7 oktober 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. För det här tillfället har några bibelord från Första Konungaboken kommit upp för mig. De är hämtade från ett sammanhang i Gamla Testamentet, där kungen över Juda, Salomos son, Rehabeam, bestämt sig för att angripa Israels hus och vinna tillbaka kungadömet åt sig. Men då kom Guds ord till gudsmannen Semaja. Han sa:” Så säger Herren: Ni skall inte dra upp för att strida mot era bröder, Israels barn. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt, ty ” det som har skett har kommit från mig” (1 Kung 12:24).

För att jag ska förstå den här texten och på ett rätt sätt förmedla det som Herren vill ha sagt, vill jag börja med att be om den helige Andes vägledning.

”Gode Gud. Jag kommer inför Ditt ansikte med två tomma händer och ett förstånd som måste bli upplyst av Din Ande, om jag ska kunna förmedla någonting av värde, i enlighet med Din vilja. Tack för att Du hör min enkla bön och hjälper mig att göra det som är rätt i Dina ögon. Amen.”

När Gud kallade ut sitt egendomsfolk -Israel- ur Egyptens land, så var det för att Han lovat Abraham att hans efterkommande skulle bli talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och att avkomman skulle inta sina fienders portar.

När Abraham med sitt husfolk flyttade ner till Egypten var de 75 personer och när Herren Gud efter 430 år förde dem ut ur Egyptens land var de omkring 600.000.

Herren sade till Abraham: ”I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst”. (1 Mos 22:16-18 SFB). Många generationer senare skulle Guds löfte bli uppfyllt, genom Jesus, från Davids släkt.

MUSIK

Vid det här aktuella tillfället, som det berättas om i Första Kungaboken, hade Israels folk kommit in i Kanaans land och vi som lever nu, tusentals år senare, tycker kanske att de nu skulle vinnlägga sig om att leva i fred och ro, efter 40 år i öknen och sedan många års krig mot de olika folk som fördrevs för dem – med Guds hjälp. Men efter hand blev det i stället interna strider mellan Israels olika stammar, och de 10 norra stammarna avföll till slut från Davids hus, eftersom kung Rehabeam inte lyssnade på folkets begäran om att lätta på det tunga arbete som hans fader Salomo hade lagt på dem. Men det var Herren som ledde det så för att profetian (1 Kung 11:31) skulle gå i uppfyllelse, står det.

Bibeln är full av exempel på människor av alla de slag som inte velat lyssna på Guds röst, utan gått sina egna vägar. Följden har ibland blivit att både de själva personlig-en, deras familj, släkt och hela folket och nationen gått under, på grund av krig, sjukdomar eller på annat sätt.

Min käre vän som lyssnar nu. Förhärda inte ditt hjärta utan lyssna in Guds röst, och gå den väg som Han leder dig på. Då kommer ditt liv att bli underbart.

MUSIK

Jag vet inte vad som skulle ha hänt om kung Rehabeam i stället för att vara hård, hade varit barmhärtig mot de 10 stammarna av Davids hus. Om han hade följt de gamlas råd och lyssnat till folkets bön om lättnad i det svåra arbetet, så skulle riket antagligen inte ha blivit delat, många förödande strider hade undvikits – och den tidigare profetian antingen haft en annan karaktär eller inte uttalats alls av profeten Ahia från Silo.

Men oavsett vad man kan tycka om det oförnuftiga och obarmhärtiga i kungens beslut, så gick alltsammans ändå enligt Guds detaljerade plan. Det förstår man av Herrens ord när Han sade: ”Det som har skett har kommit från mig.”

Jag är ingen expert på judarnas historia, eller ens kunnig på det området. Långt därifrån, men en sak förstår jag, och det är att barmhärtigheten, som här kommer i dagen, har företräde inför Guds ögon, oavsett vem den riktas emot.

Detta är så viktigt så Jakobs brev framställer det i kapitel 2 och vers 13 med orden: ”Domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen” (Jak 2:13 SFB).

Hur är det med din och min barmhärtighet?

Just nu så kommer det för mig att barmhärtighet kanske inte bara är någonting som kan riktas mot någon annan person, utan också mot dig och mig själva. Likaväl som att man både kan och måste förlåta sig själv de synder och felsteg som Gud för länge sedan förlåtit, genom tron på Jesus, så måste vi sluta upp med att påminna oss alla fel och brister, och i stället vara barmhärtiga mot oss själva – som Gud är.

Annars blir vi aldrig fria i vår ande till vår invärtes människa.

MUSIK

Om vi med Guds hjälp är barmhärtiga mot oss själva, så tror jag att Han också lär oss, genom den helige Ande, att vara barmhärtiga mot våra medmänniskor. Och tror jag att du och jag kan komma dithän, att barmhärtigheten triumferar över domen, på den dagen när vi alla ska dömas och/eller belönas efter våra gärningar, oavsett om vi gjort ont eller gott?

Jag vet inte om din och min barmhärtighet då kommer att framstå i ett förklarat ljus precis, inför den enväldige domaren, när våra liv ska rannsakas, men Jesus sa:

”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig” (Matt 25:40 SFB) och ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem” (Matt 7:12 SFB).

Det där är kanske något att fundera över medan det finns tid att tänka – och even-tuellt göra någonting åt det – eller hur?

Gud är gränslöst nådig, långmodig och barmhärtig mot oss människor, som Han har skapat till sin avbild. Men det finns alltid en gräns också för Guds tålamod.

Tänk på syndafloden när Guds tid var inne för det släktet. Eller på Sodom och Gomorra som Gud bestämde sig för att förgöra, när det släktets synd var så stor att den nådde upp till himlen.

Min käre vän, det kommer en dag när nådens tid är ute och Guds tålamod är slut också för vårt släkte. När det sker vet ingen utom Gud själv, står det i Skriften.

Därför gäller det att ALLTID vara vaksam och beredd på Jesu tillkommelse.

MUSIK

Jag tror att Gud är mycket mer intresserad och involverad i allt som händer här på jorden, än vad vi kan ana, och när jag får ögonen på sådana här bibelord som det jag läste innan (från 1 Kung 12:24) att ’så säger Herren: ”Det som har skett har kommit från mig”’ – så blir jag ännu mer övertygad om det.

Visst är det svårt för oss människor att förstå. Men nu är det ju ändå så, en gång för alla, att vi inte måste förstå allting. Det räcker fullständigt, och blir över, att Gud förstår allting. Gud älskar sin skapelse och de människor Han skapat till sin avbild. Det räcker för mig. Att Hans oerhörda och för oss gränslösa kapacitet omfattar ALLT in i sin minsta detalj och att allt, också i tiden, är inplanerat mikrosekund för mikro-sekund igenom all evighet, är underbart även om det samtidigt är ofattbart – för mig.

Ska man ändå försöka sig på någon form av jämförelse, som kan bli gripbar för en mänsklig tanke, så kan man kanske jämföra en sådan mänsklig fundering om Gud, med en myra som någon ska förklara Einsteins relativitetsteori för. Alltså hans formel för sambandet mellan energi, massa och ljusets hastighet.

En sak är att myran inte skulle förstå det. En annan sak är ju frågan varför man skulle försöka förklara något för den, som den inte har någon som helst nytta av att veta.

Även om min jämförelse haltar så mycket så att den nästan inte går att tänka sig, så är nog mina små försök att förstå Gud och allt det underbara som Han står bakom, ännu mycket mer tafatta. Men allt det där hindrar ju inte att du och jag kan lova, prisa och upphöja Hans heliga namn och tacka Honom för allt – eller hur?

MUSIK

Kung David skriver i Psaltaren, i den 14:e psalmen: ’Dårarna säger i sitt hjärta: ”Det finns ingen Gud.”

Är du en dåre? Jag vet ingenting om det, men vad en människa än anser sig vara eller förstå, till exempel om Gud finns eller inte, så är det ju absolut uppenbart att INGENTING av det som du kan se med dina egna ögon eller ta på med dina egna händer, kan ha uppkommit ur intet. Det kan du väl hålla med om.

Om intet betyder NOLL och INGENTING, så är det ju omöjligt att NÅGONTING kan uppstå ur INGENTING.

Om du alltså inte tror att Gud existerar och aldrig har gjort det, så finns ju kosmos där ändå – eller hur? DET kan ju ingen neka till i alla fall. HUR det har kommit till är en annan fråga, som inte nödvändigtvis behöver ha något samband med en Gud som är skapare till alltsammans, men om DET sambandet och DEN förklaringen INTE finns, då undrar jag var det finns ett samband mellan det som du och jag kan se och hur det har kommit till ur INGENTING.

Nu ska jag tala om en viktig sanning för dig – om kristen tro.

Det står ingenstans i min bibel att du måste tro på att Gud skapade himmel och jord eller på hur den kom till eller vilken tid det tog. För mig är det naturligt att tro på det, men OM det inte är naturligt för dig, så LÅT BLI DÅ, ATT TRO PÅ DET.

Det enda bibeln lär om kristen tro och vad som är viktigt, är att du måste tro på Jesus, om ditt liv ska få en evig fortsättning i himlen. Börja med det, så kommer det andra så småningom – av sig själv.

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer