23 mars 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Detta är evigt liv att de känner dig… (Joh 17:3)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Får, som vi kan se ibland i sommarhagarna, har ingen orienteringsförmåga har jag hört. Jag är ingen expert på får, så därför måste jag lita på dem som vet bättre än jag. I min bibel står det en del om får. Dels så var det ju en vanlig företeelse på den judiska landsbygden på den tiden, det var deras viktigaste husdjur, och dels så hämtar Jesus en del bilder eller liknelser just ‘från fårens värld’ - om man får säga så. Men innan jag går vidare på den kristna trons väg, så ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande, han som vet hur du och jag har det och vilken hjälp vi behöver just nu.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en innerlig bön och önskan om vägledning i ditt ord, dels så att jag själv lär mig förstå det, och dels så att jag med din Andes hjälp kan förmedla det budskap vidare som du vill ha framfört till lyssnarna. Amen.”

Jesus talar ju om herdarna och säger att Han själv är Den Gode Herden och att ”Den gode herden ger sitt liv för fåren” (Joh 10:11 – SFB).
Jesus säger att fåren följer herden, för de känner hans röst (Joh 10:4). ”Jag känner mina får och mina får känner mig,” säger Jesus vidare. ”Såsom Fadern känner mig och såsom jag känner Fadern; och jag ger mitt liv för fåren” (Joh 10:14-15)
”Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader, som har gett mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett” (Joh 10:28-30 – 1917).

MUSIK

Fåren följer herden, för de känner igen hans röst, sa Jesus.

Det leder mig in på tanken att om du och jag vill följa Jesus, så måste vi lära oss att känna igen hans röst. Och för att känna igen någons röst så gäller det att vara lyhörd - eller hur?
Det finns ju så många ’röster’ i tiden, som pockar på vårt intresse, och ibland orkar man knappt lyssna på dem. Ännu mindre sätta sig in i vad de vill eller har för budskap. Ja, så är det för oss alla... men tänk om man då avskärmar sig så att man inte ens lyssnar på det som är livs-viktigt.

Finns det då något livsviktigt budskap?

Ja, det finns åtminstone ett, som jag är absolut säker på - och det är frågan om var du ska tillbringa Din evighet. Min evighet får jag ansvara för själv, men Din eviga tillvaro är din egen sak att avgöra, med din egen fria vilja. Har du tänkt på det?

Var har DU tänkt dig att tillbringa din evighet?

Kanske börjar Du med att fråga Dig om det överhuvudtaget finns någon evighet, alltså något liv efter det här livet, som vanligen tar slut vid 70 eller 80 års ålder för de flesta, även om några blir äldre - och andra tyvärr dör i yngre år. Några lämnar också jordelivet innan det börjat eller strax därefter.

MUSIK

Men hur kort eller långt vårt liv än blir, så har vi samma fråga allesamman, så fort vi blivit så gamla att vi förstår och förmår att ta en självständig ställning till den livsviktiga frågan om var vi vill tillbringa vår egen evighet.
När det gäller frågan om evigheten existerar överhuvudtaget, så har jag ingen detalj-kunskap framför alla andra människor, men om det inte skulle existera en evighet - alltså en tid efter det att din och min kropp myllats ner i jorden - varför talas det då så mycket om den i bibeln?

Om vi haft någon tillvaro innan vi föddes in i vår jordiska kropp (alltså en s.k. pre-existens som en del människor talar om) vet jag ingenting om, men jag tror inte det, med tanke på vad David säger om Herren Gud i den 139:e psalmen - vers 16: ”Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit.” 

När det sedan gäller livet EFTER detta - alltså det eviga livet - så säger Jesus i Johannes evangelium och det 17:e kapitlet: ”Detta är evigt liv att de känner Dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus" (Joh 17:3).

När det gäller att vara lyhörd och känna herdens röst, så tänker jag bl.a. på den unge Samuel, som lämnades av sin mamma Hanna, till tjänst åt prästen Eli i templet. Så småningom lärde sig Samuel att känna igen Guds röst när Han kallade på honom under nattens timmar (1 Sam. 3:4-10).
Och när Samuel lärt sig att lyssna in Guds röst, så fick han, fastän han ännu var en ung pojke, bli en budbärare -en profet- åt Gud själv, och så småningom inför hela Israels folk. Trots att Herrens ord och profetsyner, var sällsynta på den tiden så fortsatte Herren Gud att uppenbara sig för Samuel i templet i Silo.

MUSIK

Tänk vad mycket som jag tror att du och jag skulle få vara med om, om vi bara lärde oss att vara lyhörda och lyssna till den där inre rösten, som manar till vaksamhet och som alltid vill leda oss på rätta vägar, till hjälp både för oss själva och för våra med-människor.
Glöm aldrig att Gud är stor i mildhet och barmhärtighet. Hans tankar för dig är så mycket högre än dina egna tankar som himlen är över jorden. Och Guds tankar är fridens tankar och inte ofärdens, ”till att ge er en framtid och ett hopp” (Jer 29:11).

Jesus letar efter sina vilsegångna får... alltså efter de människor som en gång varit i Hans närhet, men som av någon anledning kommit vilse på livets hav. Och Han, Herren Gud, håller väl reda på dem... Han är allvetande och närvarande överallt.

Konung David skriver så underbart i den 139:e psalmen:
”Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, se så känner du Herre det till fullo. DU OMSLUTER MIG PÅ ALLA SIDOR OCH HÅLLER MIG I DIN HAND.
En sådan kunskap är mig alltför underbar; den är mig för hög, jag kan icke begripa den.”

MUSIK

Jag fortsätter och läser några verser till ur den 139:e psalmen för dig:

”Vart ska jag gå för Din Ande, och vart ska jag fly för Ditt ansikte? Fore jag upp till himmelen, så är Du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är Du också där.
Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där Din hand leda mig och Din högra hand fatta mig. Och om jag sa: Mörker må betäcka mig och ljuset bli natt omkring mig, då skulle själva mörkret icke vara mörkt för Dig, natten skulle lysa såsom dagen; ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.”

Vad säger detta dig och mig? Jo, det säger oss att vi aldrig, på något sätt, kan komma undan, eller gömma oss för Gud, Den Allsmäktige. Det har ingenting med tron på Gud att göra... Han ser dig ändå, helt oavsett om du tror på Honom eller inte.
Han älskade nämligen dig långt innan du ens visste om att Gud fanns till, eller hur du skulle bära dig åt för att söka Honom.

Sanningen är att den enda vägvisning som du någonsin kan få, när det gäller att nå fram till det eviga livet, den finns i Jesus.
Hur kan det komma sig... säger du kanske ... att just Jesus skulle vara den rätta vägen? Ja, det kan jag faktiskt inte svara på, men Gud har bestämt att det är så. Det enda sättet som du kan förvissa dig om att det är sant som jag säger, är att pröva vägen själv. Börja gå på den och se att den håller.

MUSIK

Du har kanske prövat andra vägar? Varför inte pröva Guds väg? Gud är så stor, så Han låter sig gärna prövas av undrande och frågande människohjärtan. Det enda vilkoret är att du är uppriktig i ditt sökande och söker på trons väg... och den vägen heter JESUS KRISTUS.
Jag ska låta mig finna av den som söker mig, säger Herren Gud i bibeln.
”Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Knacka på och dörren ska öppnas” (Matt 7:7).

DET ÄR DÄRFÖR JAG SÄGER TILL DIG ATT JESUS ÄR SVARET PÅ DITT LIVS SÖKANDE EFTER MENING !

Om du vill ha hjälp och vägledning i ditt liv -varje dag- så kan du få det. Redan här på jorden får du alltså hjälp varje dag. Gud har sänt en särskild HJÄLPARE till alla som i tro tar emot Jesus Kristus i sitt hjärta. Du kan själv läsa om det i den bibelbok som heter Apostlagärningarna - kapitel 2. Jesus kommer sedan -genom den Helige Ande- att vara med dig alla dagar och hjälpa dig tills du drar din sista suck, och går över gränsen från det här jordelivet till det eviga livet i Guds himmel och får vara i hans gemenskap för alltid.

Knäpp dina händer och bed: ”Jesus, jag vill att du ska komma in i mitt hjärta och bli Herre i mitt liv. Förlåt mig mina synder och hjälp mig att leva rätt inför dig. Amen.”
Det är allt! Gud välsigne dig att ta det enkla steget!

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 22 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer