23 mars 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Detta är evigt liv att de känner dig… (Joh 17:3)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Får, som vi kan se ibland i sommarhagarna, har ingen orienteringsförmåga har jag hört. Jag är ingen expert på får, så därför måste jag lita på dem som vet bättre än jag. I min bibel står det en del om får. Dels så var det ju en vanlig företeelse på den judiska landsbygden på den tiden, det var deras viktigaste husdjur, och dels så hämtar Jesus en del bilder eller liknelser just ‘från fårens värld’ - om man får säga så. Men innan jag går vidare på den kristna trons väg, så ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande, han som vet hur du och jag har det och vilken hjälp vi behöver just nu.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en innerlig bön och önskan om vägledning i ditt ord, dels så att jag själv lär mig förstå det, och dels så att jag med din Andes hjälp kan förmedla det budskap vidare som du vill ha framfört till lyssnarna. Amen.”

Jesus talar ju om herdarna och säger att Han själv är Den Gode Herden och att ”Den gode herden ger sitt liv för fåren” (Joh 10:11 – SFB).
Jesus säger att fåren följer herden, för de känner hans röst (Joh 10:4). ”Jag känner mina får och mina får känner mig,” säger Jesus vidare. ”Såsom Fadern känner mig och såsom jag känner Fadern; och jag ger mitt liv för fåren” (Joh 10:14-15)
”Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader, som har gett mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett” (Joh 10:28-30 – 1917).

MUSIK

Fåren följer herden, för de känner igen hans röst, sa Jesus.

Det leder mig in på tanken att om du och jag vill följa Jesus, så måste vi lära oss att känna igen hans röst. Och för att känna igen någons röst så gäller det att vara lyhörd - eller hur?
Det finns ju så många ’röster’ i tiden, som pockar på vårt intresse, och ibland orkar man knappt lyssna på dem. Ännu mindre sätta sig in i vad de vill eller har för budskap. Ja, så är det för oss alla... men tänk om man då avskärmar sig så att man inte ens lyssnar på det som är livs-viktigt.

Finns det då något livsviktigt budskap?

Ja, det finns åtminstone ett, som jag är absolut säker på - och det är frågan om var du ska tillbringa Din evighet. Min evighet får jag ansvara för själv, men Din eviga tillvaro är din egen sak att avgöra, med din egen fria vilja. Har du tänkt på det?

Var har DU tänkt dig att tillbringa din evighet?

Kanske börjar Du med att fråga Dig om det överhuvudtaget finns någon evighet, alltså något liv efter det här livet, som vanligen tar slut vid 70 eller 80 års ålder för de flesta, även om några blir äldre - och andra tyvärr dör i yngre år. Några lämnar också jordelivet innan det börjat eller strax därefter.

MUSIK

Men hur kort eller långt vårt liv än blir, så har vi samma fråga allesamman, så fort vi blivit så gamla att vi förstår och förmår att ta en självständig ställning till den livsviktiga frågan om var vi vill tillbringa vår egen evighet.
När det gäller frågan om evigheten existerar överhuvudtaget, så har jag ingen detalj-kunskap framför alla andra människor, men om det inte skulle existera en evighet - alltså en tid efter det att din och min kropp myllats ner i jorden - varför talas det då så mycket om den i bibeln?

Om vi haft någon tillvaro innan vi föddes in i vår jordiska kropp (alltså en s.k. pre-existens som en del människor talar om) vet jag ingenting om, men jag tror inte det, med tanke på vad David säger om Herren Gud i den 139:e psalmen - vers 16: ”Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit.” 

När det sedan gäller livet EFTER detta - alltså det eviga livet - så säger Jesus i Johannes evangelium och det 17:e kapitlet: ”Detta är evigt liv att de känner Dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus" (Joh 17:3).

När det gäller att vara lyhörd och känna herdens röst, så tänker jag bl.a. på den unge Samuel, som lämnades av sin mamma Hanna, till tjänst åt prästen Eli i templet. Så småningom lärde sig Samuel att känna igen Guds röst när Han kallade på honom under nattens timmar (1 Sam. 3:4-10).
Och när Samuel lärt sig att lyssna in Guds röst, så fick han, fastän han ännu var en ung pojke, bli en budbärare -en profet- åt Gud själv, och så småningom inför hela Israels folk. Trots att Herrens ord och profetsyner, var sällsynta på den tiden så fortsatte Herren Gud att uppenbara sig för Samuel i templet i Silo.

MUSIK

Tänk vad mycket som jag tror att du och jag skulle få vara med om, om vi bara lärde oss att vara lyhörda och lyssna till den där inre rösten, som manar till vaksamhet och som alltid vill leda oss på rätta vägar, till hjälp både för oss själva och för våra med-människor.
Glöm aldrig att Gud är stor i mildhet och barmhärtighet. Hans tankar för dig är så mycket högre än dina egna tankar som himlen är över jorden. Och Guds tankar är fridens tankar och inte ofärdens, ”till att ge er en framtid och ett hopp” (Jer 29:11).

Jesus letar efter sina vilsegångna får... alltså efter de människor som en gång varit i Hans närhet, men som av någon anledning kommit vilse på livets hav. Och Han, Herren Gud, håller väl reda på dem... Han är allvetande och närvarande överallt.

Konung David skriver så underbart i den 139:e psalmen:
”Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, se så känner du Herre det till fullo. DU OMSLUTER MIG PÅ ALLA SIDOR OCH HÅLLER MIG I DIN HAND.
En sådan kunskap är mig alltför underbar; den är mig för hög, jag kan icke begripa den.”

MUSIK

Jag fortsätter och läser några verser till ur den 139:e psalmen för dig:

”Vart ska jag gå för Din Ande, och vart ska jag fly för Ditt ansikte? Fore jag upp till himmelen, så är Du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är Du också där.
Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där Din hand leda mig och Din högra hand fatta mig. Och om jag sa: Mörker må betäcka mig och ljuset bli natt omkring mig, då skulle själva mörkret icke vara mörkt för Dig, natten skulle lysa såsom dagen; ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.”

Vad säger detta dig och mig? Jo, det säger oss att vi aldrig, på något sätt, kan komma undan, eller gömma oss för Gud, Den Allsmäktige. Det har ingenting med tron på Gud att göra... Han ser dig ändå, helt oavsett om du tror på Honom eller inte.
Han älskade nämligen dig långt innan du ens visste om att Gud fanns till, eller hur du skulle bära dig åt för att söka Honom.

Sanningen är att den enda vägvisning som du någonsin kan få, när det gäller att nå fram till det eviga livet, den finns i Jesus.
Hur kan det komma sig... säger du kanske ... att just Jesus skulle vara den rätta vägen? Ja, det kan jag faktiskt inte svara på, men Gud har bestämt att det är så. Det enda sättet som du kan förvissa dig om att det är sant som jag säger, är att pröva vägen själv. Börja gå på den och se att den håller.

MUSIK

Du har kanske prövat andra vägar? Varför inte pröva Guds väg? Gud är så stor, så Han låter sig gärna prövas av undrande och frågande människohjärtan. Det enda vilkoret är att du är uppriktig i ditt sökande och söker på trons väg... och den vägen heter JESUS KRISTUS.
Jag ska låta mig finna av den som söker mig, säger Herren Gud i bibeln.
”Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Knacka på och dörren ska öppnas” (Matt 7:7).

DET ÄR DÄRFÖR JAG SÄGER TILL DIG ATT JESUS ÄR SVARET PÅ DITT LIVS SÖKANDE EFTER MENING !

Om du vill ha hjälp och vägledning i ditt liv -varje dag- så kan du få det. Redan här på jorden får du alltså hjälp varje dag. Gud har sänt en särskild HJÄLPARE till alla som i tro tar emot Jesus Kristus i sitt hjärta. Du kan själv läsa om det i den bibelbok som heter Apostlagärningarna - kapitel 2. Jesus kommer sedan -genom den Helige Ande- att vara med dig alla dagar och hjälpa dig tills du drar din sista suck, och går över gränsen från det här jordelivet till det eviga livet i Guds himmel och får vara i hans gemenskap för alltid.

Knäpp dina händer och bed: ”Jesus, jag vill att du ska komma in i mitt hjärta och bli Herre i mitt liv. Förlåt mig mina synder och hjälp mig att leva rätt inför dig. Amen.”
Det är allt! Gud välsigne dig att ta det enkla steget!

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3).

MUSIK

Veckans andakter, v 51

 • måndag 17 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Enligt Guds Ord i bibeln finns det två villkor för att du som lyssnar nu ska kunna få kontakt med den ende Guden som de kristna talar om. Du måste tro att Han finns till och du måste tro på Jesus, Guds Son. Det är Guds väg till gemenskap med... Läs mer

 • tisdag 18 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det Jesu ord i Matt 9:12 som har dragit till sig mitt intresse. Det kan ju verka självklart att det är de sjuka som behöver läkare och inte de friska, men det behövdes tydligen en sådan förklaring när fariséerna undrade... Läs mer

 • onsdag 19 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Hebr 1:12 kommit upp för mig. Den handlar om Jesus, Guds Son, och att hos honom finns det ingen förändring, utan han är densamme Ä full av nåd och sanning mot den som söker honom. Men innan jag går... Läs mer

 • torsdag 20 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom Jesu ord till kvinnan som greps ,på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott upp för mig. Det är evangelisten Johannes som återger sammanhanget i sitt 8:e kapitel och den 11:e versen. Men innan jag går vidare ska jag... Läs mer

 • fredag 21 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag vill jag börja med bibel-orden från Matteus evangelium och det 16:e kapitlets 26:e vers. De handlar om din själs ofattbart stora värde i Guds ögon. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp för att förstå bibelordet på rätt sätt så att... Läs mer

 • lördag 22 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den första text som kommer upp för mig inför den här stunden är den man kallar för "den gyllene regeln" som du hittar i Matt 7:12 och som innebär att ,allt vad du vill att människorna skall göra dig, det skall du också göra dem. Det är lagen och... Läs mer

 • söndag 23 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus försökte aldrig stryka folk medhårs för att de skulle bli positiva eller vänligt inställda till evangeliet. Nej, i det fallet gällde det alltid ,Allt eller Intet, och jag tänker särskilt på hur Jesus varnade folket för fariséerna och de... Läs mer