9 oktober 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Joh 11:39

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Utgångspunkten för den här stunden av vår vidare vandring på den kristna trons väg är bibelns ord av Jesus vid Lasarus grav: Jesus sa: ”Tag bort stenen!”

För att Gudsordet ska bli förmedlat på rätt sätt vill jag börja med att be om Guds ledning genom den helige Ande.

”Gode Gud! Jag ber om att Ditt ord ska få bli förkunnat i enlighet med Din vilja och ställer mig till Ditt förfogande när jag nu kommer inför Ditt ansikte. Jag ber om att Din helige Ande ska göra ordet levande så att det kan tas emot av den som vill lyssna till Dina förmaningar. Hjälp mig, Herre, att kunna förvalta Ditt ord i mitt innersta och förmedla det på det sätt som Du avsåg när Du sände ut det. Amen.”

Bibeln återger genom Johannes evangelium (kapitel 11) sammanhanget när Jesus hade fått bud från systrarna Marta och Maria om att deras bror -Jesu vän-, Lasarus, som bodde i Betania, var sjuk. Jesus var då på vandring bort från Judéen där man tidigare hade velat stena Honom. När Han fått budet om Lasarus stannade Jesus i 2 dagar till där Han var, och först på 4:e dagen -efter att Lasarus hade dött- kom Jesus tillbaka till Betania och till systrarna Maria och Marta.

MUSIK

När Marta fick höra att Jesus var i antågande, gick hon ut och mötte Honom och förebrådde Honom för att Han inte hade kommit tidigare. Hon sade: ”Herre, om Du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge Dig vad Du än ber Honom om” (Joh 11:20-22 SFB).

Martas syster Maria, som vid Jesu tidigare besök hos dem, inte hade brytt sig så mycket om de praktiska göromålen, utan suttit ner vid Jesu fötter för att lyssna till Hans ord (Luk 10:39-40 SFB) stannade nu hemma - när Marta gick iväg.

Jag vet inte, men det verkar av sammanhanget som om Marta nu, vid det här tillfället, när hon var ensam med Jesus, fick lyssna till -evangeliets kärna- i det budskap av Jesus som hon kanske missat tidigare. Jesus sa till Marta: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Marta svarade: ”Ja, Herre, jag tror att Du är Messias Guds Son, Han som skulle komma till världen.”

Marta gick och kallade på sin syster Maria och tillsammans med Jesus går de så ut till graven där Lasarus ligger. Jesus grät och var upprörd i sitt inre, kanske både över Lasarus död och systrarnas sorg, men troligen också över tvivlet hos några som stod däromkring som frågande sa: ”Kunde inte Han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lasarus dog?”

MUSIK

När de står framför klippgraven med en sten framför öppningen, säger Jesus: ”Tag bort stenen!” Marta, som fortfarande var den praktiska och jordiska, var nog lite tveksam när hon sa: ”Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen.”

Då lyfte Jesus sin blick mot himlen, bad och sa: ”Fader, jag prisar Dig för att Du hör mig. Själv vet jag att Du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att Du har sänt mig bad jag denna bön.”

Sedan ropade Jesus med hög röst: ”Lasarus, kom ut!” Då kom den döde Lasarus ut inlindad i bindlar till händer och fötter och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: ”Befria honom och låt honom gå.”

Jesus visade här att Han hade makt över döden och därför kunde uppväcka Lasarus från de döda. Det var ju ett stort under och många judar som såg vad Jesus gjorde, kom då till tro på Honom, står det (Joh 11:45 SFB). Det var nog tur att Jesus ’bara’ kallade på Lasarus, för annars hade nog hela dödsrikets alla miljoner människor kommit ut - på en gång.

Jag undrar bara varför Jesus sa till om att man skulle ta bort stenen. När Lasarus kunde komma ut, utan att man ens hade löst honom först från alla bindlar kring händer och fötter, så kunde väl inte stenen ha varit något hinder – eller hur?

MUSIK

När jag i mitt inre undrade över det här med stenen, så kom det ögonblickligen ett svar till mig. Jag är så glad och tacksam för att den helige Ande hela tiden är med och undervisar både mig och dig om de frågor som vi har. I det här fallet så blev det klart för mig att Jesus alltid utgår ifrån att det vi kan göra själva, det ska vi också göra. Det behövdes alltså inget under för att ta bort stenen – det kunde männen som stod där göra själva. Men för att uppväcka den döde Lasarus, behövdes det ett under - och det gjorde Jesus.

Jag vet inte om det har någon betydelse i sammanhanget, men när Jesus själv upp-stod från de döda, så står det hos evangelisten Matteus (Matt 28:2-6 SFB) att ”det blev en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där Han låg!”

Ängeln behövde inte rulla bort stenen för att Jesus skulle kunna uppstå och komma ut ur graven, men för att kvinnorna skulle kunna se in i graven behövdes det.

Vid ett tillfälle var jag i Israel och besökte då också den plats som heter Gordons Golgata och såg den grav som man tror var den som Jesus låg i.

Om jag minns rätt så var den stora stenen som täckt ingången till graven i klippan omkring 2 meter tvärs över, och alldeles rund – till formen som en jättestor kvarnsten. I berget fanns det också en ränna uthuggen, som stenen kunde rullas i. Det var alltså ingen omöjlighet för några starka karlar att rulla undan den, men för de båda kvinnorna som kom till graven i gryningen hade det varit omöjligt.

MUSIK

Om du och jag vill öppna oss för Jesus, så måste vi börja med att ’ta bort stenen’ ur våra hjärtan – det vill säga vår otro. Om det finns otro hos oss så är det den synd som hindrar Jesus från att komma in. Jesus säger: ”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig” (Upp 3:20 SFB).

Min käre vän, Jesus står och knackar på ditt hjärtas dörr, för Han vill rädda ditt liv.

Men stenen måste bort först – och det kan du bara göra själv, eftersom nyckeln sitter på insidan. När du hör Jesu röst och i tro öppnar dörren för Honom, då börjar ett nytt liv för dig.

Vi måste alltid ta det första steget i tro själva, för att Guds rättfärdighet ska kunna komma oss till del. Skriften (Rom 10:9-10 SFB) säger att hjärtats tro leder till rättfärdighet, och bekännelsen av Jesus som Herre leder till frälsning.

Det är alltså hjärtats tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda som gör dig rättfärdig inför Gud och genom munnens bekännelse av Jesus som din Herre, blir du frälst och räddad för evigheten, eftersom Jesus har övervunnit döden.

Guds allmakt är så oerhörd så Han håller noga reda på varenda människa och hennes val av herre i sitt liv. Det är omöjligt för oss människor att förstå Guds kärlek och makt. Men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå – Han begär bara att vi ska tro på den frälsning som Han har berett för alla som vill tro på Jesus, Frälsaren.

MUSIK

Jesus är Guds största erbjudande -av nåd- till mänskligheten.

I sin oerhörda generositet mot de människor som Han har skapat till sin avbild, har Han förlåtit dem alla deras synder, när Han lät straffet drabba Honom själv i Jesus Kristus.

Varför gjorde Gud så? Jo, därför att de fasansfulla följderna av att INTE tro på Jesus är en evighet i eldsjön som bibeln talar om. (Upp 20:10, 14-15 SFB). Guds dom och vrede över synden får där sitt utlopp, men det är en plats som aldrig varit avsedd för människorna utan för djävulen och hans fallna änglar och demoner.

Den som tror på Jesus och bekänner Honom som sin Herre, behöver aldrig vara rädd för att hamna i någon eldsjö, utan får i stället tillbringa sin evighet i Guds himmel och i det paradis som Han har berett.

Varför rusar inte alla människor till Jesus åtminstone för att kolla om det som jag har sagt nu är sant eller inte? Ja, det kan man undra. Antagligen därför att de inte vill tro varken på Gud eller på den möjlighet till räddning som Han erbjuder alla människor. De vill inte heller tro på att man kan få ett evigt liv i Guds himmel gratis, utan någon egen prestation.

Det här med Guds Nåd är svårt för många.

Nåd är ju nånting som man får utan egen godhet eller annan prestation, och det blir på något sätt ’för mycket’ för många människor. De tycker att man ’måste’ prestera någonting först, för att göra sig förtjänt av Guds hjälp och frälsning. Men Gud har själv bestämt att ingen människa ska kunna berömma sig av att genom sin egen godhet eller någon annan prestation ha nått fram till Gud. Det finns bara en väg dit och den går genom tron på Jesus. Det var ju därför Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6).

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer