8 oktober 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Min utgångspunkt för det här tillfället är hämtat från bibelns blad och evangelisten Johannes (Joh 6:27) där Jesus bl.a. talar om att Han är livets bröd, och sa till folket som följde Honom: ”Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen skall ge er.” För att nu allt ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig, så vill jag börja med att be Gud om hjälp och vägledning, så att Hans tankar och inte mina, får komma fram och bli till välsignelse och hjälp för dig som lyssnar eller läser.

”Gode Gud. Jag kommer inför Ditt ansikte med två tomma händer, ett öppet sinne och ett lyhört öra. Jag vill om möjligt vara en kanal för Dig, som är så ren och öppen så Du kan använda den för att Ditt budskap ska bli förmedlat på ett rätt och riktigt sätt. Vägled och styr mina tankar Herre. Tack för att Du hör min enkla bön. Amen.”

När Jesus gick omkring och hjälpte människor, så var det mycket folk som följde Honom, därför att de såg de tecken som Han gjorde med de sjuka, står det.

När Jesus hade gjort det under som mättade omkring 5000 män genom att välsigna 5 kornbröd och 2 fiskar (Joh 6:11) så fortsatte folket att följa Honom och söka Hans närhet, INTE för det under som de hade sett, utan för den mat som de hade fått och blivit mätta. Kanske tänkte de att det var ett enkelt och bra sätt – att slippa baka bröd eller arbeta för brödfödan i framtiden, om de höll sig nära Jesus. Det var nog därför Jesus uppmanade dem att arbeta för den mat som varar och ger evigt liv, och inte tänka på den mat som tar slut.

Det här är inget ovanligt – att människor gärna tar till sig de ’förmåner’ som det kan betyda att vandra i Guds närhet på olika sätt, men egentligen inte är så intresserade av varken undret i sig själv eller av Människosonen – som gjorde det.

MUSIK

Hur är det med dig och mig? Är vi mer intresserade av den hjälp och välsignelse som Herren Jesus kan ge oss, än av Honom själv? Ja, det är en närgången fråga som vi kanske borde fundera över lite till mans.

Jag har också funderat lite över bibelöversättningen (både i SFB och Bibel 2000). Enligt texten (Joh 6:27) så säger Jesus: ’ Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen skall ge er.”’

Översättningen från 1917 har ungefär samma lydelse. Och till sist ”Handbok för Livet” -som utgår från bibeltexterna i den Levande Bibeln- uttrycker det så här: ” Tänk inte bara på det som ni behöver för det dagliga livet. Nej , använd era krafter till att söka det eviga livet som jag, Människosonen, KAN ge er. För Gud, Fadern, har sänt mig för just detta syfte.”

Man skulle kanske enkelt kunna sammanfatta de olika texterna med orden ’arbeta inte bara för den mat som tar slut utan sök Människosonen - det eviga livets bröd.’

MUSIK

Vad är då ’livets bröd’ som Jesus uppmanar oss att söka efter?

När Jesus frestades av djävulen i öknen och fastade under 40 dygn, så sa djävulen till Honom (Matt 4:3-4): ”Är Du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.”

Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd” (’utan av allt som utgår från Herrens mun’ 5 Mos 8:3).

Jesus syftade antagligen då på det ’manna’ från Gud, som Israels folk fick i öknen varje morgon under 40 år - och som ingen tidigare kände till (2 Mos 16:12). Men det finns också en andlig infallsvinkel på den här frågan. Ett exempel är Jesu ord till lärjungarna, efter sin vilostund vid Jakobs brunn utanför staden Sykar i Samarien. Lärjungarna hade ju gått in i staden för att köpa mat, och när de kommer tillbaka och uppmanar Jesus att äta, så säger Han: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till. Min mat är att göra Hans vilja som har sänt mig och att fullborda Hans verk” (Joh 4:32, 34 SFB).

Den andliga ’näring’ som Jesus här talar om får vi inte bara genom bön och bibel-läsning, utan också genom att göra Guds vilja när vi deltar i arbetet med att evange-lisera och hjälpa till att genomföra Guds frälsningsplan, som ju går ut på att alla människor -om möjligt- ska bli frälsta och räddade undan synd, dom och evig död.

I det arbetet kan vi bli delaktiga av det andliga brödet, Guds bröd -Jesus, Guds Son- som kommer ner från himlen och ger världen liv.

Vi kan alltså få andlig näring inte bara genom att ta emot från Gud, utan också genom att ge ut av det vi fått av Honom. Kanske är det någonting som vi borde tänka mer på, eftersom vi också är arvtagare till det förbund som Gud slöt med Israels folk, när Han sade till Abraham: ”I din avkomma (eller säd) skall alla folk på jorden välsignas” (Apg 3:25 SFB).

MUSIK

Aposteln Paulus talar i sitt brev till efesierna om Kristi hemlighet, som ”innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom Hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte” (Ef 3:4-6 SFB).

I sitt andra brev till hednaförsamlingen i Tessalonika skriver Paulus: ”Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet” (2 Tess 2:14 SFB).

Slutligen skriver Paulus till korintierna i samband med nattvarden: ”Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd” (1 Kor 10:16-17 SFB).

”Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen skall ge er.”

Din och min strävan ska alltså inte, i första hand, gå ut på att skaffa oss varken bröd eller några andra materiella tillgångar, utan den andliga mat som ger evigt liv.

Därför säger Jesus i sin bergspredikan: ”Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matt 6:33 SFB).

MUSIK

Tänk om du och jag -trots att vi är enkla och praktiska jordevarelser- skulle ta till oss Jesu uppmaning på allvar, och gå ut på Hans löfte om att söka Guds rike först och sedan se vad som händer. I stället för att göra det som kanske är vanligare, arbeta och slita halvt ihjäl oss först, för att skaffa allt det vi tycker att vi behöver i materiell väg, och sedan -om och när vi får tid- söka Guds rike.

Om det är så du gör, så är det ju inte underligt om du sliter ut dig – eller hur? Varför är det så svårt att följa Jesu råd? Han vet ju bättre än någon av oss hur livet ska levas. Han var ju själv med när människosläktet skapade av stoft. Så om inte Han vet hur det gick till och vilka förutsättningar och begränsningar den mänskliga naturen skapades med, vem vet det då?

Varför tro vi människor alltid att vi vet bäst? Kan vi aldrig lära oss att krukmakaren vet mer om leret och kärlet än krukan själv. Om det är vår stolthet som är i vägen, så låt oss i så fall först arbeta med att få bort den, i stället för att alltid försöka själva på alla andra sätt, till dess att vi är fullständigt utmattade och då -kanske- i vår totala hjälp-löshet, till sist söka Guds rike och Hans rättfärdighet.

MUSIK

Hela bibeln är full av Guds råd till oss människor om hur vi ska leva, för att allting ska bli så bra som möjligt.

Det är ju därför som en av översättningarna -en parafras- heter ”Handbok för Livet”.

Det är Han, Livets Furste och Vägvisaren till Livet, som kallade sig själv Människo-sonen som är den ende sanne vägvisaren i allt. Därför sa Han också om sig själv: ”Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6 SFB).

När Predikaren hade gjort allt som stod i hans makt för att förstå livet och Guds vägar med det, så skrev han följande: ”Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll Hans bud, det hör alla människor till.” (Pred 12:13 SFB).

När han sade det där, hade han ägnat hela sitt liv åt att försöka förstå hur livet var skapat, och hur det fungerade, men kom aldrig till någon annan slutsats än att ’allt är förgängligt’ och det enda som till sist betyder någonting är att Frukta Gud och hålla Hans bud.

Till sist ska jag läsa en psalm för dig. De 150 psalmerna i bibeln har skapats av många olika författare under nästan 1000 år, men den här -med nummer 139- har skrivits av kung David.

”Herre, Du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet Du det, Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar Du det, med alla mina vägar är Du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet Du Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i Din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den” (Ps 139:1-6 SFB). Detta var de sex första verserna. De resterande underbara verserna kan du läsa själv.

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer