8 maj 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Apg 12:5

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från den bibelbok som heter Apostlagärningarna ska jag lyfta fram en vers som jag funderat på. Men innan jag fördjupar mig inom det området, vill jag be om Guds Andes direkta vägledning och styrning så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag tackar dig, du som vet allt om alla verkligheter, både andliga och timliga. Jag tackar dig för att du bryr dig om en sådan som jag, som du vet behöver all hjälp och allt stöd om det ska bli ett innehåll i den här andakten som rätt förmedlat blir till välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen.”

Bibelversen från Apg 12:5 handlar om församlingens bön. Uthålligt (och ’endräktigt’ som det står i 1917 års översättning) bad de till Gud för Petrus, som hade blivit fängslad av kung Herodes. Kungen lät också sätta ut 4 vaktavdelningar om vardera 4 man, med order att bevaka Petrus. Det här skedde under ’det osyrade brödets högtid’ och efter påskhelgen tänkte Herodes ställa honom inför folket. Antagligen gjorde han det för att han ville få sympati från de judar som var motståndare till Jesus och till ”den vägen” som man kallade förkunnelsen. Folket menade att ”den vägen” var en avvikelse från Mose lag, som de ju hade blivit uppmanade att följa hela sitt liv. Att någon kunde bli rättfärdig och få ett evigt liv genom tron på Jesus, och inte bara genom att följa Mose lag, var därför obegripligt för dem, trots att både texterna i lagen och profeterna (bl. a. Jes 7:14) under århundraden visat fram mot en Frälsare som skulle komma. Men man ville inte tro, kanske mest för att Jesus (Immanuel) -deras Messias- inte kom på det sätt som man hade förväntat sig.

MUSIK

Judarna förväntade sig att deras Messias skulle komma som en stark härförare och rädda dem från den romerska ockupationsmakten, som gjorde livet surt för dem. Nu kom han som ett litet barn, fött av en jungfru och uppväxt som son till Josef, en enkel snickare i Nasaret… Det kunde väl ändå inte vara rätt och riktigt…

Ja, sådana tankar fanns nog hos de flesta judar, både vanliga människor och bland dem som man egentligen kunde begära mycket mer av, alltså de som var kunniga i skrifterna - fariséer, laglärda och präster - till och med översteprästerna.

Varför hade det blivit så här då?

Jo, det var därför att judarna hade förhärdat sig mot Gud under långa tider. Mycket av det låg nu visserligen långt tillbaka i släktleden, men Gud glömmer inte. Därför hade han förstockat deras sinnen så att de inte kunde förstå vad som hände nu, trots att de både hörde och såg vad som hände mitt framför deras ögon.

Gud hade inte alls glömt sitt folk, eller de löften om framtiden som han gett Abraham. Men Gud hade mycket större planer än att bara rädda judarna - hans egendomsfolk - därför lät han saker och ting ha sin gång, men ändå under hans fullständiga kontroll.

MUSIK

Varför håller jag på att tala om judarna och deras öden?

Jo, det gör jag därför att vi i vår tid – nu tusentals år senare – inte är ett dugg bättre när det gäller att tro på Guds sanning som han låter predikas för den som vill lyssna.

Jag sa innan att judarna satte sig på tvären och inte ville tro därför att deras Frälsare, Jesus Kristus, inte kom som de hade förväntat sig och som de blivit undervisade om.

Hur är det med dig som lyssnar nu?

Förväntar du dig att Jesus ska komma – och i så fall hur? Har du förstått bibelns bud-skap att frälsning från synd i namnet Jesus berör alla människor. Har du förstått förut- sägelserna -profetiorna- i bibeln, om hur framtiden kommer att bli?

Kanske du säger till dig själv att det där är du inte alls intresserad av. Men tänk OM det nu skulle vara så, att framtidens händelser berör ditt eget liv på något sätt, så borde du väl ändå BÖRJA fundera över OM du kan få reda på någonting om det som ska ske – eller hur? När det väl börjar ske är det ju försent att förbereda sig…

Ja, kanske var det ungefär likadant på Jesu tid, när Israels folk undrade om han var den store Profeten som skulle komma, eller om man skulle vänta på någon annan.

Om du börjar med att fråga dig själv hur Jesus som levde för över 2000 år sedan kan ha något med ditt liv att göra, så är det ju en början åtminstone. Och då betyder det att du borde försöka sätta dig in i vem Jesus var och varför det är viktigt att känna till.

Du får givetvis läsa bibeln hur du vill, men jag rekommenderar dig för enkelhetens skull, att du börjar med att läsa Evangeliet enligt Markus, som är den första samlade berättelsen i bibeln om Jesus, hans liv och verksamhet.

MUSIK

Har du ingen bibel så skaffa dig en. Köp en eller låna en på något bibliotek. Det finns några olika översättningar, med i stort sett samma innehåll. Det viktiga är att välja en som har ett modernt språk som du kan förstå. Köper du en ny bibel, så kan du välja till exempel den som gavs ut år 2000 av den statliga Bibelkommisionen. Den heter Bibel 2000 och är enligt uppgift den första översättningen av Gamla Testamentet direkt från den hebreiska grundtexten till svenska språket. Nya Testamentet har aldrig varit skriven på hebreiska, utan där är det den grekiska grundtexten som gäller.

Det finns också en icke-statlig översättning som heter Svenska Folkbibeln och gavs ut 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln. Den är mer trogen mot den tidigare äldre översättningen från 1917. Välj inte någon äldre översättning för den är svårare att förstå eftersom det svenska språket förändras. Vilken du än väljer – vänta inte!

Tillbaka till bibelboken som heter Apostlagärningarna med Petrus i fängelset för sin tros och förkunnelses skull – och med församlingen i ihärdig bön till Gud för honom.

Kung Herodes tänkte ju avrätta Petrus, men församlingens böner för honom föränd-rade hela situationen. Det kan du själv läsa om i det 12:e kapitlet.

När Petrus blivit räddad ut ur fängelset genom en Guds ängel, trots att 16 soldater vaktade honom där han låg fastkedjad mellan två av dem, sa han: ”Nu vet jag verk-ligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig” (Apg 12:11- SFB). Sedan lämnade han Jerusalem.

MUSIK

Om du läser din bibel så ser du att det finns många exempel på att bön förändrar människors inställning och händelsernas utveckling. Därför finns det all anledning till att be ofta och med övertygelse i sitt hjärtas innersta om att Gud hör bön.

I början av det 12:e kapitlet i Apostlagärningarna som jag har citerat ur, står det att kung Herodes lät avrätta Jakob med svärd. Jakob var ledare för den kristna försam-lingen i Jerusalem och bror till Jesus och Johannes, han som senare blev landsför-visad till ön Patmos – som du kan läsa om i bibelns sista bok – Uppenbarelseboken.

Petrus var ju först och främst den ’klippa’ som Jesus skulle bygga sin församling på, men han var också en ledande församlingsherde och en hoppets apostel.

Du och jag kan ju fråga oss varför Jakob fick dö, medan Petrus, som vi läste om, fick leva genom ett Guds under och sedan bl.a. gjorde en del missionsresor till länderna vid Medelhavet. Hans sista resa slutade enligt kyrkohistorien i Rom i där han fick lida martyrdöden och blev korsfäst med huvudet nedåt. Evangeliets väg upp genom vårt Europa hade börjat och skulle många år senare nå oss också, här uppe i Norden.

Varför Petrus fick leva lite längre än en del av de andra apostlarna, vet jag inte.

Livet är fullt av svåra frågor, som vi kanske aldrig får svar på. En del av oss får leva i många år och andra får bara en kortare livstid.

Några får vara friska i hela sitt liv och dör kanske vid närmare 100 års ålder av ren ålderdomssvaghet, medan andra får kämpa med olika sjukdomar och får åka ut och in på sjukhus och kliniker under hela sitt liv.

Alla vet vi ATT det är så, men inte VARFÖR. Vi har helt enkelt inte svaren på livets gåtor till exempel om sjukdom, lidande och död, eftersom vi saknar Guds insikt om allt som sker. Gud har ju valt att låta ondskan få frihet att verka under en viss begrän-sad tid, under hans kontroll, men en dag ska allt ont vara utrotat. Vi får ge oss till tåls med det och under tiden får vi vara förvissade om att han hjälper oss så att det lidande som vi måste gå igenom för hans skull dels stärker oss och dels ärar honom.

MUSIK

Det står att församlingen bad ivrigt, ihärdigt och uthålligt för Petrus. Jag känner inte till om de verkligen kunde föreställa sig att han skulle kunna bli så mirakulöst räddad, som bibeltexten ger oss insikt om, men när bön bedes med kraft så når den himlen, och då händer de mest oväntade saker. För Gud och hans änglar finns inga gränser.

”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön” står det (Jak 5:16).

Om det blir en ännu större verkan eller mäktighet därför att det är flera, eller många, som ber uthålligt tillsammans, vet jag inte. Det enda jag känner till är det Jesus lovar genom sina ord i Matteus evangelium, där han säger: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20 – SFB).

När det däremot gäller frågan om uthålligheten i bönen så frågar Jesus i samman-hanget med änkan och den orättfärdige domaren så här:

”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt.

Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?”

(Luk 18:7-8). Jag antar att Jesus med orden ’en sådan tro’ menade en sådan uthållig tro som inte ger upp. ”Be och ni skall få” sa Jesus (Luk 11:9). Håll ut! Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer