just då kommer frestelser av olika slag. Kanske frestelsen att ge upp och söka sig fram på en lättare väg, eller frestelsen att försöka lämna över uppdraget till någon annan för att slippa göra det själv, osv.

Den uppoffring man ser framför sig är kanske så stor, så man hukar sig och helst vill springa ifrån alltsammans. Vad gör man då, om man innerst inne ändå vill vara i Guds vilja med sitt liv och har bestämt sig för det?

Jesus säger: ”Vaka och bed att ni INTE KOMMER i frestelse.” Anden i oss är stark och villig till att gå Guds väg och försaka det materiella – men den fysiska kroppen (eller ’köttet’ som Jesus här talar om) är svagt, och vill helst slippa ifrån några avsteg från bekvämligheten och den invanda tillvaron, som kanske känns skön och bra.

Jesus säger inte att vi ska försöka komma ifrån frestelsen, utan att vi ska vara vakna så att vi är medvetna om faran för att frestelserna KAN komma, och bedja att vi aldrig kommer in i dem. Det kostar alltid något att gå Guds väg, därför att det är en strid mellan anden och kroppen. Det är inte så lätt att få kroppen med på andliga beslut som kan innebära slit och obehagligheter. Därför är det oerhört viktigt att i bönen bli styrkt av Gud i sin Ande, så man kan koncentrera sig på uppgiften som Gud kallat till.

MUSIK

Om du har någon erfarenhet av det som jag talar om, så vet du att det är sant det jag säger. När Gud kallar på ett sätt som är absolut omöjligt att misstolka, då är det bara för kroppen att följa med på trons väg - i Andens kraft.

Det underbara med Gud, är att Han ALLTID har stora positiva överraskningar i beredskap för den som vill lägga sitt liv i Hans hand.

Jag tänker på Salomo. Det står att Gud en natt uppenbarade sig för Salomo och sa till honom: ”Bed mig om det du vill att Jag skall ge dig.” Salomo svarade Gud: ”Du har visat min fader David stor nåd och gjort mig till kung efter honom. Låt nu, Herre och Gud, Ditt ord till min fader David visa sig vara sant, ty Du har själv gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftet på marken. Ge mig nu vishet och förstånd till att vara detta folks ledare och anförare, för vem kan annars vara domare för detta stora folk?”

Då sade Gud till Salomo: ”Eftersom du har ett sådant hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv och inte heller har bett om långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare för mitt folk, som Jag har gjort dig till kung över, därför skall du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära, sådana som varken kungarna före dig har haft eller någon kung efter dig kommer att ha” (2 Krön 1:7-12 SFB).

Sådan är vår Gud och Hans oändliga godhet. O, att du och jag kunde förstå det bättre.

MUSIK

Psalmisten skriver i psalm 119 och vers 34: ”Ge mig förstånd så att jag tar vara på Din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta.”

Det är, måste jag säga, verkligen en bön också efter mitt eget hjärtas innersta.

Nu är kunskapen om Guds frälsning visserligen inget resultat av någon mänsklig intellektuell övning eller prestation som leder till vishet och förstånd av vanligt slag. Nej, en människa kan inte nå fram till Gud genom egen ansträngning och möda, utan bara genom sitt eget hjärtas tro på Jesus.

Jesus sa själv: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.” (Joh 14:6 SFB).

Eftersom Jesus är både människa och Gud så är Han också Vägen för oss till Gud, vår FAR. Han är också Sanningen som uppfyller alla Guds löften och Livet som Han ger oss är Hans eget gudomliga liv, som Han fyller oss med i dag och i all evighet.

Min käre vän som lyssnar till mina ord. Det viktigaste råd jag kan ge dig är att du tar vara på den tid som Gud ger dig att söka Honom, lyssna till Hans röst genom den helige Ande och be om nåden att förstå Hans vilja med just ditt liv.

Ingen av oss vet hur långt vårt liv blir eller hur många dagar vi får att disponera.

Livet är en gåva från Gud och människan är av Honom skapad till odödlighet.

Visserligen kan Gud tillåta själafienden att pröva den rättfärdige, men Gud förbehåller sig själv rätten att bestämma över livet. Psalmisten skriver: ”Vårt liv varar 70 år eller 80 år, om det blir långt; och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort” (Ps 90:10 – 1917).

MUSIK

”Vaka och bed” sa Jesus. När jag tänker på de där orden så kommer Bibelns kortaste vers upp för mig. I den äldre bibelöversättningen från 1917 stod det i

1 Tess 5:17 ” Bed oavlåtligen” och i min Svenska Folkbibel, med lite modernare text står det ” Be oavbrutet” som naturligtvis är samma sak.

Apropå bön, så har jag en innerlig önskan om att få en sådan inblick i bönens värld så att jag, på ett bättre sätt, lär mig förstå bönens oerhörda betydelse. Jag anklagar mig själv för att jag inte ber tillräckligt, även om jag egentligen inte har riktigt klart för mig vad jag själv menar med ’tillräckligt’ – om det handlar om att avsätta tillräckligt med tid för bön, eller om det handlar mer om att kunna be mer ’med kraft’ som det står i Jakobs brev. Vad det än är, så har jag en känsla av att jag borde kunna be mer effektivt på något sätt.

Står det någonting i Bibeln om det här?

Ja, Jakob skriver så här:

”Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft” (Jakobs brev, kapitel 5 och vers 16, i 1917 års översättning). ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig mans bön” lyder samma text i min bibel. ”Herren är fjärran ifrån de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör Han” (Ords 15:29 – 1917). Evangelisten Johannes skriver: ”Vi vet ju, att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör Hans vilja, DÅ hör Han honom” (Joh 9:31 – 1917).

Det gemensamma i alla skriftställena är att den som ber är ’rättfärdig’ eller ’gudfruktig och gör Guds vilja’.

Om det är min rättfärdighet som saknas eller är bristfällig, så måste jag reda ut den saken och göra någonting åt det, medan tid är.

MUSIK

Vad är rättfärdighet? Såvitt jag vet finns det bara en slags ’rättfärdighet’ inför Gud, och det är den som kommer av tro på Guds Son, Jesus Kristus.

I Paulus brev till romarna står det: ” Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.” (Rom 10:4 SFB).

Alltså, genom hjärtats tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda, ÄR man rättfärdig inför Gud, och genom munnens bekännelse av Jesus som Herre blir man frälst. (Rom 10:9-10 SFB).

Detta är alltså svaret på vår fråga om vad rättfärdighet är.

Om du och jag uppfyller de kraven på Guds Rättfärdighet så ska vi - genom att gå ut på Guds löften – bli mäktiga och verksamma i vår bön – alltså ’effektiva’ bedjare.

Tron på Jesus och bekännelsen av Honom som Herre är de 2 villkor som ställs på den människa som vill få Guds öra för sina böner och därmed ÄR en effektiv bedjare.

Eftersom Jesus sa att vi skall ’vaka och be’, och Paulus skriver till församlingen i Tessalonika att vi ska ’be oavbrutet’ så måste det ju betyda -om jag har förstått det rätt- att det egentligen inte finns någonting som är mer betydelsefullt än att bedja.

Kanske borde vi ta till oss den insikten lite till mans.

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer